De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WooDy wordt WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WooDy wordt WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie."— Transcript van de presentatie:

1 WooDy wordt WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie

2 Algemene uitgangspunten
Woordvoorspelling is voor veel mensen met lees- en/of schrijfproblemen de aangewezen manier om spelfouten te voorkomen en op een snelle en efficiënte manier tekst te produceren. Spelfouten voorkomen is bij mensen met dyslexie/dysorthografie gemakkelijker te realiseren dan spelfouten corrigeren m.b.v. spellingcontrole. Door de combinatie te maken van ‘zelfcorrectie’ en woordvoorspelling kan de focus op het begin van het woord geplaatst worden (hoofdaccent op de eerste letter, afnemend voor de volgende letters)

3 Inspiratiebron: Kurzweil 3000 - woordvoorspeller
Pluspunten: Gebruikersgebonden: Elk gebruikersprofiel (persoon, studievak, thema, taal) heeft zijn eigen woordvoorspeller. Direct toegankelijk Suggesties worden voorgelezen. Schermleesfunctie voor ondersteuning bij bediening. Sneltoetsen en/of muis. Woordenlijsten snel en veilig te creëren en te beheren: Automatisch invoegen van nieuwe woorden. Spelling wordt gecontroleerd voor het invoegen. Importeer/exporteerfunctie. Bevat speciale woordenschatlijsten Homofonen: je krijgt ondersteuning tijdens het typen. Snel en eenvoudig te creëren en te beheren. Extra-info kan toegevoegd worden: Markeerkleur (signaalfunctie). Verklaring (voorbeeldzin, mnemotechnisch middeltje, …). Zoekfunctie en/of automatische markeerfunctie. Beveiliging: De woordvoorspelling kan geblokkeerd worden (bijv. bij toetsen / examens)

4 Inspiratiebron: Kurzweil 3000 - woordvoorspeller
Minpunten: Beperkte basiswoordenlijst (NL): We hebben in de Nederlandstalige versie enkele voorbeelden voorzien en niet de small-, medium- en large- lijsten uit de Engelstalige versie Correcties tijdens het typen: “gebruik fonetische spelling voor woordvoorspelling” is te omslachtig. Elke correctie moet apart ingevoerd worden. Elk woord dat gecorrigeerd moet worden moet ook ingetypt worden. Beheer van de map vraagt extra – computervaardigheid.

5 Project Nederlandse Taalunie
STEVIN demonstratieproject 2008 – 2009 Projectpartner: Lexima B.V. uit Leusden (NL). Prototype voorgesteld (november 2008). Feedback van experts en gebruikers uit Vlaanderen en Nederland. Juni 2009: slotvergadering met experten en gebruikers Verdere ontwikkeling, o.a.: Woordenlijsten implementeren. Correcties uitbreiden en verfijnen. Testen van compatibiliteit, stabiliteit, effectiviteit. April 2010: release WoDy

6 WoDy aan het werk Werkt in de meeste programma’s waar je tekst kunt intypen.

7 WoDy aan het werk Onder of boven de knipperende cursor zie je 2 kolommen: Klik en het woord wordt voorgelezen (+ de eventuele voorbeeldzin) . Dubbelklik en het woord wordt ingevoegd. Klik op de woordenboekknop voor de verklaring en/of een voorbeeldzin en/of een afbeelding In de linkerkolom zie je de suggesties zoals in gewone woordvoorspellers. De suggesties worden bepaald door de ingetikte letter(s), door woordfrequentie en eerder gebruikte woordcombinaties (woordparen). In de rechterkolom zie je gecorrigeerde suggesties, die rekening houden met de spellingondersteuning (ingesteld op het tabblad ‘Woordvoorspelling)’.

8 WoDy: 5 pijlers Toegankelijkheid.
Woordenlijsten op verschillende niveaus. Spellingsuggesties met (zelf)correctie(s). Extra – ondersteuning (o.a. bij homofonen, werkwoorden en aaneenschrijven). Feedback over de correctie(s).

9 WoDy - pijler 1. Toegankelijkheid
Verschillende gebruikersprofielen. Instellingen & woordenlijsten worden bewaard. Beveiliging: blokkeermogelijkheden. Duidelijke gebruikersinterface met schermlezer. Bediening met muis en/of toetsenbord. WoDy - pijler 1. Toegankelijkheid

10 1.1. Gebruikersprofielen Instellingen & woordenlijsten worden bewaard.
Beveiliging: blokkeermogelijkheden. Woordvoorspelling uitschakelen Woordenboek uitschakelen Instellingen vergrendelen Woordenlijsten vergrendelen Wachtlijst vergrendelen

11 WoDy - pijler 1. Toegankelijkheid
1.2. Gebruikersinterface Duidelijk en overzichtelijk. Tabblad Weergave. Tabblad Spraakinstellingen. Tabblad Correcties. Tabblad Logboek. Toegankelijk voor iedereen: schermlezer. WoDy - pijler 1. Toegankelijkheid

12 WoDy - pijler 1. Toegankelijkheid
1.3. Eenvoudige bediening Computermuis. Toetsenbord. WoDy - pijler 1. Toegankelijkheid

13 WoDy - pijler 2. Woordenlijsten
Verschillende soorten. Woordenlijsten. Wachtlijst. Beheer van de woordenlijsten. WoDy - pijler 2. Woordenlijsten

14 2.1. Verschillende woordenlijsten
Soorten woordenlijsten: Basis woordenlijst. (1 000 – woorden) Uitgebreide woordenlijst: (8 000 – woorden) Extra – woordenlijsten Lijst met homofonen. Lijst met werkwoorden. Wachtlijst: bevat woorden die door de spellingcontrole worden tegengehouden WoDy - pijler 2. Woordenlijsten

15 2.2. Beheer van woordenlijsten
Keuze van de woordenlijsten: Basis woordenlijst: bij aanmaak gebruiker. Uitgebreide woordenlijst: idem. Extra – woordenlijsten: typen of importeren. Lijst met homofonen: automatisch. Lijst met werkwoorden: bij aanmaak gebruiker Woordenlijst importeren / exporteren. (.txt) Woordenlijst comprimeren. Werkwoordenlijst resetten. WoDy - pijler 2. Woordenlijsten

16 3. Spellingsuggesties met correcties
Indeling tabblad Correcties: Gebaseerd op foutenanalyses. Boomstructuur. Concrete voorbeelden per correctie. WoDy - pijler 3. Correcties

17 3. Spellingsuggesties met correcties
Spellinghulp op 3 niveaus: Hoorniveau (fonemisch). Regelniveau (morfologisch). Weetniveau (etymologisch). WoDy - pijler 3. Correcties

18 3.2.1. Correcties op hoorniveau
Klinkers: kort/lang: a/aa, e/ee, o/oo, u/uu eer/eur/oor: bijv.: ‘bir ‘wordt ‘beer’ tweeklanken: aai/ooi/oei; eeuw/ieuw/uw omkeringen: ie/ei, eu/ue, … (visuele) verwarring: a/o, oe/oo u/uu/ui/eu: bijv.: ‘guir ‘wordt ‘geur’ doffe e: bijv.: ‘zu’ wordt ‘ze’ Medeklinkers: stemhebbend/stemloos: b/p, d/t, f/v, g/h, s/z (visuele) verwarring: b/d/p/q, f/t, m/n, m/w, v/w, … medeklinkerverbindingen: omissies in clusters voor- of achteraan Volgordefouten bij 2 (mede)klinkers: corrigeert omwisseling: bijv. ‘amren’ wordt ‘armen’ WoDy - pijler 3. Correcties

19 3.2.2. Correcties op regelniveau
verlengen: p/b en t/d achteraan (‘hooft’ wordt ‘hoofd’) verdubbelen: na korte klinker (‘kipen’ wordt ‘kippen’ ) correctie bij onterecht verdubbelen (’parraplu’ wordt ‘paraplu’) ontdubbelen: na lange klinker (‘boomen’ wordt ‘bomen) correctie bij onterecht ontdubbelen’ (‘zerover’ wordt ‘zeerover’) tussen –n / eind –n: bijv.: ‘pannekoek ‘wordt ‘pannenkoek’ tussen –s / eind –s: bijv.: ’eenmanzaak’ wordt ‘eenmanszaak’ ‘ samenstellingen en afleidingen: bijv.: ‘ondekken’ wordt ‘ontdekken’ werkwoorden: tegenwoordige tijd (‘ik vint wordt ‘ik vind’/‘hij raat’ wordt ‘hij raadt’) verleden tijd(‘hij vont’ wordt ‘hij vond’ / ‘’hij rade’” wordt ‘hij raadde’) voltooid deelwoord tijd (‘het is gebeurt’ wordt ‘het is gebeurd’) WoDy - pijler 3. Correcties

20 3.2.3. Correcties op weetniveau
Klinkers: au(w)/ou(w) bijv.: ‘kaud‘ wordt ‘koud’ e/a en ee/ay (Engels) bijv.: ‘trem‘ wordt ‘tram’ e(i)/ê/è (Frans)/ai (Frans of Engels) bijv.: ‘creme‘ wordt ‘crème’ ee/é/ai (Frans of Engels) bijv.: ‘cafe‘ wordt ‘café’ ei/ij/y bijv.: ‘beina‘ wordt ‘bijna’ i/e: bijv.: ‘pristatie‘ wordt ‘prestatie’ i/ie: bijv.: ‘lieter‘wordt ‘liter’ i(e)/y/ey: bijv.: ‘simbool‘ wordt ‘symbool’ ie/ea/ee (Engels) bijv.: ‘wiekend‘ wordt ‘weekend’ Franse j als (eu)ill, (a)ill of Engelse j als y bijv.: ‘feujeton‘ wordt ‘feuilleton’ tussenklank j in –ea/-ia, -eu-/-iu-, -eo-/-io- bijv.: ‘idejaal‘ wordt ‘ideaal’ o(o)/au/eau (Frans) bijv.: ‘cado‘ wordt ‘cadeau’ o/oa/ow (Engels) bijv.: ‘soop‘ wordt ‘soap’ ou/oe (Frans) bijv.: ‘joernalist‘ wordt ‘journalist’ tussenklank w in –ueel, -ua, -uo, -uï bijv.: ‘ruwine‘ wordt ‘ruïne’ wa/oi (Frans) bijv.: ‘twalet‘ wordt ‘toilet’ Medeklinkers: g(t)/ch(t)/h: bijv.: ‘slegt‘ wordt ‘slecht’ k als c/ch/ck/qu: bijv.: ‘kaktus‘ wordt ‘cactus’ kw als qu: bijv.: ‘frekwent‘ wordt ‘frequent’ ks als cc/x: bijv.: ‘taksi‘ wordt ‘taxi’ ng(t)/ngk(t)/nk(t): bijv.: ‘plangk‘ wordt ‘plank’ nj/gn: bijv.: ‘lasanje‘ wordt ‘lasagne’ s/c/sc: bijv.: ‘sitroen‘ wordt ‘citroen’ -si(e)/-ci(e)/-ti(e): bijv.: ‘polisie‘ wordt ‘politie’ sj/ch/sh/si: bijv.: ‘sjocolade‘ wordt ‘chocolade’ s/sz: bijv.: ‘langsij‘ wordt ‘langszij’ t/th: bijv.: ‘tema‘ wordt ‘thema’ vr/wr: bijv.: ‘vraak‘ wordt ‘wraak’ zj-/(sj-)/g-/j-: bijv.: ‘zjenre‘ wordt ‘genre’ Trema: e/ë, i/ï, o/ö, u/ü: bijv.: ‘geirriteerd‘ wordt ‘geïrriteerd’ WoDy - pijler 3. Correcties

21 WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning
Woordenboeken. Van Dale pocketwoordenboek. Voorbeeld: afbeelding en/of zin. Homofonen. Werkwoorden. Aaneenschrijven van woorden. Gebruik van wildcard (*) WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning

22 WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning
4.1. Woordenboeken Van Dale woordenboek Voorbeeld: zin (hoorbaar en/of zichtbaar) en/of afbeelding (open systeem) WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning

23 WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning
4.2. Homofonen Andere letterkleur. Voorbeeldzin (hoorbaar en/of zichtbaar) Afbeelding: WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning

24 WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning
4.3. Werkwoorden Andere letterkleur. Voorbeeldzin (hoorbaar en/of zichtbaar) WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning

25 WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning
4.4. Aaneenschrijven Andere letterkleur: WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning

26 WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning
4.5. Wildcard (*) De * kan maximaal 3 letters vervangen aan het begin van een woord. WoDy - pijler 4. Extra - ondersteuning

27 5. Feedback over de correctie(s)
Informatie over de correctie(s) Gebruikerslogboek. WoDy - pijler 5. Feedback over correcties

28 5.1. Informatie over de correctie(s)
Sneltoets CTRL + I WoDy - pijler 5. Feedback over correcties

29 WoDy - pijler 5. Feedback over correcties
5.2. Gebruikerslogboek Weergave in txt – bestand. WoDy - pijler 5. Feedback over correcties

30 WoDy - pijler 5. Feedback over correcties
5.2. Gebruikerslogboek Weergave in MS Excel: 1 tabblad per spellingniveau: WoDy - pijler 5. Feedback over correcties

31 WoDy vs. spellingcontrole
Test 1: +/- 700 spelfouten (P.I. woorddictee, LVS-dictees, …) Analyse: onvoldoende steun WoDy : 11,1% Spellingcontrole: 21,6 % Test 2: Idem + sample spelfouten, totaal: +/ fouten Analyse: onvoldoende steun WoDy : 13,1% Spellingcontrole: 28,5 %

32 WoDy: meer dan compenseren?
WoDy helpt snel en efficiënt spelfouten te voorkomen en is daardoor in de eerste plaats een heel krachtig compenserend hulpmiddel voor elke persoon met schrijfproblemen. Het gegeven dat de gebruiker tijdens het typen snel het correcte woord kan zien en horen heeft wellicht ook een groot remediërend effect. In tegenstelling tot spellingcontrole wordt men immers nauwelijks nog geconfronteerd met het verkeerde woordbeeld. Deze stelling nodigt uit tot verder wetenschappelijk onderzoek.

33 WoDy - versies Apart product: Add-on bij Kurzweil 3000 Demoversie: CD
USB (Netwerkversie) Add-on bij Kurzweil 3000 Demoversie: Sensotec – stand Aanvragen of downloaden:

34 WoDy VRAGEN?


Download ppt "WooDy wordt WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie."

Verwante presentaties


Ads door Google