De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie geen gekken of bedelaars in zijn familie heeft, is verwekt door een bliksemstraal. Thomas Fuller Engels priester en schrijver 1608-1661.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie geen gekken of bedelaars in zijn familie heeft, is verwekt door een bliksemstraal. Thomas Fuller Engels priester en schrijver 1608-1661."— Transcript van de presentatie:

1 Wie geen gekken of bedelaars in zijn familie heeft, is verwekt door een bliksemstraal. Thomas Fuller Engels priester en schrijver 1608-1661

2 Wat kan u verwachten?

3 Waarom mag ik hier staan?  Praktijkvoering  Publicaties  Voordrachten  St. LIP  Triade borderline  Kenniscentrum  Podium Naastbetrokkenen  Podium EPA

4  Voorlichtingsavonden  Individuele ondersteuning  Ondersteuninggroep i.c.m. vaardigheidstraining  Relatie- en gezinstherapie  KOPP i.s.m. preventie  Ondersteuning als patient niet in behandeling is Familiebeleid I Endegeest-Parnassia-Scelta

5 Familiebeleid II Endegeest-Parnassia-Scelta  Beleid Scelta (GGNet)  Binnen 6-8 weken in kaart gebracht/gesproken  Netwerkfunctionarissen  Sociale netwerk analyse

6 Triade Borderline patiënt hulpverlener naasten BALANS

7 Triade Borderline  Stichting Labyrint-In-Perspectief  Stichting Borderline  Triade Borderline

8 Meekeren, E. van en J. de Jong (1999). Het betrekken van de omgeving bij de behandeling van de borderlinepatiënt. PsychoPraxis

9 Op komst CONTEXTUELE PSYCHIATRIE Praten met families en naastbetrokkenen over geestelijke gezondheid en psychische problemen. Uitgeverij BOOM, 2013

10 Kenniscentrum PS www.kenniscentrumps.nl  Best Practise ‘Naastbetrokkenen in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis’  Modelregeling Betrokken omgeving  Criteria Familiebeleid  Indicatorenset familiebeleid GGZ  EPA

11 Wat kan u verwachten?

12 Veel documenten  Modelregeling Betrokken omgeving  Criteria Familiebeleid  Indicatorenset familiebeleid GGZ  Familie in de langdurige zorg  Mantelzorgers van mensen met psychische problemen  Mantelzorg zonder zorgen  Het verlenen van mantelzorg en het verband met psychische stoornissen  Mantelzorg, over de hulp van en aan mantelzorgers  De zorg blijft: een onderzoek onder familieleden en andere relaties van mensen met (langdurige) psychische problemen  Familiebeleid in de GGZ: moeilijkheden en mogelijkheden.

13 Patient Tijd doorgebracht Thuis in Therapie eigen omgeving

14 Patient Tijd doorgebracht (per week) Thuis in Therapie eigen omgeving 167u en 15 min 45 min.

15 Wisselwerking Patient Patient gestoord omgeving verstoord Omgeving gestoord individu verstoord

16 De Waal, Bioloog De mens is een sociaal dier Empathie als evolutionair gegeven: ‘Wij zijn voor geprogrammeerd om elkaar de helpende hand te reiken’

17 Agneta Fischer, psycholoog ‘Volgens recente emotietheorieën is een emotie een reactie op een gebeurtenis of persoon die ons raakt (motivationele relevantie)’ ‘Emoties zijn dus altijd gericht op iets of iemand (intentionaliteit)’

18 Paul Cobben Filosoof ‘Menszijn is ondenkbaar buiten de gemeenschap. En het leven in een gemeenschap heeft altijd met erkenning te maken, want je wordt in- of uitgesloten’ ‘Je wordt alleen ingesloten als je op een of andere manier bij de groep hoort’ ‘Daarom is die groep zo belangrijk’

19 Neurobiologen Genen geven kansen en genen geven risico’s Zonder de omgeving zijn ze niets

20 patiënt hulpverlener naasten BALANS

21 Perspectief patient Mensen functioneren het beste in een omgeving die:  Veilig en betrouwbaar is  Voldoende vrijheid geeft  Hen erkent/steunt (ziet en hoort) Naastbetrokkenen zijn in staat:  Informatie aan te dragen  Steun te bieden (mits ze zelf op de been blijven)

22 Perspectief Naastbetrokkenen  Veel emoties: verdriet, stress, radeloosheid (over)bezorgdheid, onmacht en schuldgevoelens, onzekerheid en angst  Rouw  Onbegrip van omgeving  Een enorme behoefte aan informatie & advies  moeilijk om consequent te zijn en grenzen te stellen  op eieren lopen  Overbelasting!!

23

24 Perspectief behandelaar Naastbetrokkenen zijn:  Nodig voor de diagnostiek  Nodig voor de behandeling  Potentieel negatieve/positieve invloed  Ondersteuning behandeling (complementair!)  Nodig mbt preventie  Overbelasting/ziekte  Kinderen

25 Wat kan u verwachten?

26 5 B(oosdoeners)’s

27 Bang  Veel mensen in de spreekkamer  Moeilijke mensen met moeizame relaties  Afschuiven naar systeemtherapeut  Betuttelen of aantasten autonomie van patient

28 Beschaving Westerse beschaving: individualisme! onafhankelijkheid autonomie Zelfredzaamheid in verbondenheid

29 Systeemtherapie  Vaak niet goed vertegenwoordigd  Niet altijd goede pers  Negeren van individuele pathologie

30 Beschuldigen ook impliciet/onbewust  Verwaarlozende  Misbruikende  Incompetente  Bemoeizuchtige  Overbezorgde  Zelf gestoorde Ouders/opvoerders

31 Brein (individu)  Psychologisch  Intrapsychische conflict (Freud!)  Neurobiologisch  ‘Wij zijn ons brein’ (Swaab!)

32 Wat kan u verwachten?

33 Omslag in denken! Bang Beschaving Beperkingen systeemtherapie Beschuldigen Brein -

34 Omslag in denken! Bang Opleiding Beschaving Beperkingen systeemtherapie Opleiding Beschuldigen Opleiding Brein Opleiding -

35 Samenwerking Professionals Patient Familie

36 Alle betrokkenen hebben een opdracht…  Patient  Openstaan (voor de triade dialoog)  Actief familie uitnodigen en betrekken  ‘Vergeven’  Familie  Openstaan (voor de triade dialoog)  Patient overtuigen  Openstaan voor kritiek & willen veranderen  Professionals  Openstaan (voor de triade dialoog)  Opleiding  Neutrale positie/loyaliteit  Hier-en-nu

37 Behandelaars wel, familie niet?  Aanhoudende scholing  Relatie centraal/ tegenoverdracht  Voortdurende besprekingen BHP, intervisie, als team functioneren

38 De systeemtherapeuten Aan de bak!  Gedrag wordt gezien als een element in de circulaire wisselwerking en patroonvorming in de gezinsrelaties  Traditionele gerichtheid op het individu is vervangen door een gerichtheid op de relatie tussen familieleden.  In de gesprekskamer let de therapeut vooral op de emotionele sfeer in het gesprek en het effect van wat wordt gezegd op de andere systeemleden.

39 Management  Enthousiasmeren & uitdragen  Faciliteren  Opleidingen  Supervisie  Logistiek  Financieren  ‘Controleren’

40 De opleiders voorop!

41

42 Psychoeducatie Ingebed in wetgeving (zoals de Kwaliteitswet, WGBO, de wet BIG); onlosmakelijk onderdeel van de behandeling.  Kennisvermeerdering; hoe patient en verwanten met de gevolgen van ziekte en handicap kunnen omgaa  Ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en probleemoplossend vermogen  Doel ook: behoud en opbouw van een sociaal betekenisvol netwerk en toekomstperspectief voor patient en familie.

43 Leer boek psychotherapie (Colijn e.a.) De context van de psychotherapie (Rober) De psychotherapeutische interventie dient te ontstaan uit de samenwerking en dialoog tussen therapeut – patient - sociale context  Direct aan het begin!  Opstarten; evaluatie en bij vastlopen  Minder afhankelijk (th)

44 Eenvoudiger gezegd…  Leren praten met familie  Begrip krijgen  Uitleg geven  Verbondenheid herstellen

45  Leren praten met familie (open dialoog)  Begrip krijgen (andere perspectief)  Uitleg geven  Verbondenheid herstellen

46

47

48

49

50 Slotbetoog PatientBehandelaar

51 Contextueel denken Er zijn ook andere naastbetrokkenen omgeving behandelaar doet er ook toe PatientBehandelaar management opleiding

52 Voorwaarden… Individueel Team Management

53 PatientBehandelaar

54


Download ppt "Wie geen gekken of bedelaars in zijn familie heeft, is verwekt door een bliksemstraal. Thomas Fuller Engels priester en schrijver 1608-1661."

Verwante presentaties


Ads door Google