De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actief in Amnesty.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actief in Amnesty."— Transcript van de presentatie:

1 Actief in Amnesty

2 Amnesty Nijmegen is één van de grootste actieve groepen in Nederland.
In deze stad zijn maar liefst 7 subgroepen die zich bezighouden met uiteenlopende activiteiten en acties. Daarnaast zijn er een zelfstandige Studentengroep en een Jongerengroep. Jaarlijks zijn enkele tientallen leden bezig in één of meer subgroepen of als projectmedewerker voor een eenmalige actie. Een korte kennismaking:

3 Projectmedewerkers Projectmedewerkers zetten zich in op oproepbasis, bijvoorbeeld met standwerk en acties (zoals Vierdaagse en de Bevrijdingsfeesten op 5 mei).

4 Projectmedewerkers “ Met stands kan Amnesty Nijmegen zijn gezicht letterlijk laten zien. Projectmedewerkers van Amnesty gaan dan in gesprek met het publiek. Soms is er ook een actie voor kinderen. Zij kunnen dan tekeningen maken voor gevangenen. Het is mooi om te zien, dat kinderen daar graag aan mee willen doen en sommige ouders zich in bochten wringen om er onderuit te komen! Maar nog mooier is het, als de ouders door de reactie van hun kinderen over de brug komen en interesse gaan tonen voor onze organisatie.”

5 De Vrouwengroep Amnesty Nijmegen heeft als enige een vrouwengroep in Nederland. Deze groep brengt vrouwenrechten onder de aandacht. Ze organiseren jaarlijks een thema rond 8 maart, Internationale Vrouwendag.

6 “We zijn een enthousiaste groep vrouwen, die regelmatig van zich laat horen in de vorm van debatten. We zijn er bovendien trots op, dat we de enige vrouwengroep van Amnesty Nederland zijn. Misschien zijn we daarom in 2009 wel uitgenodigd door minister Verhagen op de Dag van de Rechten van de Mens. Daar reikte hij de eerste mensenrechtentulp uit aan Justine Masika, een vrouw uit Congo die zich inzet om verkrachtingen te bestrijden. Enkele vrouwen van onze groep waren aanwezig en hebben een geweldige dag gehad. Dat zijn wel de leuke extraatjes! Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het volgende debat in volle gang.”

7 De Scholengroep De scholengroep geeft al meer dan 35 jaar gastlessen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Amnesty Nijmegen heeft de grootste scholengroep van Nederland. De groep verzorgt ruim 400 gastlessen per jaar.

8 De Scholengroep “ We maken wat mee voor de klas! Zo hebben we een les rond vreemdelingenproblematiek gemaakt. In een rollenspel maken leerlingen kennis met de ambtelijke molens. Het was aandoenlijk, om te zien dat een brugklasser in tranen uitbarstte nadat zij een hele asielprocedure had doorlopen en uiteindelijk te horen kreeg dat zij werd afgewezen. Een andere leerling leefde zich zo in, dat hij echt ruziemaakte met de ambtenaar van het IND.” “ Dat scholenwerk interessant en boeiend blijft, moge blijken uit het feit, dat er relatief weinig verloop is in de scholengroep en dat het ledental constant blijft. De reden daarvoor is te vinden in een altijd veranderende actualiteit, in het rendement van je werk en in de grappige, intelligente, verschillende kanten van de jonge mensen waar je altijd weer mee te maken krijgt.”

9 De Music Meeting Groep De Music Meeting is een uitdagend en contrastrijk festival met muziek uit de hele wereld in het Nijmeegse Park Brakkenstein. Amnesty Nijmegen is er graag bij als er veel mensen bijeenkomen. De Music Meeting is hier een heel goed gelegenheid voor.

10 De Music Meeting Groep “ We zijn begonnen met een stand op de Music Meeting, omdat hier mensen komen genieten van wereldmuziek. Vaak willen de bezoekers ook wat weten over landen waar de artiesten vandaan komen. Het publiek is vaak betrokken bij wat er in de wereld speelt. Amnesty haakt tijdens de Music Meeting in op lopende acties. Afgelopen zomer gaven we bijvoorbeeld informatie over de situatie in China rond de Olympische spelen. Het leuke is, dat je echt in gesprek raakt met mensen. Sommige bezoekers hebben zelf veel gereisd, en brengen hun eigen informatie mee. Ook lopen er veel kinderen rond, die bijvoorbeeld tekeningen maken voor gevangenen. De uitstekende sfeer maakt het leuk om op de Music Meeting te staan. “

11 De Collectecoördinatoren
Amnesty International houdt sinds 2002 een landelijke collecte. In Nijmegen is in februari 2012 ook weer een collecte gehouden; jaarlijks brengen we rond de euro voor Amnesty op.

12 De Theatergroep De theatergroep komt gemiddeld één maal per maand samen om elkaar te ontmoeten, maar dit is niet verplicht, en afhankelijk van de tijd en of je gemotiveerd bent. Er zijn ook mensen nodig die allerlei hand- en spandiensten kunnen doen. Momenteel lopen voornamelijk kleine producties om te kijken, wat een ieder in zijn mars heeft en bij welke stukken en personen elk het beste tot zijn recht komt. Iedereen is vrij, om een thema aan te dragen en er wordt met elkaar gekeken, hoe dit vorm te geven.

13 Steungroep Vece Sinds enige tijd steunt Amnesty Nijmegen de mensenrechtengroep Vece in Pskov (Rusland). Het woord “vece” is de naam van de vergadering van vrije burgers, die de stad Pskov tot 1584 regeerde. Het huidige Vece begon als politieke partij in de jaren na de perestrojka. Venedict Dostovalov, de huidige voorzitter, is persoonlijk gemotiveerd voor mensenrechten. Hij werd geboren in een strafkamp in Kirgizië, waar zijn ouders gevangen zaten.

14 Steungroep Vece “ Vece werkt in Rusland als een soort ombudsman voor mensen die vinden, dat hun rechten geschonden zijn. Het gaat vaak om klachten over staatsinstellingen, economische fraude en discriminatie van minderheden zoals zigeuners, joden, protestanten en rooms-katholieken. Ook ontplooit Vjétsje politieke activiteiten. Tot nu toe kan Vece in Pskov ongestoord werken. Het is een kleine groep, die een beetje steun uit Moskou ontvangt en een beetje uit Nijmegen. Jaarlijks gaat een klein bedrag naar Pskov als steun aan hun blaadje Zastoepnitsa (beschermengel).”

15 De RAN-Groep RAN staat voor Regional Action Network.
De RAN-groep in Nijmegen heeft twee RAN-dossiers. Via het schrijven van brieven en andere acties vraagt de groep voortdurend aandacht voor de mensenrechtensituatie in Europa: de ERAN (Europe Regional Action Network) en voor de mensenrechtensituatie in het Caraïbisch gebied: de CARRAN (Caraiben Regional Action Network).

16 De RAN-groep “ De RAN-groep schrijft met name naar regeringen als Amnesty Londen daar om vraagt. Wij doen dat naar Europese landen (incl. de voormalige Sovjet-Unie) en naar het Caraïbisch gebied. Amnesty stuurt ons dan onderzoeksrapporten en actievoorstellen; wij schrijven dan persoonlijke brieven aan ministers e.d. Dit kan gaan over allerlei mensenrechtenonderwerpen, bijv. discriminatie van Roma kinderen in Oost-Europese landen, bedreiging van mensenrechtactivisten in de Caraïben, straffeloosheid van verkrachtingen van meisjes op Haïti, betere vrouwenrechten op Jamaica. Het mooie van dit werk is dat leden van de groep regelmatig brieven terug krijgen uit deze landen. Ook zien we resultaten doordat wetgeving wordt verbeterd en er echt maatregelen worden genomen.”

17 Steungroep La Luz Steungroep La Luz zet zich in voor gehandicapte jongeren in Nicaragua, één van de armste landen van het westelijk halfrond.

18 Steungroep La Luz “ Steungroep La Luz zet zich in voor gehandicapten in Nicaragua. Samen met de Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya ondersteunt Amnesty Nijmegen het werk van deze organisatie. Dit door jaarlijks een financiële bijdrage te geven aan het foldermateriaal voor de bewustwordingscampagnes.”


Download ppt "Actief in Amnesty."

Verwante presentaties


Ads door Google