De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdconcurrentie: de balans tussen werk en prive.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdconcurrentie: de balans tussen werk en prive."— Transcript van de presentatie:

1 Tijdconcurrentie: de balans tussen werk en prive

2

3 Tijd in de media ‘Misschien maken spitsuurouders verkeerde keuzes’ ‘Werknemers maken meer overuren’ ‘SCP: We krijgen het steeds drukker’ ‘Onthaasten in het spitsuur van loopbaan’ ‘Werkende moeder is slavin’ ‘Het grote geluk van de deeltijdman’

4 Onderzoeksprojecten

5 Gegevensverzameling •30 organisaties (89 ‘functiegroepen’) –Kennisindustrie (2) –Financiele dienstverlening (2) –Zakelijke dienstverlening (5) –Niet commerciele dienstverlening (3) –Publieksgerichte diensten (5) –Openbaar bestuur (4) –Onderwijs en onderzoek (5) –Zorg (4)

6 Gegevensverzameling •1114 werknemers (en hun partner) –48 procent vrouwen, 52 procent mannen –Drie op de vier respondenten heeft partner –Ruim de helft van de respondenten heeft kinderen

7 Resultaten •Enkele resultaten over: –Tijdsdruk –Moeite balans werk en prive –Vermoeidheid

8 Tijdsdruk •Ik krijg niet voldoende slaap •Ik sta onder tijdsdruk •Ik zou meer tijd voor mezelf willen •Anderen bezorgen mij tijdsdruk •Ik kan belangrijke zaken niet goed behandelen door tijdsgebrek •Ik kan niet goed herstellen van ziekte door tijdsgebrek •Ik sta onder zoveel tijdsdruk dat mijn gezondheid eronder lijdt

9 Tijdsdruk

10 •Ik krijg niet voldoende slaap2,4 •Ik sta onder tijdsdruk2,7 •Ik zou meer tijd voor mezelf willen hebben2,7 •Anderen bezorgen mij tijdsdruk2,6 •Ik kan belangrijke zaken niet goed afhandelen door tijdsgebrek 2,0 •Ik kan niet goed herstellen van ziekte door tijdsgebrek 1,5 •Ik sta onder zoveel tijdsdruk dat mijn gezondheid er onder lijdt 1,5

11 Moeite balans werk en prive Hoeveel moeite kost het u om uw tijden voor werk, familie, huishoudelijke taken en vrije tijd activiteiten op elkaar af te stemmen?

12 Moeite balans werk en prive

13 Vermoeidheid •Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk •Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg •Ik voel me vermoeid als ik ‘s morgens opsta en er weer een werkdag voor me ligt

14 Vermoeidheid

15 Invloed op balans werk-prive •Persoonskenmerken –Vrouwen meer afstemmingsproblemen dan mannen –Vooral probleem voor 30 tot 50 jarigen –Hoger opgeleiden meer moeite met afstemming werk en prive

16 Invloed op balans werk-prive •Huishoudenskenmerken –Alleenstaanden met kinderen grootste moeite afstemming werk en prive –Verdienerstype weinig invloed –Huishoudens met veel zorgtaken (zoals jonge kinderen) meeste problemen

17 Invloed op balans werk-prive •Organisatiekenmerken –Sector

18 Overwerk •55 procent van respondenten werkt over •In totaal wordt 3,5 uur per week overgewerkt •Werkdruk, ‘bevlogenheid’ en ‘tijdconcurrentie’ werken overwerken in de hand •Overwerk leidt tot tijdsdruk, werk-thuis interferentie en overwerktheid

19 Overwerk

20 Minder willen werken •67 Procent zou minder willen werken •Vrouwen werken vaker hun gewenste arbeidsduur dan mannen •Van de werkgever mogen werknemers meestal minder gaan werken •De organisatie van het werk laat het echter niet altijd toe

21 Stellingen

22 Boundaries •Moeten we streven naar maximale flexibiliteit en doorlaatbaarheid in de relatie tussen werk en privé of is het beter duidelijk schotten aan te brengen?

23 Boundaries Voordelen •Maatwerk •Werk doen wanneer je dit het beste uitkomt •Combinatie met oppassen kinderen •Werknemers waarderen tijdautonomie •Opvangen tegenslagen in gewone werktijd •Besparing op reistijd

24 Boundaries Nadelen •Werk is nooit weg, zit altijd in je hoofd •Noodzaakt expliciete afweging met gezinstijd •Werk neemt meer tijd door ontbreken sluitingstijd •Coördinatieproblemen met andere gezinsleden en activiteiten •Meer tijdconcurrentie tussen werknemers onderling •Schept verwachtingspatroon t.a.v. werknemers

25 Boundaries Voorbeelden van keuzes: -Gebouw dicht -Bereikbaarheid -Stimuleren thuiswerken -Stimuleren gedwongen rust

26 Boundaries Werken tijdens reistijd1-54,5 Vast einde van de werkdag1-32,2 Avond en/of nachtarbeid1-53,9 Weekend arbeid1-54,0 Overwerk in avond of weekend1-54,2 Overwerk in avond of weekend door collegae1-54,1 Werk mee naar huis kunnen nemen1-52,8 Mogelijkheid om werk thuis te verrichten1-53,1 Frequentie waarin thuiswerken mogelijk is1-64,3 Feitelijk thuis werken en hoeveel1-76,5 Werkgever: wordt er door deze groep thuisgewerkt1-21,6 Werkgever: werknemer bepaalt locatie om te werken 1-54,2

27 Boundaries

28 Faciliteiten •Is het zoeken van oplossingen op het niveau van arbeidsvoorwaarden en voorzieningen de moeite waard of van marginaal belang?

29 Faciliteiten Voordelen •Concentreren op werk •Zorg wordt niet langer opgevangen door moeder-de-vrouw •Signaal dat de werkgever begrip heeft •Noodzakelijk voor verhoging arbeidsparticipatie •Voorkomen uitval, stimuleren langer doorwerken

30 Faciliteiten Nadelen •Organisatie van het werk zelf is veel wezenlijker •Leidt tot ‘stop-go’ werkpatroon i.p.v. lagere werkintensiteit •Leidt tot hogere werdruk bij anderen •Tijdruimte loopt meteen vol door aanspraken vanuit privékant •Werk blijft vaak liggen

31 Faciliteiten Voorbeelden keuzes: -Levensloopregeling -Gemaksdiensten -Verlofregelingen -Kinderopvang -(Hoe ver moeten bedrijven gaan?)

32 Faciliteiten % Nee % Deel % Ja Kinderopvang131077 Gemaksdiensten87310 Kraamverlof6238 Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden 27767

33 Faciliteiten

34 •Als u (langdurig) verlof opneemt, wat gebeurt er dan met uw werk? verlofdagenLangdurig verlof Door collega’s of vervanger gedaan4161 Blijft liggen tot ik terug kom5635 Wordt niet gedaan55

35 High-performance HRM •Heeft de nieuwe autonomie de werknemer eindelijk bevrijd uit de ‘ijzeren kooi’ der bureaucratie of worden in een ‘afrekencultuur’ risico’s en fluctuaties van de arbeid directer op het uitvoerende niveau afgewenteld?

36 High-performance HRM Voordelen •Prestatie- en productieverhoging •Uitdaging werkt motiverend •Betere zelfselectie werknemers •Betere benutting kennis en vaardigheden •Grotere slagvaardigheid; inspelen op markt en klant

37 High-performance HRM Nadelen •Stress door persoonlijke ‘targets’ en ‘deadlines’ •Psychische kosten van het falen •Verhoogde druk op gezinnen •Te sterke financiële prikkels ondergraven intrinsieke motivatie •Tijdelijk kalmer aan betekent ‘uit de race’

38 High-performance HRM Voorbeelden keuzes: -Prestatiebeloning -Competitieve loopbaansystemen -Individuele of teamverantwoordelijkheid

39 High-performance HRM Werktijden1-53,0 Werktempo1-52,7 Werkplanning1-52,7 Locatie van het werk1-54,0 Werkwijze1-52,6 Werkvolgorde1-52,3 Werkinhoud1-53,1 Persoonlijke taakstelling (target)1-53,1 Met wie wordt samengewerkt1-53,4 Kwaliteitsbeoordeling1-53,7 Wie beslist? Werknemer zelf (1) of anderen (5) ?

40 High-performance HRM Professionele autonomie in het werk1-52,3 Werken met persoonlijke taakstellingen waarop men wordt ‘afgerekend’ 1-52,9 Werken met strikte deadlines1-52,5 Een prestatiecultuur (gericht op ‘scoren’)1-53,1 Beloning individuele prestatie1-21,4 Beloning groepsprestatie1-21,7 Van toepassing? Heel sterk (1) of vrijwel niet (5/2)?

41 High-performance HRM Geregeld niet halen van persoonlijke targets of deadlines 1-53,1 Geen verdere doorgroeimogelijkheden hebben (‘up-or-out’) 1-53,8 Behoren tot de relatief zwakste presteerders in de groep 1-53,5 Niet-behoren tot de relatief beste presteerders in de groep 1-54,1 In welke mate grond van ontslag? Heel veel (1) of vrijwel niet (5)?

42 High-performance HRM


Download ppt "Tijdconcurrentie: de balans tussen werk en prive."

Verwante presentaties


Ads door Google