De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN SCHAAMTE NAAR VRIJMOEDIGHEID 22-12-2013 PIETER PELLEBOER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN SCHAAMTE NAAR VRIJMOEDIGHEID 22-12-2013 PIETER PELLEBOER."— Transcript van de presentatie:

1 VAN SCHAAMTE NAAR VRIJMOEDIGHEID 22-12-2013 PIETER PELLEBOER

2 SCHAAMTE Schaamte is een onaangename psychosociale emotie waarvoor de angst om door anderen misprezen of zelfs niet meer door de groep geaccepteerd te worden, bepalend is. Het gaat om een angst voor veroordeling door anderen. Het kan leiden tot het vermijden van sociaal contact of een bepaald gespreksonderwerp.

3 SCHAAMTE WAS NIET GODS PLAN Gen 2:25de mens en zijn vrouw waren allebei naakt, en zij schaamden zich voor elkander niet Schaamte kwam na de zondeval

4 GODS PLAN IS VRIJMOEDIGHEID Hebr 4:16Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip Hebr 2:11 Hand 4:13 1 thess 2:2

5 GODS PLAN IS VRIJMOEDIGHEID Hebr 4:16 Hebr 2:11: Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen. Hand 4:13 1 thess 2:2

6 GODS PLAN IS VRIJMOEDIGHEID Hebr 4:16 Hebr 2:11: Hand 4:13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. 1 thess 2:2

7 GODS PLAN IS VRIJMOEDIGHEID Hebr 4:16 Hebr 2:11: Hand 4:13. 1 thess 2:2: Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd.

8 SLEUTELS NAAR VRIJMOEDIGHEID HOOP2 Kor 3,12 Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk

9 SLEUTELS NAAR VRIJMOEDIGHEID HOOP2 Kor 3:12 VOORBEDE VAN ANDERENEf 6:19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken

10 SLEUTELS NAAR VRIJMOEDIGHEID HOOP2 Kor 3:12 VOORBEDE VAN ANDERENEf 6:19 OEFENING BAART KUNST1 Tim 3,13 Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus

11 SLEUTELS NAAR VRIJMOEDIGHEID HOOP2 Kor 3:12 VOORBEDE VAN ANDERENEf 6:19 OEFENING BAART KUNST1 Tim 3:13 RELATIE MET DE HEILIGE GEESTHand 4:31 En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid

12 SLEUTELS NAAR VRIJMOEDIGHEID HOOP2 Kor 3:12 VOORBEDE VAN ANDERENEf 6:19 OEFENING BAART KUNST1 Tim 3:13 RELATIE MET DE HEILIGE GEESTHand 4:31 KEN JE PLAATS IN CHRISTUS Spr 28:1 Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is, maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw

13 SLEUTELS NAAR VRIJMOEDIGHEID HOOP2 Kor 3:12 VOORBEDE VAN ANDERENEf 6:19 OEFENING BAART KUNST1 Tim 3:13 RELATIE MET DE HEILIGE GEESTHand 4:31 KEN JE PLAATS IN CHRISTUS Spr 28:1 KEN HET EVANGELIERom 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek

14 SLEUTELS NAAR VRIJMOEDIGHEID HOOP2 Kor 3:12 VOORBEDE VAN ANDERENEf 6:19 OEFENING BAART KUNST1 Tim 3:13 RELATIE MET DE HEILIGE GEESTHand 4:31 KEN JE PLAATS IN CHRISTUS Spr 28:1 KEN HET EVANGELIERom 1:16 WEES EEN LEVEND OFFERRom 12:1

15 OP NAAR VRIJMOEDIGHEID


Download ppt "VAN SCHAAMTE NAAR VRIJMOEDIGHEID 22-12-2013 PIETER PELLEBOER."

Verwante presentaties


Ads door Google