De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SHALOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SHALOM."— Transcript van de presentatie:

1 SHALOM

2 Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,.. (Mat.23:5) Gebedsriemen ? Kwasten ? Wat wordt daarmee bedoeld ?

3 Gebedsriemen (Tefillien)
twee smalle riemen met elk een klein ‘huisje’

4 Wat zit in de ‘huisjes’ ? In de ‘huisjes’ zitten vier teksten uit:
Exodus13:1-10 Exodus13:11-16 Deuteronomium 6:4-9 Deuteronomium11:13-21 Elke werkdag hoort de Joodse man (vanaf 13 jaar) deze Tefilien om te binden en zijn ochtendgebed te zeggen.

5 Een speciale manier van ombinden is vereist

6 Ook een voorgeschreven bindwijze bij de gebedsriem met ‘huisje’ op het hoofd.
Een speciale gevormde knoop: de dalet- knoop op de tefilla voor het hoofd, de letter sjin. afkorting van het woord Sjaddaj, ‘de Almachtige’.

7 In de ‘huisjes’ staan teksten op perkament
In het huisje op de arm staan de 4 teksten op 1 strookje perkament In het huisje op het hoofd zitten 4 strookjes perkament met elk 1 tekst

8 Een letterlijke uitvoering van wat geboden is in de Torah (Deut
Gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

9 Oefenen bij de Torah les

10 Kijk zo moet het

11 Een voortdurende herinnering
Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is Eén. Gezegend de naam van de glorie van Zijn Koninkrijk voor eeuwig en altijd. Gij zult de Heer Uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten

12 Doordeweekse gebedsbijeenkomst

13 Kwasten Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,.. (Mat.23:5) Kwasten (tsietsiet) zitten aan een gebedsmantel

14 Gebedsmantel (talliet)

15 Gebedsmantel (talliet)

16 De Here Jezus droeg ook een talliet met tsietsiet
En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. (Mat.9:20) en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden behouden.(Mat.14:36)

17 Tailliet katán Gebedsmantel die dagelijks gedragen wordt door orthodoxe Joden (onder de kleren, alleen de kwast is te zien) Johannes 19:23 Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat een deel, en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad, aan een stuk geweven.

18 Tsietsiet (de Kwasten)
4x 8 draden op een speciale manier geknoopt: ter herinnering aan de 613 geboden en de uittocht uit de slavernij van Egypte

19 Een voortdurende herinnering
Gij zult de Heer Uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. Tefillien Talliet met tsietsiet Talliet takán Mezoesa

20 Mezoeza (letterlijk: deurpost)
Een kokertje aan de deurpost met er in een opgerold stukje perkament met handgeschreven bijbelteksten Zo opgerold dat aan de buitenkant shin te zien is afkorting van het woord Sjaddaj, ‘de Almachtige’. Verschillendevormen mezoesa jod – dalet – shin

21 Dezelfde teksten als bij de gebedsriemen

22 Ook de mezoezá is een uitvoering van wat geboden is in de torah (Deut
gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen ………………… ……..gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten,

23 In de Talmoed staat: wie tsitsiet aan zijn kleed,
tefillien aan zijn lichaam en de mezoeza aan zijn deurpost heeft, zal niet makkelijk zondigen

24 De Here Jezus waarschuwt voor schijn:
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. (Mat. 15:8) Dat geldt ook voor ons ! Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? (Luk. 6:46)

25 Israël Israël na 2000 jaar weer thuis

26 De hoop Zolang in het hart, van binnen, Een Joodse ziel levendig is En naar het oosten, vooruit, Het oog naar Zion kijkt Is onze hoop nog niet verloren De hoop die al tweeduizend jaren leeft Een vrij volk te zijn in ons land Het land van Zion en Jeruzalem HaTikva Kol od balevav penima Nefesj jehoedi homi'ja Oelefa'aatee mizrach kadima Ajien le Tsi'jon tsofi'ja Od lo avda tikvatenoe Ha tikwa bat shnot alpayim: Lehijot am chofsjie be'artseenoe Erets Tsi'jon ve Jeroesjalajiem


Download ppt "SHALOM."

Verwante presentaties


Ads door Google