De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3 Dinsdag 27 augustus. Inhoud: •Taal en lezen •Veilig leren lezen •Opnieuw leren lezen •Verschillen tussen kinderen •Thuis oefenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3 Dinsdag 27 augustus. Inhoud: •Taal en lezen •Veilig leren lezen •Opnieuw leren lezen •Verschillen tussen kinderen •Thuis oefenen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3 Dinsdag 27 augustus

2 Inhoud: •Taal en lezen •Veilig leren lezen •Opnieuw leren lezen •Verschillen tussen kinderen •Thuis oefenen •Rekenen •Schrijven •Kanjer •Dagindeling •Andere vakken •Cito toetsen •Groepsoverzicht/groepsplan

3 Taal en lezen •Belangrijkrijk bij leren lezen: -automatiseren: letters, lettercombinaties en stukjes van woorden uitspreken zonder na te denken -Snelheid: letters, lettercombinaties, stukjes van woorden en woorden snel en foutloos uitspreken 1 e 4 maanden34 letters Maan, roos, vis Daarna Letter Combinaties st-, sch-, aai enz. Na woorden van 1 lettergreep -> Woorden van 2 letter- grepen Buurman, zakdoek (klankzuiver) Ramen, bomen (niet- klankzuiver)

4 Wie ben ik? •Danielle Tak •Oud Gastel •Werkzaam op Heilig Hart/Bossche Hart sinds 2007 •Onderbouw coördinator •Management-team •Opleiding voor taalcoördinator •Na school vroeg weg i.v.m. honden

5 Methode: Veilig leren lezen •12 kernen •Leuke materialen: -Leesboekjes/werkboekjes -Klikklakboekje -Veilig en vlot -Woordendoos -letterdoos -Lettermuur -Boekenkast -Letterlijn -Leesspelletjes -Letterzetter -feestneus -ringboekje

6 Afsluiting van een kern •Na elke kern een toetsje •4 belangrijke toets momenten: -Herfstsignalering (na kern 3) -Wintersignalering (na kern 6) -Lentesignalering (na kern 9) -Eindsignalering (na kern 12) Ik geef u daar telkens de resultaten van mee, zodat u zelf ook goed kunt volgen hoe uw kind het doet. Door deze toets momenten kunnen de vorderingen van de kinderen goed gevolgd worden.

7 Hoe ging dat ook al weer, leren lezen?

8 Verschillen tussen kinderen: 3-stromenland •Snelle lezer, plusgroep: maken zich de stof gemakkelijk eigen, behoefte aan meer leerstof en ook uitdagender leerstof -> zon •middengroep,gemiddelde lezer: kunnen goed leren, maar hebben daar wel instructie bij nodig -> maan, raket •Instructiegroep, moeizame lezers: hebben moeite met de lesstof, meer uitleg en oefentijd nodig. -> ster SterMaan RaketZon

9 Het onderwijs in groep 3 is een grote verandering voor de kinderen. Kinderen reageren daar verschillend op. Soms zijn er kenmerken waardoor het leesproces langzamer op gang komt of zijn er risicofactoren, zoals dyslexie, in de familie. Deze kinderen hebben meer leertijd nodig. De ontwikkeling kan wat grillig zijn, daarom spreken we in groep 3 niet meteen van dyslexie, maar oefenen we veel zodat eventuele hardnekkigheid kan worden aangetoond.

10 Waarom thuis oefenen? Zeker voor kinderen waar het leesproces niet vanzelf gaat is thuis oefenen een vereiste om leerprestaties op school te verbeteren. Maar niet alleen voor kinderen die moeilijker leren, voor alle kinderen is dit belangrijk. Ik deel straks een aantal artikelen uit met tips voor het thuis oefenen. Zie ook de Veilig en Vlot lijsten en spelletjes die ik op de website heb geplaatst. (laten zien!) Na elke kern krijgt ieder kind OVERSTAP mee naar huis.

11 OVERSTAP: •Per kern 1 leesboekje en 1 werkboekje •Samen met de ouders aan werken •Periode van drie weken, waarin er 9 keer geoefend kan worden. •Deze momenten duren ongeveer 30 minuten.

12 Rekenen: wereld in getallen •In de eerste weken leren de kinderen de cijfers t/m 10 schrijven: in een cijferboekje •Om de zoveel tijd vindt er een methodetoets plaats, zodat de vorderingen goed gevolgd kunnen worden •In groep 3 werken we aan de volgende dingen: •getalbegrip: -Telrij tot 20 -Kennismaken met de telrij tot 100 -Splitsen, halveren en verdubbelen tot 20 •Basisvaardigheden: -Erbij en eraf tot 20 -Splitsen tot 10 -Verdelen in groepjes •Meten, tijd en geld

13 Schrijven: pennenstreken •Schrijfletters: tegelijkertijd met de leesletters •Wanneer alle letters zijn aangeleerd beginnen we met aan elkaar schrijven •In januari beginnen met het schrijven met vulpen, nu met potlood •Veel aandacht voor fijne motoriek •Belangrijk: pengreep, schriftligging,schrijfhouding •Sommige letters erg lastig (bijv. aa), dan oefenbladen mee naar huis. Onder begeleiding ouders nogmaals oefenen.

14 Kanjer •Sociaal-emotionele ontwikkeling •Naar aanleiding van een aantal verhalen praten we over bijvoorbeeld de volgende dingen:

15 •Ja en nee kunnen zeggen als je iets prettig of vervelend vindt •Compliment geven en daarmee om kunnen gaan •Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn •Samenwerken •Leren stoppen met treiteren •Uit de slachtofferrol weten te stappen en het heft in eigen handen nemen •Kritiek durven geven en weten te ontvangen

16 Ook belangrijk: •Groeten: goedemorgen, goedemiddag, fijn weekend enz. •Alsjeblieft, dankjewel zeggen •Elkaar hand geven en feliciteren bij verjaardag •Tafel netjes achterlaten, stoel aanschuiven •Handen wassen na toiletbezoek •Elkaar uit laten praten, luisteren naar elkaar

17 •Dagindeling wordt bekend gemaakt a.d.h.v. Dagritmekaarten •Pauze: binnen eten en drinken, daarna lekker de tijd om buiten te spelen •Verjaardag: ouders mogen erbij zijn, 10.00 uur •Stoplicht: •Groen: je mag overleggen en vragen aan de juf •Oranje: je mag overleggen met de klasgenoten •rood: je werkt stil aan je taak

18 Andere vakken: Natuur: •1 keer per week 30-45 minuten •Onderwerpen als: •De vlinder •Slakken •Het menselijk lichaam •Geluid •Enz. Gym: •1 keer per week 45 min. bij Juf Judith •1 keer per week 45 minuten bij eigen leerkracht of stagiaire (ben ik wel bij aanwezig) •Gymmen in gymkleding en gymschoenen die geschikt zijn voor zaal (geen zwarte zolen)

19 Muziek: •1 keer in de week 15-30 min. Tekenen: •1 keer in de week 45 min. Handvaardigheid: •1 keer in de week 45 min. Leuk idee voor tekenles, natuur of handvaardigheid? Dat hoor ik altijd graag!

20 Cito toetsen: doel 75% l,ll of lll Midden 3: januari/februari •Woordenschat •Rekenen •Technisch lezen •Avi/DMT •spelling Eind 3: mei/juni •Woordenschat •Rekenen •Technisch lezen/leestempo •Avi/DMT •Spelling •Begrijpend lezen

21 Oude normering Cito: Niveau:Percentage:Interpretatie: A25%De 25% hoogst scorende leerlingen B25% De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. C25% De 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren. D15% De 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren. E10%De 10% laagst scorende leerlingen.

22 Nieuwe normering Cito: Niveau:Percentage:Interpretatie: I20%Ver boven het gemiddelde II20%Boven het gemiddelde III20%De gemiddelde groep leerlingen IV20%Onder het gemiddelde V20%Ver onder het gemiddelde

23 Avi •Meet de moeilijkheidsgraad voor teksten voor beginnende lezers •Er wordt gekeken naar woordlengte, bekendheid van een woord en hoe vaak het woord terug komt. •12 avi niveau’s, gekoppeld aan groep: •Avi M3: midden groep 3 •Avi E3: eind groep 3 •Avi M4: midden groep 4 •Bij een avi-toets leest een kind een tekst van het betreffende niveau. •De leestijd en het aantal fouten bepaald of het niveau wel of niet is behaald.

24 Naast avi is er de toets technisch lezen van Cito die klassikaal wordt gemaakt. Deze toets meet of je kind snel en foutloos woorden kan lezen. Wanneer deze toets beneden niveau wordt gemaakt, wordt de DMT toets gemaakt. (behalve in groep 3, alle kinderen) DMT: •Drie minuten toets •Zoveel mogelijk woordjes foutloos lezen in 1 minuut •Drie kaarten, dus 3 minuten

25 http://www.leraar24.nl/video/3408 Groepsoverzicht en Groepsplannen

26 Groepsoverzicht: •Alle kinderen op een rij •Elk kind heeft stimulerende factoren (bijv. motivatie, behulpzaamheid, oplettendheid) •En belemmerende factoren (bijv. concentratie, motivatie enz. ) •Ook staat erin wat het kind per vak nodig heeft (bijv. extra instructie bij rekenen of extra uitdaging bij taal, andere benadering enz. ) •Groepsoverzicht gaat alle schooljaren mee over naar de volgende leerkracht, zodat er een doorgaande lijn in het onderwijs zit

27 Groepsplan •Het groepsoverzicht en de behaalde resultaten worden gebruikt om een groepsplan te maken •We clusteren de kinderen met ongeveer dezelfde onderwijsbehoeften bij elkaar (we proberen daarbinnen natuurlijk ook zoveel mogelijk aandacht te hebben voor het individuele kind) •Voor elk vak is er een groepsplan: aan welke doelen werken we? Hoe werken we daar aan? wanneer en hoe? Hoe is het gegaan aan het einde van de periode? Zijn er bepaalde doelen niet behaald? Waarom niet? Wat zou er moeten veranderen? •Op deze manier bieden we kinderen wat ze nodig hebben, of dat nou extra begeleiding en uitleg of extra uitdaging en stimulering is.

28 Ouders: •Ik hoop op een leuke samenwerking •Bij problemen, vragen enz. kom a.u.b. naar mij! Ik ben bereikbaar op school, via mail en eventueel ook via telefoon. •Heeft u leuke ideeën? Hoor ik altijd graag! •Dingen die georganiseerd moeten worden, vervoer etc. via klassenouder. •Wie heeft er thuis nog oude tijdschriften?

29 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Informatieavond groep 3 Dinsdag 27 augustus. Inhoud: •Taal en lezen •Veilig leren lezen •Opnieuw leren lezen •Verschillen tussen kinderen •Thuis oefenen."

Verwante presentaties


Ads door Google