De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliothecarissendag Provincie Antwerpen 6 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliothecarissendag Provincie Antwerpen 6 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Bibliothecarissendag Provincie Antwerpen 6 mei 2014

2  Bibnet, provincies, VGC  Blauwdruk voor de toekomst  Advies voor digitale bib & ILS  Start februari 2013  Einde november 2013

3  onderlinge afstemming visie en strategie  optimaliseren bestaande systeemarchitectuur  wegen op productplanning van leveranciers  systematiseren relatie met leveranciers  beïnvloeding van (internationale) markt  strategie tegen vendor-lock-in  reduceren van kosten voor licenties, onderhoud, integraties, migratie en exit  delen van ervaringen en inzichten met de bredere Europese bibliotheeksector

4  Jean-François Declercq  Jean-François Vermaut  Rosemie Callewaert

5  Oprichten stuurgroep  Definitie digitale bibliotheek  Desk research  Interviews en focusgroepen  Gesprek met ILS leveranciers  Internationale contacten  6 workshops  +30 vergaderingen  +70 personen werden geconsulteerd

6  AS-IS rapport: inventarisatie en evaluatie van huidige situatie  TO-BE rapport: blauwdruk voor optimalisaties en innovaties  Management samenvatting

7

8

9

10  5 organisatorische lagen  64 verschillende types systemen  +3000 systemen voor sector  Tot 54 integratiepunten in 1 bib

11

12

13  Grote uitdagingen voor bib in digitale tijdperk  Omslag naar een bedrijfskritische digitale bibliotheek  Noodzaak van een robuuste IT onderbouw  Samenwerking, innovatie, schaalvergroting,…

14

15  Aangepast organisatiemodel: ◦ Gemeenschappelijke strategie ◦ Interbestuurlijke samenwerking ◦ Flexibele beslissingsstructuur ◦ IT architect(uur) ◦ Operationele afstemming teams  Aangepaste financiering: ◦ Rationaliseringen + optimalisaties ◦ Voor investeringen in innovatie

16  Aangepaste marketing: ◦ Online identiteit = offline identiteit ◦ Online marketing (o.a. SEO) ◦ Gebruikerservaring centraal

17  Openheid  Herbruikbaarheid  Kostenefficiëntie

18  Uitbouwen van een data warehouse  Opstellen van KPI’s  Data-interfacing per type stakeholder (dashboards)

19  Opstellen van een organigram van de gelaagde IT organisatie  Gedeeld projectmanagement platform  Gedeeld platform voor IT kennisbeheer

20  Uitwerken dienstenportfolio bibliotheek (cf. IPDC)  Opstellen richtlijnen ontwikkeling bibliotheekwebsite (technologie, mobiel, usability, interactiedesign, gebruikerstesten, enz.)  Opzetten herbruikbaar prototype (want sector met verschillende snelheden)  Inplugbare bibliotheekdiensten in functie van andere online omgevingen

21  Opzetten van een gefedereerd IAM (Open Bib ID, Uit ID, gemeentelijke ID,….)  Opzetten van een CRM systeem

22  Open bibliotheek repository voor e-boeken en belendende diensten verder uitbouwen  Circulatie- en toegangssysteem voor digitale collecties  Geïntegreerd circulatiebeheer

23  Collectiemanagement verder integreren en automatiseren (BPMS)  Strategiebepaling t.a.v. semantic web (publiceren en linken)  Centraal catalografiesysteem en dataformaat afstellen op een “web van data” (internationale evoluties, unieke ID’s, herbruikbaarheid metadata,…)  Strategiebepaling speciale collecties (cf. integraal lokaal cultuurbeleid)

24

25

26  Uitwerken integratiebeleid en consolidatie van bestaande systemen en processen  Opzetten van een bibliotheekhub

27

28

29

30

31

32  Insluiten niet-PBS-bibliotheken i.f.v. maximaliseren deelname aan kwalitatieve bovenlokale platformen  Herstructurering Bibnet n.a.v. de werven (beleidsplan, resultaatsgebieden, matrix,…)  Aangepast financieringsmodel (cf. e-boeken)  Verkennende gesprekken interbestuurlijke samenwerking  Gemeenschappelijke reflectie tussen Bibnet en provincies (en bibliotheken) over resultaten studie  Uitwerken samenwerking V-ICT-OR

33  Optimaliseren bestaande architectuur (bijv. SLA’s uniformiseren, dataflows professionaliseren, API’s ontwikkelen)  Bestellen haalbaarheidsstudie eengemaakt bibliotheeksysteem  Vernieuwing Open Vlacc  Samenwerking met Franstalige Gemeenschap: prospectie opensource oplossingen  Experimenten i.s.m. lokale bibliotheken voor het verdiepen en verbreden van bepaalde werven

34  Management samenvatting  Integrale rapport http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Over_Bibnet/On derzoek/Systeemarchitectuur%20voor%20de%20digital e%20bibliotheek

35 Bart Beuten Directeur Strategie & Financiën bart.beuten@bibnet.be


Download ppt "Bibliothecarissendag Provincie Antwerpen 6 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google