De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TIJD VOOR EEN GEÏNTEGREERD BELEID Christian VANHUFFEL, General Manager Agoria ICT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TIJD VOOR EEN GEÏNTEGREERD BELEID Christian VANHUFFEL, General Manager Agoria ICT."— Transcript van de presentatie:

1 TIJD VOOR EEN GEÏNTEGREERD BELEID Christian VANHUFFEL, General Manager Agoria ICT

2 FINLAND

3 3 Stelling:Finland is geen hoogtechnologisch land!  Aandeel hoogtechnologische sectoren in de Finse economie is zelfs onder gemiddelde…  Aandeel werkgelegenheid van hoogtechnologische sectoren  Europese Unie 7,6%  Finland 7,2%  België 6,6%  Bron: Rapport over concurrentievermogen van Vlaamse economie, Leo Sleuwaegen, K.U.Leuven

4 4 Wat zijn dan wel de Finse lessen? 1) Sectorale en geografische diversificatie van export  Veel laag- en middentechnologische sectoren als hout, papier, rubber, metaal, energie, ja zelfs scheepsbouw…  40% van export naar Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Oost-Azië (> < in België minder dan 20%)… 2) Fins Innovatiemodel  Hoge Raad voor Innovatie  O&O-uitgaven van overheid & ondernemingen  Finland: 3,6% BBP > < België: 2,4% BBP

5 5 Wat zijn dan wel de Finse lessen? 3) Opleiding & vorming  In Finland:dubbel zoveel doctors, masters en bachelors als België en Europese Unie… 4) De "sleutel tot het succes":  Eensgezinde visie  Vertrouwen van de economische agenten onder en met mekaar, zowel binnen de overheid als de privé…

6 6 Verband vertrouwen en innovatie

7 7 Ontstaan van een Finse netwerkeconomie  …met recordaantal virtuele allianties  …met goede samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en universiteiten  …met een overheid met innovatievisie  …met een bevolking die massaal ICT omarmt, uittest en helpt aanpassen

8 IERLAND

9 9 IERLAND 1990 >< 2005  Situatie in 1990  Welvaart (BBP/inwoner)  70% van Europees gemiddelde  Werkloosheidsgraad van 20%  Inflatie: getal van 2 cijfers  Situatie in 2005  Welvaart ruim boven Europees gemiddelde  Werkloosheidsgraad: 5%  Inflatie onder controle

10 10 Wat zijn de Ierse lessen ? 1) Het creëren van een gemeenschappelijke beleidsvisie en langetermijnplanning  Bvb. via Tienjarenplannen en beleidsstudies van Forfàs 2) Massaal aantrekken van buitenlandse investeringen in hoogtechnologische sectoren  IDA Ireland 3) Ondersteuning van jonge Ierse ondernemingen bij hun innovatie-activiteiten en eerste stappen op de exportmarkten  Enterprise Ireland

11 11 Aantrekken buitenlandse investeringen  Het MISSION STATEMENT van IDA:  "We will win for Ireland, its people and its regions, the best in international innovation and investment so as to contribute to the continued transformation of Ireland to a world-leading society which is rich in creativity, learning and personal and social well-being."

12 12 "The Irish challenge for the next 10 years" "To sustain and grow in the future, we must rebuild national consensus around the need for stronger enterprise that will create wealth and sustainable employment for all in an environment where the application of knowledge and skill will increasingly be the competitive differentiator." (Forfàs)

13 BELGIE

14 14 Lessen voor België 1)Succes van een economie is combinatie van  Succesvolle uitbouw van hoogtechnologische sectoren  De manier waarop laag- en middentechnologische sectoren gebruik maken van nieuwe management- vaardigheden, creatieve ideeën en technologische oplossingen

15 15 Lessen voor België 2) Noodzakelijke ingrediënten voor de kenniseconomie?  een lange-termijnbeleid doorheen domeinen zoals innovatie, opleiding en vorming, aantrekken van buitenlandse investeringen en export  dat coherent in goed overleg doorheen alle beleidsniveaus wordt vorm gegeven

16 16 Lessen voor België  Innovatiebeleid: prioritaire aandacht voor kennis, de factor “mens” en kostenbeheersing  een voldoende aanbod van jonge hoog- geschoolden  subsidies en fiscale maatregelen voor O&O  snelle veralgemeende invoering van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers in de bedrijven

17 17 Lessen voor België  België aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeringen (ook in O&O) en voor kennismedewerkers:  regio-marketing gericht op kennis-intensieve economie (cfr. Ierland: “Knowledge is in our nature” – Finland: “A catalyst for innovation”)  fiscale ruling & afstemmen fiscaal beleid op Europees gemiddelde

18 18 Lessen voor België  Jongeren begeesteren voor wetenschap & technologie:  zij zullen morgen inhoud moeten geven aan onze kenniseconomie  instroom en uitstroom op alarmpeil  specifieke pedagogische projecten 10/14 jarigen en hun leraars  succesvolle initiatieven als die van Roger van Overstraeten Society moeten op veel bredere schaal kunnen ontplooid worden

19 19 Besluit Dames en Heren, Het is hoog tijd… …voor een geïntegreerd beleid Dank voor uw aandacht christian.vanhuffel@agoria.be


Download ppt "TIJD VOOR EEN GEÏNTEGREERD BELEID Christian VANHUFFEL, General Manager Agoria ICT."

Verwante presentaties


Ads door Google