De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan voor Transition Town Hollands Kroon met Local Exchange Transfer (LETS) systeem. Door Stichting Bakens Verzet, Wieingerwerf. (Contact : Tel. 0227-604128;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan voor Transition Town Hollands Kroon met Local Exchange Transfer (LETS) systeem. Door Stichting Bakens Verzet, Wieingerwerf. (Contact : Tel. 0227-604128;"— Transcript van de presentatie:

1 Plan voor Transition Town Hollands Kroon met Local Exchange Transfer (LETS) systeem. Door Stichting Bakens Verzet, Wieingerwerf. (Contact : Tel. 0227-604128; E-mail: bakensverzet@xs4all.nl bakensverzet@xs4all.nl Skype : temanning De inhoud van dit document valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Unported licentie.

2 Inhoud 01. Waar willen wij heen? 01. Waar willen wij heen? 02. Wat is een transition town ? 03. Wat hebben wij nodig? 04. Welke soorten cellen gebruiken wij? 05. Hoe doen wij het? 06. Rent- en kostenvrije microkredieten. 07. Relaties met gemeente en instanties. 08. Wat zijn de risico’s ? 09. De bestuursstructuur. 10. Het LETS systeem (Letskring Wier) 11. Sommige voordelen voor leden. 12. Kosten.

3 01. Waar willen wij heen? Een autonome transition town creëren om: Een autonome transition town creëren om: - ons ecologisch voetdruk te verkleinen en - ons ecologisch voetdruk te verkleinen en - de kwaliteit van leven van onze inwoners te - de kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren, door verbeteren, door - een algemene mobilisatie van de inwoners - een algemene mobilisatie van de inwoners teweeg te brengen teweeg te brengen - in samenwerking op coöperatief (dus niet competitief) basis met andere LETS groepen en competitief) basis met andere LETS groepen en transition towns. (Transactiesaldo = 0). transition towns. (Transactiesaldo = 0).

4 02. Wat is een Transition Town ? In de volgende 3 diapositieven citeren wij de homepage van de website www.transitiontowns.nl www.transitiontowns.nl

5 02. Wat is een Transition Town ? (Dia 1.) 1. Een Transition Town is een initiatief van burgers in steden, dorpen of buurten, die aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie, klimaatverandering en de hiermee samenhangende economische crises, zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen.

6 02. Wat is een Transition Town ? (Dia 2.) 2. Transition Towns willen golven van kleinschalige, sociale en betaalbare oplossingen veroorzaken, en zo de omschakeling naar een volledig duurzame wereld versnellen. Onafhankelijke burgerinitiatieven kunnen de impasse rond duurzaamheid in politiek en economie doorbreken. En geven mensen de kans om bij te dragen en deel te worden aan de omslag naar een mooie, gezonde en gelukkige wereld.

7 02. Wat is een Transition Town ? (Dia 3.) 3. Transition Towns willen inspireren tot een cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en veerkracht centraal staan. Zodat we sterk, gezond en vreedzaam kunnen reageren op tijden van crisis in energie, klimaat en economie. Het is ons streven om de overgang naar een wereld met minder energie, minder spullen en minder geld, zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te voeren.

8 03. Wat hebben wij nodig? Vijf nodige elementen (uit www.platform31.nl) : www.platform31.nl Animo - motivatie om initiatieven gestalte te geven. Contact - met buurtgenoten, organisaties en instanties in de buurt. Empathie - gangmakers die zich in de bewoners verplaatsen en die gaan adequaat op initiatieven in. Empathie - gangmakers die zich in de bewoners verplaatsen en die gaan adequaat op initiatieven in. Inbedding – bij gemeenschap, gemeente en gemeenteraad; samenwerking met plaatselijke middenstand; jonge mensen in het bijzonder vrouwen betrekken; instanties die bereid zijn om collaboratie te verlenen. Inbedding – bij gemeenschap, gemeente en gemeenteraad; samenwerking met plaatselijke middenstand; jonge mensen in het bijzonder vrouwen betrekken; instanties die bereid zijn om collaboratie te verlenen. Toerusting - middelen, tijd, vaardigheid.

9 04. Welke soorten groepen gebruiken wij? In deze sectie beschrijven wij de vier celtypen nodig om Transition Town Hollands Kroon te realiseren. Celtype 1 : Deelwijken. Celtype 2 : Clubleven en schoolklassen. Celtype 3 : Scholen. Celtype 4 : Bedrijven.

10 04. Welke soorten groepen gebruiken wij? Celtype 1 : Deelwijken met +/- 100 woningen en +/- 250 personen. Elke deelwijk heeft een kleine, jonge, dinamieke stuurgroep met 3-5 gangmakers, liefst met een meerderheid van vrouwen. De cellen coöpereren met elkaar. Hier is een voorbeeld voor de Wieringermeer :

11

12 Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 1): • Aanhangwagens lenen. • Auto’s delen en/of groene autodienst. • Autovervoer. • Barbecues, zomers. • Bijles voor kinderen. • Bomen (vruchten, noten) en struiken (bessen) planten. • Boodschappen voor ouderen, gehandicapten doen. • Caravan lenen. • Computer problemen oplossen. • Data invoer lokaal geldsysteem. • Dieren uitlaten, schoonmaken. • Fietsbanden plakken. • Fietsen repareren. • Gebak maken. • Gereedschappen en schuurtjes. • Giften werktijd (LETS punten geven). • Goten schoonmaken. • Groen - gemeentelijk, onderhouden. • Groen - gemeentelijk, onderhouden.

13 Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 2): • Groene afval verzamelen en composteren (vrijstelling alle of deel van de lokale belastingen). • Groepinkoop van goederen en diensten. • Groepinkoop van goederen en diensten. • Handkar en kruiwagens lenen, zo nodig aanschaffen. • Hondenpoep opruimen. • Honden uitlaten, ook in geval van ziekte van de eigenaar. • Huishoudelijk werk. • Kinderclub. • Kinderen oppas, naar school brengen, halen. • Kinderen, feesten, schminken, bodypainting, groepexcursies. • Kinderen, feesten, schminken, bodypainting, groepexcursies. • Kippenhok (zelf gemaakt uit strobalen =) maximaal één kip per familie (95). De kippen eten voedselresten. • Kleren reparatie, naaien. • Klerenruil, verkoop, aankoop. • Kook- serveer diensten (in geval van ziekte, feesten etc.) • Kopieën maken, scannen, projectoren, beeldschermen. • Ladders verhuren.

14 Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 3): • LETSbussen maken en installeren. • LETSbussen lichten. • Lokaal marktkramen beheren. • Ouderen begeleiden. • Picknicks voor kinderen. • Plantkwekerijen. • Ramen zemen. • Redactie documenten, help met belastingen. • Reparatieatelier. • Ruilevenementen; contacten met kringloop. • Ruimtes (sommige openbaar) voor groenten, bessen, vruchtbomen, vlinderstruiken etc. open maken en gebruiken. • Ruimte bijeenkomsten. • Schoenen poetsen. • Schuurtjes verhuren. • Sociale steunsysteem ten bate van diegenen die helemaal niets kunnen presteren.

15 Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 4): • Strijken. • Talen. • Tuinen (ongebruikte particuliere) voor groenten, bessen, vruchtbomen, vlinderstruiken etc. open maken en gebruiken. • Tuinen individuele onderhouden. • Urine dagelijks ophelen en voor de tuinen gebruiken. • Steun voor lokale ondernemers. • Urine : eigen urine verzamelen.(De urine wordt betaald!) • Verhuizing : hulp. • Verven, behangen. • Voorlezen (groepen) ouderen, kinderen. • Vormgeving interieurs. • Vormgeving interieurs. • Wasdoen. • Wijken oppimpen. • Zorg (niet gespecialiseerd). • Zwerfvuil opruimen.

16 04. Welke soorten groepen gebruiken wij? Celtype 2 : Clubleven. Elke accepterende club (en daarmee al hun leden) neemt deel aan het lokaal geldsysteem. Leden en club kunnen ook vrij gebruik maken van het lokaal geld systeem in het algemeen. De daaraan gebonden lokaalgeld kosten voor de club worden tussen alle clubleden verdeeld. De individuele leden kunnen hun kosten terug verdienen binnen het geldsysteem als geheel. Schoolklassen worden als clubs celtype 2 beschouwd. Schoolklassen worden als clubs celtype 2 beschouwd.

17 Sommige mogelijke activiteiten voor celtype 2 : Voorbeeld voor vrijwilligers en diensten binnen een voetbal club : Beheer kantine. Inkopen. Inkopen. Onderhoud en schoonmaken kantine en doucheruimtes. Onderhoud en schoonmaken kantine en doucheruimtes. Onderhoud gebouwen (waar nodig met toestemming en tegemoetkomen van de gemeente). Onderhoud gebouwen (waar nodig met toestemming en tegemoetkomen van de gemeente). Onderhoud terrein. Onderhoud terrein. Scheidsrechters. Scheidsrechters. Trainingsactiviteiten. Trainingsactiviteiten. Vervoer. Vervoer. Voorbereidingen training sessies en wedstrijden. Voorbereidingen training sessies en wedstrijden. Wassen/strijken sportkleren. Wassen/strijken sportkleren. Alle andere gevraagde activiteiten ! Alle andere gevraagde activiteiten !

18 04. Welke soorten groepen gebruiken wij? Celtype 3 : Scholen. Een groep voor elke school, eventueel ook voor elke klasse. In dat geval worden alle ouders deelnemers aan het lokaal geldsysteem. Transactiekosten van de school (resp. klasse) worden tussen de ouders verdeeld. Individuele worden tussen de ouders verdeeld. Individuele leden kunnen hun kosten terug verdienen binnen het lokaal geldsysteem als geheel. Individuele schoolklassen worden als clubs celtype 2 beschouwd.

19 04. Welke soorten groepen gebruiken wij? Celtype 4 : Bedrijven. • Bedrijven als zodanig kunnen aan het lokaal geldsysteem deelnemen. Hiervoor moeten overeenkomsten met de belastingdienst gemaakt worden, want onder het huidige financieel systeem worden hun professionele activiteiten belast. • Groepsactiviteiten tussen werknemers kunnen georganiseerd worden op de zelfde manier als die van clubs en scholen.

20 05. Hoe doen wij het? (Dia 1.) 01. Systemen geleidelijk cel naar cel stap voor stap opbouwen, beginnend met een paar deelwijken en/of een paar clubs en enkele activiteiten eventueel in maar één deelkern. 02. Cellen kunnen wijken, clubs, bedrijven, of scholen zijn. 03. Het lokale geldsysteem opstarten. Ook voor kinderen van 13 jaar en ouder, met toestemming van hun ouders.

21 05.Hoe doen wij het? (Dia 2.) 05.Hoe doen wij het? (Dia 2.) • 04. Een paar (enkele) jonge gangmakers (meerderheid vrouwen) vinden om in elk wijkdeel ( +/- 100 huizen, 250 mensen) of andere cel geïntegreerde activiteiten te organiseren waar alle inwoners, leden van het lokaal geldsysteem, deel aan kunnen nemen. Deelnemen is nooit verplicht, maar moet zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. • 05. Medewerking van de gemeente zoeken (vrijstellen groene kliko's; ter beschikking stellen van sommige openbare plekken; een waterbron; eventueel een of meer ruimtes voor activiteiten.) • 06. De bevolking van 12.000 in de Wieringermeer betekent dus de formatie van +/- 50 deelwijk groepen. De groepen zijn interactief : d.w.z. dat de deelwijken kunnen transacties met elkaar maken.

22 05. Hoe doen wij het? (Dia 3.) • 07. Overeenkomsten zoeken met sport- en andere clubs om de problemen die zij hebben om vrijwilligers te vinden op te lossen. Er zijn +/- 180 sportclubs in Hollands Kroon (waaronder 40+ in de Wieringermeer) plus alle andere organisaties en stichtingen. Hun leden kunnen allemaal afzonderlijk gegroepeerd worden. • 07. Overeenkomsten zoeken met sport- en andere clubs om de problemen die zij hebben om vrijwilligers te vinden op te lossen. Er zijn +/- 180 sportclubs in Hollands Kroon (waaronder 40+ in de Wieringermeer) plus alle andere organisaties en stichtingen. Hun leden kunnen allemaal afzonderlijk gegroepeerd worden. • 08. Leden van alle 22 kernen (4 in Wieringermeer, 4 op Wieringen, 5 in Anna Paulowna, 9 in Nieuwe Niedorp) kunnen gegroepeerd worden en/of transacties en initiatieven delen samen of in elke mogelijke combinatie.

23 05. Hoe doen wij het? (Dia 4.) • 09. Alle transacties worden binnen het lokaal geldsysteem afgewerkt. • 10. Kernen, wijken, clubs, ondernemingen etc. vormen onafhankelijke cellen binnen het lokaal geldsysteem. • 11. De onafhankelijke cellen kunnen in allerlei combinaties samenwerken. • 12. Leden van een gegeven organisatie die binnen specifieke kernen wonen kunnen ook apart gegroepeerd worden. • 13. Sociale steun wordt in elke cel (misschien kern etc.) ingebouwd.

24 05. Hoe doen wij het? (Dia 5.) • 14. Verzekeringspolis nodig - indien mogelijk. dekking onder bestaande gemeentepolis voor vrijwilligers. • 15. In geval van surplus productie : maak overeenkomsten met voedselbanken en/of eventueel met andere LETS systemen. • 16. Actieve gangmakers kwalificeren zich automatisch om werkzaamheden voor andere (nieuwe) cellen te organiseren. (Zelfopbouwend concept).

25 06. Rent- en kostenvrije microkredieten. • Microkredieten kunnen op deelwijk- en/of deelkern- en/of kern- en/of op systeem niveau opgestart worden. • Bv. deelwijk Schoener/Sloep : 200 deelnemers (volwassenen). • Voorbeeld van inzet : Euro 5 per persoon per maand. Eerste maand - beschikbaar Euro 1000. Dit wordt steeds met de maand groter. Het systeem bevat een volledig aflossing garantiestelsel. De terugbetalingstermijnen worden in principe door de leners zelf bepaald. • De administratiekosten worden binnen het lokaal geldsysteem verwerkt. • Men kan ook inkoopcoöperatieven opstarten. Bijvoorbeeld voor energievoorzieningen. • Het formeel geld (Euro’s) geïnvesteerd blijft voor altijd binnen het systeem rouleren. Geld lekkage uit het systeem- gebied wordt dus geblokkeerd.

26 07. Relaties gemeente en instanties. • De gemeente als lid van het LETS systeem. • Groepen of individuen kunnen taken voor de gemeente uitvoeren tegen betaling in Wiertjes. Om Wiertjes te innen zou de Gemeente een aantal diensten in Wiertjes kunnen laten betalen. Anders kunnen de kosten verdeeld worden tussen de leden van het systeem of tussen leden van wijken, clubs, etc. • Voorbeelden : zwerfvuil opruimen; dierentuinen beheren; hulp met onderhouden van groen verlenen; ongebruikte ruimtes beheren.

27 08. Wat zijn de risico’s ? (dia 1) Sommige risico's : • Onvoldoende openheid betreffend ruimte geven aan de deelnemers. • Onvoldoende delegeren van verantwoordelijkheid aan de deelnemers. • Uitsluiting (bewust of onbewust) van bestaande groepen en belangen. • Onvoldoende steun van deelnemers; onvoldoende vraag om steun door initiatiefnemers. • Onvoldoende steun van deelnemers; onvoldoende vraag om steun door initiatiefnemers.

28 08. Wat zijn de risico’s ? (dia 2) • Dominante verhouding van enkele initiatiefnemers, in het bijzonder “experts”. • Dominante verhouding van enkele initiatiefnemers, in het bijzonder “experts”. • Onvoldoende tijd voor evaluatie. • Te veel vergaderen, weinig actie. • Onvoldoende plezier tijdens vergaderingen; • Acties die moeten altijd "leuk" zijn.

29 De bestuursstructuur

30 09. Het LETS systeem (Letskring Wier) (Dia. 1) Een Powerpoint presentatie is beschikbaar. Deelnemen is in principe inclusief alle inwoners, die hoeven het systeem niet te gebruiken. Participatie mogelijk vanaf 13 jaar, kinderen tot 18 jaar met toestemming van hun ouders. Transacties kunnen plaatsvinden tussen individuen, individuen en cellen, kernen, gemeente en instanties; en cellen, kernen, gemeente, en instanties tussen elkaar. Transacties tussen LETS systemen en met andere Transition Towns zijn ook mogelijk.

31 09. Het LETS systeem (Letskring Wier) (Dia. 2) Individuele leden beginnen met 500 Wiertjes, of 50 uur tegen een gemiddelde loon van 10 Wiertjes per uur. Het aantal Wiertjes in roulatie blijft dus altijd constant en verandert alleen in geval van het toenemen of het afnemen van het aantal inwoners (leden). Niet-individuele leden krijgen geen Wiertjes toegedeeld, want zij verrichten zelf geen werk. Hun kredieten en schulden worden tussen hun leden verrekend. Deze verrekening vindt maandelijks plaats, in principe op basis van een jaarplan ingediend door de niet-individuele leden. De LETS systeem administratie is altijd vrij om deze verrekeningen van bepaalde niet-individuele leden vaker of minder vaak te verrichten.

32 Het LETS systeem (Letskring Wier)

33

34 10. Sommige voordelen voor leden. (dia 1). • Activiteiten ontplooien die men leuk vindt. • Afvalkosten, met het akkoord van de gemeente, halveren (men verdient +/- € 200 per familie per jaar. • Gebruik maken van de diensten van andere leden. • Gebruik maken van allerlei diensten zonder formeel geld (Euro’s) nodig te hebben. • Groente en fruit binnen het lokaal geldsysteem kopen, met besparing van tot € 20 uitgaven per week (€ 1000 per jaar) per gezin. • Inkoopgroepen, gebruik van maken. • Kwaliteit van leven, in het bijzonder van personen met een minima, zieken en gehandicapten, bevorderen. • Ongebruikte ruimtes worden in gebruik genomen, in sommige gevallen tegen betaling (in lokaal geld) van huur.

35 10. Sommige voordelen voor leden. (dia 2). • Openbare ruimtes woorden met toestemming van de gemeente voor productieve en sociale doeleinden gebruikt. • Rentevrije en kostenvrije coöperatieve leningen voor productieve doeleinden worden beschikbaar gemaakt. • Sociale contacten bevorderen. • Sociale vangnetten ter beschikking van de leden stellen. • Urine wordt verzameld tegen een klein tegoed (in lokaal geld). • Vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden goed betaald. • Werkelozen kunnen hun tijd op nuttige wijze goed ontplooien.

36 11. Kosten. • De systeem startup- en beheerskosten in formeel geld zijn minimaal. • Eenvoudige database programma (offline) draaien. Idem het coöperatieve microkrediet systeem. • Computers kunnen tweedehands zijn, of huren wij het gebruik van computers van leden. • Een online computer voor het beheer van contacten met leden en derden. • Een internet abonnement met website acces. Om te beginnen kan men gebruik maken van de www.integrateddevelopment.org website. www.integrateddevelopment.org • Kantoor artikelen : één of meer guillotines voor papier, één of meer stevige nietapparaten, één of meer printers om transactiebonnen te maken. • Papier voor transactiebonnen en documenten. • Toner voor printers. • Nieten perforatieapparaat voor boekjes transactiebonnen. • Stroom voor computers en verlichting. • Telefoonkosten. • Vervoerskosten (brandstof). Deze zijn minimaal want de meeste activiteiten zijn lokaal en zo nodig per fiets verricht.

37 12. Contact informatie www.integrateddevelopment.org Stichting Bakens Verzet, 1018 AM Amsterdam. Directie : T.E.Manning Schoener 50, 1771 ED Wieringerwerf. Tel. 0227-604128 E-mail : bakensverzet@xs4all.nl bakensverzet@xs4all.nl Skype : temanning K.van.K. NL 34235506, Amsterdam BTW nr. NL 8150.17.972.B01 De inhoud van dit document valt onder een Creative Commons De inhoud van dit document valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Unported licentie. Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Unported licentie.


Download ppt "Plan voor Transition Town Hollands Kroon met Local Exchange Transfer (LETS) systeem. Door Stichting Bakens Verzet, Wieingerwerf. (Contact : Tel. 0227-604128;"

Verwante presentaties


Ads door Google