De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een democratisch alternatief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een democratisch alternatief"— Transcript van de presentatie:

1 Een democratisch alternatief
Gemeinwohlökonomie Een democratisch alternatief is aan het groeien! Economie van de gemeeenschappelijkheid

2 Economie van de gemeeenschappelijkheid

3 Vragen…. Wat hindert ons, dat te doen, wat noodzakelijk is? Door welke principes word onze economie gestuurd? Economie van de gemeeenschappelijkheid

4 Economie van de gemeeenschappelijkheid

5 ecologische duurzaamheid democratische participatie en transparantie
De economie van de gemeenschappelijkheid is een economisch model dat is gebaseerd op waarden, die menselijke relaties doen lukken solidariteit waarde van de mens ecologische duurzaamheid democratische participatie en transparantie Sociale rechtvaardigheid Economie van de gemeeenschappelijkheid

6 De economie van de gemeenschappelijkheid biedt…..
….. andere prikkels SAMENWERKING vs. wedstrijd HET ALGEMENE NUT vs. maximale winsten beloning voor ondernemingen die voor het algemene nut gaaan nieuwe definitie van economisch succes: uitgedrukt in NIET-MONETAIRE waarden van nut ipv monetaire ruilwaarde gemeenschappelijkheidsBALANS voor ondernemingen (en consumenten) en gemeenschappelijkheidsPRODUCT voor landen (in de geest van Bhutan´s Gross National Happiness Index) Economie van de gemeeenschappelijkheid

7 Economie van de gemeenschappelijkheid- Visioen
De economie van de gemeenschappelijkheid is een economisch systeem, dat gebaseerd is op waarden welke het algemene goed bevorderen: Waarde van de mens Solidariteit Ecologische duurzaamheid Sociale rechtvaardigheid Demokratische participatie en transparantie De economie van de gemeenschappelijheid is een brug van het bestaande economisch systeem naar een nieuw wenselijk systeem Economie van de gemeeenschappelijkheid

8 Economie van de gemeeenschappelijkheid

9 De economie van de gemeenschappelijkheid
Levert IDEEËN en INSPIRATIES voor een DEMOCRATISCH te organiseren meedenk- en dialoogproces. Alle initiatieven voor maatschappelijke verniewing zijn uitgenodigd om hun kernvragen en sleutelelementen in dit dialoog-proces in te brengen: met elkaar een algemeen geldig „prikkel-kader“ scheppen welke een verschuiving van de economische activiteiten naar coöperatie en orientatie op gemeenschappelijkeid bewerkstelligen Normatieve getallen zijn alleen maar bij wijze van voorbeeld bedoeld. Economie van de gemeeenschappelijkheid

10 De economie van de gemeenschappelijkheid is een beweging waar …
iedereen deel uit kan maken privé personen ondernemingen universiteiten verenigingen gemeenten regios participatief open-ended bottom-up groeiend Economie van de gemeeenschappelijkheid

11 internationale beweging dankzij …
De economie van de gemeenschappelijkheid is een internationale beweging dankzij … het commitment van duizenden van mensen pionier-ondernemers adviseurs auditoren sprekers verslaggevers onderzoekers ... Meer dan 100 Groepen in Switzerland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Portugal, Finland, Argentinië, Brazilië, UK, .. netwerken regionale groepen Economie van de gemeeenschappelijkheid

12 Voordelen voor deze ondernemingen:
Wie het algemene welzijn en de coöperatie hoog in het vandel heeft wordt beloond…… Voordelen voor deze ondernemingen: lagere belastingen & accijnzen hogere subsidies credieten tegen lagere rente voorrang in openbare opdrachten en promotie van onderzoek => daardoor zijn duurzame producten en diensten goedkoper dan niet-duurzame Economie van de gemeeenschappelijkheid

13 Balans van de gemeenschappelijkheid voor ondernemingen
Economie van de gemeeenschappelijkheid

14 Een deel van het redactieteam voor de Gemeinwohlbilanz
Economie van de gemeeenschappelijkheid

15 Economie van de gemeeenschappelijkheid

16 Wat te doen met financiele overschotten van de ondernemingen?
Er heft geen belasting over betaald te worden…. …als compensatie voor het verbod, deze overschotten op de financiële markten te investeren, voor vijandelijke overnames en rentebetalingen aan geldschieters te gebruiken… Overschotten mogen wel gebruikt worden voor investeringen met sociale en ecologische meerwaarde, terugbetaling van credieten, stille reserves en uitbetaling van winstaandelen aan medewerkers (beiden in beperkte mate) en rentevrije credieten aan co-ondernemers. Economie van de gemeeenschappelijkheid

17 Alternatieven voor het bestaande economische systeem?
De economie van de gemeenschappelijkheid is een economisch model voor de toekomst Alternatieven voor het bestaande economische systeem? Socialisme Capitalisme New economic system? Economie van de gemeeenschappelijkheid

18 Niets nieuws in het avondland…….
Economie, die uitsluitend gerichts is op het verkrijgen van winsten in termen van geld, is onnatuurlijk. Een gemeenschap is verplicht tot het „rechtvaardige goed“, dat bevorderlijk is voor haar. Aristoteles, Politiek, Boek III, Hoofdstuk 12 Economie van de gemeeenschappelijkheid

19 De beweging groeit gestaag…
ondersteuners (maart 2013): 1400 ondernemingen (meer dan 300 met EAG balansen) 170 organisaties 3300 individuën bijna officiële ondersteuners Economie van de gemeeenschappelijkheid

20 Doelen 2012 – 2015 (deel 1) 50.000 EvdG-ondernemingen
EvdG-balans is erkend meetinstrument EvdG-label op producten Netwerk van cooperaties met soortgelijke initiatieven Demokratische bank is opgestart Opname EvdG in VN-programmas Bevordering EvdG in minstens 2 staten Convent in 500 gemeenten in tenminste 2 landen Instrumenten voor de beloning von EvdG ondernemingen in de eerste gemeenten, provinicies en staten Economie van de gemeeenschappelijkheid

21 Doelen 2012 – 2015 (deel 2) EvdG is zichtbaar en attractief voor consumenten EvdG beweging wordt in grote mate gedragen en gevormd door jonge mensen Minstens 300 lokale groepen in minstens 10 staten Minstens 300 inleiders Een pool van procesbegeleiders voor het hele proces en voor organisatie-ontwikkeling in EvdG-ondernemingen Solide infrastructuur en financering Economie van de gemeeenschappelijkheid

22 Vormgeving aan organisatie: landenorganisaties en de internationale koepel
Economie van de gemeeenschappelijkheid

23 Overleg in Salzburg in verschillende posities
Economie van de gemeeenschappelijkheid

24 Economie van de gemeeenschappelijkheid

25 Lernraum GWÖ-Referenten in Saaldorf (D) bei Salzburg Oktober 2012
Economie van de gemeeenschappelijkheid

26 Why GNH? Why now? A serious interrogation of GDP by economists and national leaders
“Our Gross National Product (GNP)...counts air pollution and cigarette advertising … special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder… Yet GNP does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play.” - Robert F. Kennedy (1968) In 1940s, GNP (and later GDP) adopted by newly formed IMF & World Bank as key indicator of economic growth Since then, GDP has taken on deeper connotations of national success and well-being not intended at its inception Prior to any knowledge of climate change ; prioritises material growth & consumption at expense of natural resources & human well-being Economie van de gemeeenschappelijkheid

27 What we measure, matters
Coincides with recent groundswell scientific & popular interest in happiness research Convergence of multiple disciplines (psychology, philosophy, neuroscience & economics) Advancing understanding of what promotes individual & collective well-being. Harvard Business Review (2012) “The Value of Happiness” - GDP debates reflected in boardroom: new metrics to measure success Economie van de gemeeenschappelijkheid

28 Four gateways to the realm of happiness
Economie van de gemeeenschappelijkheid

29 Four gateways to the realm of happiness
Connecting inner transformation and social innovation through Fostering good governance to create a conducive socio-political environment for the pursuit of happiness; Preserving the natural environment to foster the life and wellbeing of all species; Encouraging cultural resilience and creativity in the perspective of identity and diversity; Distributing resources in a fair, sustainable and equitable way Economie van de gemeeenschappelijkheid

30 The GNH Centre team Economie van de gemeeenschappelijkheid

31 Bedankt voor uw belangstelling en benieuwd naar uw reactie…..
De economie van de gemeenschappelijkheid Bedankt voor uw belangstelling en benieuwd naar uw reactie….. Economie van de gemeeenschappelijkheid


Download ppt "Een democratisch alternatief"

Verwante presentaties


Ads door Google