De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006 Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006 Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep."— Transcript van de presentatie:

1 VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006 Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep Werkgroep Andere Publieke Omroep Definitieve versie 1.0

2 2 Management-samenvatting  APO stelt voor het omroepbestel reclamevrij te maken, het aantal tv-zenders terug te brengen tot 2 en het aantal radiozenders tot 3  Internet is gelijkwaardig aan televisie en radio; dit wordt onder meer bekrachtigd met de aanstelling van een hoofdredacteur internet met sturende bevoegdheden  Het geschatte kijktijdaandeel van de tv-zenders volgens het APO-model is 22 procent  Sport wordt niet beschouwd als live-entertainment, maar als nieuws (E 101 mln. sportuitgaven in de huidige situatie versus E 18 mln. in de APO-begroting)  Totale begroting Programmeermodel Raad van Bestuur PO: E 701 mln. Het negatieve saldo bedraagt E 41,6 mln.  Totale begroting Programmeermodel APO: E 525,9 mln. Het negatieve saldo bedraagt E 7,2 mln.  Als gevolg van de door APO voorgestelde reorganisatie komt een aantal banen te vervallen, vooral in de sfeer van management en staven

3 3 Inhoud 1.Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten Pag. 4 2.Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten Pag. 6 3.Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten Pag. 8 4.Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten Pag. 10 5.Vergelijking Andere Publieke Omroep en RvB Publieke Omroep Pag. 12 6.Gevolgen APO: Kijktijdaandeel Pag. 13 7.Gevolgen APO: Verse zenduren versus herhalingen Pag. 14 8.Gevolgen APO : Sport Pag. 15 9.Gevolgen APO : Internet en nieuwe media Pag. 16 10.Gevolgen APO : Personele bezetting Pag. 18 11.Gevolgen APO : Organisatiestructuur Pag. 19

4 4 1. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten BATEN (in miljoenen euro’s) 1.OC&W bijdrage 368,0 2.Overige baten 31,5 3.OC&W bijdrage Wereldomroep 43,1 4.OC&W bijdrage PO bestuur 65,9 5.Overige baten bestuur 7,4 6.Vergoeding kabelrechten 3,0 7.SUBTOTAAL 518,9 8.STER inkomsten 160,1 9.STER inkomsten additioneel 22,0 10.STER inkomsten totaal 182,1 11.TOTAAL BATEN 701,0

5 5 1. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten TOELICHTING 1. OCW bijdrage PO is gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-2005 2. Overige baten PO sec. = 27,5 Idem PO derden (sinds eind 2005) = 4,0 Totaal = 31,5 Deze overige baten PO zijn gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd.23-0- 2005 en op RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005 3.OCW/ Wereldomroep gebaseerd op OCW, Mediabegroting 2006 dd. 11-11-2005. Aanname: mediabudget OCW 2008 voor Wereldomroep is gelijk aan mediabudget 2006 4.OCW/ PO bestuur is gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010 dd. 23-09- 2005 en RvB PO 5.Overige baten bestuur zijn gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09- 2005 en RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005 6.Vergoeding kabelrechten € 3,0 m. Deze baten zijn gebaseerd op RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005 8, 9,10 OCW, Mediabegroting 2006 dd 11-11-2005 gaat uit van E 160.1 m STER-inkomsten voor 2006. Aanname Ster-inkomsten 2008 zijn gelijk aan STER-inkomsten 2006. Additionele STER inkomsten van E 22 mln. zijn gebaseerd op RvB PO presentatie Programmeermodel, dd 24-11-2005.

6 6 2. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten UITGAVEN (in miljoenen euro’s) 12.TV directe kosten 461,4 13.TV indirecte kosten 26,7 14.Radio 88,4 15.Wereldomroep 43,1 16.Internet 20,9 17.Nieuwe Media 22,0 18.PO Bestuur 80,1 19.TOTAAL UITGAVEN VOOR PO 742,6 20.TOTAAL BATEN VOOR PO 701,0 21.SALDO -/- 41,6

7 7 2. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten TOELICHTING 12, 13 Kosten TV op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23 09-2005 Hierin is de jongste bezuiniging van de RvB op TV kosten in het algemeen ad E 38.6 mln. naar rato toegedeeld aan TV directe kosten en TV indirecte kosten Deze bezuinigingen zijn gebaseerd op : RvB PO presentatie programmatische consequenties bezuinigingen, dd. 15-12-2005. Aanname: in de brief aangegeven besparingen zijn jaarbedragen 14.Kosten Radio op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-2005 15.Programmakosten Wereldomroep op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-2005 16, 17 Internet en nieuwe media op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09- 2005, en RvB PO, presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005

8 8 3. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten Andere Publieke Omroep op basis van 2 TV-zenders en 3 Radiozenders BATEN (in miljoenen euro’s) 1.OC&W bijdrage 368,0 2.Overige baten 31,5 3.OC&W bijdrage Wereldomroep 43,1 4.OC&W bijdrage PO bestuur 65,9 5.Overige baten bestuur 7,4 6.Distributievergoedingen en auteursrechten 10,0 7.SUBTOTAAL 525,9 8.STER inkomsten - 9.STER inkomsten additioneel - 10.STER inkomsten totaal - 11.TOTAAL BATEN 525,9

9 9 3. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten TOELICHTING 1 t/m 5 Zie Toelichting punt 1 t/m 6 Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep 6 Naast de bestaande vergoeding uit het kabelcontract, zijn er inkomsten van nieuwe distributeurs zoals KPN en Versatel. Ook inkomsten uit auteursrechten moeten worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld van de Stichting Groepstelevisie 8, 9,10 Binnen APO zijn geen Sterinkomsten voorzien

10 10 4. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten UITGAVEN (in miljoenen euro’s) 12.TV directe kosten 336,7 13.TV indirecte kosten 19,9 14.Radio 77,1 15.Wereldomroep 29,9 16.Internet en nieuwe media 17,0 17.PO Bestuur 52,5 18TOTAAL UITGAVEN VOOR PO 533,1 19 TOTAAL BATEN VOOR PO 525,9 20 SALDO -/- 7,2

11 11 4. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten TOELICHTING 12Directe kosten TV: van drie naar twee zenders. Lager totaal aantal uitzenduren, lager percentage herhalingen. Lagere sportkosten door afschaffing live sport registraties, zoals de Champions League, lagere amusementskosten door afschaffen duur amusement. Zie ook paragraaf 6 en 8 13Indirecte kosten TV: APO gaat uit van een vast lineair verband tussen directe en indirecte kosten. De verhouding in het RvB PO model is 5,9% (28,8 / 488,0). Voor APO houdt dit in 5,9% x 336,7 = E 19,9 mln. 14Radiokosten: Er zullen minder radiostations met hogere exploitatiekosten per zender gaan bestaan binnen APO. Twee zenders worden opgeheven, 3FM en 747 AM. Van de huidige kosten van 747 AM wordt 50 % als additionele bijdrage ingezet om de programmering op de resterende zenders te verbeteren, alsmede voor de uitvoering van wettelijke taken 15Programmakosten Wereldomroep worden teruggebracht met 50% mede door integratie met journaal-redactie, overige kosten blijven gelijk, hetgeen resulteert in € 29,9 mln. 16, 17 Internet en nieuwe media: op basis van een nieuw beleid en centrale aansturing. Kosten voor content: E 12,85 mln. Kosten techniek en beheer E 4,1 mln. Totaal internet / nieuwe media APO E 17 mln. Zie ook paragraaf 9

12 12 5. Vergelijking Andere Publieke Omroep en RvB Publieke Omroep BATEN (in miljoenen euro’s) RvB POAPO 1.OC&W bijdrage 368,0 368,0 2.Overige baten 31,5 31,5 3.OC&W bijdrage Wereldomroep 43,1 43,1 4.OC&W bijdrage PO bestuur 65,9 65,9 5.Overige baten bestuur 7,4 7,4 6.Vergoeding kabelrechten / Distr.vergoedingen en auteursrechten 3,0 10,0 7.SUBTOTAAL +/+ 518,9+/+ 525,9 1.STER inkomsten totaal +/+ 182,10 2.TOTAAL BATEN +/+ 701,0 +/+525,9 UITGAVEN (in miljoenen Euro) RvB POAPO 12.TV directe kosten 461,4 336,7 13.TV indirecte kosten 26,7 19,9 14.Radio 88,4 77,1 15.Wereldomroep 43,1 29,9 16.Internet en Nieuwe Media 42,9 17,0 17.PO Bestuur 80,1 52,5 18.TOTAAL UITGAVEN VOOR PO -/- 742,6 -/-533,1 19.SALDO -/- 41,6 -/-7,2

13 13 6. Gevolgen APO: Kijktijdaandeel Bron: MediaLab / Mediaedge:cia “Aanvullende inschatting potentieel zenderaandeel van APO” dd. 29 maart 2006; E.I. Van Aken en R.J. Leliveld  Het kijktijdaandeel van APO is 22% over de gehele week  Daarmee blijft sprake van een publieke omroep die een breed publiek aanspreekt

14 14 7. Gevolgen APO: verse zenduren versus herhalingen PO 1, 2 en 3APO 1 en 2  Verse zenduren10.48683%14.14776%  Herhalingsuren2.25417%4.41724% Totaal12.740100%18.565100%  Zendtijd week07:00 – 00:0007:00 – 00:00  Zendtijd weekend07:00 – 01:0007:00 – 01:00  Een televisiezender minder  Per zender een groter deel verse programmering dan in de huidige situatie

15 15 8. Gevolgen APO: Sport  Sport wordt binnen APO beschouwd als nieuws en niet als live entertainment  De kosten voor sport zijn taakstellend: op jaarbasis mag 10 miljoen aan rechten worden betaald en 8 miljoen aan sport-productie, oftewel een totaal van 18 miljoen  Hiervoor wordt 1 uur per dag sport uitgezonden, alleen gevuld met samenvattingen en reportages Sportkosten Uur versUur totaal Kosten per minuutKosten in mln euro Huidige situatie* 157516761069101 APO 364 364 824 18 * Bron: Mazars 2002

16 16 9. Gevolgen APO : Internet en nieuwe media  De huidige activiteiten op het gebied van internet en nieuwe media zijn erg versnipperd  Beleid inzake internet en nieuwe media van de publieke omroep ontbreekt; de situatie nu is dat er zelfs gelden beschikbaar komen voor verenigingsactiviteiten, terwijl centrale sturing ontbreekt Organisatie van internet en nieuwe media binnen APO  Alle distributie van themakanalen wordt gecentraliseerd, ook de distributie van digitale televisie via de kabel  De Raad van Bestuur stelt een hoofdredacteur internet aan die budget en taken meekrijgt. Zendgemachtigden kunnen hierop intekenen, toewijzing vindt plaats op basis van kwaliteit van het gebodene. Een protected business unit voert onder zijn leiding de taken uit waarop niet wordt ingetekend. Bij de toewijzing van middelen wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen middelen ten behoeve van techniek en de middelen ten behoeve van inhoud  Aan zendgemachtigden worden geen middelen meer ter beschikking gesteld voor het verrichten van verenigingsactiviteiten. Er worden wat inhoud betreft twee functies onderscheiden: 1.Verwijzing 2.Themakanalen  Ad 1.Een redactie zorgt voor verwijzing naar websites met betrouwbare en relevante informatie met betrekking tot zorgvuldig geselecteerde thema’s. Deze websites kunnen een keurmerk verwerven van “safe havens”. Daarbij kan gedacht worden aan politiek debat (nationaal en internationaal) en inburgering (nieuwkomers in de samenleving worden naar dergelijke websites geleid)  Ad 2. Bij de inrichting van themakanalen hanteren we twee soorten: het uitsluitend benutten van bestaand av-materiaal (zgn. re-run channels) en de productie van nieuwe content. Bij deze laatste soort zijn te onderscheiden de themakanalen die bij de verwijsfunctie horen en de kanalen die zelfstandig van belang zijn voor de publieke functie. In die laatste categorie valt een parlementair informatiekanaal

17 17 9. Gevolgen APO: Internet en nieuwe media Kosten van internet en nieuwe media binnen APO Content  1 fte hoofdredacteur internet & nieuwe media (100 k per jaar)  1 fte webmanager (50 k per jaar)  1 fte webmarketeer (50 k per jaar)  1 fte content manager (50 k per jaar)  6 fte redactie/ content creatie (50 k per fte per jaar)  Programma’s rondom bijv. parlementair infokanaal van 10 minuten: 4 nieuwe programma’s per dag á E 500 per minuut = E 7,3 mln per jaar  Totaal kosten content: E 7,85 mln Techniek en beheer  Kosten huidige PO portal in afgeslankte vorm: E 4,0 mln  Kosten start themakanalen 100k per kanaal, 10 kanalen: E1,0 mln  Uniform content management systeem, gedeelde server storage, dataverkeer: aanname 4,0 mln  2 fte beheer en support: 50k x 2 = 100k  Totaal techniek en beheer: E 9,1 mln  Totaal internet en nieuwe media APO: E 17,0 mln

18 18 FTE 2004Door PO inmiddels gerealiseerde reductie Door PO nog te realiseren reductie 2006-2007 Totaal # FTE In APO 2008 nog te realiseren reductie ReductieTotaal # FTE Televisie21121667418725701542 Radio10838338962325758 Internet33300 186148 Bestuur1181341017840 Totaal3646262378326811592488 10. Gevolgen APO: Personele bezetting* *Als gevolg van de door APO voorgestelde reorganisatie zullen op termijn circa 1.100 banen komen te vervallen

19 19 Raad van toezicht Staf Raad van bestuur Nos nieuws + Sport Hoofdredacteur Radio 1 Hoofdredacteur Radio 2 Hoofdredacteur Radio 3 Hoofdredacteur TV 2 Hoofdredacteur TV 1 Organisatiestructuur APO College van licentiehouders Hoofdredacteur Internet 11. Gevolgen APO: Organisatiestructuur


Download ppt "VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006 Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google