De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Margreet Schriemer, Hogeschool van Amsterdam Gertrud Lemmens, Hogeschool van Utrecht 11 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Margreet Schriemer, Hogeschool van Amsterdam Gertrud Lemmens, Hogeschool van Utrecht 11 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Margreet Schriemer, Hogeschool van Amsterdam Gertrud Lemmens, Hogeschool van Utrecht 11 mei 2012

2 Doel van de bijeenkomst  Ervaringen delen met BKO van twee hogescholen  Leren van verschillen en kijken naar gedeelde belangen

3  Op welke manier kan de HBO-sector de basiskwalificatie onderwijs borgen?  Wat kan gezamenlijk en wat kan de eigen beleidsruimte zijn van de instellingen? Centrale vraag

4  Individuele brainstorm  Presentaties  Sparren  Terugkoppeling  Afsluiting BKO Praktijkvoorbeelden

5  Wat heeft een hbo-docent nodig om zich het docentschap eigen te maken en verder te ontwikkelen?  Met welke vraag (vanuit je praktijk) luister je naar de verhalen over de BKO van de twee hogescholen? Brainstorm

6 Kiezen voor ontwikkeling HOLLAND’S GOT T LENT Gertrud.Lemmens@hu.nl

7 Kwalificaties onderwijsfuncties Koers Corporate missie Strategisch beleidsplan HRM beleidsplan Leven Lang Leren HRM Competentie ontwikkelin g Basis kwalificaties alle functies Start met OP

8 Uitgangspunten n Kwaliteitsslag n Eenvoudig en hanteerbaar n Functiehuis als basis n Geen uitgebreide competentieprofielen n Ontwikkelingsgericht n Structuur en houvast bieden bij ontwikkel- en loopbaankeuzes n Standaardiseren waar kan en differentiëren als het moet

9 Basiskwalificatie n Een harde eis voor het mogen vervullen van een functie n Meestal in de vorm van een gevolgde opleiding of cursus die aantoonbaar succesvol is afgerond n Aan de basiskwalificaties die gelden voor de hele HU is men verplicht te voldoen

10 Richtinggevend kader n BasiskwalificatieVerplicht n Functioneren RGWGenerieke ontwikkelmogelijkheden n DoorgroeiLoopbaansporen

11 Kiezen voor ontwikkeling

12 Basiskwalificatie didactiek startbekwaamheid n Een intern HU traject n Een competentieprofiel is de basis o Didactisch (het vermogen om een krachtige leeromgeving voor studenten te creëren) o Ped(a)gogisch (het vermogen om een veilige en leeromgeving en werksfeer voor studenten te creëren) o Professioneel (het vermogen zich te blijven ontwikkelen)

13 Verdere kenmerken n Start na introductiecursus didactiek (3 dagen) n Self-peer-eindassessment n Portfolio als start voor je (loopbaan)ontwikkeling als docent n 250 uur studiebelasting n Intern of extern (erkend) traject n Afsluiting met certificaat Startbekwame Hogeschool docent

14 m.p.schriemer@hva.nl 14 BASISKWALIFICATIE HVA-DOCENTEN

15 STRATEGISCHE AGENDA HVA 15 •Goed onderwijs •Onderscheid studiefasen:  1 e jaar: oriëntatie, selectie en verwijzing;  2 e jaar e.v.: succesvolle beroepsvorming en afronding studie •Onderzoeksprogramma’s dragen bij aan kwaliteit onderwijs •Hogeschool van Amsterdam profileert zich met:  Urbanisatie: samenleven in een grote en groeiende stad  Innovatief ondernemerschap in grootstedelijke context •Breed en transparant aanbod voltijd bacheloropleidingen, focus in overig aanbod

16 HARDE AFSPRAKEN DOCENTKWALITEIT 16 •Prestatieafspraken 7 Domeinen met College en hoofdlijnenakkoord met ministerie OCW, in de vorm van KPI’s o.a.  In 2014 heeft 95% van de docenten met een vaste aanstelling een BKO  In 2015 heeft 72 % van de docenten een master/PhD •Aannamebeleid:  Master of deze binnen 3 jaar halen  Binnen 2 jaar een didactische aantekening

17 BASISKWALIFICATIE ONDERWIJS 17 •Heldere basisverwachtingen ten aanzien van alle HvA docenten •Ontwikkelingsgericht: docentschap eigen maken in 3 fasen, daarna doorgaande professionalisering •Borgen aandacht/investering beginnende docenten •Erkennen van docentschap als 2 e beroep •KPI % BKO wordt t/m 2014 gemeten met % didactische aantekening, •Hay-functie profiel voor docenten blijft van kracht (BKO toepasbaar voor 3 functieniveaus HvA-docent)

18 BRUIKBAARHEID PROFIEL 18 •Geen lange afvinklijsten •Algemeen toepasbaar, in verschillende contexten •Docent als eigenaar onderwijskwaliteit en eigen professionele ontwikkeling •Ondersteuning zelfreflectie en collegiale gesprekken over docentschap •Regelmatig evalueren op actualiteit en aansluiting bij onderwijsvisie •Ervaring met goede praktijken voor professionele ontwikkeling •Professionele ontwikkeling docenten verbinden met onderwijsbeleid, HR-beleid, kwaliteitszorg.

19 PROFESSIONELE ONTWIKKELING DOCENTEN VERBINDEN MET ONDERWIJSBELEID, HR-BELEID, KWALITEITSZORG 19 Bron: Docentprofessionaliteit in het Nederlandse hoger onderwijs. Naar een professionele infrastructuur als voorwaarde voor studiesucces, José van Alst, Riekje de Jong, Hanno van Keulen, 2009.

20 BASISVERWACHTINGEN HVA DOCENT 20

21 ONTWIKKELFASES BKO HVA-DOCENT 21 BKO: Gevolgd door: Doorgaande ontwikkeling

22 VOORBEELD REFLECTIEVRAGEN 22 Beginfase Opbouwfase Consolidatie- fase Doorgaande ontwikkeling

23 23

24 Vragen?

25 In gesprek  Welke perspectieven geven deze verhalen op de vraag die je hebt opgeschreven?

26 Tot slot  Op welke manier kan de HBO-sector een basiskwalificatie onderwijs van docenten borgen?


Download ppt "Margreet Schriemer, Hogeschool van Amsterdam Gertrud Lemmens, Hogeschool van Utrecht 11 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google