De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De maatschappelijke betekenis van filantropie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De maatschappelijke betekenis van filantropie"— Transcript van de presentatie:

1 De maatschappelijke betekenis van filantropie
René Bekkers Oratie Vrije Universiteit 25 april 2013 Bestemming - Herkomst - Effecten

2 Welke betekenis heeft filantropie?
De maatschappelijke bestemming Hoeveel geld en tijd voor welke doelen? De maatschappelijke herkomst Wie geeft meer en waarom? De maatschappelijke effecten Wat doet geven met mensen? Bestemming - Herkomst - Effecten

3 Bestemming - Herkomst - Effecten
Van beschrijving naar verklaring Voortbouwen op wat we al weten Toonaangevende onderzoeksmethoden Bestemming - Herkomst - Effecten

4 Bestemming - Herkomst - Effecten
Aantal publicaties per jaar over filantropie in verschillende wetenschappen (empirisch onderzoek naar achtergronden van geefgedrag, ) Bestemming - Herkomst - Effecten

5 Moderne filantropen in Nederland
Bestemming - Herkomst - Effecten

6 Bestemming - Herkomst - Effecten
The Giving Pledge Bestemming - Herkomst - Effecten

7 Bestemming - Herkomst - Effecten

8 Wall Street is een vroeg voorbeeld van Nederlandse filantropie.
Bestemming - Herkomst - Effecten

9 Bestemming - Herkomst - Effecten
“Stuyvesant called upon the 43 richest residents of New Amsterdam to provide funding to fix up the ailing Fort Amsterdam and to construct a stockade across the island to prevent attacks from the north, while it took New Amsterdam's most oppressed inhabitants -- slave labor from the Dutch West India Company -- to actually build the wall.” Russell Shorto – The Island at the Center of the World Bestemming - Herkomst - Effecten

10 Bestemming - Herkomst - Effecten
Het Rijksmuseum (1885) Bestemming - Herkomst - Effecten

11 Bestemming - Herkomst - Effecten
Het Concertgebouw (1886) Bestemming - Herkomst - Effecten

12 Het Zwanenbroedershuis
Bestemming - Herkomst - Effecten

13 Bestemming - Herkomst - Effecten
Het Geefhuis Bestemming - Herkomst - Effecten

14 Bestemming - Herkomst - Effecten
De VU is Filantropie Bestemming - Herkomst - Effecten

15 Bestemming - Herkomst - Effecten
Willem Hovy Willem Hovy ( ), eigenaar van brouwerij De Gekroonde Valk, schonk gulden, een kwart van het benodigde startkapitaal voor de Vrije Universiteit.  Bestemming - Herkomst - Effecten

16 Bestemming - Herkomst - Effecten

17 Bestemming - Herkomst - Effecten

18 Bestemming - Herkomst - Effecten

19 Bestemming - Herkomst - Effecten

20 Definities van filantropie
‘Philanthropy is voluntary action for the public good’. Robert (Bob) Payton (1998) ‘Filantropie staat voor vrijwillige private bijdragen (in de vorm van geld, goederen en tijd) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen’. Theo Schuyt (2001) Bestemming - Herkomst - Effecten

21 Bestemming - Herkomst - Effecten
Een gedragsdefinitie Filantropie is de onverplichte overdracht van hulpbronnen die ten goede komen aan een collectief, zonder dat er een tegenprestatie is afgesproken die ten goede komt aan de gever ter waarde van de overgedragen hulpbronnen. Bestemming - Herkomst - Effecten

22 Informeel: hulpgedrag
Prosociaal gedrag Formeel: filantropie Geld Tijd Informeel: hulpgedrag Sociale steun Mantel-zorg Bestemming - Herkomst - Effecten

23 Bestemming - Herkomst - Effecten
Filantropie Charitas Oorsprong Grieks: φιλανθρωπια Latijn: charitas Gerichtheid Algemeen belang Specifieke persoon Prosociaal gedrag Formeel Informeel Bijvoorbeeld Giften aan goededoelenorganisaties, vrijwilligerswerk Wat te eten voor een dakloze, mantelzorg, sociale steun “For the Love of Mankind” (Wiepking, 2008) “The Gift” (Komter, 2003) Bestemming - Herkomst - Effecten

24 Bestemming - Herkomst - Effecten
Charitas Bestemming - Herkomst - Effecten

25 Bestemming - Herkomst - Effecten
φιλανθρωπια Bestemming - Herkomst - Effecten

26 9 x Maatschappelijke Betekenis
Niveau Bestemming Herkomst Effecten Macro Meso Micro Bestemming - Herkomst - Effecten

27 9 x Maatschappelijke Betekenis
Niveau Bestemming: aard & omvang Herkomst: oorzaken Effecten: gevolgen Macro: cultuur en land Een zorgzame samenleving Religieuze context, fiscale wetgeving Betrokkenheid, democratie, ongelijkheid? Meso: organisaties Goededoelen-organisaties, vermogensfondsen en nonprofits Fondsenwerving en transparantie Professio-nalisering en samenwerking? Micro: mensen Geefgedrag en vrijwilligerswerk Religie en onderwijs, acht mechanismen Gelukkiger, meer vertrouwen en langer gezond? Bestemming - Herkomst - Effecten

28 9 x Maatschappelijke Betekenis
Niveau Bestemming: aard & omvang Herkomst: oorzaken Effecten: gevolgen Macro: cultuur en land Een zorgzame samenleving Religieuze context, fiscale wetgeving Betrokkenheid, democratie, ongelijkheid? Meso: organisaties Goededoelen-organisaties, vermogensfondsen en nonprofits Fondsenwerving en transparantie Professio-nalisering en samenwerking? Micro: mensen Geefgedrag en vrijwilligerswerk Religie en onderwijs, acht mechanismen Gelukkiger, meer vertrouwen en langer gezond? Bestemming - Herkomst - Effecten

29 Bestemming - Herkomst - Effecten
“Methodologie speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van een infrastructuur en het onderzoek dat zich daarbinnen afspeelt.” Jan Smit (2010) Bestemming - Herkomst - Effecten

30 Bestemming - Herkomst - Effecten
Miljarden per jaar Bestemming - Herkomst - Effecten

31 Bestedingen van huishoudens (CBS)
Bestemming - Herkomst - Effecten

32 Bestemming - Herkomst - Effecten
‘Ons pleidooi voor filantropie als belangrijke factor in het verzorgings-staatparadigma mag niet leiden tot een overschatting van de veelbelovende maar toch bescheiden rol die deze sector kan spelen.’ Theo Schuyt (2012, p. 118) Bestemming - Herkomst - Effecten

33 Nalatenschappen aan goede doelen
€ miljoenen Bron: CBS Bestemming - Herkomst - Effecten

34 De Gouden Eeuw van de Filantropie
Tegen 2059 zal er naar verwachting €86 miljard overgedragen zijn € miljoenen Extrapolatie op basis van cijfers CBS Bestemming - Herkomst - Effecten

35 Wat is de herkomst van filantropie?
Sociologen: normen en netwerken in sociale groepen. Economen: de relatieve prijs van het geven. Sociaal psychologen: persoonlijkheid en afhankelijkheid in sociale dilemma’s. Politicologen: democratie, politieke voorkeur en type welvaartsstaat. Bestuurskundigen: goed bestuur. Bestemming - Herkomst - Effecten

36 Sociale aspecten van prosociaal gedrag
De sociale groepen waarvan mensen onderdeel zijn; De voorkeuren van mensen in situaties waarin zij van elkaar afhankelijk zijn; De sociale situaties waarin mensen verkeren. Bestemming - Herkomst - Effecten

37 Bestemming - Herkomst - Effecten
Herkomst: oorzaken Niveau Macro: cultuur en land Religieuze context, fiscale wetgeving Meso: organisaties Micro: mensen Hulpbronnen: menselijk en sociaal kapitaal uit opleiding en religie Bestemming - Herkomst - Effecten

38 Waarom verschilt filantropie tussen sociale groepen?
Dat is niet echt zo, het komt door de manier van onderzoek doen. Omdat de hulpbronnen van mensen in sociale groepen van elkaar verschillen. Omdat de maatschappelijke waarden van groepen verschillen. Omdat mensen in groepen elkaar beïnvloeden. Bestemming - Herkomst - Effecten

39 Bestemming - Herkomst - Effecten
Overdreven? Aantal € dat KWF donateurs met een HBO/WO opleiding in 2003 meer gaven dan donateurs met een lagere school of lagere beroepsopleiding (Bekkers & Wiepking, 2011) Bestemming - Herkomst - Effecten Opleiding

40 Bestemming - Herkomst - Effecten
Overdreven? Aantal € dat KWF donateurs van verschillende kerkelijke groepen in 2003 meer gaven dan onkerkelijke donateurs (Bekkers & Wiepking, 2011) Bestemming - Herkomst - Effecten Opleiding

41 Waarom verschilt filantropie tussen sociale groepen?
Ook als we het goed onderzoeken blijkt: het is echt zo. Omdat de hulpbronnen van mensen in sociale groepen van elkaar verschillen. Omdat mensen in groepen elkaar beïnvloeden. Bestemming - Herkomst - Effecten Opleiding

42 Vrijwilligerswerk en opleiding
Percentage van respondenten dat vrijwilligerswerk deed op eerdere leeftijd naar opleidingsniveau in 2000 (Bekkers & Ruiter, 2008) Bestemming - Herkomst - Effecten Opleiding

43 Bestemming - Herkomst - Effecten
Opleiding

44 Bestemming - Herkomst - Effecten
Eeneiige tweelingen Bestemming - Herkomst - Effecten Opleiding

45 De externe invloed van onderwijs
Bestemming - Herkomst - Effecten Opleiding

46 Bestemming - Herkomst - Effecten
Van Gogh (1890) De barmhartige Samaritaan Bestemming - Herkomst - Effecten Religie

47 Altruïstische waarden en religie
Percentage van de Geven in Nederland respondenten in vier groepen dat het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ is met de stelling “Ik vind het belangrijk hulp te geven aan de armen en anderen die het nodig hebben” (bron: GINPS02-12, n=9.833) Bestemming - Herkomst - Effecten Religie

48 Bestemming - Herkomst - Effecten
Herkomst: oorzaken Niveau Macro: cultuur en land Religieuze context, fiscale wetgeving Meso: organisaties Micro: mensen Hulpbronnen: menselijk en sociaal kapitaal uit opleiding en religie Bestemming - Herkomst - Effecten

49 Bestemming - Herkomst - Effecten
Europa

50 Bestemming - Herkomst - Effecten
Geefgedrag (1997) Bestemming - Herkomst - Effecten Religie

51 Bestemming - Herkomst - Effecten
Geefgedrag (2009) Bestemming - Herkomst - Effecten Religie

52 Bestemming - Herkomst - Effecten
Gemiddelde gift in euro per huishouden via bank/giro/internet in 2005 in Nederlandse gemeenten (bron: Grote Consumenten Enquêtes , WDM Nederland) Bestemming - Herkomst - Effecten Religie

53 Bestemming - Herkomst - Effecten
Beleidsachtbaan 2009 2011 2010 De negatieve evaluatie van de giftenaftrek is voor de studiecommissie aanleiding om specifiek voor deze aftrek afschaffing op korte termijn voor te stellen. Convenant Kabinet - SBF Bestemming - Herkomst - Effecten Overheid

54 Bestemming - Herkomst - Effecten
Het waterbedeffect Giften particulieren Subsidies overheid Friedman, 1962 Bestemming - Herkomst - Effecten Overheid

55 Bestemming - Herkomst - Effecten
Zwaan-kleef-aan Bestemming - Herkomst - Effecten Foto: Roel Wijnants Overheid

56 Bestemming - Herkomst - Effecten
Bron: CBF Bestemming - Herkomst - Effecten Overheid

57 Bestemming - Herkomst - Effecten
‘A severe cut in government funding to nonprofit organisations is not likely, on average, to be made up by donations from private donors.’ Abigail Payne (1998) Bestemming - Herkomst - Effecten Overheid

58 Mensen vertonen meer prosociaal gedrag wanneer zij:
Zich sterker bewust zijn van de behoefte aan hulp; Verzoeken krijgen om te helpen; Minder materiële kosten en meer opbrengsten waarnemen van hun bijdrage; Om de ontvangers geven (uit altruïsme); Sociale beloningen ontvangen voor prosociaal gedrag (reputatie); Zich beter voelen over hun bijdrage (de ‘warm glow’); Het doel waaraan ze bijdragen vinden passen bij hun eigen waarden; Denken dat hun hulp effectiever is. Bestemming - Herkomst - Effecten Acht mechanismen

59 Bestemming - Herkomst - Effecten
De brief “Als iedereen mee doet voor bijvoorbeeld €35 raken we een eind op weg” Bestemming - Herkomst - Effecten Sociale invloed

60 De kracht van suggestie
Bestemming - Herkomst - Effecten Sociale invloed

61 “Vreemde ogen dwingen”
Bron: Evaluatieonderzoek maatschappelijke stage, Bestemming - Herkomst - Effecten Sociale invloed

62 Bestemming - Herkomst - Effecten
Een prijs is geen prijs +90% +46% Deel van de beloning dat deelnemers aan GINPS04 weggaven (bron: Bekkers, 2006) Bestemming - Herkomst - Effecten Sociale invloed

63 9 x Maatschappelijke Betekenis
Niveau Herkomst: oorzaken Effecten: gevolgen Macro: cultuur en land Ongelijkheid, cohesie, fiscale wetgeving Meer cohesie, democratie, ongelijkheid? Meso: organisaties Micro: mensen Religie en onderwijs, acht mechanismen Gelukkiger, meer vertrouwen en langer gezond? Bestemming - Herkomst - Effecten

64 Maatschappelijke effecten
Als jongeren een maatschappelijke stage doen, worden ze dan meer maatschappelijk verantwoordelijke burgers? Levert vrijwillige inzet meer maatschappelijk vertrouwen op? Maakt geven gelukkig? Blijven mensen langer gezond door vrijwilligerswerk? Bestemming - Herkomst - Effecten

65 Maatschappelijke effecten
Als jongeren een maatschappelijke stage doen, worden ze dan meer maatschappelijk verantwoordelijke burgers? Levert vrijwillige inzet meer maatschappelijk vertrouwen op? Maakt geven gelukkig? Blijven mensen langer gezond door vrijwilligerswerk? Nee. Nee. Ja. Ja. Bestemming - Herkomst - Effecten

66 Invloed van de maatschappelijke stage
Bestemming - Herkomst - Effecten Stage

67 Vrijwilligerswerk en vertrouwen
“Civic engagement and trust are mutually reinforcing” “The causal arrows among civic involvement, [..] and social trust are as tangled as well-tossed spaghetti” Robert D. Putnam (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. (p. 137) Bestemming - Herkomst - Effecten Vertrouwen

68 De ontwikkeling van sociaal vertrouwen
Bron: GINPS Bekkers, R. (2012). ‘Trust and Volunteering: Selection or Causation? Evidence From a 4 Year Panel Study’. Political Behaviour, 32 (2): DOI /s x. (open access) Bestemming - Herkomst - Effecten Vertrouwen

69 Neurofysiologie van het ‘goede gevoel’
Onderzoeksvraag: Welke hersencentra vertonen activiteit wanneer geld van proefpersonen verplicht of vrijwillig naar henzelf of naar een goed doel gaat? Conclusies: 1. In alle gevallen is er activiteit in gebieden die actief zijn bij het gevoel van genot (caudate, rechter nucleus accumbens) 2. De activiteit is groter als de gift vrijwillig is Bestemming - Herkomst - Effecten Geluk

70 Subjectieve gezondheid (op een schaal van 1 tot 5)
Vrijwilligerswerk Bron: LASA Bekkers, R. & De Wit (2013). Vitamine V: Gezondheidseffecten van vrijwilligerswerk. Bestemming - Herkomst - Effecten Gezondheid

71 Sterftekans (percentage overleden)
Vrijwilligerswerk Bron: LASA Bekkers, R. & De Wit (2013). Vitamine V: Gezondheidseffecten van vrijwilligerswerk. Bestemming - Herkomst - Effecten Gezondheid

72 Bestemming - Herkomst - Effecten
Vertrouwen

73 Bestemming - Herkomst - Effecten

74 Bestemming - Herkomst - Effecten
Liever dit… Bestemming - Herkomst - Effecten

75 Bestemming - Herkomst - Effecten
Dan dit. Bestemming - Herkomst - Effecten

76 Bestemming - Herkomst - Effecten
Crowdfunding Bestemming - Herkomst - Effecten

77 Bestemming - Herkomst - Effecten
Dank! Bestemming - Herkomst - Effecten

78 Bestemming - Herkomst - Effecten
Als u deze QR code scant kunt u de volledige tekst lezen. U kunt ook rechtstreeks naar Bestemming - Herkomst - Effecten


Download ppt "De maatschappelijke betekenis van filantropie"

Verwante presentaties


Ads door Google