De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen Mariette Haak en Robert van der Gaag Gezondheidsbevorderaars GGD HM / Aandachtsgebieden Gezonde school,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen Mariette Haak en Robert van der Gaag Gezondheidsbevorderaars GGD HM / Aandachtsgebieden Gezonde school,"— Transcript van de presentatie:

1 Oudervoorlichting Puberwereld bronnen : ‘Puberbrein binnenstebuiten’ en ‘Beter omgaan met pubers’

2 Voorstellen Mariette Haak en Robert van der Gaag Gezondheidsbevorderaars GGD HM / Aandachtsgebieden Gezonde school, genotmiddelen, seksualiteit, voeding, bewegen en mondzorg Uitvoering Advies, oudervoorlichting, docententrainingen

3 Programma Puberontwikkeling Media en maatschappij
Lichamelijke en relationele ontwikkeling Alcohol en roken Advies en ondersteuning

4 Puberontwikkeling

5 De jeugd van tegenwoordig is veranderd
Stelling De jeugd van tegenwoordig is veranderd Laten we beginnen met een stelling, wat vinden jullie van deze stelling? Zijn jullie het ermee eens? Zo ja, hoe is de jeugd verandert? eens oneens

6 De jeugd van tegenwoordig…
“Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training… Jonge mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap, … en tiranniseren hun leraren.” Citaat van : Socrates (filosoof) 5e eeuw voor Christus

7 Hersenen 6e levensjaar = hersenomvang 95%
Tot 25 jaar ontwikkelt resterende 5% Hersenen ontwikkelen als het ware van achter naar voren De ‘voorste’ hersendelen zijn het controlecentrum. Deze moeten nog volop ontwikkelen Om het verhaal dat komen gaat in context te plaatsen, een klein stukje theorie over de hersenontwikkeling 95% van de hersenontwikkeling vind plaats tot het 6e levensjaar. De overige 5% heeft 19 jaar nodig om zich te ontwikkelen. Dit zijn echt de details. Waardoor komt dat? De hersenen ontwikkelen zich als het ware van achter naar voren. Als eerste ontwikkelt zich, naast de ademhaling en hartslag en dergelijke, de coördinatie. Baby’s liggen in een wieg en zwaaien met hun armen. Eerst zwaaien ze met hun armen, later komen ze erachter dat het hun eigen armen zijn die ze bewegen. En leren ze er controle over uit te oefenen. Na deze ontwikkeling ontwikkelen de emoties zich, dat is vooral te merken bij kleuters. Ik denk dat u allemaal wel eens gehoord heeft van de kleuterpubertijd? Dan komt het stuk waar de beslissingen genomen worden. Dit is eigenlijk het controlecentrum, controleren onze emoties, onze impulsgedragingen. Als pubers impulsief gedrag vertonen, komt dat doordat de hersenontwikkeling nog niet volleert is. Ze zijn vergelijkbaar met een losgeslagen boot op zee, die alle kanten op kan gaan. Het ene kind is daar impulsiever in dan de ander, maar het controlecentrum van de hersenen, dat moet zich dus nog gaan settelen.

8 Nog te ontwikkelen en leren beheersen
Keuzes maken Dingen leren plannen Overzicht houden Probleemoplossend vermogen Concentratie Geheugen Emoties herkennen / stabiliteit Roekeloos gedrag of impulsgedrag Wat moeten ze dan nog leren in het laatste stuk? Ik heb het hier onder elkaar gezet voor u. Oftewel, als je kijkt naar een kind van rond de 12, dan zou je kunnen stellen dat het nog heel wat te leren heeft. En dan is het interessant om dat af te zetten tegen wat er van een kind verwacht wordt in deze tijd. Kan hij eigenlijk zelfstandig huiswerk maken, of moet ik hem daar mee helpen? Als hij wegloopt van huiswerk of taken thuis, heeft dat dan miss te maken met deze ontwikkelingen? Natuurlijk heeft elk kind zijn karakter en weet het soms heel goed dat het een spel kan spelen met een ouder, maar er zit ook een stuk ontwikkeling in dat te maken heeft met de hersenen.

9 Puberontwikkeling begint op…?
Tot 1980 schoof de startleeftijd van de puberteit op Met betrekking tot het uiterlijk blijft puberteit wel opschuiven Lichamelijke ontwikkeling versus emotionele ontwikkeling Gevolg : vroegtijdig, experimenteergedrag m.b.t gedrag, seksuele oriëntatie, roken en alcohol + verbaal sterk! Eerder vroeg ik u of de jeugd verschilt met vroeger, u antwoorde toen JA/ NEE? UIT ONDERZOEK De pubertijd schuift idd op, en daar ontstaan grote problemen door. Wat, wat gebeurd er namelijk. Lichamelijk zie je dat kinderen, en dan vooral meisjes, zich steeds sterker aan het ontwikkelen zijn. Meisjes zien er al bijna uit als vrouwen als ze 12 zijn, kleden zich vaak ook zo. De macho cultuur die vaak op televisie te zien is, word overgenomen door jongens en jongens gaan mee in die stroom. Dit gaat niet helemaal bewust, het is ook een stukje onbewust volgen van de lijn die er is. Maar de emotionele ontwikkeling, die is nog gewoon zoals hij altijd was. Daardoor komt de buitenkant van een kind, en de binnenkant, steeds verder uit elkaar te staan. Dat maakt het heel lastig om een kind te helpen. Je ziet een volwassen kind staan, aan de andere kant is het heel moeilijk in te schatten van waar zit jij nou precies in je eigen ontwikkeling. Anderzijds zenden die kinderen wel signalen uit naar de buitenwereld. Als meisjes zich bv vrouwelijker gaan kleden, kan het zijn dat jongens daarop reageren en denken: he, dat is een leuk meisje, dat ga ik versieren. Dat kan je als compliment beschouwen, maar als je emotioneel jong bent, kom je ook wel eens in situaties terecht waarvan je je af kunt vragen of je dat eigenlijk achteraf wel gewild had. Dus die verschuivingen brengen lastige situaties met zich mee. Wat vind u hiervan? Herkent u dit bij uw kind?

10 Oorzaken van de verschuiving
Lichamelijk Overgewicht en obesitas Gezin : Stress, gescheiden ouders, misbruik of geweld Uiterlijk Beeldvorming Media Opvoeding Onderwijs Hoe komt dat, we weten niet zeker hoe het komt, maar er bestaan verschillende theorieën over: Overgewicht: vetopslag beinvloed de hormonen. Met andere woorden, als je veel eet, dan komt het lichaam in de staat van verzadiging. Het lichaam gaat dan denken aan staat van luxe en rijkdom, en kan daardoor verder gaan denken. Welke stap gaan we nu nemen, want we hebben alles al. U herkent het vast als ik het omgekeerd vertel. Bij een streng dieet, kan het bij vrouwen gebeuren dat hun menstruatie stopt. Dit komt dan doordat het lichaam te weinig voedingsstoffen binnen krijgt. - Gezin: kinderen die heel veel stress hebben in hun kindertijd, een bepaalde fight en flight reactie krijgen (vechten en vluchten), snelle staat van paraatheid. Dus je moet zo snel mogelijk opgroeien, dus het lichaam worstelt zich door de opgroeiing heen. Het geeft hormonen vrij, om te zorgen dat het kind zich zo snel mogelijk kan ontvluchten uit de setting waar het zich in bevind. Het is jammer, mr gescheiden ouders wordt daarbij als 1 van de mogelijke factoren genoemd, maar ook misbruik of geweld. Uiterlijk : Beeldvorming : TV / Internet. Media : Normverschuiving : communicatie, leeftijdsgrenzen verschuiven (op tv / aanbod) Opvoeding : Kinderen krijgen meer zelfstandigheid, krijgen een stem in het gezin (inspraak), (zak)geld ter beschikking, schulden (mobiele telefoon), Onderwijs : veel aandacht voor mondelinge taalvaardigheid. Kinderen zijn mondiger

11 10- 14 jaar Meer losmaken van ouders
Nieuwe emotionele banden met leeftijdsgenoten Impulsiever (Nú is belangrijk) Wil niet opvallen Erg gevoelig/emotioneel Gevoelig voor groepsdruk Leeftijdsgenoten worden belangrijker (de kudde) Ouders blijven een vangnet Pubertijd volgens Midas Dekkers (bioloog) “…Pubertijd is als je vader verandert van een held in een ouwe zak en je moeder van een warme haven in een theemuts…” Wat gebeurd er tijdens de ontwikkeling van een puber? Evolutionair gezien is het de taak van de pubers om zich los te maken van hun ouders. Vroeger leefde iedereen dicht op elkaar, maar als dat zo zou blijven, dan zou er inteelt ontstaan en wordt de genetische lijn verzwakt. Dus vanuit de evolutietheorie bekeken maken pubers zich meer los van hun ouders, omdat ze zich naar een andere familiegroep moeten bewegen. Daarom leggen ze nieuwe emotionele banden met hun leeftijdsgenoten, ze worden impulsiever (heeft te maken met de hersenontwikkeling), ze leven erg in het nu. Maar tegelijkertijd is de kudde heel belangrijk. Het klinkt onaardig, maar de kudde is de groep waar de pubers zich in bewegen. Dit heeft te maken met survival of the fittest, als je met de kudde mee stroomt, dan heb je de grootste kans om te overleven. Dus ze houden zichzelf in de kudde. Ze zijn gevoeliger, ze kunnen blij zijn, verdrietig of heel boos. Groepsdruk, ligt in de lijn van het niet willen opvallen. En leeftijdsgenoten worden ondertussen belangrijker, maar uit onderzoek blijkt dat u als ouder/ opvoeder een zeer belangrijk vangnet blijft. En dat ze u ook zo waarderen.

12 14-16 jaar Meer eigen ‘identiteit’
Durven af te wijken / op te vallen (piercings, oorbellen, tattoo, kleding) Experimenteren volop (seks, genotmiddelen, risicovol en uitdagend gedrag) Risicovol gedrag Stemmingswisselingen (emotionele keuzes) Wat gebeurd er daarna? Ze gaan hun eigen identiteit ontwikkelen. Dit gebeurd zo van hun 14e tot hun 25e. Ze gaan wat meer afwijken. Durven wat meer hun eigen identiteit te laten zien. Ze gaan wat meer experimenteren, daar hoort risicovol gedrag bij. Dit is niet, ik ga nu risico’s nemen, maar is meer ik leef! Stemmingswisselingen worden erdoor versterkt.

13 16 - 25 jaar Zelfbewuster Meer identiteit
Minder gevoelig voor groepsdruk Stellen zich verantwoordelijker op naar zichzelf en anderen Denken vooruit Beter in staat tot zelfreflectie Terugvallen naar eerdere fases (onvolwassen gedrag) Hierna gaat het allemaal wat rustiger worden, ze worden zelfbewuster, krijgen meer identiteit. Minder gevoelig voor groepsdruk, gaan verantwoordelijke worden, ze gaan meer plannen, want de hersenontwikkeling loopt verder door, dus ze worden beter in staat om vooruit denken toe te passen. Zelfreflectie. En ze kunnen wat meer terugvallen naar eerdere fases (WAAROM??)

14 Vriend, vriendin of ouder ?
Pubers die zich afzetten tegen ouders doen iets natuurlijks. Ze spelen hun ‘rol’ in de evolutie Een goede ‘relatie’ met je kind is belangrijk Net zo belangrijk is ondersteunen van de taak van prefrontale cortex Nou is de vraag, waar staat u dan? Want er word u als ouder veel naar de hoofd gegooid! Jij doet altijd dit, of je doet het nooit goed. Ik heb het weer gedaan. Mijn collega robert verwoord het altijd mooi, hij zegt tegen ouders dat ze met zn tweeen in een toneelstuk spelen. De puber speelt de rol van puber, en u speelt de rol van ouder. En als u dat lukt om er zo naar te blijven kijken, dan heeft u daar echt steun aan. Want dan weet u, hij gaat tegen u in Ik vind het echt niet leuk wat je nu doet, want dat is zijn rol. Dan gaat u vervolgens staan en denkt, dat hoort nu bij mij stukje en zegt, ja, maar dat zijn de regels. En dan zit je samen in het toneelstuk. En u moet het ook niet zien als persoonlijke aanval ziet. U stelt een grens, u puber ziet die grens en schopt er tegenaan, maar het is niet zo dat hij denkt, ik wil die grens 3 stappen verder zetten. Nee eigenlijk is het heel goed dat die grens er staat. Had die grens er 3 stappen verder gestaan, was hij net zo dichtbij gekomen, en was hij daar tegenaan gaan schoppen. Dus het gaat niet om de plek waar u staat, of waar u de grens stelt, maar het gaat erom dat hij zijn rol speelt in “ wat mijn vader en moeder zeggen is stom”. En als ik dan terugkom op het verhaal van een puber als stuurloze boot op de zee, dan bent u dus de boei waar het zich aan vast kan houden. Als u ook mee gaat sturen, en ruimte gaat geven binnen de grenzen, dan heeft hij dus helemaal geen houvast meer. Dus tot de hersenen uitontwikkelt zijn, bent u dus aan het sturen. Het vervelende daarvan is, is dat u zich in een positie bevind die de klappen krijgt.

15 Invloed van de maatschappij
Invloed van ouders versus Invloed van de maatschappij De wereld wordt groter, het is belangrijk om die wereld te kennen. Groter dan de opvoeder? Rol opvoeder kleiner naarmate t kind opgroeit? De wereld groter, bijvoorbeeld: kind op fiets, en mag alleen om het blok. Dan ziet vriendje aan de overkant, en wil er toch naartoe. De wereld wordt groter.

16 Gedrag

17 Seksualiteit Wat vind u hiervan?
Er is bijna geen reclame meer die geen seksueel randje hebben. Jongens nemen dit over, zo hoort het. Ik hoor er goed uit te zien met pak, en een meisje hoort zich zo te gedragen. Is de pornificatie van de maatschappij.

18 Alcohol Verschil met vroeger zonder internet en nu met internet. De wereld tussen volwassenen en kinderen is in 1 keer gelijk getrokken. Bijvoorbeeld benzinestation en seksboekjes. Keek je stiekem in en ging weer weg. Nu met internet, alles is te zien. Dus de wereld en verkrijgen van informatie is 10 keer makkelijker geworden. Als ouder moet je daar mee omgaan, moeilijk om buiten de deur te houden. Grote wereld, voor veel delen bestaat geen wetgeving

19 Media en internet Verschil met vroeger zonder internet en nu met internet. De wereld tussen volwassenen en kinderen is in 1 keer gelijk getrokken. Bijvoorbeeld benzinestation en seksboekjes. Keek je stiekem in en ging weer weg. Nu met internet, alles is te zien. Dus de wereld en verkrijgen van informatie is 10 keer makkelijker geworden. Als ouder moet je daar mee omgaan, moeilijk om buiten de deur te houden. Grote wereld, voor veel delen bestaat geen wetgeving

20 Onderwerpen om met uw kind te bespreken
Wat vertel je? Internetvrienden Wensen en grenzen Leer uw kind zoeken naar de juiste informatie (snelkoppeling) Praat met uw kind over beeldvorming Hoe ga je daar dan mee om? Bespreek al deze onderwerpen met je kind. Ga er open in, als in een vraaggesprek. Wat vertel je?  Bespreek dit met je kind. Bijvoorbeeld niet op je fb zetten dat je 3 weken op vakantie gaat…inbrekers kunnen het huis leeghalen. Geef je je adres gegevens, zet je je telefoonnr op je fb? Internetvrienden  Wat zijn vrienden, wanneer is iemand een vriend? Wat is vriendschap? Wensen en grenzen?  Wat is normaal? Hoever ga je? Mag je iemand uitschelden als het in het echt ook niet mag? Leer uw kind zoeken naar de juiste informatie  Gebruik liever geen filter. Filter wekt nieuwsgierigheid op. Daarnaast komen er per dag zoveel websites bij, dat het niet bij te houden is. Als je kind laat zoeken via veilige website Bv kennisnet, dan is dat veel effectiever.

21 Tips om uw kind te ondersteunen en begeleiden
Zet de computer in het zicht Uw kind op internet ? U op internet ! Maak zelf een profiel aan (hyves/facebook) Vreemden niet worden toegevoegd Spreek af dat uw kind om hulp vraagt als uw kind het niet vertrouwt Een computer uitschakelen kan altijd ! Koppeling met waar praat je over met je kind Kind op internet/u op internet. Wie van u heeft er een fb of hyves account? En wie van u kinderen? Het slimste trucje om te doen is zelf ook 1 account maken, en dan vrienden met kind. Drie voordelen: Je kunt op afstand kijken, hoeft niet achter hem te staan om mee te lezen. Je weet zie zijn vrienden worden Je geeft kind boodschap mee, ik voed je niet alleen thuis op, maar ook op internet Computer uitschakelen kan altijd  Verhaal van trojaans paard. Man chat met meisje. Stuurt foto nr meisje, met daarin trojaans paard. Kan daarmee haar cd speler in en uitschuiven. Vertelt haar dat hij macht heeft over alles op haar PC, dat hij er niks mee doet als ze zich uitkleed voor de webcam. Meisje bang, moet keuzes maken, is moeilijk, u bent er niet. Leer kinderen, dat je altijd de stekker eruit kunt trekken! Miss wel leuk om te vertellen. Miss heeft u het ook wel eens gehad. Een ouder die zijn kind betrapt op porno, wat een heel normale ontwikkeling is. Daar is niks mee, ware het niet dat het vaak niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. Wat dan heel belangrijk is, is dan met je kind in gesprek gaan. Dat is heel moeilijk, want wordt overmand door emoties, boos/ schrik. Wat ga je daarmee doen? Denk daar van tevoren over na. Goed om gesprek open te houden en emoties onderdrukken.

22 Lichamelijke en relationele ontwikkeling

23 Zoek iemand die… U krijgt een A4 met vragen zoals :
Probeer in zoveel mogelijk grijze vakjes een voornaam te schrijven Hoe ? Loop door de ruimte en zoek iemand op Als u iemand heeft gevonden, mag u elkáár één vraag stellen Bij een JA-antwoord vult u de voornaam van de persoon in het grijze vakje in, om vervolgens door te lopen naar een volgend persoon Bij een NEE-antwoord loopt u naar een volgend persoon. Probéér in alle vakjes een verschillende naam te schrijven Uitleg van de oefening (ongeveer 10 min) Het boek ‘Seks en zo’ is te winnen, voor degene die de meeste hokjes ingevuld heeft. Was er een vraag waarvan je niet wist wat het betekend, of je er niks bij kon voorstellen? Vaak: Breezer seks= seks als ruilmiddel. Seks met iemand hebben in ruil voor breezers. Afhankelijk van hoe je in de markt ligt, krijg je er breezers voor. Kan zeggen dat de beleving van liefde en seksualiteit zijn los van elkaar komen te staan. Het 1 hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar jongeren kunnen tegenwoordig seksueel actief zijn, zonder dat er liefde bij komt kijken. Andere waarden dan dat we 10/ 20 jaar geleden hadden. Wat niet betekend dat slecht is. Prijswinnaar bekend maken (als meerdere, dan loten)

24 Je voedt op zoals je bent !
Stelling Je voedt op zoals je bent ! Kunt u aan de hand van de vragen die u heeft gelezen reageren op de stelling die hier staat? En denkt u dat dit ook tegen je kan werken? Bv als je misbruikt bent vroeger, geldt dan deze stelling nog steeds? Wat wel belangrijk is om te zeggen, is dat je je bewust moet zijn van je eigen opvoeding. Stel dat je ouders heel open ware: bv sauna gangers, deuren open tijdens het douchen enz. Dan heeft dit een bepaalde invloed op het kind. Dit kan positief zijn, het kind kan zich daardoor heel vrij voelen. Andersom, als je ouders heel behoudend of gesloten zijn. Dan heeft dit ook invloed op je kind. Beide hebben een invloed op je! Je zegt veel door niks te zeggen! Als je niet praat, voorkom je niks en bereik je niks. Behalve dat je kind weet, voor dit soort onderwerpen moet ik niet bij mijn ouders zijn. Met andere woorden, als je kind, nog niet met jou over seksualiteit praat, dan is dat geen fout. Geeft een signaal af van afwachtendheid, of miss wel onzekerheid, dat het kind ermee zal komen. Maar betekend niet dat het via zijwegen, bv televisie, internet, vriendjes en vriendinnetjes, al informatie aan het verzamelen is waarmee het niet bij u aankomt. Opvoeden is lastig proces, want gaat over jaren. Is moeilijk om een datum te prikken van, daar ga ik het vertellen. Maar tegelijkertijd is het daardoor ook moeilijk om te denken, wanneer ga ik het vertellen? Moet ik passief zijn en wachten tot mijn kind naar mij toekomt, of moet ik actief zijn en naar het kind toegaan. Dat is lastig!! eens oneens

25 Zou u praten over… knuffelen bloot zijn (ouders en kind) cultuur-
verschil hygiëne lichaams-delen benoemen aanraken praten over seks omgaan met vragen prettig / onprettig ongesteld worden loverboys veilig vrijen informatie geven onderzoek van eigen lijf kinderen krijgen internet en msn seks op tv verliefdheid zelf-bevrediging homo- seksualiteit doktertje spelen waar je hulp kunt vragen misbruik/ geheimen grenzen stellen gevoelens Om het kader iets duidelijker te maken, als u met uw kind zou praten, zou u over deze onderwerpen praten? U hoeft daar geen antwoord op te geven, mag dat zelf in overweging nemen. Bv zelfbevrediging, zou u dat bespreken met uw kind? Andere onderwerpen die u lastig vind om te bespreken? Bent u de enige die invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind? Neem bijvoorbeeld homoseksualteit. Als je er niet over praat, omdat je er geen problemen mee hebt. Dan lijkt dat in eerste instantie positief, maar als er vervolgens een omgeving is die er wel over praat op een negatieve manier (bv als je wat laat vallen, he homo, doe dat eens niet), dan heeft dat meer invloed. En eigenlijk wil ik daarmee precies hetzelfde zeggen als met algemene seksualiteit. De omg van kinderen zend constant signalen uit. Dit gaat achter elkaar door. Dus u moet over seksualiteit praten, ook al vind u het ongemakkelijk. Dan loopt u achter de feiten aan, want de omgeving (media enz) praten er wel over, en daarmee loopt u een achterstand op.

26 10 t/m 12 jaar (Pre)puberteit Vrienden zijn steeds belangrijker
Hun lichaam verandert (zelfbeeld) Onzeker over hun lichaam Seksuele oriëntatie Eerste verkering Eerste seksuele ervaringen

27 13 t/m 15 jaar Puberteit Zelfstandig willen zijn
Nieuwsgierig naar seks Sms en chat Zoenen en opwinding

28 16 t/m 18 jaar Bijna volwassen Oefenen met relaties Wel of geen seks
Overleggen met elkaar Ontdekken of ze jongens of meisjes aantrekkelijk vinden Eriksson  rolverwarring. Hoe pas ik in de puzzel

29 Op welke leeftijd hebben jongeren in Leiden voor het eerst geslachtsgemeenschap ?

30 Seks onder je 25e (2012) Kennis van seksualiteit, voortplanting en soa’s is matig. Ouders hebben minder zicht op de seksuele ontwikkeling van hun kind Kinderen ontvangen graag informatie over seks van hun ouders 1e keer seks komt voor 30% van de jongeren onverwachts Veel grensoverschrijdend gedrag onder 13-jarigen, meisjes, homo- en biseksuele jongeren. Jongens leggen de verantwoordelijkheid voor het aangeven van grenzen bij meisjes Laag opgeleide jongeren lopen meer risico dan hoogopgeleide jongeren. Homoacceptatie is gering Onderzoek onder 8000 jongeren. Representatief vr populatie 12 – 25 jaar. Verschil j/m, meisjes in het nadeel beleving: meisjes meer negatieve en minder positieve gevoelens over seks. Meer jongens dan meisjes masturberen Meisjes veel seksuele problemen: problemen met opwinding. Pijn tijdens het vrijen, niet klaar komen, geen zin in seks. Meisjes praten vaker met omgeving over seks. Krijgen meer waarschuwingen dan jongens. Jongens meer sociale druk van omgeving om seks te hebben.

31 Lesgeven over lijf, relaties en seks kan :
Verkeerde denkbeelden van jongeren ontkrachten Kennis vergroten Normen en waarden aanleren en bekrachtigen Vaardigheden verbeteren Inzicht geven in beeldvorming binnen ‘peergroups’ Communicatie tussen jongeren en volwassenen (zoals ouders) verbeteren.

32

33 Energydrinks & Alcohol Roken
Alcohol & Opvoeding Energydrinks & Alcohol Roken

34 Je kunt verslaafd raken aan energydrinks.
waar niet waar

35 Energydrinks waar Erg populair Cafeïne, glucuronolatone en taurine
Nadelen: Druk en ongeconcentreerd gedrag Caloriebom Slecht voor het gebit Geen dorstlesser - Geen vochtregulerende werking: daarom schadelijk in combinatie met sporten

36 Alcohol gebruik waar waar
Ongeveer 1 op de 7 zeven jongeren van 12 en 13 jaar dronk afgelopen maand alcohol. waar 14 % procent van de jongeren uit regio Zuid-Holland Noord dronk afgelopen maand alcohol Bron: Jongerenpeiling GGD HM / 2008 Klopt dat? Wie denkt dat het waar is? Wie denkt dat het niet waar is? WAAR! waar niet waar

37 Alcohol gebruik 42 % van de jongeren van 12 of 13 jaar die in de laatste maand alcohol dronk, deed dat (bij iemand) thuis niet waar 66 % van de jongeren die in de afgelopen maand alcohol dronk, deed dat (bij iemand) thuis Dat is niet waar, want het was 66% Opvallend is, blijkt uit onderzoek. Dat de meeste alcohol die jongeren die ze als eerste drinken, krijgen in de familiesettting Bv met oud en nieuw de eerste slokjes champagne van mijn opa. Gelukkig lengde mijn moeder later de rest aan met limonade, en vond ik het niet lekker. Het gevaar van alcohol nuttigen is best complex, want dat ene slokje, vertegenwordigd niet alleen een slokje, maar het is een signaal. U kunt het geven van kleine beetjes alcohol, vergelijken met autorijden. U kind mag ook niet even de auto uit de garage rijden. Maar hij mag wel een slokje alcohol drinken. Het is een gifstof, het beschadigd de hersenen, het is heel slecht, en vervolgens geven we het toch. waar niet waar

38 Je kunt het beste je kind thuis laten wennen aan alcohol.
Thuis drinken eens oneens

39 Thuis drinken Oneens Kinderen die thuis mogen drinken drinken meer in vergelijking met leeftijdgenoten. Er zijn ouders die ervoor kiezen om hun kind thuis aan alcohol te laten wennen. Af en toe een slokje proeven of een glas tijdens de feestdagen, verjaardagen of in het weekend. Toch kunt u dit beter uitstellen tot tenminste 16 jaar. Elk eerste slokje, hoe klein dan ook, is er een te veel. Bovendien geeft u daarmee het signaal dat u alcoholgebruik op deze leeftijd goed vindt. Voor kinderen werken duidelijke regels beter: Geen alcohol tot 16 jaar. Niet thuis én niet buitenshuis. Uit onderzoek blijkt dat jongeren de thuis mogen drinken buitenshuis meer drinken dat dat ze hebben afgesproken met hun ouders (eventueel het filmpje rutger engels). Het blijkt ook uit onderzoek dat jongeren die thuis wel mogen drinken buitenshuis meer drinken dan hun leeftijdsgenoten die thuis niet mogen drinken. Natuurlijk drinken de jongeren die thuis niet mogen drinken wel stiekem alcohol als ze ergens zijn. Jongeren die niet gewend zijn om te drinken stoppen vaak bij 3 drankjes, omdat ze dan al duidelijk de effecten van de alcohol merken en bang zijn voor de reactie van hun ouders. Bij jongeren die gewend zijn om alcohol te drinken treden de effecten van de alcohol pas later op. We zien bij de groep die thuis al wel mogen drinken dat zij buitenshuis gemiddeld 3 a 4 glazen meer drinken op een avond. Mede doordat pas na een grotere hoeveelheid alcohol aangeschoten zijn en omdat vaak de sancties op het alcohol drinken minder groot zijn dan bij de andere groep jongeren.

40 Startleeftijd van genotmiddelen
De startleeftijd is zeer bepalend voor het ontstaan van een gewenning en of verslaving 10 jr jr jr jr jr jr jr. LET OP Het op jonge leeftijd gebruiken van alcohol en/of tabak is de toegang tot het gebruik van andere genotmiddelen roken drinken blowen evt. hard drugs Uit onderzoek is gebleken dat het beginnen om zeer jonge leeftijd, leid tot heftiger gebruik op latere leeftijd. In dit geval zijn alcohol en roken ook om te draaien. Combinatie met hersenontwikkeling, niet verstandig om te drinken. Goed bedenken: Coma zuipers zijn het topje van de ijsberg die in het nieuws komen, of in het ziekenhuis terecht komen. Daaronder zitten veel jongeren, die net niet die grens halen, maar zeker wel een groot probleem hebben.

41 Alcohol op lange termijn
Hersenschade De alcohol beschadigt het brein geleidelijk Schade is vermoedelijk onomkeerbaar De intelligentie gaat niet achteruit…maar ontwikkelt zich ook niet naar verwachting Lichamelijke problemen Remming in de bot- en hormoonontwikkeling Kans op een Black-out, coma of alcoholvergiftiging Voorbeeld Vragen aan leerlingen in de klas, “Wat wil je worden?” Uitleggen dat je hersenen zich moeten ontwikkelen om te worden wat je wilt, als alcohol drinkt, ga je dat nooit halen.

42 Alcohol op lange termijn
Sociale- en schoolproblemen Minder goede school, studie- en werkprestaties Meer kans op onveilig vrijen Toename van ongelukken en agressie Verslaving Kans op alcoholverslaving 4 keer groter Verslaving Hetzelfde geld voor tabak. Kinderen hebben ongeveer 2-4 sigaretten nodig om verslaafd te raken.

43 Roken in …

44 Alcohol in …

45 ‘drinkt vaak, veel en is jong begonnen’
Zoek de verschillen 15-jarige jongen ‘drinkt niet’ 15-jarige jongen ‘drinkt vaak, veel en is jong begonnen’

46 Praten over genotmiddelen
Praat op tijd met uw kind over roken, alcohol en drugs Zeg Nee Uitstellen tot 16e Belonen en/of straffen (consequent) Na 16e geleidelijke opbouw / begeleid Norm: 1 glas meisje / 2 glazen jongen Leuke website: Van tevoren afspraken maken over gebruik. Als nu al begint om met kind te overleggen, dan mocht het voor een keuze staan, dan weet het dat het niet mag, en heb je het gesprek erover al gehad. Wees consequent. Een goede straf? Kan aan kind vragen, wat vind je zelf dat je verdient hebt? Als beloning vr niet roken en drinken, krijgen van rijbewijs? NEE Beter om een korte termijn beloning te stellen. Bv per maand, aan het eind van de maand 2 bioscoopkaarten. Dan heeft het kind een korte termijn beloning in het vooruitzicht EN heeft het kans om zijn gedrag te verbeteren, mocht het de mis in gaan.

47 Samenvattend Als ouders hebben jullie invloed
Blijf in gesprek met je kind Geef concrete grenzen aan en bied structuur Geef het goede voorbeeld Complimenteer je kind Wees streng/strikt, maar leg uit !! Onderhandel met je kind Probéér consequent te zijn… afspraak is afspraak

48 Gezond Gesprek NAV ouderavond Puberwereld Kaartspel ‘Gezond Gesprek’
Behandelt 5 onderwerpen: Voeding en bewegen - Alcohol en Roken Samen leven - Gevoelens Lijf en Relaties Ouders & kinderen gaan samen in gesprek over gezondheidsonderwerpen

49 Voor (opvoed)vragen en advies
Schoolverpleegkundige

50 Wilt u een evaluatieformulier invullen ?
Zijn er nog vragen? Wilt u een evaluatieformulier invullen ?


Download ppt "Voorstellen Mariette Haak en Robert van der Gaag Gezondheidsbevorderaars GGD HM / Aandachtsgebieden Gezonde school,"

Verwante presentaties


Ads door Google