De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sp.a Zonhoven Begroting 2012 Op naar de verkiezingen en … … het jaar van de lege portemonnee !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sp.a Zonhoven Begroting 2012 Op naar de verkiezingen en … … het jaar van de lege portemonnee !"— Transcript van de presentatie:

1 Sp.a Zonhoven Begroting 2012 Op naar de verkiezingen en … … het jaar van de lege portemonnee !

2 Jeugdlokalen Halveweg  Begroting 2011: 621.000 €  Begroting 2012: 1.400.000 € ???  Bestek: zeer beperkte richtlijnen vr ontwerpers  4 verenigingen  De Vogelzangers:216 m²  Kaboekie: 136 m²  Chiromeisjes Halveweg: 252 m²  SPW ‘t HaWeTje: 56 m²   TOTAAL:660 m²

3  Netto-oppervlakte = 660m² (vraag verenigingen)  Navraag bij architect leert:  660m² + 30% (sanitair, gangen, muren): 858 m²  excl. vergaderruimte, bergruimte, keuken, …  858 m² x 1.170€/m² + 10% ereloon= 994.246€ + 21% BTW = 1.203.037€ !!  excl. afbraakwerken, omgevingswerken, fietsenstalling …  Vanwaar komt dan de raming van 621.000€ (bestek)? Jeugdlokalen Halveweg

4  Verdere inhoud bestek:  Opening offertes: 2 mei 2011  Termijn welke inschrijver gebonden blijft: 150 dagen = verstreken !!  “Het is de bedoeling het omschreven project VOLLEDIG te realiseren binnen het vooropgestelde budget”.  “Het budget bedraagt 621.000€ incl. BTW en erelonen“.  “Een ereloon van 10% enkel en alleen indien het budget gerespecteerd wordt (variabel)”

5 Jeugdlokalen Halveweg  Gunningscriteria  60%: concept, architectuur, techniek  20%: methodiek (communicatieproces tss 5 partijen)  20%: ereloon  Optimaal: prijs meer laten doorwegen ??

6 Jeugdlokalen Halveweg  Vragen !  Waaruit bestaat project/hoe ontwerpen beoordeeld ?  Hoe is kostprijs samengesteld ?  Procedure correct gevolgd ? Wat met kandidaten die niet ingediend hebben op basis van de richtprijs ?  Quid bijdrage gemeente & welk is het algemeen principe dat hier gehanteerd wordt?  Inspraak verenigingen ?  Tijdslijn ?  Is vooropgestelde kostprijs allesomvattend (omgevingswerken, parking, inrichting, alarm, …)?  Waarom huidige locatie ?

7 Jeugdlokalen Halveweg  Voorstel !  Met vooropgestelde ruimte (min. 850m²): kunnen meerdere verenigingen hier gebruik van maken? Quid Chirojongens, …  Andere noden opHalveweg: voetbal, school (sporthal), tennis, …  Andere noden op Halveweg: voetbal, school (sporthal), tennis, …  Streven naar totaalconcept Halveweg aub !  Meest geschikte locatie ? Sportterreinen !!  Wat met terrein jongensschool dat voorzien is ? Sociale woningbouw ?!?

8 Masterplan  Sinds 2005 middelen (73.000 €) voorzien voor renovatiewerken gemeentehuis  Studie al voorzien in 2010  nood aan nood aan totaalvisie !!!  2010, 2011, 2012, 2013, … ?

9  Intussen tal van voorafnames op het plan:  60.000 € herinrichting Ruimte/Mobiliteit/Milieu  20.000 € elektrische installatie  35.000 € fietsenstalling  34.000 € vrijetijdswinkel  10.000 € prehistorische tentoonstelling  Totaal 2012: 159.000 € Totaal legislatuur: + 250.000 € (excl. ereloon van 1.020.000 €) Masterplan

10  Sinds mei 2011 voorstellen binnen !  December 2011: indieners uitgenodigd !  Quid geldigheid bestek ?  Resultaat ingediende voorstellen ?  Welke andere stappen zijn er al gezet ?  Verdere timing + tijdspad ?  Waarom meer dan half jaar vertraagd ? Masterplan

11 Algemene opmerkingen:  Uitbreiding magazijn (30.000 €): graag aandacht voor carnavalverenigingen !  Quid verdere afwerking atletiekpiste ?  Quid berging/bierhok evenementenhal ?  Blz. 69: functienr 561: van 0,00 naar 30.000€ (welke ontvangsten ?)

12 Algemene opmerkingen:  Voorstel: Gezien de verdere besparingen bij De Lijn. Investeer zelf in ons openbaar vervoer zodat Belbus en bijv. L47 een succes wordt ! 3 de betalersysteem: 9.000 €/jaar  Waar zijn de investeringen om te streven naar CO²-neutrale gemeente ?  Toelichting door Ronny Switten

13 Beleidsmensen tekenen engagement om opwarming aarde tegen te gaan (21– 5-2011)

14 Convenant of Mayors

15 Zonhoven : duurzame gemeente

16 CO² reductie en begroting.  We vinden te weinig terug in de begroting om te voldoen aan deze reductie.  Misschien een elektrische wagen van 18.000 €

17 Zonnepanelen  Via de milieuraad weten we dat er zonnepanelen gepland zijn op de gemeentelijke werkplaatsen en de bib.  Is het niet beter de investering zelf te doen en 20 jaar te genieten van de subsidie’s?  Waarom ook geen voorlopige opstelling op het gemeentehuis, daar waar we de energie verbruiken? Op de gemeentelijke werkplaatsen wordt er energie gemaakt die goedkoop verkocht wordt. De uitvoering van het masterplan is in ons ogen nog niet voor morgen.

18 Zonnepanelen werkplaats

19 Inkomsten  Investering zonnepanelen gemeentehuis en evenementenhal : 100 000 kWh/jaar of 180 000 €  Energiewinst per jaar : 5000 €/jaar  Subsidiewinst per jaar : 25 000 €/jaar  Totaal 30 000 €/jaar  Terugverdientijd is dus 6 jaar  Winst : nog 14 jaar x 30 000 = 420 000 €

20 CO² voor patrimonium  In de begroting vinden we nergens iets terug over aanpassingen huidig patrimonium.  Het ergste is hier wel de erbarmelijke toestand van het scholencomplex zonnewijzer. Een oude aftandse mazoutketel die liters mazout verbruikt, geen isolatie of dubbele beglazing.

21 Scholencomplex de Zonnewijzer  Hier dienen wij als bestuur zeker het voorbeeld te geven naar onze jeugd, onze toekomst.  CO² heeft niets te maken met de discussie tussen bestuur en school.  Zolang het patrimonium van de gemeente is zijn wij als bestuur verantwoordelijk.

22 Waarom (pas) in 2012 ?  Digitale aankondigingsborden: 65.000 €  Restauratie kapel Kapelhof: 75.000 €  Overlaging Kl. Hemmen-Waerde: 1.430.000 €  Onderhoud wegen: 700.000 € (niets in 2011 !)  Wegmarkeringen: 120.000 € (niets in 2011 !)  Speeltoestellen Terdonk en Tentakel: 25.000 €  Legeropslagplaats wordt woongebied: 3 mio €  Overstort Waard/Ossendries: 65.800 €

23 Waarom (pas) in 2012  Totaal: 5.480.800 € VERKIEZINGSBUDGET !!VERKIEZINGSBUDGET !!VERKIEZINGSBUDGET !!VERKIEZINGSBUDGET !!  Technische diensten bereiden deze projecten voor  Weldra fase 1 der werken …

24 Binnenkort weer in ons straatbeeld: Hier renoveert het gemeentebestuur van Zonhoven het kapelletje aan het Kapelhof ! Einde der werken: oktober 2012 Budget: 75.000 €

25 Binnenkort weer in ons straatbeeld: Hier bouwt het gemeentebestuur van Zonhoven betaalbare woningen ! Einde der werken: oktober 2012 Budget: 3.000.000 €

26 Binnenkort weer in ons straatbeeld: Hier verhelpt het gemeentebestuur (al 6 jaar) de wateroverlast in het centrum ! Einde der werken: oktober 2012 Budget: 65.800 €

27 Maar hiervoor is er voor ons maar 1 definitieve oplossing:

28 Financieel (meerjaren)plan  Uitgaven:  Tegenvaller: Dexia (divident - 27.695 €)  Meevaller: Nuhma (divident + 73.703 €)

29 Financieel (meerjaren)plan  Totaal bedrag aan uit te voeren investeringen: 13.272.870 €  Financiering:  Toelagen:927.894 €  Eigen middelen: 3.541.070 €  Leningen: 8.803.906 € Nog op te nemen leningen 2008-2011: 9.892.623€ Totaal te lenen in 2012: 18.696.529€ !!

30 Financieel (meerjaren)plan Impact op financiële toestand:  1. op de schuld per inwoner  Afgelopen jaren niet meer geleend, maar situatie is niet houdbaar:  2006: 852,00 € 2007: 824,00 € 2008: 646,00 € 2013: 1.351,71 € 2009: 620,00 € 2014: 1.376,17 € 2010: 552,43 € 2015: 1.399,37 €  2006: 852,00 € 2011: 488,40 € 2007: 824,00 € 2012: 1.325,83 € (+ 270%) 2008: 646,00 € 2013: 1.351,71 € 2009: 620,00 € 2014: 1.376,17 € 2010: 552,43 € 2015: 1.399,37 €

31 Financieel (meerjaren)plan Impact op financiële toestand:  2. op het saldo van het reservefonds  2.000.000€ nodig uit reserves om begroting sluitend te maken (25% van totaal) !!  2015: alle reserves op.

32 Financieel (meerjaren)plan Vragen:  Iedereen moet de broeksriem aanhalen gezien de moeilijke algemene financiële toestand !  Ontsnapt de gemeente hieraan ?  Of hoe kan dit afgeleid worden uit de begroting: meer investeringen gepland dan in 2011 !  Is er gezocht naar alternatieve inkomsten (cfr. voorstellen zonne-energie ?)  Kan de gemeente Zonhoven toekomstgericht (lange termijn) nog al zijn financiële verplichtingen nakomen ?  Bijvoorbeeld: financiering serviceflats ?

33 Conclusie:  Belangrijk: vraag naar een globale visie voor het project Halveweg !  Als we zonnepanelen leggen op alle gemeentelijke gebouwen  verlies Dexia kan op termijn goedgemaakt worden !  Dit is voor ons een begroting die teveel hypotheek legt op een gezonde financiële toestand van de gemeente op lange termijn !  De Zonhovenaar wordt opgezadeld met een abnormaal hoge leningslast of schuld  SP.a-Zonhoven keurt deze begroting niet goed.

34 Dank voor het luisteren !  Spa Zonhoven  Patrick Nulens en Ronny Switten


Download ppt "Sp.a Zonhoven Begroting 2012 Op naar de verkiezingen en … … het jaar van de lege portemonnee !"

Verwante presentaties


Ads door Google