De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prayer Night 2012 ‘Over: Winnen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prayer Night 2012 ‘Over: Winnen’"— Transcript van de presentatie:

1 Prayer Night 2012 ‘Over: Winnen’
Bidden voor de wereld, Nederland, organisaties, jouw omgeving, vrienden en jouw persoonlijk leven.

2 De Wereld

3 De Wereld Noord - Korea - en haar toekomst.
De Arabische Lente - Opstanden in het Midden-Oosten in onder andere Egypte, Syrië en Libië. Japan - na aardbeving, tsunami en nucleaire ramp nu een tijd van opbouwen. Hoorn van Afrika - Droogte, waardoor hongersnood is ontstaan. De europese schuldencrisis - Bid voor de top van de Europese leiders. Dat ze een goede oplossing mogen vinden.

4 Nederland

5 Nederland Bid voor: Bid voor eenheid in kerken.
Bid voor de overheid. Voor wijsheid en de juiste keuzes. Bid voor de allochtonen in Nederland. Ze zijn hier niet voor iedereen welkom. Bid voor kracht, wijsheid en bescherming.

6 Nederland Dank voor: Dank God voor vrijheid.
Dank voor de Prayer Night en andere christelijke evenementen.

7 Youth for Christ, Open Doors, Operatie Mobilisatie en Refolution
Organisaties

8 Organisaties – Youth for Christ
Bid dat (on)gelovige jongeren mogen ervaren dat bidden werkt! Bid dat jongeren in Nederland Jezus leren kennen. Bid voor een zegenrijke Prayer Night voor alle organisatoren en deelnemers. Bid dat gelovige jongeren in Nederland groeien in hun geloof. Bid voor jongerenwerkers en jeugdleiders om liefde, wijsheid en doorzettingsvermogen.

9 Organisaties – Open Doors
Bid voor de 14-jarige Susan uit Oeganda. Ze zat zes maanden opgesloten in een donkere kamer in huis, nadat haar vader had ontdekt dat Susan christen was geworden. Uiteindelijk zorgde Susan’s broertje er samen met de buurman voor dat het meisje werd bevrijd. Oeganda staat niet op de 'Ranglijst Christenvervolging', maar er komen de laatste maanden wel steeds vaker berichten uit het land van mensen die worden mishandeld omdat ze christen zijn. Bid om genezing voor Susan. Ze kreeg nauwelijks te eten toen ze opgesloten zat en kon toen ze vrijkwam niet meer lopen en praten. Bid ook voor herstel van de relatie tussen Susan en haar vader. Dank God voor de mensen die Susan hebben geholpen ziekenhuiskosten te betalen.

10 Organisaties – Open Doors
Bid voor Timothy uit Noord-Korea, het land dat al jaren nummer één staat op de ‘Ranglijst Christenvervolging’. Timothy zwierf als kind jaren op straat en vluchtte uiteindelijk uit pure wanhoop naar China. Hij werd opgepakt en teruggestuurd naar Noord-Korea, waar hij ernstig gemarteld werd om zijn daad van verraad. In die duisternis vond hij God. Uiteindelijk lukte het Timothy toch om opnieuw te ontsnappen. Bid voor de toekomst van Timothy. Hij leeft nu in een land waar hij vrijheid heeft, maar hij moet nog veel verwerken van wat hij heeft meegemaakt. Bid ook voor de ondergrondse Kerk in Noord-Korea. Het is in dit land verboden om christen te zijn. Als ontdekt wordt dat je christen bent, kun je met je hele gezin in een strafkamp belanden. Bid ook voor geheime projecten die in het land worden uitgevoerd om christenen te bereiken met noodhulp.

11 Organisaties – Open Doors
Bid voor Blessing (13) uit Nigeria, een land waar christenen de laatste tijd steeds vaker doelwit zijn van geweld. De islamitische terreurbeweging Boko Haram wil Nigeria volledig islamiseren en schuwt daarbij bruut geweld niet. De vader van Blessing was voorganger. Hij werd in 2004 vermoord bij een aanval op de kerk. Blessing zag het gebeuren. Blessing en haar zus Rhoda kregen de afgelopen jaren steun van Open Doors. Zo werd er bijvoorbeeld 40 kilo post bezorgd van christenen over de hele wereld! Bid voor jongeren die in de afgelopen tijd hetzelfde hebben meegemaakt als Blessing. In 2011 werden honderden christenen in Nigeria gedood en gingen tientallen kerken in vlammen op. Bid dat het geweld in Nigeria stopt. Bid om wijsheid voor leiders van het land om de christenen te beschermen. Bid voor Blessing en haar zus Rhoda. Ze hadden allebei graag gewild dat hun vader hen zou zien opgroeien. Bid voor troost en kracht voor de toekomst.

12 Organisaties – Open Doors
Bid voor de 17-jarige Dina uit Egypte. Haar vader voerde vele rechtszaken om te proberen zich officieel van de islam tot het christendom te bekeren. In Egypte mag je je wel tot de islam bekeren, maar je bekeren tot een andere godsdienst dan de islam is vaak een onmogelijke opgave. Dina en haar vader werden bedreigd omdat ze het probeerden. Lange tijd verhuisden ze bijna elke maand, om maar niet gevonden te worden. Dina werd op straat bijna in brand gestoken. Inmiddels zijn Dina en haar vader Egypte ontvlucht en proberen ze in een ander land een nieuw leven op te bouwen. Bid voor de gezondheid van Dina. Door alle spanning is ze erg afgevallen en behoorlijk getraumatiseerd. Wil je ook bidden dat Dina haar dromen kan waar maken? Ze wil graag haar middelbare school afmaken, wat lange tijd niet kon omdat ze moest onderduiken. Daarna zou Dina graag modeontwerpster worden. Bid voor de toekomst van christenen in Egypte. Na de Arabische Lente is het geweld tegen christenen opgelaaid. Bovendien zijn er meer christenen die proberen van godsdienst te veranderen. Bid voor kracht om dit te blijven proberen.

13 Organisaties – Open Doors
Wist je dat er miljoenen jongeren in de wereld zijn die niet vrij zijn om hun christelijk geloof te belijden? Zij kunnen niet zomaar op zondag naar de kerk. Zij kunnen niet zomaar naar een jeugdclub, jongerendag of gebedsbijeenkomst. Sommigen worden gediscrimineerd om hun geloof. Anderen kunnen zelf met niemand over hun geloof praten. Weer anderen zitten gevangen, omdat ze gepakt zijn met een bijbel. Bid jij voor jongeren die worden vervolgd om hun geloof? Bid om moed en kracht om vol te houden. Bid voor christenen die gevangen zitten om hun geloof.

14 Organisaties – Operatie Mobilisatie
In Amsterdam, Den Haag en enkele andere plekken in Nederland wordt er gewerkt onder immigranten. Er worden relaties opgebouwd met mensen, vriendschappen gelegd en activiteiten ontplooid. Bid voor vruchtbare relaties tussen de werkers van OM en de immigranten, waardoor zij de liefde van de Heere Jezus mogen ervaren en leren kennen. Bid voor de mensen die in Moldavië werken. Vanaf december 2011 tot maart zullen 900 gezinnen elke maand een voedselpakket krijgen. Bid dat deze vorm van hulp er toe zal leiden dat mensen zich tot God zullen keren.

15 Organisaties – Operatie Mobilisatie
Bid voor de Internationale starters conferentie die begint op 20 januari in Duitsland. Tien dagen lang zijn nieuwe zendingswerkers van over de hele wereld bij elkaar (ongeveer 150 totaal, waarvan 12 mensen uit Nederland). Bid voor een goede voorbereiding voor alle werkers voordat ze allemaal wereldwijd uitgezonden worden. Vanuit Nederland vertrekken de mensen naar Zuid-Afrika, Logos Hope, Latijns Amerika en de moslimwereld. Er komen tien mensen deze maand terug van het zendingsveld (Logos Hope en Latijns Amerika), na daar minimaal twee jaar gezeten te hebben. Bid voor het re-entry proces van deze mensen. Het is niet altijd makkelijk om je weg weer te hervinden in de wereld.

16 Organisaties – Operatie Mobilisatie
Bid voor het werk van Logos Hope, het schip van OM. Bid voor de juiste technische mensen om het schip steeds weer varende te houden, dit blijft een enorme uitdaging. Bid ook voor de verspreiding van het evangelie in de havens van de Filippijnen, waar het schip de komende maanden zal blijven.

17 Organisaties – Refolution
Bid voor Refolution. Dat zij een jongerenbeweging mag zijn voor de jongeren in Nederland. Dank voor alle vrijwillige medewerkers die betrokken zijn bij jongerenwerk. Bid voor oudere mensen. Dat ze een voorbeeld mogen zijn voor jongeren. Bid voor een refolutie in de kerken. Bid dat er meer discipelen zullen ontstaan. Bid voor jongeren die te maken hebben met depressie en verslaving. Bid ook voor jongeren die zoeken naar wat geloof in hun leven kan betekenen.

18 omgeving

19 Jouw omgeving Jongeren en ouderen in je omgeving die
God niet kennen. Bid voor jouw rol hierin. Bid voor de kerken in je woonplaats en de leiders hiervan. Bid ook voor het jeugdwerk. Bid voor je woonplaats. Wat is actueel?

20 vrienden

21 Vrienden Bid voor vrienden die Gods nabijheid en troost nodig hebben.
Vraag God of je een goede vriend mag zijn. Bid voor elkaar, dat je elkaar mag vasthouden en stimuleren in het geloof.

22 Jouw leven

23 Jouw leven Bid voor: Bid voor jouw persoonlijke geloof. Voor verdieping en groei. Bid voor de moeilijkheden die zich voordoen in je leven.

24 Jouw leven Dank voor: Dank God voor alles wat je krijgt en bid Hem
dat we mogen delen in die rijkdom. Dank God voor de gaven en talenten die je hebt gekregen.

25 Waar je ook gaat, Ik ben met je.
Jozua 1


Download ppt "Prayer Night 2012 ‘Over: Winnen’"

Verwante presentaties


Ads door Google