De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep

2 AM Groep als leerwerkbedrijf Hoe •Binnen en buiten het leerwerkbedrijf werkzaamheden bieden voor ontwikkeling en oriëntatie •Opleiding, training, testen, coaching (AKA, Dariuz, POP) •Voorbereiden op externe plaatsing (Sector Ontwikkeling) •Werkladder voor WSW medewerkers •AM Groep is erkend als leerwerkbedrijf door aantal branches •(Intensieve) begeleiding van medewerkers door –teamleider (intern, groen, schoonmaak) –detacheringconsulent (detacheren) –trajectbegeleider(begeleid werken / reïntegratie) •Productie is een middel voor ontwikkeling en geen doel

3 Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten Ontwikkeling en onthechting van medewerkers

4 ●Na verkrijgen van SW-indicatie via UWV Werkbedrijf komt de medewerker op de wachtlijst ●Bij voldoende formatieruimte wordt de toekomstige medewerker opgeroepen voor een intake gesprek ●In dit gesprek wordt een realistisch beeld geschetst van de mogelijkheden in het bedrijf evenals afspraken tbv het werk en ontwikkeling ●De competenties en ambities worden bepaald m.b.v. Dariuz-diagnose (nul-POP) en medewerker maakt zijn/ haar verwachtingen kenbaar ●Medewerker heeft een actieve rol in het vaststellen van zijn traject Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten

5 Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten ●Medewerker start binnen de sector ontwikkeling tenzij men direct bemiddeld wordt vanaf de wachtlijst naar begeleid werken ●Medewerker loopt stages in verschillende werksoorten en leert basale werknemers- vaardigheden ●Na iedere stage wordt geëvalueerd door de teamleider met de medewerker ●Einde oriëntatieperiode volgt Dariuz- assessment, bepalen vervolg en begeleidingsbehoefte ●Fase 1 duurt maximaal 6 maanden VerpakkingswerkDigitaliserenArchiveren WasserijSchoonmaakICT VervoerGroenCatering AdministratieMaatwerk

6 Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten ●Medewerker gaat in twee werksoorten die zijn/ haar voorkeur hebben zich verder verdiepen ●Als in fase 1 blijkt dat de medewerker geschikt is om buiten het LWB te werken dan zal hier direct mee worden gestart. Ook kan de medewerker geplaatst worden op de flexafdeling en werk-ervaring buiten het (interne)lwb opdoen ●Indien geschikt kunnen medewerkers direct in bemiddeling komen voor detacheren/ begeleid werken ●Er wordt een start gemaakt met vormende opleidingen en trainingen op de basis competenties Begeleidingsaanbod Werkplek afgestemd op ontwikkeling van de medewerker Werkplek sluit aan op de gedragskwaliteiten, drijfveren en talenten van de medewerker

7 ●Het is duidelijk in welke werksoort/ plek de medewerker zich wil ontwikkelen ●Vanuit de sectoren worden medewerkers meer vaardigheidsbestendig, vakvolwassen en voorbereid op begeleid werken en/of detacheren. ●De medewerker ontvangt vakmatige scholing en behaald zo mogelijk arbeidsmarktkwalificaties (AKA, WPO) ●De begeleiding van de medewerker gebeurt door de teamleider en/ of consulent ●Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP) Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten

8 Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten ●Medewerker heeft inmiddels een lage begeleidingsbehoefte, is redelijk vakvolwassen en beheerst de basale werknemersvaardigheden ●In de 4e fase wordt de medewerker geplaatst in een functie van de sector ‘Werken op Locatie’ (WOL) of ‘Detachering’ of regulier (BW) of ‘flexafdeling’ ●De medewerker wordt begeleid door de teamleider of de consulent ●Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP), input vanuit Dariuz-assessment wordt meegenomen Medewerkers werken extern en zelfstandig op basis van een detachering Ter voorbereiding op Begeleid Werken kan de medewerker werken op de Flex-afdeling

9 ●Voor medewerkers die geschikt/ gekwalificeerd zijn kan de overstap gemaakt worden van leerwerkbedrijf naar een regulier bedrijf (BW) ●Medewerker wordt ondersteund bij het zoeken van een geschikte vacature ●AM Groep treedt als bemiddelaar op ●Medewerker treedt in dienst bij een regulier bedrijf ●Medewerker en bedrijf krijgen ondersteuning van een trajectbegeleider Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten

10 IntroductieOriëntatieProeftijdLWBWOLDetacherenFlex Begeleid Werken Reguliere Arbeidsmarkt

11

12 •Begeleid Werken •15% - 0% Begeleiding •85% - 100 % Productief •Startkwalificatie Arbeidsmarkt •POP / Dariuz Loonwaarde •Leer Werk Bedrijf •60% -45% Begeleiding •40% - 55% Productief •Beroepsgericht Opleiden •POP / Dariuz Assessment •Detacheren •30% - 15% Begeleiding •70% -85% Productief •Beroepsgericht Opleiden •POP / Dariuz Assessment •Werken op Locatie •45% - 30% Begeleiding •55% - 70% Productief •Beroepsgericht Opleiden •POP / Dariuz Assessment Sector Ontwikkelen Intake Dariuz Diagnose Introductie 6-8 weken Basale Werknemers- vaardigheden 100% - 90 % Begeleiding 0% - 10% Productief Oriëntatie 2-8 weken Dariuz assessment WPO fase A + B 90% - 75% Begeleiding 10% - 25% Productief Proeftijd 4-8 weken Dariuz assessment WPO Fase C 75% - 60% Begeleiding 25% - 40% Productief

13 Samenwerking CleanLeaseLamme & AM Groep

14 Projectdoelstelling •Beschrijven van ervaringen/ uitkomsten en resultaten die voortkomen uit deze samenwerking •Monitoren ontwikkeling medewerkers door middel van inzet verschillende instrumenten ter bevordering van ontwikkeling medewerkers •Doorstroom naar individuele –en (andere)groepsdetacheringen •Groei in plaatsingen bij CleanLeaseLamme, CleanLeasefortex en Lamme Textielbeheer op werklocaties in de regio •Project verder uitdragen aan het MKB en SW bedrijven

15 Randvoorwaarden •Goede overlegstructuren over bezetting, ontwikkeling, doorstroom, uitstroom, etc. •Win-win situatie, vertrouwen en samenwerken •Maatwerk voor de medewerker •Voldoende faciliteiten, (financiële)middelen, instrumentarium, training en opleiding ten behoeve van de ontwikkeling medewerkers •Goede begeleiding van de medewerkers door detacheringconsulent/ CLL •Aandacht voor externe communicatie in de regio over dit project, maar ook andere mogelijkheden van AM Groep.

16 Verschil van aanpak tov reguliere consulent •Striktere scheiding op het vakinhoudelijke en mensdeel (spreekuur) •Operationele bezetting wordt verzorgd door consulent •Dagelijks productie/ bezettingsoverleg •Initiator van jobrotation •Coaching van de medewerkers op de werkvloer •Coaching van de leidinggevende (voorlieden, relatie) •Intensieve monitoring van medewerkers (fleximatrix) •Kennis hebben van operationele zaken om goede inschatting/ stappen te kunnen maken met de medewerkers •Meedenken in operationele procesverbeteringen

17

18 Bedankt voor uw aandacht. Frank Terpstra sectormanager detacheren AM Groep terpstra@amgroep.nl@amgroep.nl 023 – 5661566 06-43356345


Download ppt "Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google