De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRUGES BRUGGE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRUGES BRUGGE."— Transcript van de presentatie:

1 BRUGES BRUGGE

2 Tussen de 7e en 9e eeuw ontstond op de oevers van het « Zwin » een kleine nederzetting.
Rond deze « Burg », gebouwd door de graven van Vlaanderen, groeide een stad die – dankzij haar verbinding met de zee – een belangrijk handelscentrum werd. In de loop van de 13e eeuw was Brugge een wereldhaven, maar door de verzanding van het Zwin werd de stad vanaf de 15e eeuw onttroond door Antwerpen. Toch kreeg Brugge door de aanwezigheid van de hertogen van Bourgondië een grandioze luister als residentiële stad. Zij groeide uit tot een prachtige stad en een vermaard artistiek centrum.

3 Brugge is opgenomen in het werelderfgoed van de UNESCO.
Brugge is een Nederlandstalige stad, de hoofdplaats van de provincie West-Vlaanderen. Zij wordt het « Venetië van het Noorden » genoemd, want ze bezit talrijke kanalen die haar onder andere met de stad Gent verbinden, haar omringen of haar doorkruisen. De boottochten op de Brugse reien zijn een streling voor het oog. Brugge is opgenomen in het werelderfgoed van de UNESCO.

4 Het Belfort met de Hallen.
Gebouwd rond 1240 was dit de vergaderzaal van de stadsmagistraten. In 1280 werden de toren, de archieven en de schatkamer door een brand vernield. Men bouwde op dezelfde plek een nieuwe stenen toren die rond 1300 was voltooid. De twee constructies vormen een complex met een lengte van 84 m en een breedte van 45 m.

5 Het trefpunt van schilders en fotografen.
De « Rozenhoedkaai ». Het trefpunt van schilders en fotografen.

6 De oude Griffie is een creatie uit de Vlaamse renaissance
De oude Griffie is een creatie uit de Vlaamse renaissance. Na de verwoesting in 1792 werd dit gebouw vernieuwd. De bronzen beelden verheerlijken de wetgever Mozes, de hogepriester Aaron en de Gerechtigheid. Sinds 1883 is hier het Vredegerecht ondergebracht.

7 De Grote Markt is omringd door verschillende huizen met trapgevels, de vroegere gildehuizen.

8 Het Provinciaal Gouvernement. en het postkantoor.
De constructie van deze twee gotische gebouwen begon in 1887.

9 Het stadhuis. In gotische stijl gebouwd in De voorgevel heeft zes spitsboogvensters en 48 nissen voor beelden. De originele beelden van bijbelse figuren en Vlaamse prinsen werden in 1712 vernield. Vanop het balkon zwoeren de graven trouw aan de stedelijke autoriteiten.

10 De « Blinde Ezelstraat » naast het stadhuis ontleent haar pittoreske naam aan een oude herberg.
Links van de ingang ziet men een mooie poort in barokstijl en rechts, in de muur, een van de sloten van de zes poorten die het Burgplein afsloten.

11 Gebouwd in de Brugse stijl van de 15e eeuw.
Het Huis Bouchoute. Gebouwd in de Brugse stijl van de 15e eeuw. Daarnaast een niet minder vermaard gebouw: Huis Craenenburg, dat ook het marktplein verfraait. In dit gebouw hielden in 1488 de revolterende Bruggelingen aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk gevangen.

12 De vermaarde Kamer der Wethouders, rechtover het Justitiepaleis.
Het Justitiepaleis in klassieke stijl. Enkel deze mooie voorgevel, die uitkijkt op het kanaal, is overgebleven. De vermaarde Kamer der Wethouders, rechtover het Justitiepaleis.

13 Een elegant gebouwde sluis uit de 16e eeuw.
Het « Sashuis ». Een elegant gebouwde sluis uit de 16e eeuw.

14 De Basiliek van het Heilig Bloed.
Dit is een dubbele kapel: op het gelijkvloers de romaanse kapel Sint-Basilius ( ) en op de verdieping een omgebouwde neogotische kapel uit de 19e eeuw. Hier is de relikwie van het Heilig Bloed ondergebracht.

15 De stadsbibliotheek Ondergebracht in het oude gebouw voor het marktgeld. De collectie omvat ongeveer boeken en zo’n 600 geschriften afkomstig van de oude abdij Ter Duinen. Boven de ingangsdeur ziet men het blazoen van de Heren van Luxemburg. De handelaars die hun waren naar de markt vervoerden betaalden in dit gebouw de douanerechten. Het geveltje links van het gebouw hoorde bij het gildehuis der kruiers.

16 Het Bisschoppelijk Paleis.
Dit was oorspronkelijk de woning van een patriciër. In 1549 herbouwd in renaissancestijl. Sinds 1835 de woning van de bisschoppen van Brugge.

17 Brug Sint-Jan Nepomucenus.
Op de hoek van de brug en de Wollestraat staat een patriciërshuis met een herdenkingsplaat waarop men een gedicht van Guido Gezelle kan lezen.

18 De voorgevel van het « Huis ter Beurse » stamt uit de 15e eeuw.
Dit huis staat op het Beursplein. Het werd gebouwd in de 13e eeuw. De internationale handel geschiedde in open lucht en Brugge stond model voor de Europese handelsbeurzen. Zo ontstonden de prachtige huizen van de naties, waarin buitenlandse handelaars hun producten tentoonstelden en de consulaten waren gevestigd.

19 Het Huis der Leerlooiers.
Op de « Huidevettersplaats » staat het oude Huis der Leerlooiers, herkenbaar aan zijn spits torentje ( ). Nu herbergt het een tentoonstelling van moderne toegepaste kunst en creatieve beroepen.

20 Het Huis der Provoosten.
Het barokke huis der provoosten van de verdwenen Sint-Donatiuskathedraal. Van 1089 tot 1559 waren de kerkelijke dignitarissen door erfopvolging ridders van Vlaanderen. In 1559 kreeg Brugge haar bisschoppelijke titel die overging op de eerste bisschop.

21 Het Begijnhof. Het complex omvat een rij huisjes die zich uitstrekt van de kapel in het westen tot aan de grote kapel in het zuiden. Het eigenlijke kloostergebouw en de verblijfplaats van de nonnen bevinden zich onzichtbaar achter de oude gevels.

22 De Boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan.
Dit complex stamt uit Volgens een legende namen de boogschutters deel aan de kruistochten, vandaar dat hun gilde in haar blazoen de wapens van de stad Jeruzalem draagt. In de 14e eeuw was dit een machtige vereniging. Nu is ze nog enkel een simpelevereniging voor vermaak.

23 De « Groene Rei », een van de meest schilderachtige hoekjes van Brugge, is omgeven door oude huizen en bomen die neerbuigen naar de rust van het kanaal.

24 De Jeruzalemkerk. Een van de zeldzame gebouwen in België dat zijn originele stijl heeft behouden en nog in privébezit is. In de loop van de 14e eeuw bouwde een adellijke familie uit Genua de kapel, die in 1470 werd voltooid Men beweert dat de bouw van deze kerk op het Heilig Graf in Jeruzalem is geïnspireerd.

25 Het kerkinterieur. In het midden van de kerk bevindt zich het grafmonument van het echtpaar Anselm Adornes-Vander Banck.

26 Volgens een legende genoten de zwanen vanaf 1488 bijzondere voordelen.
Het «Minnewater ». Volgens een legende genoten de zwanen vanaf 1488 bijzondere voordelen. De revolterende Bruggelingen hielden aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk gevangen en veroordeelden zijn dienaar tot de dood. De aartshertog beloofde de eisen van de Bruggelingen te zullen inwilligen, maar door de dood van zijn dienaar veroordeelde hij hen tot het voor eeuwig verzorgen van de zwanen op de kanalen.

27 Se Sint-Salvatorkerk. Deze kerk zou rond 640 ontworpen zijn door Sint-Elooi, bisschop van Noyon. Tot in de 13e eeuw onderging de kerk herhaaldelijk verbouwingen. De bouw startte in 1280 en de kerk werd in 1350 voltooid. Ze overleefde vier branden en de Franse Revolutie. Na het verdwijnen van de Sint-Donatiuskathedraal en de hervorming van het bisdom kreeg ze de titel van kathedraal.

28 Het Gruuthuse Museum uit de 15e eeuw
Het Gruuthuse Museum uit de 15e eeuw. Oorspronkelijk het paleis van de Heren van Gruuthuse, nu een museum met antiek en kunst. Door een poort uit de 13e eeuw komt men in het «Groeningemuseum», een museum voor schone kunsten uit het jaar 1930.

29 Het Sint-Janshospitaal.
Een der oudste hospitalen van Europa. Het bestond reeds in de 12e eeuw en diende tevens als logement voor reizigers zonder onderkomen. In een der oude hospitaalzalen uit de 13e eeuw is nu het vermaarde Memlingmuseum ondergebracht. Deze zaal heeft de grote eer de werken van Hans Mamling te mogen tentoonstellen. Deze schilder werd in Duitsland geboren en stierf in Brugge in 1494.

30 Van de zeven poorten die, samen met de ringmuur, de stadsversterking vormden, zijn er slechts vier overgebleven: de Ezelpoort, de Smedenpoort, de Kruispoort en de Gentpoort.

31 Het bezoek aan Brugge is hiermee ten einde
Het bezoek aan Brugge is hiermee ten einde. Ik heb een willekeurige keuze moeten maken uit de vele bezienswaardigheden. Er is in Brugge nog veel meer te zien! Ik had u ook het museum kunnen tonen waar men alle oude ambachten kan bewonderen. Of de standbeelden van de priester-dichter Guido Gezelle, de schilder Hans Memling, de schilder Jan Van Eyck, grondlegger van de Vlaamse schilderkunst, enz… Of ook nog de windmolens die de stad zo mooi afboorden en een zowel etherisch als romantisch landschapsbeeld scheppen. En … , niet te vergeten als men over Brugge praat: de wellicht bekendste specialiteit van de stad, het volledig met de hand vervaardigde kantwerk!

32 Création : Liliane CAVALLARI.
Photos personnelles. Recherches des informations dans des Guides touristiques. Musique : Secrets of love de Schwarz. Date : Octobre 2006.

33 TOT ZIENS


Download ppt "BRUGES BRUGGE."

Verwante presentaties


Ads door Google