De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN DEMOCRATISCH ALTERNATIEF IS AAN HET GROEIEN! WWW.GEMEINWOHL-OEKONOMIE.ORG Gemeinwohlökonomie Economie van de gemeeenschappelijkheid 24.05.2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN DEMOCRATISCH ALTERNATIEF IS AAN HET GROEIEN! WWW.GEMEINWOHL-OEKONOMIE.ORG Gemeinwohlökonomie Economie van de gemeeenschappelijkheid 24.05.2013."— Transcript van de presentatie:

1 EEN DEMOCRATISCH ALTERNATIEF IS AAN HET GROEIEN! WWW.GEMEINWOHL-OEKONOMIE.ORG Gemeinwohlökonomie Economie van de gemeeenschappelijkheid 24.05.2013

2 Economie van de gemeeenschappelijkheid

3 Vragen…. Wat hindert ons, dat te doen, wat noodzakelijk is? Door welke principes word onze economie gestuurd? 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

4 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

5 De economie van de gemeenschappelijkheid is een economisch model dat is gebaseerd op waarden, die menselijke relaties doen lukken waarde van de mens solidariteit ecologische duurzaamheid Sociale rechtvaardigheid democratische participatie en transparantie 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

6 De economie van de gemeenschappelijkheid biedt…..  SAMENWERKING vs. wedstrijd  HET ALGEMENE NUT vs. maximale winsten  beloning voor ondernemingen die voor het algemene nut gaaan  nieuwe definitie van economisch succes: uitgedrukt in NIET-MONETAIRE waarden van nut ipv monetaire ruilwaarde  gemeenschappelijkheidsBALANS voor ondernemingen (en consumenten) en  gemeenschappelijkheidsPRODUCT voor landen (in de geest van Bhutan´s Gross National Happiness Index) ….. andere prikkels 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

7 Economie van de gemeenschappelijkheid- Visioen  De economie van de gemeenschappelijkheid is een economisch systeem, dat gebaseerd is op waarden welke het algemene goed bevorderen:  Waarde van de mens  Solidariteit  Ecologische duurzaamheid  Sociale rechtvaardigheid  Demokratische participatie en transparantie  De economie van de gemeenschappelijheid is een brug van het bestaande economisch systeem naar een nieuw wenselijk systeem 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

8 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

9 De economie van de gemeenschappelijkheid  Levert IDEEËN en INSPIRATIES voor een DEMOCRATISCH te organiseren meedenk- en dialoogproces.  Alle initiatieven voor maatschappelijke verniewing zijn uitgenodigd om hun kernvragen en sleutelelementen in dit dialoog-proces in te brengen:  met elkaar een algemeen geldig „prikkel-kader“ scheppen  welke een verschuiving van de economische activiteiten naar coöperatie en orientatie op gemeenschappelijkeid bewerkstelligen  Normatieve getallen zijn alleen maar bij wijze van voorbeeld bedoeld. 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

10 De economie van de gemeenschappelijkheid is een beweging waar …  privé personen  ondernemingen  universiteiten  verenigingen  gemeenten  regios iedereen deel uit kan maken participatief open-ended bottom-up groeiend 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

11 internationale beweging dankzij …  pionier- ondernemers  adviseurs  auditoren  sprekers  verslaggevers  onderzoekers... De economie van de gemeenschappelijkheid is een het commitment van duizenden van mensen netwerken  Meer dan 100  Groepen in Switzerland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Portugal, Finland, Argentinië, Brazilië, UK,.. regionale groepen 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

12 Wie het algemene welzijn en de coöperatie hoog in het vandel heeft wordt beloond……  lagere belastingen & accijnzen  hogere subsidies  credieten tegen lagere rente  voorrang in openbare opdrachten en promotie van onderzoek => daardoor zijn duurzame producten en diensten goedkoper dan niet-duurzame Voordelen voor deze ondernemingen: 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

13 Balans van de gemeenschappelijkheid voor ondernemingen 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

14 Een deel van het redactieteam voor de Gemeinwohlbilanz 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

15 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

16 Wat te doen met financiele overschotten van de ondernemingen?  Er heft geen belasting over betaald te worden….  …als compensatie voor het verbod, deze overschotten op de financiële markten te investeren, voor vijandelijke overnames en rentebetalingen aan geldschieters te gebruiken…  Overschotten mogen wel gebruikt worden voor investeringen met sociale en ecologische meerwaarde, terugbetaling van credieten, stille reserves en uitbetaling van winstaandelen aan medewerkers (beiden in beperkte mate) en rentevrije credieten aan co-ondernemers. 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

17 De economie van de gemeenschappelijkheid is een economisch model voor de toekomst Alternatieven voor het bestaande economische systeem? SocialismeCapitalisme New economic system? 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

18 Niets nieuws in het avondland……. Economie, die uitsluitend gerichts is op het verkrijgen van winsten in termen van geld, is onnatuurlijk. Een gemeenschap is verplicht tot het „rechtvaardige goed“, dat bevorderlijk is voor haar. Aristoteles, Politiek, Boek III, Hoofdstuk 12 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

19 De beweging groeit gestaag…  1400 ondernemingen (meer dan 300 met EAG balansen)  170 organisaties  3300 individuën bijna 5.000 officiële ondersteuners ondersteuners (maart 2013): 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

20 Doelen 2012 – 2015 (deel 1)  50.000 EvdG-ondernemingen  EvdG-balans is erkend meetinstrument  EvdG-label op producten  Netwerk van cooperaties met soortgelijke initiatieven  Demokratische bank is opgestart  Opname EvdG in VN-programmas  Bevordering EvdG in minstens 2 staten  Convent in 500 gemeenten in tenminste 2 landen  Instrumenten voor de beloning von EvdG ondernemingen in de eerste gemeenten, provinicies en staten 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

21 Doelen 2012 – 2015 (deel 2)  EvdG is zichtbaar en attractief voor consumenten  EvdG beweging wordt in grote mate gedragen en gevormd door jonge mensen  Minstens 300 lokale groepen in minstens 10 staten  Minstens 300 inleiders  Een pool van procesbegeleiders voor het hele proces en voor organisatie-ontwikkeling in EvdG-ondernemingen  Solide infrastructuur en financering 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

22 Vormgeving aan organisatie: landenorganisaties en de internationale koepel 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

23 Overleg in Salzburg in verschillende posities 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

24 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

25 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid Lernraum GWÖ-Referenten in Saaldorf (D) bei Salzburg Oktober 2012

26 Why GNH? Why now? A serious interrogation of GDP by economists and national leaders “Our Gross National Product (GNP)...counts air pollution and cigarette advertising … special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder… Yet GNP does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play.” - Robert F. Kennedy (1968) • In 1940s, GNP (and later GDP) adopted by newly formed IMF & World Bank as key indicator of economic growth • Since then, GDP has taken on deeper connotations of national success and well-being not intended at its inception • Prior to any knowledge of climate change ; prioritises material growth & consumption at expense of natural resources & human well-being 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

27 What we measure, matters • Coincides with recent groundswell scientific & popular interest in happiness research • Convergence of multiple disciplines (psychology, philosophy, neuroscience & economics) • Advancing understanding of what promotes individual & collective well-being. • Harvard Business Review (2012) “The Value of Happiness” - GDP debates reflected in boardroom: new metrics to measure success 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

28 Four gateways to the realm of happiness 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

29 Four gateways to the realm of happiness Connecting inner transformation and social innovation through • Fostering good governance to create a conducive socio- political environment for the pursuit of happiness; • Preserving the natural environment to foster the life and wellbeing of all species; • Encouraging cultural resilience and creativity in the perspective of identity and diversity; • Distributing resources in a fair, sustainable and equitable way 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

30 The GNH Centre team 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid

31 Bedankt voor uw belangstelling en benieuwd naar uw reactie….. De economie van de gemeenschappelijkheid 24.05.2013 Economie van de gemeeenschappelijkheid


Download ppt "EEN DEMOCRATISCH ALTERNATIEF IS AAN HET GROEIEN! WWW.GEMEINWOHL-OEKONOMIE.ORG Gemeinwohlökonomie Economie van de gemeeenschappelijkheid 24.05.2013."

Verwante presentaties


Ads door Google