De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwartiermakers in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwartiermakers in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap"— Transcript van de presentatie:

1 Kwartiermakers in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
BIEB ADVIES B.V. Kwartiermakers in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Plenair_Pijnenburg

2 ondersteuning aan:Gemeenten, corporaties, burgers, bureaus
Wat is “BIEB ADVIES” ondersteuning aan:Gemeenten, corporaties, burgers, bureaus Actief in de initiatieffase Indien gewenst ook uitvoerende fase Spraakmakende projecten CPO Plenair_Pijnenburg

3 Leefbaarheid dorpen onder druk..
We bouwen te weinig Te vaak voor de verkeerde doelgroep.. Te vaak op de verkeerde manier Evenwichtige bevolkingsopbouw in gevaar Kwaliteiten van kleine kernen gebruiken

4 We bouwen woningen en dan zoeken we de mensen die er bij passen
De huidige praktijk ( “bouwkolom”): We bouwen woningen en dan zoeken we de mensen die er bij passen Plenair_Pijnenburg

5 ( “we keren de bouwkolom om”)
Hoe het zou moeten: ( “we keren de bouwkolom om”) We zoeken eerst de toekomstige bewoners, en die bouwen zelf als ontwikkelaar, binnen beleidskaders, de woningen die bij hen passen Plenair_Pijnenburg

6

7 Bouwcultuur samengevat
‘Professionals’ maken de dienst uit Een bouwcultuur voor inwoners… …en niet door inwoners Traditionele bouwcultuur hecht verankerd Instituties beheersen de woningmarkt Kan het anders? “” partijen in de bouw ( overheden, projectontwikkelaars, corporaties, architecten, aannemers, makelaars) vormen een hecht netwerk waarin met elkaar kent, weet wat de ander wil, nodig heeft, en hoe men werkt. Samen verhinderen zij dat de burgers van dit land ook maar enige echte zeggenschap hebben over hun toekomstige woning en hun woonomgeving Plenair_Pijnenburg

8 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap…
“Bouwen in eigen beheer…samen voor je eigen” toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever hebben grondpositie verworven richten een rechtspersoon op de vereniging treedt op als ontwikkelaar verantwoordelijk voor woning en woonomgeving gemeente stelt beperkte randvoorwaarde

9 Collectief Opdrachtgeverschap
WIEFWEWM Projectontwikkeling van onderaf Plenair_Pijnenburg

10 Gemeente aan zet…. Actieve grondpolitiek
Nieuwe wet op Grondexploitatie Voorfinanciering en/of subsidie Woningbouwcorporaties als partner Interne organisatie aanpassen Ondersteun burgers zich te organiseren Plenair_Pijnenburg

11 beleidskader bevat: Omschrijf je missie Prijs bouwgrond
Omschrijf doelgroep Financiering/Planologische/ stedeb.kundig Verplichting inschakelen adviesbureau Externe partners/woningbouwcorporaties MGE voorwaarden/ duurzaam beschikbaar houden voor doelgroep Plenair_Pijnenburg

12 Corporaties: waartoe zijn zij op aarde?
Modern vastgoed bedrijf Klantencorporatie Wijkregisseur Voorzieningencorporatie Emancipatiemachine Bron: SEV 2006 Plenair_Pijnenburg

13 Corporatie: emancipatie centraal
Opnieuw “voertuig voor emancipatie” CPO past binnen maatschappelijke missie Mensen in staat stellen hun eigen woning en woonomgeving te creëren Proces ondersteunen door: ( voor) financiering Afdekken risico’s en faciliteren proces Uitvoering MGE Plenair_Pijnenburg

14 Professionele ondersteuning
Groep huurt zelf ondersteuning in Ervaring met bouwen in eigen beheer Onafhankelijk en deskundig Deskundig in: Opzetten rechtsvorm,werken met groepen Bouwen( RO+Arch) Juridisch traject Plenair_Pijnenburg

15 Waarom collectief bouwen?
Uit referentieprojecten blijkt: Goedkoper bouwen: besparingen van 10-30% Leidt niet tot langdurige ontwikkelingsprojecten: zelfde tempo als bij reguliere ontwikkelaars Draagt bij aan betaalbaarheid en kwaliteit van de woning Impuls aan bestaande stedelijke omgeving “Burgers bouwen stad of dorp”

16 Koopgarant Starter koopt tegen lagere prijs dan marktwaarde (onafhankelijke taxatie) Verplichte verkoop aan woningbouwcorporatie Afgesproken prijs: aankoopprijs+ 50% waardestijging +100% waardestijging zelf aangebrachte voorzieningen Er is relatie tussen korting en winstdeling Is een winst, maar ook verliesdeling Let op combinatie met CPO ( “ontwikkelingswinst”) Plenair_Pijnenburg

17 Plenair_Pijnenburg

18 Voorbeeld Bladel…….. Groep jongeren vormt een vereniging, ze zijn zélf ontwikkelaar: Starterswoningen: gemiddeld € Gemiddelde inhoud 360 m3 40 % onder de marktwaarde Ook in de toekomst behoud van de goedkope starterwoningen Plenair_Pijnenburg

19 Mij lijkt een vide wel leuk!
Kopersvereniging Zandstraat (KVZ) Starters bundelen hun krachten Betrokkenheid door inspraak Ik wil wel een inrit Mij lijkt een vide wel leuk! Plenair_Pijnenburg

20 Andere initiatieven ontstaan..
jong en oud vormen verenigingen, en zijn zelf ontwikkelaar en ontwerpers woning en woonomgeving woningen gemiddeld 30% onder marktwaarde hoge woonkwaliteit, lage prijs, grote betrokkenheid Plenair_Pijnenburg

21 De olievlek… Bladel, Eersel, Bergeijk, Eindhoven, Boxtel, Oisterwijk, Roosendaal, Asten, Lith, Nederbetuwe, Barneveld, Waalwijk, Uden, Steenbergen, Oss, Venray, Horst aan de Maas,, Aalst-Waalre, Someren,Nuenen, Esbeek, Diessen Haghorst, Boekel, Heusden, Buren, Veldhoven, Moergestel, Hoorn………. Plenair_Pijnenburg

22 Plenair_Pijnenburg

23 Plenair_Pijnenburg

24 Plenair_Pijnenburg

25 Plenair_Pijnenburg

26 Plenair_Pijnenburg

27 Plenair_Pijnenburg

28 Boekel: gemiddeld Getaxeerde marktwaarde

29

30

31

32 CPO en stadsvernieuwing:Wallisblok als impuls
Onderdeel Hot Spots beleid ‘Gratis’ woningen, verplicht collectief opknappen

33 Kerngegevens Bloemenbuurt Eindhoven
Jaren twintig wijk, 300 woningen Sloop en tegelijk nieuw en oud verbinden Zittende bewoners bouwen met CPO wijk terug 324 woningen (Koop, Koopgarant woningen,huur) 30% appartementen, 70% grondgebonden

34 Citaat ‘Als je een schip wilt bouwen, beveel de mensen dan niet om hout te verzamelen, verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee’. (A.de Saint-Exupery ) Plenair_Pijnenburg


Download ppt "Kwartiermakers in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap"

Verwante presentaties


Ads door Google