De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het schrijven van een scriptie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het schrijven van een scriptie"— Transcript van de presentatie:

1 Het schrijven van een scriptie
Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma, Jeroen Fokker Netty van Gasteren, Justin Zobel Aanpassing: Peter de Waal, Gerard Tel, Hans Bodlaender

2 Dit verhaal Waar moet ik op letten bij schrijven van scriptie?
Doelstellingen Inhoud Opbouw: elementen van de scriptie Stijl en taal

3 Mogelijke doelstellingen
Nieuw idee wereldkundig maken wetenschappelijk artikel voor specialisten Vakgebied toegankelijker maken overzichtsartikel voor niet-specialisten Leken inwijden in het vakgebied leerboek Verstrooiing van de lezer populair artikel

4 De rol van doelstellingen
Doel als wetenschappelijk geschrift belang voor de lezer Persoonlijke motivatie niet van belang opdracht van docent, studiepunten Eerst onderzoeksvraag formuleren specifieke vraag die de scriptie beantwoordt alleen literatuur zoeken die daaraan bijdraagt

5 Zoeken van literatuur Sneeuwbalmethode Bibliotheek
referenties in reeds gevonden literatuur Bibliotheek trefwoordcatalogus systematische indeling Overzichtsliteratuur Computing Surveys ACM Guide to Computing Literature Lecture Notes in Computer Science Zoekmachines

6 Inhoud scriptie Titelblad Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding
Hoofdtekst Conclusie Referenties

7 Titelblad Titel Auteur Datum (belangrijk!?) Status
kernachtig en duidelijk eventueel ondertitel Auteur adres, fysiek adres (?) altijd dezelfde naam A. Bijlsma = Lex Bijlsma? Datum (belangrijk!?) Status afstudeerscriptie, stageverslag

8 Samenvatting Omvang ca. 10 regels (5 – 20)
Bestemd voor wie niet het hele artikel wil lezen niet verwijzen naar onderdelen daarvan Namen en technische termen en passant introduceren

9 Inhoudsopgave Niet bij kort artikel, vaak bij lang artikel, altijd bij boek Automatisch gegenereerd door LaTeX \tableofcontents herhaaldelijk LaTeX uitvoeren boom niet te diep nesten

10 Inleiding Doel van de scriptie Doelgroep Bestaande literatuur Opzet
nieuw resultaat, literatuuroverzicht, kritische bespreking Doelgroep specialisten, andere vakgenoten, studenten Bestaande literatuur Opzet Verkapte inhoudsopgave? Liefst meer: samenhang van onderwerpen

11 Hoofdtekst Probleem Oplossing Theorievorming context van toepassing
abstractie van irrelevante details Oplossing algoritmen en datastructuren Theorievorming generalisatie concepten

12 Secties en hoofdstukken
Verdeling vanuit onderwerp, niet lengte Wat wil je met elke sectie? Waarom horen ze bij elkaar? Als je een hoofdstuk of sectie splitst: Inleiding met doel en overzicht (wat wel en niet lezen?) Minstens twee (sub) secties

13 Conclusie Samenvatting van resultaten
wat is bereikt verhouding tot verwant werk Niet behandelde resultaten/onderwerpen elders te verschijnen artikelen elektronische verslagen op website Open problemen uitnodiging tot verder onderzoek

14 Referenties Boek: Artikel:
Rumbaugh, James, Ivar Jacobson, and Grady Booch, The Unified Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley, Reading, 1999. Artikel: Hoare, C.A.R., ‘An Axiomatic Basis for Computer Programming’. Comm. ACM 12 (1969), 576–583.

15 Referenties (2) Congresbijdrage: Proefschrift:
Denney, E., ‘Refinement Types for Specification’, in: Programming Concepts and Methods (D. Gries and W.-P. de Roever, eds.). Chapman & Hall, London, 1998; pp. 148–166. Proefschrift: Gasteren, A.J.M. van, On the Shape of Mathematical Arguments. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1988.

16 Verwijzingen Gebruik verwijzingsnummer als annotatie, niet als zelfstandig naamwoord. Volgens Addison [25] is de complexiteit… …benaderingsalgoritmen [13, 21, 30]. Vermijd waar mogelijk ontoegankelijke referenties. in het bijzonder naar eigen werk Gebruik et al. in de tekst, niet in de literatuurlijst. Variaties in stijl: afhankelijk van waar je e.e.a. publiceert, smaak…

17 BibTeX Bestand myRefs.bbl: literatuurdatabase
Key is intern label van de ref In tekst en lijst verschijnt extern label Verschillend per document: eerst [4] dan [7] Vorm bepaald door bibliographystyle: keuze [4] [DS80] Meer per \cite: .. \cite{Dijk80,Lamp96}

18 Het schrijfproces Frequent herschrijven
eerste versie wel precies maar niet elegant verwijder overbodige woorden en zinnen Schrijven parallel aan onderzoek helpt de problemen duidelijk te maken aan jezelf voorkomt vergeten van subtiele aspecten

19 Stijl Schrijf objectief, informatief, nauwkeurig
eenvoudig van structuur, overzichtelijk zonder clichés en buzzwords concreet, niet vaag “saai”: geen grapjes! Wees niet overdreven voorzichtig Schep niet op geen obscure feiten bekend veronderstellen niet te snel zeggen dat iets eenvoudig is

20 Taal Nederlands Brits Engels Amerikaans Engels

21 Style English: Keep your sentences short, use commas
Watch out for compound words: “levensmiddelenfabrikant” = “manufacturer of provision” Een goede referentie: W. Strunk Jr. and E.B.White, Elements of Style, Longman, 2000.

22 Namen Alleen zinvol als je eraan refereert
‘Elke compacte Hausdorffruimte H is samenhangend.’ Niet aan begin zin, niet na elkaar ‘b Is een omgevingsbasis als b X overdekt.’ Oppassen met U, a, I ‘U is een onsamenhangende graaf.’ ‘I may be degenerate.’

23 Namen (2) Voorkom opeenstapeling van ontkenningen
‘niet monotoon niet-dalend’ Vermijd samengestelde namen ‘Zij A* een punt op AB…’ Zij A* het punt tegenover A … (en B* ?) Introduceer namen op het juiste niveau a in plaats van (a1, a2, …, an) Maak duidelijk welke variabelen vrij zijn {ab | a < b} Voor gegeven b, zij Ab = {ab | a < b}

24 Leestekens Niet voorafgegaan door spatie (Frans!) Altijd gevolgd door spatie In LaTeX extra spatie na punt, behalve bij gebruik van \ plus spatie Sci.\ Comput.\ Prog.\ Puntkomma gebruikt als punt, maar suggereert verband ‘De puntkomma wordt gebruikt als een punt; deze suggereert echter een verband.’

25 Leestekens (2) Geen komma voor beperkende bijzinnen
De studenten die een vrijstelling hebben… De studenten, die geen CGI-scripts mogen installeren… Gedachtestreep (–) onderbreekt zinsstructuur Suggereert plotselinge inval Tenslotte – maar ik zie dat de tijd om is…

26 Spelling Stapelwoorden D/T-regels
softwareconstructiemethode is één woord streepje in gerichte-graafalgoritme D/T-regels ik word, jij wordt, hij wordt word ik, word jij, wordt hij gesmaad, gepraat, gehad, gevat geraasd, gehaast, gepluisd, gebruist gesurft, gebrowsd, gedebugd Gebruik spellingscorrectie maar vertrouw er niet op

27 Een paar stijlelementen
Hoofdletters voor genummerde stellingen: The following lemma is needed to show that our algorithm is correct Correctness of our algorithm follows from Lemma 3. Geen Engelse spreektaalconstructies: Niet: isn’t, doesn’t, he’s … Maar: is not, does not, he is, …

28 Beoordeling bij Overdragen
Opbouw: inleiding, conclusie, samenhang Juistheid Duidelijkheid Diepgang: bronnen, begrijpen, verband Taalgebruik Vormgeving: mooi, ondersteunend LaTeX

29 LaTeX-gebruik Nette invoer Gebruik van gegeven mogelijkheden
Layout van .tex Zinnen op nieuwe regel Gebruik van gegeven mogelijkheden Alinea met open regel (geen \\) ref/label, floats, {definition}, … Schrijf macro’s waar zinvol Consistent

30 Even voor groep 5 LaTeX, maar gebruik geen ‘bijzondere’ constructies

31 Conclusie Deze lezing: opsomming van een aantal elementen waarop gelet moet worden bij schrijven van scriptie of artikel Afhankelijk van doel en doelgroep zijn er verschillen


Download ppt "Het schrijven van een scriptie"

Verwante presentaties


Ads door Google