De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

-met aandacht voor  monitoring als hulpinstrument  de thematiek van authenticiteit Anton Hafkenscheid 6 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "-met aandacht voor  monitoring als hulpinstrument  de thematiek van authenticiteit Anton Hafkenscheid 6 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 -met aandacht voor  monitoring als hulpinstrument  de thematiek van authenticiteit Anton Hafkenscheid 6 december 2012

2  Verplichte aanlevering ROM-gegevens  Zo niet: sancties (kortingen!)  Benchmarking  Dominantie CGT  Zorgverzekeraars bewakers kwaliteit  Dreiging hoge eigen bijdragen cliënten  Bestuurders verdienen meer dan ministers  Protocollaire behandeling  door goedkope, laag opgeleide psychologen in profitinstellingen

3  Cliënten met dezelfde scores zijn dezelfde cliënten  Cliënten zijn ongevoelig voor sociale wenselijkheid, hello-goodbye-effecten etc.  Vragenlijstscores hebben een hoge externe validiteit

4  Hafkenscheid, A. (2010). Rammelende ROM in de ggz: geen ROM zonder Routine Process Monitoring. GZ-Psychologie, 2, 12-17.  Hafkenscheid, A. (2012). Subjectiviteit bij de interpretatie van het grafisch scoreverloop op monitorinstrumenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 29-134.  van Os, J., Kahn, R., Denys, D., Schoevers, et al. (2012). ROM: Gedragsnorm of Dwangmaatregel? Commentaar op het Themanummer ROM. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 245-253.

5 1. Vertroebeling door verschillen in casemix 2. Uitnodiging tot vertekening door selectie 3. Instrumentenmix: onvergelijkbare instrumenten 4. Lage sensitiviteit: symptoomreductie vaak geen doel en/of niet haalbaar 5. Copyright: aan verkoop instrumenten wordt grof verdiend

6 Niets....!

7  Tegenwicht aan protocollaire RCT-benadering,  Ondersteuning van individuele cliënt en behandelaar  Behoud van professionele vrijheid

8

9

10 Voormeting (OQ-45) Fb aan TH OQ-score sessie 2 OQ-score sessie 3 OQ-score sessie X Geen Fb aan TH OQ-score sessie 2 OQ-score sessie 3 OQ-score sessie X Nameting (OQ-45) % patiënten RC? (verbeterd) % patiënten CS? (hersteld) Nameting (OQ-45) % patiënten RC? (verbeterd) % patiënten CS? (hersteld)

11

12 OQ-scores ‘Not On Track’-patiënten + Fb < OQ-scores ‘Not On Track’-patienten + Fb Effectgroottes: 0.16 ≤ d ≤ 0.70

13  Fb alleen effectief bij ‘Not On Track’- patiënten als therapeut Fb actief gebruikt.  Fb alleen effectief bij ‘Not On Track’- patiëntenbij kortdurende behandelingen.  Verschil met Lambert c.s.: minder verfijnde Fb.

14  Zwaardere cliënten dan in de eerdere studies BYU  Toegevoegde waarde van Fb veel kleiner dan in eerdere studies BYU

15  ORS-SRS  Klantmodel  Sturend monitoren

16

17

18 Uit uw scores blijkt dat u niet erg vooruit gaat !

19 Uit uw scores blijkt..

20

21

22 1. Hafkenscheid, A. (2008). Routine Process Monitoring: ervaringen uit de praktijk. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 46, 327-345. 2. Hafkenscheid, A. (2009). The impact of psychotherapy sessions: internal structure of the Dutch Session Evaluation Questionnaire (SEQ). Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82, 99-111. 3. Hafkenscheid, A. (2009) Routine Process Monitoring (RPM) in partnerrelatiebehandelingen. Directieve Therapie, 29, 5-25. 4. Hafkenscheid, A. (2010). De Outcome rating scale (ORS) en de Session rating scale (SRS): enkele psychometrische kenmerken van de Nederlandse versies. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 394-403. 5. Hafkenscheid, A., Duncan, B.L. & Miller, S.D. (2010). The Outcome and Session Rating Scales: a cross-cultural examination of the psychometric properties of the Dutch translation. Journal of Brief Therapy, 7, 1-12. 6. Hafkenscheid, A. & Veeninga, A.T. (2011). Een eenvoudige methode om te meten of de behoeften en wensen van patiënten worden vervuld. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37, 116-126.

23

24 Verandering en groei door constructief en authentiek ‘repareren’ van onvermijdelijke alliantiebarsten in ‘hier-en-nu’ therapeutische relatie

25 1. Hafkenscheid, A. (2004). De interpersoonlijke communicatietheorie (ICT) van Donald J. Kiesler (1) De theorie. Psychopraxis, 6, 15-19. 2. Hafkenscheid, A. (2004). De interpersoonlijke communicatietheorie (ICT) van Donald J. Kiesler (2). De praktijk. Psychopraxis, 6, 59-64. 3. Hafkenscheid, A. (2004). Hoe ‘Rogeriaans’ is de interpersoonlijke communicatietheorie en -therapie (ICT) van Donald J. Kiesler? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 42, 267-278. 4. Willemse, Y. & Hafkenscheid, A. (2009). Stagnaties in de therapeutische alliantie signaleren en repareren. Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 342-357. 5. Hafkenscheid, A. & Gundrum, M. (2010). De therapeutische relatie als onderhandelingsproces: het resolutiemodel voor alliantiebarsten van Safran. Gedragstherapie, 43, 127-147. 6. Hafkenscheid, A. (2012). Hoe kameleontisch of authentiek ben ik als psychotherapeut? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 52-65. 7. Hafkenscheid, A. (2012). Werken met gehechtheidproblematiek: emotionele implicaties voor de therapeut. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 236-252. 8. Hafkenscheid, A. (2012). Monitoren van het therapeutisch proces: het perspectief van de therapeut. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 339-356.

26 Eigen gevoelens, cognities en actietendencies als kompas

27 1= sterk oneens 4 = neutraal 7 = sterk eens a.Ik heb momenteel het vertrouwen dat onze therapeutische samenwerking zal slagen. b. Momenteel vind ik deze cliënt moeilijk om mee te werken. c. Ik voelde me nogal gefrustreerd tijdens de afgelopen sessie met deze cliënt. d. Ik weet momenteel niet of ik in staat ben deze cliënt goed te kunnen helpen. e. Ik vind het momenteel prettig om met deze cliënt te werken. f. Momenteel ervaar ik de werkrelatie met deze cliënt als productief. g. Momenteel ervaar ik het contact tussen deze cliënt en mij als open en authentiek.

28 Omcirkel per vraag het cijfer dat uw gevoel over dit therapiegesprek het beste weergeeft.

29 ALS IK BIJ HEM BEN GEEFT HIJ MIJ HET GEVOEL......door hem gecommandeerd te worden....verantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken....alsof ik zijn grenzen overschrijd....zijn goede eigenschappen te willen benadrukken. 1: helemaal niet van toepassing 2: een beetje van toepassing 3: nogal van toepassing 4: sterk van toepassing

30 1. Hafkenscheid, A. (2003). Objective countertransference: do patients’ interpersonal impacts generalise across therapists? Clinical Psychology & Psychotherapy, 10, 31-40 2. Hafkenscheid, A. (2005). The Impact Message Inventory (IMI-C): Generalisability of patients’ command and relationship messages across psychiatric nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12, 325-332. 3. Hafkenscheid, A. & Kiesler, D. (2007). Assessing objective countertransference: a comparison of two different statistical procedures in three different samples. Psychotherapy Research, 17, 393-403. 4. Hafkenscheid A. & Rouckhout, D. (2009). Circumplex structure of the Impact Message Inventory (IMI-C): An empirical test with the Dutch version. Journal of Personality Assessment, 91, 187-194. 5. Hafkenscheid, A. (2012). Assessing ‘objective’ countertransference with a computer- delivered Impact Message Inventory (IMI-C). Clinical Psychology & Psychotherapy, 19, 37-45. 6. Hafkenscheid, A. & Rouckhout, D. (in druk). The Impact Message Inventory (IMI-C): a replication study of its circumplex structure in a Dutch sample. Journal of Personality Assessment. 7. Sodano, S.M., Tracey, T.J.G., & Hafkenscheid, A. (ingediend). A Brief Dutch Language Impact Message Inventory–Circumplex (IMI–C Short) Using Non-Parametric Item Response Theory.

31 Verkorte webversie  net zo goed en  veel gebruiksvriendelijker dan papieren versie  webversie kosteloos te gebruiken: www.research.imi-c.org

32

33

34

35 Verbondenheid en autonomie Verbondenheid en autonomie 1.Boven-Samen 2.Boven-Tegen 3.Onder-Tegen 4.Onder-Samen

36 Door therapeut ervaren voorkeurspositie patiënt: Waarschijnlijke complementaire therapeutpositie: Mogelijke valkuil therapeut: Overweeg te investeren in: Boven-Samen (FD) Onder-Samen (FS) te volgend, te harmonieus meer sturing en/of meer confrontatie Boven-Tegen (HD) Onder-Tegen (HS) te volgend, te conflictueus meer sturing en/of meer samenwerking Onder-Tegen (HS) Boven-Tegen (HD) te sturend, te conflictueus meer volgen en/of meer samenwerking Onder-Samen (FS) Boven-Samen (FD) te sturend, te harmonieus meer volgen en/of meer confrontatie

37  Monitoring hoort instrument te zijn van cliënt en therapeut  Monitoring als extern verantwoordingsinstrument nodigt uit tot ‘vals spel’  Monitoring en authenticiteit kunnen heel goed samen gaan (Kiesler, Safran & Muran)


Download ppt "-met aandacht voor  monitoring als hulpinstrument  de thematiek van authenticiteit Anton Hafkenscheid 6 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google