De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Goede Lezing Hans L. Bodlaender.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Goede Lezing Hans L. Bodlaender."— Transcript van de presentatie:

1 Een Goede Lezing Hans L. Bodlaender

2 Dit verhaal “Waar moet ik op letten als ik een lezing geef”
Voldoet deze lezing aan wat hij zelf zegt?

3 Overzicht Voorbereiding van een lezing Geven van lezing Conclusies
Opbouw Vormgeving Geven van lezing Conclusies

4 Voorbereiding Wat voor lezing ga je geven: Waarover? Voor wie? Waarom?
Hoe lang?

5 De stof Boven de stof staan! Niet te veel detail in de lezing
Hangt af van publiek Foutvrije lezing (oefenen en controleren)

6 Hoe ga je de presentatie geven?
Met beamer Powerpoint LaTeX en pdf-file Met overhead slides Op bord Anders… Combinatie

7 Multimedia Animaties Demonstratie(s) Geluidseffecten Niet overdrijven!
Aan het eind van de lezing? Geluidseffecten Niet overdrijven!

8 Maken van slides Begin op tijd Zorg voor goede inhoud
Zorg voor goed uiterlijk

9 Inhoud van slides Wat wil je vertellen met deze slide? Waarom?
Op dit moment gedurende de lezing? Geschikt voor dit publiek? Duidelijk

10 Vormgeving van slides Zorg voor goede hoeveelheid tekst per slide
Leesbaar! Probeer altijd te streven naar compacte formuleren en vermijd dus te lange zinnen; probeer daar eens wat woorden weg te halen, zodat je – nog steeds de boodschap overbrengend – dezelfde informatie in minder woorden overbrengt Rustig, maar interessant

11 Goede informatiedichtheid
Slides dienen ter houvast Geef: Belangrijke definities, stellingen, technieken Puntsgewijze opsomming van ideeen Voorbeelden en visualisatie Nummer je slides Geen volledige zinnen! Voor jezelf: aantekeningen op papier

12 Te groot staat vreemd! Uiterlijk
Goed leesbare letter (bijv. 28 punts), maar ook weer niet te groot Te groot staat vreemd! Niet te veel zinnen (max 10 regels) Kleurgebruik: ondersteunend aan lezing; maakt slides boeiender Inspringen helpt om structuur aan te geven

13 Psychologie Welk effect wil je bij het publiek oproepen? Informeren
Prikkelen Aan het denken zetten Verrassen Inspireren Naar vooropgezette conclusie leiden

14 Opbouw lezing Eerst: titelslide: Titel lezing en naam spreken (en andere auteurs) Begin met overzicht van lezing Alleen misschien overslaan bij korte lezingen (< 30 min) Inleiding Kern Conclusies

15 Inleiding Beschrijving van probleemstelling Terminologie
Motivatie Wat en hoe Terminologie Overzicht van wat al bekend is van de probleemstelling Beschrijving van de eigen/nieuwe bijdrage

16 Kern Wat is het belangrijkste idee?
Eventueel (eerst) eenvoudiger versie Voorbeeld(en) Evt.: waarom kan het niet beter? Vaak kunnen details niet verteld worden: alleen een schets van het bewijs/idee Of, een enkel detail uitwerken, en de rest tot grote lijnen beperken Bedenk steeds: doel van lezing en publiek

17 Over de conclusies Herhaal de belangrijkste punten/bijdragen/boodschap
Open eindjes: vervolgonderzoek?

18 Controleer en oefen Controleer je slides vooraf: Oefen je lezing
Spelling Zinsbouw Correctheid Oefen je lezing Tegen de spiegel of knuffelbeer Tegen een leek Tegen een kenner Is de lezing duidelijk? Is de lengte goed?

19 Voor de lezing Kom op tijd Zorg dat de apparatuur goed werkt
Ook als iemand anders dat doet! Lezing geven aan organisator op USB-stick of Verifieer dat je laptop met beamer samenwerkt Kleding, uiterlijke verzorging

20 Lezing Spreken Houding

21 Spreken Duidelijk, verstaanbaar
Niet mompelen Niet voorlezen Melodie in stem: probeer eentonige stem te vermijden Goed tempo Niet te snel Ook: niet te snelle overgangen van slides: lezers moeten alles goed hebben kunnen lezen! Niet te langzaam

22 Houding Actieve houding Wees niet bang je handen te gebruiken
Handen uit de zakken Wees niet bang je handen te gebruiken Eventueel af en toe wat op het bord schrijven Kijk de zaal in maar niet steeds naar dezelfde persoon

23 Lengte Let op goede tijdsduur (ook al bij oefenen)
Vuistregel: 2 – 3 minuten per slide Klopt vaak niet… Trucje: maak wat reservemateriaal aan het eind voor als je tijd overhoudt Wat kan je inkorten als het te lang duurt? Houd tijd in de gaten, en houd je aan de tijd! Een geoefende lezing gaat vaak sneller in `het echt’

24 Vragen Een paar minuten aan het eind voor het beantwoorden van vragen
Wees niet bang Wees eerlijk Wees beleefd Vragen tijdens de lezing: Houd de regie in handen Zorg dat de lezing “door blijft gaan”, maar ga wel op zinvolle vragen in

25 Niet doen: Slide met alleen de tekst vragen? Vragen?

26 Ook niet doen: Te irritante animaties of clipart
Witte of juist te drukke achtergrond Bullets 1 voor 1 laten verschijnen Maar dan wel snel doorklikken Onrustig zijn Om jezelf lachen Te veel opscheppen Zo lang bij 1 dia spreken dat de schermbeveiliging aangaat Met de pointer de beamer per ongeluk uitzetten Over snoeren struikelen Veel te lang doorgaan

27 Een goede lezing Neem je publiek serieus!
Een enkel grapje tijdens de lezing maakt ‘m beter  Goede smaak Echt grappig hoeft niet eens ? Persoonlijk element inbrengen

28 Zenuwen Beetje zenuwachtig is goed Te zenuwachtig:
Vaker oefenen helpt! Niet nodig!

29 Conclusies Bereid je goed voor Maak een goede lezing op slides Oefen
Let tijdens de lezing op houding, spreken en tijd Neem je publiek serieus Was dit een goede lezing? Worden goede sprekers geboren of gemaakt?


Download ppt "Een Goede Lezing Hans L. Bodlaender."

Verwante presentaties


Ads door Google