De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het schrijven van een paper Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het schrijven van een paper Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden."— Transcript van de presentatie:

1 Het schrijven van een paper Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden

2 Dit verhaal  Deels gebaseerd op eerder materiaal uit “Overdragen van de informatica” door Lex Bijlsma en vele anderen  Aangepast voor “Onderzoeksmethoden...” door Hans Bodlaender  Wat voor papers zijn er?  Waar moet ik op letten bij het maken van een paper? ◦ Vorm ◦ Inhoud 2Schrijven van paper

3 Verschillende soorten papers  Rapportage van nieuwe resultaten ◦ Nieuw idee / algoritme (theoretisch werk, ontwerp,...) ◦ Rapportage van experimenten  Overzichtsartikel ◦ Op wie gericht?  Andere documenten (patentaanvragen, populair wetenschappelijk artikel,...) 3Schrijven van paper

4 Verschillende lengtes  Boek  Afstudeerverslag  Paper  Extended abstract (kort paper) 4Schrijven van paper

5 Doel van paper  Overbrengen van idee  Rapportage van experimenten  Doel: voor lezer!  Formuleer de onderzoeksvraag! ◦ Voor jezelf voordat je begint ◦ In de inleiding van het paper 5Schrijven van paper

6 Iets over Vormgeving  Bij een “gewoon paper” geen half-lege bladzijden ◦ Behalve bij appendix 6Schrijven van paper

7 Opzet van paper  Titel + auteur  Samenvatting (abstract)  Optioneel: trefwoorden 1. Inleiding 2. Eerste technische zaken: ◦ Definities, wiskundige stellingen of bekende algoritmen die je gebruikt,... 3. Hoofdtekst (één of meer hoofdstukken) 4. Conclusies  Referenties  Misschien, indien gewenst: Appendix 7Schrijven van paper

8 Titel + auteur  Titel ◦ Goed omschrijvend wat er in het paper staat ◦ Niet te uitgebreid, niet te beperkend ◦ Eventueel: ondertitel  Auteur: ◦ Naam (of namen) van auteurs ◦ Kies je naam aan het begin van je carrière  Hans L. Bodlaender, H.L. Bodlaender, H. Bodlaender, Hans Bodlaender,...? ◦ Voetnoot met adres + emailadres  Datum? 8Schrijven van paper

9 Samenvatting  Omvang ca. 10 regels (5 – 20)  Bestemd voor wie niet het hele artikel wil lezen ◦ niet verwijzen naar onderdelen daarvan  Namen en technische termen en passant introduceren  Soms: na samenvatting een aantal trefwoorden 9Schrijven van paper

10 Inhoudsopgave?  Bij afstudeerscripties, boeken: een inhoudsopgave  Niet voor “gewone” papers  Automatisch genereren door LaTeX ◦ \tableofcontents ◦ herhaaldelijk LaTeX uitvoeren ◦ boom niet te diep nesten 10Schrijven van paper

11 Inleiding  Hoofdstuk (sectie) 1 van paper  Bespreek: ◦ Doel, onderzoeksvraag  Toepassingen? Inbedding in grotere vragen? Specifieke onderzoeksvraag van dit paper? ◦ Resultaten van paper ◦ Bestaande literatuur: wat was er al bekend?  Misschien: waarom is jouw resultaat beter? ◦ Opzet van paper  Uitleg wat in welke sectie zit, samenhang 11Schrijven van paper

12 Hoofdstuk 2  Vaak in hoofdstuk 2: ◦ Definities ◦ Nuttige al bekende wiskundige resultaten van belang voor rest van paper ◦...  Technische zaken die “niet lekker lezen” in hoofdstuk 1  Van belang voor hele paper  Wat op één plek van belang is: zet het liever daar neer 12Schrijven van paper

13 Hoofdtekst  Denk na over de structuur! ◦ Logische opbouw van materiaal  Bijvoorbeeld: rapportage van experiment 1.Inleiding 2.Definities 3.Beschrijving algoritmen 4.Beschrijving onderzoeksopzet (machine, programmeertaal, keuze van invoer,...) 5.Beschrijving resultaten en gevolgtrekkingen  Zowel tekst als tabellen 6.Conclusies 13Schrijven van paper

14 Secties en hoofdstukken  Verdeling vanuit onderwerp, niet lengte ◦ Wat wil je met elke sectie? ◦ Waarom horen ze bij elkaar?  Als je een hoofdstuk of sectie splitst: ◦ Inleiding met doel en overzicht (wat wel en niet lezen?) ◦ Minstens twee (sub) secties 14Schrijven van paper

15 Conclusie  Samenvatting van resultaten ◦ wat is bereikt ◦ verhouding tot verwant werk  Niet behandelde resultaten/onderwerpen ◦ elders te verschijnen artikelen ◦ elektronische verslagen op website  Open problemen ◦ uitnodiging tot verder onderzoek 15Schrijven van paper

16 Referenties  Referenties naar: ◦ Relevante papers en boeken over het onderwerp of “bijna” het onderwerp van je paper ◦ Alles wat je gebruikt hebt om je paper te maken ◦ Niets vergeten!  Zorg voor een nette en uniforme stijl 16Schrijven van paper

17 Hoofdlettergebruik  De “vuistregel” voor hoofdletters ◦ Belangrijke woorden in “zelfstandige” documenten  Eigennamen (“Euler tour”, “Dijkstra’s algorithm”,...) ◦ LaTeX met Bibtex maakt hier fouten ◦ Oplossen met accolades  An experimental evaluation of {D}ijkstra’s algorithm  An ${O}(n \log n)$ algorithm for the {XYZ} problem 17Schrijven van paper

18 Referentie naar boek  Auteurs, titel boek, uitgever, (plaats van uitgave), jaartal.  T.C. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms (2nd edition), MIT Press, 2001.  Of: ◦ T.C. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms (2nd edition), MIT Press, Cambridge, Massachusetts, US, 2001. 18Schrijven van paper

19 Referentie naar journal paper  Auteurs, titel, tijdschrift naam, volume nummer, jaartal, paginanummers  R.K. Ahuja, J. B. Orlin, and R. E. Tarjan. Improved time bounds for the maximum flow problem. SIAM Journal on Computing, 18 (1989) 939-954.  Issue number?  Variaties in stijl: OK, maar zorg voor consistentie 19Schrijven van paper

20 Referentie naar artikel in proceedings  Naam auteurs, naam artikel, editors van proceedings, naam conferentie, uitgever (plaats van uitgifte), jaartal, paginanummers ◦ Editors als aanwezig / bekend  In geval van deel van reeks: reeksnaam + volumenummer in reeks ◦ Clautiaux, F., Carlier, J., Moukrim, A., Négre, S.: New lower and upper bounds for graph treewidth. In: Jansen, K., Margraf, M., Mastrolli, M., Rolim, J.D.P. (eds.) 2nd International Workshop on Experimental and Efficient Algorithms WEA 2003. Lecture Notes in Computer Science vol. 2647, pp. 70–80. Springer, Heidelberg (2003) ◦ Variaties in stijl,... : steeds consequent toepassen! 20Schrijven van paper

21 Referentie naar rapport  Naam auteurs, naam rapport, wat voor soort rapport, (rapportnummer?), wie publiceert, (plaats,) jaartal ◦ A. Thomas. Games on Graphs – The Complexity of Pure Nash Equilibria. Technical Report UU-CS-2011-024. Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, 2011. 21Schrijven van paper

22 Referentie naar proefschrift  Naam auteur, titel proefschrift, “Ph.D. Thesis”, universiteit, (plek), jaartal ◦ Gasteren, A.J.M. van, On the Shape of Mathematical Arguments. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1988. 22Schrijven van paper

23 Referenties in de tekst  Gebruik verwijzingsnummer als annotatie, niet als zelfstandig naamwoord. ◦ Volgens Addison [25] is de complexiteit… ◦ …benaderingsalgoritmen [13, 21, 30].  Vermijd waar mogelijk ontoegankelijke referenties. ◦ in het bijzonder naar eigen werk  Gebruik et al. in de tekst, niet in de literatuurlijst. ◦ Voor artikelen met drie of meer auteurs  Jansen and Jansens [21]...  Aramis et al. [22]...  Variaties in stijl: afhankelijk van waar je e.e.a. publiceert, smaak… 23Schrijven van paper

24 Het schrijfproces  Frequent herschrijven ◦ eerste versie wel precies maar niet elegant ◦ verwijder overbodige woorden en zinnen  Schrijven parallel aan onderzoek ◦ helpt de problemen duidelijk te maken aan jezelf ◦ voorkomt vergeten van subtiele aspecten 24Schrijven van paper

25 Stijladvies  Schrijf objectief, informatief, nauwkeurig ◦ eenvoudig van structuur, overzichtelijk ◦ zonder clichés en buzzwords ◦ concreet, niet vaag ◦ “saai”: geen grapjes!  Wees niet overdreven voorzichtig  Schep niet op ◦ geen obscure feiten bekend veronderstellen ◦ niet te snel zeggen dat iets eenvoudig is 25Schrijven van paper

26 Taal  Nederlands  Brits Engels  Amerikaans Engels 26Schrijven van paper

27 Style  English: ◦ Keep your sentences short, use commas ◦ Watch out for compound words: “levensmiddelenfabrikant” = “manufacturer of provision” ◦ Een goede referentie:  W. Strunk Jr. and E.B.White, Elements of Style, Longman, 2000.  http://www.bartleby.com/141/ 27Schrijven van paper

28 Pas op voor de Engelse spatie!  Zelfstandige naamwoorden met spatie ertussen: wel in het Engels, niet in het Nederlands ◦ Niet: Compiler construction, maar: compilerconstructie (in Nederlands één woord!)  Fout die heel vaak gemaakt wordt... 28Schrijven van paper

29 Nog een paar stijlelementen  Hoofdletters voor genummerde stellingen: ◦ The following lemma is needed to show that our algorithm is correct ◦ Correctness of our algorithm follows from Lemma 3.  Nummer je afbeeldingen, stellingen, tabellen,...  Geen Engelse spreektaalconstructies: ◦ Niet: isn’t, doesn’t, he’s … ◦ Maar: is not, does not, he is, … 29Schrijven van paper

30 En dan nog dit:  Controleer je tekst op: ◦ Juistheid ◦ Duidelijkheid ◦ Spelling: zowel met als zonder spellingscorrectieprogramma ◦ Zinsbouw ◦ Consistentie en correctheid van referenties (als je ze overneemt van het internet: maak de stijl uniform!) 30Schrijven van paper

31 Conclusie  Deze lezing: opsomming van een aantal elementen waarop gelet moet worden bij schrijven van een paper  Afhankelijk van doel en doelgroep zijn er verschillen 31Schrijven van paper


Download ppt "Het schrijven van een paper Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden."

Verwante presentaties


Ads door Google