De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma, Jeroen Fokker Netty van Gasteren, Justin Zobel Aanpassing: Peter de Waal,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma, Jeroen Fokker Netty van Gasteren, Justin Zobel Aanpassing: Peter de Waal,"— Transcript van de presentatie:

1 1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma, Jeroen Fokker Netty van Gasteren, Justin Zobel Aanpassing: Peter de Waal, Gerard Tel, Hans Bodlaender

2 2 Dit verhaal •Waar moet ik op letten bij schrijven van scriptie? •Doelstellingen •Inhoud •Opbouw: elementen van de scriptie •Stijl en taal

3 3 Mogelijke doelstellingen •Nieuw idee wereldkundig maken –wetenschappelijk artikel voor specialisten •Vakgebied toegankelijker maken –overzichtsartikel voor niet-specialisten •Leken inwijden in het vakgebied –leerboek •Verstrooiing van de lezer –populair artikel

4 4 De rol van doelstellingen •Doel als wetenschappelijk geschrift –belang voor de lezer •Persoonlijke motivatie niet van belang –opdracht van docent, studiepunten •Eerst onderzoeksvraag formuleren –specifieke vraag die de scriptie beantwoordt –alleen literatuur zoeken die daaraan bijdraagt

5 5 Zoeken van literatuur •Sneeuwbalmethode –referenties in reeds gevonden literatuur •Bibliotheek –trefwoordcatalogus –systematische indeling •Overzichtsliteratuur –Computing Surveys –ACM Guide to Computing Literature –Lecture Notes in Computer Science •Zoekmachines

6 6 Inhoud scriptie •Titelblad •Samenvatting •Inhoudsopgave •Inleiding •Hoofdtekst •Conclusie •Referenties

7 7 Titelblad •Titel –kernachtig en duidelijk –eventueel ondertitel •Auteur –e-mailadres, fysiek adres (?) –altijd dezelfde naam •A. Bijlsma = Lex Bijlsma? •Datum (belangrijk!?) •Status –afstudeerscriptie, stageverslag

8 8 Samenvatting •Omvang ca. 10 regels (5 – 20) •Bestemd voor wie niet het hele artikel wil lezen –niet verwijzen naar onderdelen daarvan •Namen en technische termen en passant introduceren

9 9 Inhoudsopgave •Niet bij kort artikel, vaak bij lang artikel, altijd bij boek •Automatisch gegenereerd door LaTeX –\tableofcontents –herhaaldelijk LaTeX uitvoeren –boom niet te diep nesten

10 10 Inleiding •Doel van de scriptie –nieuw resultaat, literatuuroverzicht, kritische bespreking •Doelgroep –specialisten, andere vakgenoten, studenten •Bestaande literatuur •Opzet –Verkapte inhoudsopgave? –Liefst meer: samenhang van onderwerpen

11 11 Hoofdtekst •Probleem –context van toepassing –abstractie van irrelevante details •Oplossing –algoritmen en datastructuren •Theorievorming –generalisatie –concepten

12 12 Secties en hoofdstukken •Verdeling vanuit onderwerp, niet lengte –Wat wil je met elke sectie? –Waarom horen ze bij elkaar? •Als je een hoofdstuk of sectie splitst: –Inleiding met doel en overzicht (wat wel en niet lezen?) –Minstens twee (sub) secties

13 13 Conclusie •Samenvatting van resultaten –wat is bereikt –verhouding tot verwant werk •Niet behandelde resultaten/onderwerpen –elders te verschijnen artikelen –elektronische verslagen op website •Open problemen –uitnodiging tot verder onderzoek

14 14 Referenties •Boek: –Rumbaugh, James, Ivar Jacobson, and Grady Booch, The Unified Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley, Reading, 1999. •Artikel: –Hoare, C.A.R., ‘An Axiomatic Basis for Computer Programming’. Comm. ACM 12 (1969), 576–583.

15 15 Referenties (2) •Congresbijdrage: –Denney, E., ‘Refinement Types for Specification’, in: Programming Concepts and Methods (D. Gries and W.-P. de Roever, eds.). Chapman & Hall, London, 1998; pp. 148–166. •Proefschrift: –Gasteren, A.J.M. van, On the Shape of Mathematical Arguments. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1988.

16 16 Verwijzingen •Gebruik verwijzingsnummer als annotatie, niet als zelfstandig naamwoord. –Volgens Addison [25] is de complexiteit… –…benaderingsalgoritmen [13, 21, 30]. •Vermijd waar mogelijk ontoegankelijke referenties. –in het bijzonder naar eigen werk •Gebruik et al. in de tekst, niet in de literatuurlijst. •Variaties in stijl: afhankelijk van waar je e.e.a. publiceert, smaak…

17 17 BibTeX •Bestand myRefs.bbl: literatuurdatabase •Key is intern label van de ref •In tekst en lijst verschijnt extern label –Verschillend per document: eerst [4] dan [7] –Vorm bepaald door bibliographystyle: keuze [4] [DS80] •Meer per \cite:.. \cite{Dijk80,Lamp96}

18 18 Het schrijfproces •Frequent herschrijven –eerste versie wel precies maar niet elegant –verwijder overbodige woorden en zinnen •Schrijven parallel aan onderzoek –helpt de problemen duidelijk te maken aan jezelf –voorkomt vergeten van subtiele aspecten

19 19 Stijl •Schrijf objectief, informatief, nauwkeurig –eenvoudig van structuur, overzichtelijk –zonder clichés en buzzwords –concreet, niet vaag –“saai”: geen grapjes! •Wees niet overdreven voorzichtig •Schep niet op –geen obscure feiten bekend veronderstellen –niet te snel zeggen dat iets eenvoudig is

20 20 Taal •Nederlands •Brits Engels •Amerikaans Engels

21 21 Style •English: –Keep your sentences short, use commas –Watch out for compound words: “levensmiddelenfabrikant” = “manufacturer of provision” –Een goede referentie: •W. Strunk Jr. and E.B.White, Elements of Style, Longman, 2000. •http://www.bartleby.com/141/

22 22 Namen •Alleen zinvol als je eraan refereert –‘Elke compacte Hausdorffruimte H is samenhangend.’ •Niet aan begin zin, niet na elkaar –‘b Is een omgevingsbasis als b X overdekt.’ •Oppassen met U, a, I –‘U is een onsamenhangende graaf.’ –‘I may be degenerate.’

23 23 Namen (2) •Voorkom opeenstapeling van ontkenningen –‘niet monotoon niet-dalend’ •Vermijd samengestelde namen –‘Zij A* een punt op AB…’ –Zij A* het punt tegenover A … (en B* ?) •Introduceer namen op het juiste niveau –a in plaats van (a 1, a 2, …, a n ) •Maak duidelijk welke variabelen vrij zijn –{a b | a < b} –Voor gegeven b, zij A b = {a b | a < b}

24 24 Leestekens •Niet voorafgegaan door spatie (Frans!) Altijd gevolgd door spatie –In LaTeX extra spatie na punt, behalve bij gebruik van \ plus spatie –Sci.\ Comput.\ Prog.\ •Puntkomma gebruikt als punt, maar suggereert verband –‘De puntkomma wordt gebruikt als een punt; deze suggereert echter een verband.’

25 25 Leestekens (2) •Geen komma voor beperkende bijzinnen –De studenten die een vrijstelling hebben… –De studenten, die geen CGI-scripts mogen installeren… •Gedachtestreep (–) onderbreekt zinsstructuur –Suggereert plotselinge inval –Tenslotte – maar ik zie dat de tijd om is…

26 26 Spelling •Stapelwoorden –softwareconstructiemethode is één woord –streepje in gerichte-graafalgoritme •D/T-regels –ik word, jij wordt, hij wordt –word ik, word jij, wordt hij –gesmaad, gepraat, gehad, gevat –geraasd, gehaast, gepluisd, gebruist –gesurft, gebrowsd, gedebugd •Gebruik spellingscorrectie maar vertrouw er niet op

27 27 Een paar stijlelementen •Hoofdletters voor genummerde stellingen: –The following lemma is needed to show that our algorithm is correct –Correctness of our algorithm follows from Lemma 3. •Geen Engelse spreektaalconstructies: –Niet: isn’t, doesn’t, he’s … –Maar: is not, does not, he is, …

28 28 Beoordeling bij Overdragen •Opbouw: inleiding, conclusie, samenhang •Juistheid •Duidelijkheid •Diepgang: bronnen, begrijpen, verband •Taalgebruik •Vormgeving: mooi, ondersteunend •LaTeX

29 29 LaTeX-gebruik •Nette invoer –Layout van.tex –Zinnen op nieuwe regel •Gebruik van gegeven mogelijkheden –Alinea met open regel (geen \\) –ref/label, floats, {definition}, … •Schrijf macro’s waar zinvol •Consistent

30 30 Even voor groep 5 •LaTeX, maar gebruik geen ‘bijzondere’ constructies

31 31 Conclusie •Deze lezing: opsomming van een aantal elementen waarop gelet moet worden bij schrijven van scriptie of artikel •Afhankelijk van doel en doelgroep zijn er verschillen


Download ppt "1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma, Jeroen Fokker Netty van Gasteren, Justin Zobel Aanpassing: Peter de Waal,"

Verwante presentaties


Ads door Google