De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periodiek Systeem van de Elementen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periodiek Systeem van de Elementen"— Transcript van de presentatie:

1 Periodiek Systeem van de Elementen
Openingsscherm

2 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Zuurstofgroep: overzicht van de elementen O – S – Se – Te - Po Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

3 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
De elementen van de 6e hoofdgroep van het Periodiek Systeem worden chalcogenen („ertsvormers “, v.h. Griekse: „chalcos = brons + „genno “ = vormen) genoemd. Boorgroep: groepseigenschappen De oudere benaming Aardmetalen werd van toonaarde, een zuivere vorm van aluminiumoxide (Al2O3), afgeleid. Deze naam wordt best niet meer gebruikt, omdat hij misleidend is, omdat boor, als eerste lid van de groep, overwegend niet-metaaleigenschappen bezit. Gallium, indium en thallium hebben alle een laag smeltpunt, maar hoge kookpunten. De oxidatietrap is +III. Enkel thallium en indium komen ook met oxidatietrap +I voor, die bij thallium zelfs meer voorkomt dan +III. Aardkorst: Al 7,3 % B 0,31 % Ga 0,028 % In 0,002 % Tl 0,0001 % Geen enkel element van de boorgroep komt in gedegen toestand voor. De chalkogenen met een laag atoomnummer zijn niet-metalen, die gemakkelijk met metalen reageren. Seleen en telluur komen ook in metallische vorm voor. Polonium en ununhexium zijn metalen. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

4 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Het element met de foute naam De naam zuurstof is afkomstig van de Griekse woorden oxys en geinomai (Lat.: oxygenium) wat zuurvormen/zuurvormer betekent; zuurstof is een vrijwel letterlijke vertaling. De naam werd in 1777 door A.L. Lavoisier voorgesteld omdat het in alle (toen bekende) zuren voorkwam. Men veronderstelde dat zuurstof de zure eigenschappen van de zuren veroorzaakte.   Zuurstof vormt twee soorten moleculen: dizuurstof (zuurstofgas) O2 trizuurstof (ozon) O3  Ca. 1/5 van het volume van de lucht (20,9 vol%) bestaat uit zuurstofgas. Zuurstof is naar voorkomen het eerste element in de aardkorst (ca. 46,7 massa-%), het meest in de vorm van metaaloxiden, silicaten, carbonaten en andere zouten. Ook van de oceanen is het het hoofdbestanddeel (87 massa%), omdat het een van de twee elementen is waaruit water (H2O) bestaat. Hetzelfde geldt voor het ijs waaruit o.a. de poolkappen hier op aarde bestaan. 8 Zuurstof Op grote schaal verkrijgt men technisch zuurstofgas door gefractioneerde destillatie van vloeibare lucht door membraanscheiding Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

5 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Het element met de foute naam In de medische wereld voor mensen met ademhalingsproblemen.  Het speelt een belangrijke rol in metallurgische processen, zoals bij de bereiding van staal. Zuurstofgas is onontbeerlijk voor het levensonderhoud van planten en dieren. Zuurstofgas in zuivere vorm wordt veel toegepast in lasapparatuur of in snijbranders waarbij ethyn(acetyleen) wordt verbrand in een zuurstofgasstroom en temperaturen van meer dan 3000°C worden bereikt. Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

6 Reacties in zuiver zuurstofgas

7 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Het element van de leeuw Bij de middeleeuwse alchemisten symboliseerde de leeuw de zwavel. De naam zwavel stamt af van het Latijnse sulfur (sulphurium: de steen die brandt). Zwavel komt in verschillende allotrope vormen voor: 16 Zwavel Daarbij ontstaat een blauwe vlam. Zwavel smelt bij de verbranding tot een bloedrode vloeistof. α-zwavel, rhombisch kristalliserend (rhombische zwavel) Bij 95,6 °C zet hij om tot β-zwavel (monokliene zwavel). Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

8 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Het element van de leeuw Bij verhitting van zwavel breken de vanderwaalskrachten tussen de ‘S8-kroontjes’. Bij verdere stijging van temperatuur ontstaan ketens van (aan elkaar gekoppelde) S8-moleculen. Boven 159 °C neemt de viscositeit van de vloeistof toe. De slierten bewegen minder gemakkelijk langs elkaar dan de ‘kronen’. Nog sterkere verhitting zorgt voor kortere ketens en ‘losse ’atomen. De viscositeit neemt weer af. Vaste zwavel bestaat normalerwijs uit S8-moleculen, waarbij acht zwavelatomen in een ring zig-zagvormig gebonden zijn (zgn. kroonvorm). Uitgieten van vloeibare zwavel in koud water levert een plastisch en amorf polymeer met rubbereigenschappen (‘plastische zwavel’). Na verloop van tijd gaat dit ‘plastic’ weer over in rhombische zwavel. Vloeibare zwavel λ-zwavel: S8-ringen (geel) π-zwavel: Sn (6 ≤ n ≤ 25, n ≠ 8) laagmoleculaire en grotere ringen μ-zwavel: Sn (103 ≤ n ≤ 106) hoogmoleculaire ketens Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

9 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Het element van de leeuw Zwavel is een belangrijk bestanddeel van buskruit, dat o.a. in vuurwerk gebruikt wordt. Zwavel is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie, o.a. voor de bereiding van zwavelzuur en van sulfaten. In de wijnbouw wordt zwavel gebruikt als middel tegen schimmel, en als zwaveldioxide als bewaarmiddel voor wijn. Vulkaniseren van rubber Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

10 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Seleen komt in verschillende allotrope vormen voor: Rood seleen, bestaat voor 30 % uit Se8-ringen en voor 70 % uit Se8+n Zwart, amorf (glasachtig) seleen Grauw „metallisch“ seleen is de stabielste allotrope vorm, en gedraagt zich als een halfmetaal. Boven het smeltpunt van 220 °C vormt zich een zwarte vloeistof. Bij verdere temperatuurverhoging ontstaat gele seleendamp. Se Het element van de maan Seleen is genoemd naar de Griekse maangodin, Selènè. 34 Seleen Seleen is voor alle levensvormen essentieel (sporenelement). Seleenverbindingen worden daarom als voedingssupplementen aangeboden en aan voeder- en meststoffen toegevoegd. In hoger concentraties is het, als enkelvoudige en als samengestelde stof, zeer giftig. Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

11 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Se Het element van de maan In de glasindustrie wordt CdSe gebruikt voor het maken van roodgekleurd glas. Belichtingsmeters Antiroos- shampoo: suspensie met ca. 1 % seleensulfide (SeS2). Belichtingstrommels voor fotokopiëerapparaten en voor laserprinters Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

12 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Te Het element van de aarde Telluur is een zeldzaam element, dat ongeveer even weinig voorkomt als goud. M.H. Klaproth, ontdekker van telluur, ontdekte nog zeven andere elementen. Telluur is technisch van weinig belang, omdat het moeilijk te bereiden is, en daarom duur is. De naam telluur is afgeleid van Tellus, de Romeinse godin van de Aarde. 52 Telluur Elementair telluur wordt in de metaalindustrie o.a. gebruikt (< 1 %) in staal, gietijzer, koper- en lood-legeringen en ook in roestvrij edelstaal. Het bevordert de corrosiebestendigheid en verbetert de mechanische eigenschappen en ook de bewerkbaarheid. Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

13 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
Po Het stralende element uit Polen Voor de ontdekking en beschrijving van polonium (samen met radium) kreeg Marie Curie in 1911 de Nobelprijs voor Chemie. Polonium zendt 5000 maal zoveel straling uit als een even grote hoeveelheid radium. Waar a-straling bij uitwendige inwerking al door de huid afgeschermd wordt, werkt ze sterk beschadigend bij mensen, als een alfa-straler in het lichaam dringt. In november 2006 kwam de isotoop 210Po daardoor in het nieuws, nadat de voormalige Russische geheimagent Alexander Litwinenko door deze isotoop stierf. 84 Polonium Polonium wordt als neutronenbron gebruikt bij kernsplijting. Bekend zijn de poloniumisotopen 190Po tot 218Po, die allemaal radioactief zijn. De halfwaardetijden zijn erg verschillend en bedragen van zowat 3·10-7 seconden voor 212Po tot 103 jaar voor 209Po. De belangrijkste, natuurlijk voorkomende isotoop 210Po bezit een halfwaardetijd van 138 dagen en vervalt onder uitzending van a-straling in de loodisotoop 206Pb.   De naam polonium is afgeleid van het Latijnse Polónia, de naam voor Polen, het geboorteland van de ontdekster, Marie Curie (1898). Het was (na uraan en thorium) het 3e radioactieve element dat ontdekt werd.  Boor De naam is afgeleid van het mineraal borax. Boor bezit de grootste trekvastheid van alle elementen, met een waarde van 5,7 GPa (= gigapascal). Het is het tweede hardste element (Mohs-hardheid 8,5). Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt

14 Groep 16 (VIa) Zuurstofgroep
116 Ununhexium Element 116 werd in december 2000 gemaakt door medewerkers van het Instituut voor kernonderzoek in Dubna (Rusland) door fusie van een curium- en een calcium-atoomkern. 24896Cm Ca → Uuh + 1n Een naam is nog niet voorgesteld. Voorlopig wordt het Latijnse telwoord voor dit element gehanteerd: ununhexium. Met een halveringstijd van 47 milliseconde vervalt dit element door het afsplitsen van een alfadeeltje tot element 114, ununquadium. Leo Bergmans – Jean Van de Weerdt


Download ppt "Periodiek Systeem van de Elementen"

Verwante presentaties


Ads door Google