De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Konijnenwei Bewonersmoment 28 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Konijnenwei Bewonersmoment 28 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Konijnenwei Bewonersmoment 28 november 2013

2 Toelichtingen - districtsschepen Tom Van den Borne
Programma Toelichtingen - districtsschepen Tom Van den Borne - stadsschepen Rob Van de Velde - districtsschepen Paul Cordy - stadsschepen Koen Kennis - toelichting pop-up Park

3 Uw suggestie Nog tot 16 december 2013 kan u uw suggestie doorgeven via

4 districtsschepen Tom Van den Borne groen en stedelijk wijkoverleg

5 Historiek gesprekken 1. Historiek gesprekken Konijnenwei De vraag om van de Konijnenwei een buurtpark te maken, dateert van Tot 2011 vonden er regelmatig gesprekken plaats over een mogelijke invulling van de site.

6 Verleden bewonersgesprekken
2. Bekommernissen Brederodebuurt hoorzittingen over de toekomst van het gebied in 1997,1998 en 2000 bevraging Konijnenwei – onderzoeksrapport ‘U woont toch ook in den Dreihoek, de gezelligste dreihoek van ’t stad’ (annex 2000) welzijnsoverleg sociale partners Zuid (2002) bewonersvergadering stand van zaken Konijnenwei (2002)

7 Verleden bewonersgesprekken
2. Bekommernissen Brederodebuurt (vervolg) suggesties in kader van opmaak speelruimteweefselrapport (2008) focusgroep Konijnenwei (2009) inspraakmoment Nieuw Zuid (2011)

8 Overzicht bekommernissen (1/2)
veilige bereikbaarheid toegankelijkheid verbeteren meer wandelpaden en fietspaden over de weide natuurlijke invulling (bomen en struiken) voetbaldoelen andere sportinfrastructuur hondenloopzone banken en picknicktafels avontuurlijke speelinfrastructuur fietsenstallingen

9 Overzicht bekommernissen (2/2)
een wandelpad over de weide tussen Bolivarplaats en treinstation gedeelte Park & Ride, om met de tram naar het stadscentrum te kunnen lokale evenementenruimte waterpartijen Hoofdconclusie 2011: zoveel mogelijk behouden zoals ze is, focus op natuur en open ruimte, liever goedkope natuur dan duur aangelegd park

10 Rob Van de Velde schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

11 pop-up park op korte termijn
bijkomende tijdelijke parkeerplaatsen op vraag van de buurt te onderzoeken locatie voor Sinksenfoor

12 districtsschepen Paul Cordy publiek domein en mobiliteit

13 Parkeerdruk in de buurt
De nood aan extra parkeergelegenheid werd al vaak aangekaart op verschillende bewonersmomenten in het kader van de heraanleg Montignystraat, Brusselstraat, Brederodestraat/Troonplaats. Enkele citaten uit de verslagen “Tijdens de vorige inspraakronde werd sterk benadrukt hoe belangrijk parkeren is. Nu gaan er in dit plan nog eens 13 plaatsen verloren.” “ Kan het parkeerregime in de Brederodestraat niet tijdelijk worden teruggeschroefd tijdens de werken? Op die manier kunnen bewoners ten minste in de werfzone parkeren.”

14 “ Van de Montignystraat zullen er nog weinig uitwijkmogelijkheden zijn, enkel Broederminstraat, Leien of Singel. De Dendermondestraat kan enkel nog bereikt worden vanuit de Brederodestraat. Je moet het geluk hebben daar een parkeerplaats te vinden of je moet opnieuw de hele toer doen. Zeker met de moskee wordt dit een ramp. Enkele bewoners vragen dan ook een parkeeronderzoek.” “ Tijdens de werken verdwijnen mogelijk tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de Ieperstraat. Enkele handelaars stellen de vraag of er onderzocht kan worden of er een tijdelijke parkeerzone kan worden ingericht op de Konijnenwei of de Singel, ter hoogte van het ‘Hooge Huys’ Brederodestraat 84.” “ Kan er geen parking ingericht worden op de Konijnenwei?”

15 Koen Kennis schepen voor mobiliteit

16 Mobiliteitsvisie op de buurt
mobiliteitseffect werken in de buurt parkeerdruk in de buurt leefbaarheid en oversteekbaarheid Singel

17 Werven zuid overzicht geplande projecten

18 Werven zuid projectinformatie singelfietspaden
Wat heraanleg Namenstraat tussen Kaaien en Bolivarplaats ifv fietspaden vernieuwing fietspaden tussen afrit en Silvertoplaan vergroenen middenbermen tussen afrit en Silvertoplaan onderdeel van project Singelfietspaden tussen Kaaien en Stenenbrug Wanneer gestart in september 2013

19 Werven zuid projectinformatie Brusselstraat
Wat Aanleg tram tussen Bolivarplaats en Brederodestraat bestaande uit: volledige heraanleg Singel tussen Bolivarplaats en afrit heraanleg Brusselstraat incl. kruispunt Brederodestraat Wanneer start maart 2014

20 Werven zuid projectinformatie Brederodestraat - Troonplaats
Wat heraanleg voetpaden en parkeerstrook in Brederodestraat heraanleg pleindeel Troonplaats Wanneer start januari 2014

21 Werven zuid projectinformatie Karel de Grote Hogeschool
Wat renovatie en nieuwbouw Karel de Grote Hogeschool Wanneer start mei einde mei 2016

22 Coördinatie werven zuid
coördinatie stad door afstemming timing 4 werven uitwerking (deel)fasering per werf voorstel voor flankerende maatregelen belangrijke flankerende maatregel voor de werken aanpassing afrit R1 richting Bolivartunnel Herinrichting van afritcomplex R1 & A12 Na de herinrichting kan u vanuit alle richtingen naar de Bolivartunnel en de Leien rijden Detail aanpassing kruispunt Leien-Montignystraat De ventweg heeft geen voorrang zodat vanuit de tunnel 1LA en 2R (1 met RA) kan ingericht kan worden,

23 Maatregel verder uitgewerkt en geraamd
Minder hinder-maatregel voor werken Brusselstraat (hoewel nog onzeker of maatregel daarvoor op tijd zal uitgevoerd raken) Te realiseren ingrepen: Gedeeltelijk hermarkeren afritten A12 + R1 (NL) over een lengte van ca. 350m Gedeeltelijk hermarkeren Bolivartunnel + open helling over ca. 430m Plaatsen van new jerseys/verhoogde inrichtingen over ca. 2x150m Verbreden rijbaan tussen splitsing en Bolivartunnel (2->3) over ca. 240m Plaatsen en programmatie van verkeerslichten met portiek Plaatsen van snelheidscamera’s aan uitrit Bolivartunnel stadinwaarts en/of thv nieuwe verkeerslichten Aanpassing signalisatie en bewegwijzering Opgenomen in de lijst van quick wins door de Vlaamse regering (uit te voeren in 2014)

24 Aan jullie Welke functies? Wat wil u zelf mee realiseren?
Programma Aan jullie Welke functies? Wat wil u zelf mee realiseren? Bereikbaarheid van het gebied?

25 Situering gebied

26 Foto’s van het terrein

27 Foto’s van het terrein

28 Foto’s van het terrein


Download ppt "Toekomst Konijnenwei Bewonersmoment 28 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google