De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwd ontwikkelaanbod wetgevingsleer Concrete afspraken met het vormingssecretariaat 30 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwd ontwikkelaanbod wetgevingsleer Concrete afspraken met het vormingssecretariaat 30 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwd ontwikkelaanbod wetgevingsleer Concrete afspraken met het vormingssecretariaat 30 maart 2012

2 Een vernieuwde samenwerking DWM Ellen Vermoesen Marijn Straetemans AgO Team Leren: • Sandra Lauf • Hilde Robbeets Vormingssecretariaat: • Goedele Cnapelinckx ICW – inhoudelijk verantwoordelijk Jeroen Van Nieuwenhoven (ICW) Eipa – projectmanagement Theo Jans / Esther Haenen

3 De verschillende deelopdrachten in de samenwerking 1.Ontwikkeling van het ondersteunend lesmateriaal 2.Het organiseren van de modules –Open aanbod 3.Het projectmanagement 4.Het uitwerken van vormingen op maat 5.Studiedagen en actualiteitenbijeenkomsten

4 Nieuw is deelopdracht 3: het projectmanagement • Eipa neemt dit op. • Taken – Zij fungeren als enig aanspreekpunt voor (DWM/AgO) – Plannen de data in samenspraak met de opdrachtgever en docenten (ook interne docenten). – Voeren gemaakte praktische afspraken uit. – Koppelen gemaakte afspraken terug naar de trainers. – Bewaken gemaakte afspraken – Schrijven van verslagen na een vergadering. – Financiële afspraken.

5 Deelopdracht 1: ontwikkeling van het ondersteunend lesmateriaal • Taak ICW/Eipa – Het actualiseren van bestaand ondersteunend lesmateriaal – Het ontwikkelen van ondersteunend lesmateriaal voor nieuwe modules wetgevingsleer • Taak DWM/AgO – Kwaliteitscontrole op het ondersteunend lesmateriaal: • DWM inhoudelijke controle • AgO: didactische controle. • Taak Vormingssecretariaat – geen

6 Deelopdracht 2: Een overzicht van het vernieuwde aanbod • Wetgevingsleer 1: Beleid en regelgeving: een kennismaking. (1 dag) • Wetgevingsleer 2: Opstellen van een regelgevingsdossier. (1 dag) • Wetgevingsleer 3: Ria als proces. (1 dag) • Wetgevingsleer 4: Opstellen van rechtsregels (2 dagen) • Wetgevingsleer 5: De Europese aspecten van de Vlaamse beleidsvoering. (1 lesdag)

7 Het nieuwe aanbod onder de loep • Wetgevingsleer 1: Beleid en regelgeving: een kennismaking. (1 dag) – Doelgroep: nieuwe medewerkers (of medewerkers die geheroriënteerd worden) – Aantal cursisten: min =9, max = 12 – Trainers: • Inleiding door DWM • De opleiding door ICW (naam nog niet bekend) • Slot: DWM –Frederik stelt zich voor als Ria – adviseur??? – Voorkennis: geen – Prijs: voorstel prijs cursist: 188 euro (= 1694 euro/9 cursisten) – Syllabus: een klein boekje – Planning: • Proefsessie voor de maand juni? • Aantal te verwachten sessies voor het najaar 2012: ? • Aantal te verwachten sessies voor het jaar 2013:.???

8 Het nieuwe aanbod onder de loep • Wetgevingsleer 2: Opstellen en opvolgen van een regelgevingsdossier (1 dag) – Doelgroep: Ambtenaren die actief betrokken zijn bij de opmaak van de Vlaamse regelgeving, medewerkers van het Vlaams Parlement en medewerkers van de strategische adviesraden. – Aantal cursisten: min =9, max = 12 – Trainers: • Inleiding door DWM • De opleiding door ICW (naam nog niet bekend) • Interne trainers: ????? – Voorkennis: ???? – Prijs: voorstel prijs cursist: 188 euro (= 1694 euro/9 cursisten) – Syllabus: een papieren neerslag van het stroomschema (zie website DWM – Planning: • Proefsessie voor de maand juni? • Aantal te verwachten sessies voor het najaar 2012: ? • Aantal te verwachten sessies voor het jaar 2013:.???

9 Het nieuwe aanbod onder de loep • Wetgevingsleer 3: Ria als proces (1 dag) – Doelgroep: Ambtenaren die actief betrokken zijn bij de opmaak van de Vlaamse regelgeving, medewerkers van het Vlaams Parlement en medewerkers van de strategische adviesraden. – Aantal cursisten: min =9, max = 12 – Trainers: • Inleiding door DWM • De opleiding door ICW (naam nog niet bekend) • Interne trainers: ???? – Voorkennis: ???? – Prijs: voorstel prijs cursist: 188 euro (= 1694 euro/9 cursisten) – Syllabus: De Ria handleiding? – Planning: • Proefsessie voor de maand juni? • Aantal te verwachten sessies voor het najaar 2012: ? • Aantal te verwachten sessies voor het jaar 2013:.???

10 Het nieuwe aanbod onder de loep • Wetgevingsleer 4: Opstellen van rechtsregels (2 dagen) – Doelgroep: Ambtenaren die actief betrokken zijn bij de opmaak van de Vlaamse regelgeving, medewerkers van het Vlaams Parlement en medewerkers van de strategische adviesraden. – Aantal cursisten: min =9, max = 12 – Trainers: • Inleiding door DWM • De opleiding door ICW (naam nog niet bekend) • Interne trainers: ???? – Voorkennis: ???? – Prijs: voorstel prijs cursist: 376 euro (= 1694 *2euro/9 cursisten) – Syllabus: leeswijzer – Planning: • Proefsessie voor de maand juni? • Aantal te verwachten sessies voor het najaar 2012: ? • Aantal te verwachten sessies voor het jaar 2013:.???

11 Het nieuwe aanbod onder de loep • Wetgevingsleer 5: De Europese aspecten van Vlaamse beleidsvoering (1 dag) – Doelgroep: Ambtenaren die actief betrokken zijn bij de opmaak van de Vlaamse regelgeving, medewerkers van het Vlaams Parlement en medewerkers van de strategische adviesraden. – Aantal cursisten: min =9, max = 12 – Trainers: • Inleiding door DWM • De opleiding door ICW (naam nog niet bekend) • Interne trainers : ???? – Voorkennis: ???? – Prijs: voorstel prijs cursist: 376 euro (= 1694 euro*2/9 cursisten) – Syllabus: ???? – Planning: • Proefsessie voor de maand juni? • Aantal te verwachten sessies voor het najaar 2012: ? • Aantal te verwachten sessies voor het jaar 2013:.???

12 Deelopdracht 2:Taken met het vormingssecretariaat (1) – Planning van de modules (samenwerking met Eipa) • Proefsessies (in samenwerking met Eipa • In juni plannen van de opleidingen voor het najaar • November sessieplanning voor het jaar 2013 – Geplande sessies annuleren of verplaatsen bij overmacht (staking, trainer afwezig, …) • Nieuwe afspraken maken Eipa • Cursisten verwittigen – Opvolgen van de inschrijvingen in promote. • Niet voor de proefsessies • Andere sessies – Het minimum aantal deelnemers bewaken – bijkomende communicatie –acties doen bij de doelgroep als het minimum niet bereikt is. (dit moet nog concreter uitgewerkt worden met DWM) – Annuleren wanneer het minimum niet behaald wordt. Het vormingssecretariaat neemt hierbij de beslissing op basis van voorafgaan regels.

13 Deelopdracht 2:Taken met het vormingssecretariaat (2) – Cursusmateriaal kopiëren en klaarleggen in het leslokaal • Opmerking: het lesmateriaal wordt bewaard op documentum in de gemeenschappelijke map. Het vormingssecretariaat haalt de syllabus daar op. Hier staat telkens de laatste versie van het cursusmateriaal. – Aanwezigheidslijsten klaarleggen in het leslokaal en verwerken in Promote (niet voor de proefsessies). – Het evaluatieformulier via mail versturen naar de deelnemers. – De verwerkte evaluaties bezorgen aan DWM en Eipa.

14 Voorbeeld van een standaard evaluatieformulier.

15 Deelopdracht 2:Taken met het vormingssecretariaat (3) – Monitoring & indicatoren • Het aantal inschrijvingen per beleidsdomein uit promote halen. • Een overzicht maken in promote van deelnemers die meerdere modules gevolgd hebben. • Het aantal annulaties uit promote halen. • Een overzicht leveren van de verwerkte evaluaties. Ogen – Observatoren gratis bijvoegen in promote. – Bijvoegen mensen die een opleiding gevolgd hebben, uitnodigen voor de volgende opleiding – mail maken en alle ingeschrevenen uitnodigen.

16 Deelopdracht 2:Taken Financiële cel. • Inkooporders maken • Bestelbonnen maken. • Facturen bestalen.

17 Deelopdracht 4: vormingen op maat – inhouse opleidingen • Aanpak – DWM biedt een aantal suggestiepakketten aan, die door de vragende entiteiten kunnen worden aangepast, maar wel: • Volgens een aantal richtlijnen. • Na een intakegesprek met DWM en ICW • Na het opstellen van een contract waarin praktische afspraken, de inhoudelijke afwijkingen en de financiële implicaties worden vastgelegd.

18 Deelopdracht 4: vormingen op maat – inhouse opleidingen. • Vormingsaanbod voor inhouse opleidingen – De modules in het open aanbod aangevuld met: • Het totstandkoming en implementatie van Europees recht (duur 1 dag) • Bevoegdheidsverdeling (duur 0,5 dag tot 1 dag) • Delegatie ( duur 0,5 dag tot 1 dag) • Uitwerking in de tijd en overgangsrecht (duur 0,5 dag) • Handhaving (duur: 1 dag) • ….zie pagina 15 Evaluatie van regelgeving (???)

19 Deelopdracht 4: vormingen op maat – inhouse opleidingen • Taak vormingssecretariaat in dit aanbod? • ….. • Taak vormingssecretariaat in het aanbod van studiedagen en actualiteitenbijeenkomst.

20 COMMUNICATIE met elkaar • Cruciaal om alle vragen altijd naar iedereen door te spelen. • Opmaak mailadres wetgevingsleer@vlaanderen.be wetgevingsleer@vlaanderen.be • (->nog praktische probleempjes) • Ook vormingssecretariaat toevoegen • TO DO Afspreken: wie antwoordt wat en wanneer • Cfr afsprakenkader


Download ppt "Vernieuwd ontwikkelaanbod wetgevingsleer Concrete afspraken met het vormingssecretariaat 30 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google