De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overige spellingregels.  Punt:  LET OP! Schrijf afkortingen als ze als woord worden uitgesproken zonder punten! TROS, STER, havo.  LET OP! Schrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overige spellingregels.  Punt:  LET OP! Schrijf afkortingen als ze als woord worden uitgesproken zonder punten! TROS, STER, havo.  LET OP! Schrijf."— Transcript van de presentatie:

1 Overige spellingregels

2  Punt:  LET OP! Schrijf afkortingen als ze als woord worden uitgesproken zonder punten! TROS, STER, havo.  LET OP! Schrijf maten en gewichten ook zonder punt! km, kg, mg.  Komma:  Tussen delen van een opsomming  Tussen twee persoonsvormen!! (Wat jij daar doet, vind ik heel vreemd)  Voor en na aanspreking of tussenwerpsel  Bij lange zinnen voor een voegwoord bij bijzin (De docent vindt mij maar vervelend, omdat ik veel praat.)

3  Puntkomma:  Betekent “en”  Bij opsommingen die uit zinnen bestaan  Tussen die zinnen die heel erg met elkaar te maken hebben.  Dubbele punt:  Aankondiging van opsomming  Directe rede: Piet zei: “Ik heb honger.”  Aankondiging verklaring  LET OP!! Geen hoofdletter na dubbele punt, behalve bij directe rede.

4  Aanhalingsteken:  Bij een citaat  Bij een directe rede  LET OP!!! LEESTEKENS ALTIJD BINNEN DE AANHALINGSTEKENS!  Andere betekenis dan normaal  Vraagteken:  Aan het eind van een letterlijk gestelde vraag  Uitroepteken:  Bij een bevel of uitroep  LET OP! Eentje is genoeg!

5  Haakjes:  Bij toelichting, uitleg of voorbeeld. Gebruik dit echter niet vaak!  Beletselteken  Drie puntjes …  Als je iets aan het einde van een zin wilt suggereren.  Om onvolledige citaten aan te geven.

6  Wanneer gebruik je een hoofdletter?  Aan het begin van een zin  LET OP!  ‘s Morgens ga ik naar school.  LET OP BIJ DIRECTE REDE!  “Wie goed zijn best doet,” zei Jan,” kan zeker een acht halen.”  MAAR: “Ik koop veel platen,” zei Hans. “Laat ik dus ook maar een nieuwe platenspeler kopen.”  Bij persoonsnamen:  LET OP!  Jan van den Hof  J. van den Hof  de heer Van den Hof  Ellen van den Hof-ten Berge  mevrouw Van den Hof-ten Berge

7  Wanneer gebruik je een hoofdletter?  Namen van verenigingen, instellingen en bedrijven:  Feyenoord, het Rode Kruis, Mars.  Aardrijkskundige namen, namen van merken en historische gebeurtenissen, straten, hemellichamen, gebouwen, feestdagen en titels:  Nederland, Zuid-Afrika, Philips, de Tweede Wereldoorlog, Distelstraat, de Grote Beer, de Mariakerk, Kerstmis, Pasen, De ontdekking van de hemel, Gravity.

8  Wanneer gebruik je GEEN een hoofdletter?  LET OP!!  Soortnamen: hamburger, een glas bordeaux  Historische periodes: middeleeuwen  Afleidingen van feestdagen: kerstvakantie  Maanden: april  Dagen: vrijdag  Jaargetijden: winter  Windstreken: zuidwesten  Geloven: christendom, islam

9  Meervoud op –s  Als je het goed blijft uitspreken: gewoon vast!  MAAR ‘s:  Bij afkortingen: cd’s, lp’s, cao’s  Bij woorden die eindigen op lange klinkers (a,i,o,u,y): bikini’s, panda’s, baby’s  LET OP! Etuis, jockeys, cowboys (want geen uitspraakproblemen –en uit andere taal afkomstig)  Meervoud met –en  Normaal: gewoon vast  MAAR:  Klinkerweglating: leraar –leraren  Medeklinkerverandering: brief – brieven,  LET OP! Paragraaf -paragrafen  Medeklinkerverdubbeling: rok - rokken

10  Meervoud met –en  Belangrijke uitzonderingen!  Als een woord eindigt op een onbeklemtoonde –ik,-es of –et, dan verdubbelt de laatste medeklinker NIET!!!  Havik –haviken, dreumes – dreumesen, lemmet – lemmeten  Woorden op –ie  Soms gewoon een –s  Directies, kanaries  Klemtoon op –ie  Meervoud met –ën: industrie – industrieën  Klemtoon elders  Meervoud met –n en trema: olie - oliën

11  Meervouden met –s of –en  aardappels & aardappelen  zoons & zonen  groentes en groenten  Vreemde meervouden:  Uit het Latijn:  Basis – bases (en basissen)  Museum – musea (en museums) NIET musea’s  Datum – data (en datums) NIET data’s  MAAR: medium – media, musicus - musici

12  Tussen –s  BASIS: je schrijft hem als je hem hoort  stationSklok  kokSmuts  Hoor je hem niet omdat het tweede deel van de samenstelling met een s-klank begint? Vervang dan het tweede deel van de samenstelling door een woord zonder s-klank:  stationSstraat want stationSklok  personeelSchef want personeelSkamer

13  Tussen –N  BASIS: als het eerste deel van een samenstelling enkel een meervoud op –en heeft, dan schrijf je de tussen-n  paardeNbloem, want paard-paarden  MAAR! Geen tussen-n:  Eerste deel meervoud op –s (horloge-horloges: dus horlogemaker)  Eerste twee meervouden (groente – groenten en groentes: dus groentesoep)  Eerste deel geen meervoud: (rijst: dus rijstepap)  Eerste deel versterkt een BNW (beregoed, want bere versterkt goed)  Eerste deel geen ZNW (spinnewiel, want komt van ww spinnen)  Eerste deel verwijst naar iets unieks (maneschijn, want maar 1 maan)  Woord wordt niet meer als samenstelling gezien (elleboog, takkewijf)

14  Korte klanken worden soms lang:  Blad – blaadje  LET OP! Woorden die op een klinker eindigen:  Pyjama – pyjamaatje, café – cafeetje, ski – skietje  MAAR! Baby – baby’tje  Afkortingen krijgen een apostrof:  A4’tje, tv’tje, 6’jes

15  Aan elkaar:  Samenstellingen van twee of drie woorden:  Huissleutel, tweedeklascoupe, derdewereldland  Getallen tot honderd (in letters) en samenstellingen met honderd en duizend:  Vierendertig, vijftienhonderd, zesendertigduizend  Voornaamwoordelijke bijwoorden:  Waarheen, daarover, eronderdoor, hierentegen

16  Koppelteken:  Uitspraakproblemen voorkomen:  auto-ongeluk, koffie-uurtje (de twee klinkers vormen anders een nieuwe klank)  In de naam van getrouwde vrouwen  Ellen Janssen-de Vries  In woorden met voorvoegsels adjunct, aspirant, ex, interim, niet, non, oud:  oud-leraar, adjunct-directeur  Voor een hoofdletter:  oer-Hollands, pro-Frans  Combinatie van titels en beroepen:  trainer-coach, minister-president  Aardrijkskundige namen of afgeleide woorden:  Zuid-Frankrijk, Noord-Hollander  Bij letters, cijfers, andere tekens en St of Sint:  vwo-student, 20+-kaas, $-teken, Sint-Janskerk  In woorden niet anders onoverzichtelijk worden, maar wel bij elkaar horen!  Doe-het-zelver, woon-werkverkeer, huis-aan-huisblad

17  Weglatingsteken:  Zet een streepje op de plek waar een deel van het woord is weggelaten:  Voor- en nadelen (want delen is weggelaten)  Binnen- en buitenbanden (want banden is weggelaten)  Carnavalsfeesten en –optochten (want carnavals is weggelaten)  MAAR!!  Dure en goekope kleding (WANT GEEN SAMENSTELLING EN DUS GEEN DEEL VAN HET WOORD WEGGELATEN)  Ijsberen en bruine beren (want geen DELEN van het woord weg te laten)


Download ppt "Overige spellingregels.  Punt:  LET OP! Schrijf afkortingen als ze als woord worden uitgesproken zonder punten! TROS, STER, havo.  LET OP! Schrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google