De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Evangelie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Evangelie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heer"— Transcript van de presentatie:

1 Het Evangelie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heer

2 Hoe NIET.. Maar… hoe dan WEL?

3 Onderwijs en Leren … Waardoor wordt je gemotiveerd om te leren? Wanneer leer je het meest, en waarom? Wat betekent dit voor de manier van onderwijs? Als je een probleem hebt Als iets je bezig houdt Als je zelf een les moet voorbereiden Als het heel belangrijk voor je is …je leven ervan afhangt Als je er veel geld mee kan verdienen Als je er gelukkig van wordt Als het je boeit Als het aansluit bij je belevingswereld.

4

5 Waarom eerst voor de jeugd?

6 Korte Uitleg Hoe wordt onderwezen? Wat wordt onderwezen? Wanneer (welke lesperiodes) & in welke organisaties

7 HOE

8 Evangelie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland
HOE Evangelie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland Hield van hen en respecteerde hen Wist wie hij onderwees Wist wat ze waren en wat ze konden worden Voorbereiden (vasten en bidden) Gebruikte de schriften Uit het leven gegrepen verhalen & gelijkenissen Stelde vragen en ... liet vragen stellen Vroeg om te getuigen Spoorde ze aan in geloof te handelen (naleven, uitproberen) Was een voorbeeld

9 HOE Hoe verandert Kom, volg Mij de manier waarop ik lessen voorbereid en geef? De leerschema’s in Kom, volg Mij schrijven niet in detail voor wat u in een les moet zeggen en doen. Er worden Schriftteksten en andere informatiebronnen in voorgesteld waarmee u zich in de leer kunt verdiepen, gevolgd door enkele ideeën waarmee u de jongeren zelf de leer kunt laten ontdekken. Als u op deze manier lesgeeft, is het geen lezing, maar een door de Geest geleid gesprek. De jongeren worden meer dan uitgenodigd om zelf aan het leren en onderwijzen deel te nemen.

10 Een Leerschema maar geen (vast) Lesschema
HOE Een Leerschema maar geen (vast) Lesschema Laat de jeugd leiden Begin met een (persoonlijke of video) leerervaring Samen ontdekken en leren Uitnodiging tot actie

11 De klas ontdekt het zelf
HOE De klas ontdekt het zelf De klas ontdekt nieuwe principes door participatie Daag uit tot nadenken Door vragen en doorvragen Lok vragen uit Betrek (alle) leerlingen

12 De klas ontdekt het zelf
HOE De klas ontdekt het zelf Heb plezier met elkaar Zorg voor een ontspannen sfeer Leerlingen voelen zich ‘veilig’ Alle antwoorden zijn ‘goed’ Laat iemand uit de klas samenvatten: Welke principes hebben wij besproken

13 De behoeften van de jongeren zijn het meest belangrijk,
niet een vooraf opgesteld lesrooster

14 WAT

15 Wat wordt onderwezen WAT
“Fundamentele Leerstellige Beginselen” Elke maand één De Godheid Het heilsplan Verzoening van Jezus Christus Bedeling, afval en herstelling Profeten en openbaring Priesterschap en Sleutels Verordeningen en verbonden Huwelijk en gezin Geboden

16 Wat wordt onderwezen WAT “Fundamentele Leerstellige Beginselen”
Vervolg: Meer op Christus gaan lijken Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid Het koninkrijk van God opbouwen in de laatste dagen Totaal zijn er nu 12

17 WAT De Godheid De Godheid bestaat uit drie afzonderlijke personen: God de eeuwige Vader, zijn Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest. (Zie Geloofsartikelen 1:1; Handelingen 7:55–56.) De Vader en de Zoon hebben een tastbaar lichaam van vlees en beenderen, en de Heilige Geest is een persoon van geest. (Zie LV 130:22–23.) Hoewel de leden van de Godheid drie aparte personen zijn met verschillende taken, zijn zij één in doel. Ze zijn volmaakt verenigd in de uitvoering van het goddelijke heilsplan van onze hemelse Vader.

18 WANNEER

19 Wanneer en welke organisaties
Primair … Jonge Vrouwen Jonge Mannen (Junior) Zondagsschool Maar zeker ook…. Seminarie Gezinnen: Ouders

20 Wat leren wij hieruit voor onze ZHV lessen?
1e zondag Invullen door presidium 2e en 3e zondag Les uit Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow (lange toespraken) 4e zondag Toespraak Liahona

21 Hoe pak je het aan? President Snow: Hoofdstuk 5 De Grootse Bestemming van de Getrouwen … 9 bladzijden Uit het leven van We kunnen vanwege het goddelijke in ons zoals Hemelse Vader worden 3. In de schriften lezen wij over ons goddelijk potentieel 4. Als wij de zegeningen indachtig zijn die God voor ons in petto heeft, ondervinden we vreugde te midden van onze huidige zorgen en moeilijkheden 5. Suggesties voor Studie en Onderwijs

22 Drie vragen…. Wie kan heel kort iets vertellen over de les? Wat viel je op? Heb je vragen? Ik heb toen ik het las drie vragen opgesteld. Daar gaat volgens mij de les over …. Dit zijn de vragen. Over welke vraag zullen wij het hebben?

23 Drie vragen Hoe kunnen wij ons geloof versterken dat wij ECHT geesteskinderen van God zijn? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij ons er elke dag van bewust zijn dat wij kinderen van God zijn? Hoe helpt ons geloof dat wij een kind van God zijn, om meer vreugde te vinden ondanks zorgen en moeilijkheden?

24 Evangelie onderwijs is niet:
Thomas S. Monson: …het uitstorten van informatie over de hoofden van de aanwezigen. …het laten zien hoeveel de leerkracht weet …het (uitsluitend) ervoor zorgen dat de kennis over de kerk toeneemt.

25 Evangelie onderwijs is wel:
…om waardevolle veranderingen in het leven van meisjes, jongens, vrouwen en mannen te bewerkstelligen. …om zo te inspireren dat zij vervolgens gaan nadenken, gaan voelen, om vervolgens iets te gaan doen aan het (beter) naleven van evangelie-beginselen.

26 Verandering van HART Meer Geluk


Download ppt "Het Evangelie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heer"

Verwante presentaties


Ads door Google