De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een blauwdruk voor de digitale bibliotheek van de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een blauwdruk voor de digitale bibliotheek van de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een blauwdruk voor de digitale bibliotheek van de toekomst
Bibliothecarissendag Provincie Antwerpen 6 mei 2014

2 Een interbestuurlijk onderzoek
Bibnet, provincies, VGC Blauwdruk voor de toekomst Advies voor digitale bib & ILS Start februari 2013 Einde november 2013

3 Doelstellingen onderlinge afstemming visie en strategie
optimaliseren bestaande systeemarchitectuur wegen op productplanning van leveranciers systematiseren relatie met leveranciers beïnvloeding van (internationale) markt strategie tegen vendor-lock-in reduceren van kosten voor licenties, onderhoud, integraties, migratie en exit delen van ervaringen en inzichten met de bredere Europese bibliotheeksector

4 Onderzoeksteam Jean-François Declercq Jean-François Vermaut
Rosemie Callewaert

5 Methodiek Oprichten stuurgroep Definitie digitale bibliotheek
Desk research Interviews en focusgroepen Gesprek met ILS leveranciers Internationale contacten 6 workshops +30 vergaderingen +70 personen werden geconsulteerd

6 Resultaten AS-IS rapport: inventarisatie en evaluatie van huidige situatie TO-BE rapport: blauwdruk voor optimalisaties en innovaties Management samenvatting

7 AS-IS SITUATIE

8 Systeemarchitectuur

9 Inventarisatie processen

10 Grote complexiteit 5 organisatorische lagen
64 verschillende types systemen +3000 systemen voor sector Tot 54 integratiepunten in 1 bib

11 Perspectief lokale bibliotheek

12 Inventarisatie applicaties

13 Tijd voor actie Grote uitdagingen voor bib in digitale tijdperk
Omslag naar een bedrijfskritische digitale bibliotheek Noodzaak van een robuuste IT onderbouw Samenwerking, innovatie, schaalvergroting,…

14 TO-BE SITUATIE

15 Randvoorwaarden Aangepast organisatiemodel: Aangepaste financiering:
Gemeenschappelijke strategie Interbestuurlijke samenwerking Flexibele beslissingsstructuur IT architect(uur) Operationele afstemming teams Aangepaste financiering: Rationaliseringen + optimalisaties Voor investeringen in innovatie

16 Randvoorwaarden Aangepaste marketing:
Online identiteit = offline identiteit Online marketing (o.a. SEO) Gebruikerservaring centraal

17 3 principes voor 7 werven Openheid Herbruikbaarheid Kostenefficiëntie

18 Werf 1 - Business Intelligence
Uitbouwen van een data warehouse Opstellen van KPI’s Data-interfacing per type stakeholder (dashboards)

19 Werf 2 - Bevorderen IT maturiteit
Opstellen van een organigram van de gelaagde IT organisatie Gedeeld projectmanagement platform Gedeeld platform voor IT kennisbeheer

20 Werf 3 - Webpresentatie Uitwerken dienstenportfolio bibliotheek (cf. IPDC) Opstellen richtlijnen ontwikkeling bibliotheekwebsite (technologie, mobiel, usability, interactiedesign, gebruikerstesten, enz.) Opzetten herbruikbaar prototype (want sector met verschillende snelheden) Inplugbare bibliotheekdiensten in functie van andere online omgevingen

21 Werf 4 – Identity & access mgt.
Opzetten van een gefedereerd IAM (Open Bib ID, Uit ID, gemeentelijke ID,….) Opzetten van een CRM systeem

22 Werf 5 – Digitale collecties
Open bibliotheek repository voor e-boeken en belendende diensten verder uitbouwen Circulatie- en toegangssysteem voor digitale collecties Geïntegreerd circulatiebeheer

23 Werf 6 – Collectiemgt. & catalografie
Collectiemanagement verder integreren en automatiseren (BPMS) Strategiebepaling t.a.v. semantic web (publiceren en linken) Centraal catalografiesysteem en dataformaat afstellen op een “web van data” (internationale evoluties, unieke ID’s, herbruikbaarheid metadata,…) Strategiebepaling speciale collecties (cf. integraal lokaal cultuurbeleid)

24 Werf 7 – SOA?

25 Werf 7 – SOA?

26 Werf 7 – Service oriented architecture
Uitwerken integratiebeleid en consolidatie van bestaande systemen en processen Opzetten van een bibliotheekhub

27 CONCLUSIE

28 Bibliotheeksysteem: van gesloten doos…

29 …over functionele decompositie…

30 …naar open systeemarchitectuur

31 VERVOLGSTAPPEN

32 Work in progress Insluiten niet-PBS-bibliotheken i.f.v. maximaliseren deelname aan kwalitatieve bovenlokale platformen Herstructurering Bibnet n.a.v. de werven (beleidsplan, resultaatsgebieden, matrix,…) Aangepast financieringsmodel (cf. e-boeken) Verkennende gesprekken interbestuurlijke samenwerking Gemeenschappelijke reflectie tussen Bibnet en provincies (en bibliotheken) over resultaten studie Uitwerken samenwerking V-ICT-OR

33 Work in progress Optimaliseren bestaande architectuur (bijv. SLA’s uniformiseren, dataflows professionaliseren, API’s ontwikkelen) Bestellen haalbaarheidsstudie eengemaakt bibliotheeksysteem Vernieuwing Open Vlacc Samenwerking met Franstalige Gemeenschap: prospectie opensource oplossingen Experimenten i.s.m. lokale bibliotheken voor het verdiepen en verbreden van bepaalde werven

34 Meer informatie Management samenvatting Integrale rapport
derzoek/Systeemarchitectuur%20voor%20de%20digital e%20bibliotheek

35 Bart Beuten Directeur Strategie & Financiën bart.beuten@bibnet.be
Vragen? Bart Beuten Directeur Strategie & Financiën


Download ppt "Naar een blauwdruk voor de digitale bibliotheek van de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google