De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPELLING college 4 Programma  Uitleg hoofdstuk 9 completeren  Uitleg hoofdstuk 11 samenvatten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPELLING college 4 Programma  Uitleg hoofdstuk 9 completeren  Uitleg hoofdstuk 11 samenvatten."— Transcript van de presentatie:

1 SPELLING college 4 oprea@hr.nl

2 Programma  Uitleg hoofdstuk 9 completeren  Uitleg hoofdstuk 11 samenvatten

3 Uitleg 9.1.2: tussenklank e of en  Wat is de belangrijkste algemene regel?  Het eerste deel van de samenstelling krijgt –en, als de mv vorm alleen gevormd kan worden met –en.  Welke uitzonderingen zijn er?  als een woord een mv. heeft, alleen een –e  als een woord een mv. heeft eindigend op –s, schrijf je een –e  als er van een woord maar één is, een –e (maneschijn)  als het eerste deel een versterking aangeeft, een –e (beresterk)  versteende samenstellingen (je ziet niet duidelijk twee delen)  als het eerste deel een bijv. nw. is, alleen een –e (hogeschool)  als het eerste deel geen mw. vorm heeft, alleen een –e (rijstepap)

4 Uitleg 9.2.1: Aan elkaar  Wat is de belangrijkste algemene regel?  Samenstellingen schrijven we in één woord, woordgroepen schrijven we los.  Samenstellingen met minimum, maximum, linker, rechter, privé  Samenstellingen met drie of meer delen  Uitheemse samenstellingen  Samengestelde bijvoeglijke naamwoorden  Samengestelde werkwoorden  Samengestelde voorzetsels en voegwoorden  Welke uitzonderingen zijn er?  In samengestelde telwoorden een spatie na duizend

5 Uitleg 9.2.2: met koppelteken (zie ook 11.2)  Wat is de belangrijkste algemene regel?  Een koppelteken verbindt én scheidt.  Een koppelteken mag altijd gebruikt worden om slecht leesbare woorden leesbaarder te maken.  Na een eerste deel dat een afkorting of teken is  Voor het tweede deel dat begint met een hoofdletter  Bij botsende klinkers  Eng verbonden bepalingen  Samenkoppelingen  Als het eerste deel een woordgroep is

6 Uitleg 9.2.3: los  Wat is de belangrijkste algemene regel?  Samenstelling worden slechts uitzonderlijk los geschreven  Spatie na duizend in getallen  Breukgetallen  Als het eerste deel van de woordgroep een cijfer, letter of ander teken is.  Engelse woorden  Uitdrukkingen  Welke uitzonderingen zijn er?  Zie de tips blz. 245-247

7 De apostrof (11.1)  meervoud of bezitsvorm na vrije klinker  auto’s, accu’s, Ivo’s tas, Henny’s broer  bezitsvorm eindigend op sisklank  Max’ boeken, Dennis’ fiets  bij achtervoegsels op afkortingen  sms’je, een a’tje, iop’s  voor /tje/ na medeklinker-y en u uitgesproken als oe  baby’tje, tiramisu’tje  bij verdwenen des, voor de s: ‘s  ‘s avonds, ‘s-Gravenhage

8 Het koppelteken (11.2)  tussen botsende klinkers in samenstellingen en afleidingen  na-apen, zee-egel  micro-organisme, re-integratie  voor hoofdletter in samenstellingen en afleidingen  Noord-Brabant, anti-Duits  in samenstellingen en afleiding met als grondwoord een afkorting  sms-bericht, psv-achtig

9 Het koppelteken in samenstellingen (11.2)  voor of achter eng-verbonden bepalingen  oud-leraar, vice-voorzitter  tussen delen van samenkoppelingen  staakt-het-vuren, mens-zijn,  eerste deel is een combinatie  van drie of meer woorden: ons-kent-onsmentaliteit  van twee gelijkwaardige woorden: woon-werkverkeer  van uitheemse woorden: belle-epoqueperiode  plaatsnamen als ‘s-Gravenzande, ‘s-Hertogenbosch  uitzonderingen  uitheemse combinatie: high-tea  de-woord, ja-zeggen, wij-gevoel, jij-zegger  (omafiets, babyopvang)

10 Deelteken of trema  bij twee opeenvolgende klinkertekens die een klinker of tweeklank kunnen vormen  poëtisch, geïnd, coöperatie, geërgerd Dus niet bij combinaties van klinkers die in het Nederlands geen aparte spraakklank kunnen vormen  uitzonderingen: aë, aï, oï  Israël, naïef, egoïst

11 Deelteken of trema: uitzondering  niet als i of e als j wordt uitgesproken  stoeien, taaie, vermeien  niet op u van tweeklank ui en i van tweeklank ij  geuit, geijzeld  niet in Latijnse uitgangen  museum  niet in Franse uitgangen  elektricien, lesbienne  niet in combinaties met iee  dieet, financieel  niet in uitheemse woorden in oorspronkelijke spelling  paella, maestoso

12 Huiswerk  Zwakke punten oefenen  Hoofdstuk 3, 4 en 5 doornemen  Vragen over deze hoofdstukken noteren


Download ppt "SPELLING college 4 Programma  Uitleg hoofdstuk 9 completeren  Uitleg hoofdstuk 11 samenvatten."

Verwante presentaties


Ads door Google