De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijk proces Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1e bekering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijk proces Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1e bekering"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijk proces Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1e bekering
Loskomen van foutieve persoonlijke dogma’s gevormd door: Geloofsovertuiging ouders Geloofsleer diverse kerken waar ik lid van was/ben Tradities vanuit de kerkgeschiedenis  2e bekering 2 X genade: - dingen doorzien/openbaring - handelen tegen de stroom in 2e Bekering is een verdieping van de 1e. Maakt de 1e bekering niet ongedaan of leugenachtig.

2 Persoonlijke drijfveer leven/boeken Sola Scriptura
Christendom denkt Grieks, Bijbel denkt Hebreeuws, Joden denken Joods. Christendom  kerkgeschiedenis bepalend Jodendom  mondelinge leer bepalend Ik zoek geen christendom, geen Jodendom maar ‘Bijbeldom’. Ik wil: ………….  Sola Scripture pur sang Idee: onbereikte groep, bijbel geven, weggaan, hoe ziet die godsdienst er dan uit?

3

4 Apologetisch geschrift
Deel niet alleen mee dat het dogma niet klopt, maar leg uit waarom het niet klopt.

5 Alblasserdam De apologetiek van geloofsdenkbeelden
- Wat is de achtergrond van mijn handelen - Waarom doe ik zoals ik doe

6 Inhoud ‘Vrij van de wet?’ - een dogma onder vuur -
1 Dogma kleurt ons vizier 1.1 Tekstenintro 1.2 Overlevingsstrategieën 1.3 Gevolgen van een dogma 2 De mist van … 2.1 Het probleem van de brieven van Paulus 2.2 Het rookgordijn van de Mondelinge Leer 2.3 Geen zicht op de historische context 3 Het waarom van de Tora 3.1 De Tora brengt leven 3.2 De pijlers van de Tora 3.3 De zegeningen van de Tora

7 4 Het is volbracht 5 Wat verouderd is … 6 De wet aan het kruis genageld? 7 De wet voorbij? 7.1 Niet meer onder de wet 7.2 Ontslagen van de wet 7.3 Vrijgemaakt van de wet 7.4 De wet tot Christus 8 De vloek van de wet 8.1 Straf en vloek 8.2 De gehangene

8 9 De slaaf en de vrije 10 De scheidingsmuur afgebroken 10.1 Waartoe uitverkoren? 10.2 De heidenen doen mee! 11 Zijn alle dagen gelijk? 11.1 Galaten 4 11.2 Romeinen 14 11.3 Kolossenzen 2 12 Gevolgen afschaffing Tora 12.1 De norm ontbreekt 12.2 We dragen de vloek 12.3 De kleur van de kerk 12.4 Onmogelijk om Joden jaloers te maken

9 Kritiek vanuit diverse hoeken
Traditionele hoek: Vorm kritiek (niet inhoudelijk) Vrouw, geen theoloog, op wiens gezag spreek je Vrije groepen: Pijn kritiek Kom niet aan onze vrijheid, angst boek te lezen One-lijners/slogans herhalen die ik juist weerleg, Lantaarnpaalgedrag: vlucht naar het dogma Messiaanse hoek: Kritiek in vorm van druk Gaat niet ver genoeg Later mailwisseling lezen

10 Kritiek drijft tot verder apologetiek
Bolwerken om te slechten De verwarring over de term ‘wet’. De wet is alleen voor Israel. Wie de wet houdt, is wettisch. Het maakt toch niet uit welke dag je gedenkt. Het gaat om het principe.

11 Bolwerk 1 De wet: Babylonische spraakverwarring
De Tora = de wet van Mozes = de wet van JHWH = wetten ten leven De wet van Christus = de wet van de geest (van het leven in Christus) = de uprade en verkleinig van de Tora De wet van de zonde (en de dood) = de wet van het vlees (par. 7.3 boek) Mensenwetten = dogma’s = overleveringen van de ouden = leringen van mensen De wetten van Omri = wetten uitgevaardigd door Omri Afgodische wettten = wetten behorende bij de afgodendienst = wetten ten dode Strafblad in Coll 2:14 = niet de wet (H6 boek)

12 Als je overal waar de wet staat de Tora van God invult, dan ga je hele rare dingen denken!!!!!!

13 Bolwerk 2 De Wet was alleen voor Israel
De Tora is geen status quo  voorlezen Scheppingsonderwijs: The best way to live life Alle voorschriften na zondeval: The best way to survive al sinfull world Onderricht aan stamhoofden: The best way to form a community Openbaring op de Sinai: The best way to constitute a nation Regels in de vlakte van Moab: The best way to divide land De bergrede: The best way to be a witness

14 Bolwerk 3 Wie de wet wil houden, is wettisch
Regel: maximum snelheid 80 km/h Drie Houdingen: Ik rijd 80, dat zal wel het beste zijn. Ik rijd 120, ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd. Ik rijd 40, dan weet ik zeker dat ik goed zit. Wie is vrij? Wie is wettisch? Wie is anarchist? Wie is slaaf waarvan? Vrij en houdt van Gods wet Anarchist, slaaf van eigen denkbeelden/zonde Wettisch. Slaaf van eigen denkbeelden/angst tot zonde

15 Bolwerk 4. Gods tijden zijn vrij in te vullen. Het gaat om het principe.
Waarom beschrijft God ze zo nauwkeurig? Het Pascha voor onreinen op Gods bevel verzet (Num.9:6-13) Jerobeam (1Kon.12:32-33). Naar eigen inzicht. Elk overgeslagen sabbatsjaar levert 1 jaar ballingschap. Elk jaar wordt vereffend. Dan.7:25 Goddelozen veranderen Gods tijden. De toekomstige tempel kent nog steeds dezelfde tijden (Ez.45:21-25)

16 Bij Gods wetten draait het om:
 principe  gehoorzaamheid Voorl. kader redenatie 1 Je viert geen Loofhuttenfeest omdat het om het principe gaat. Welk principe? Wat weet jij over het Loofhuttenfeest wat ertoe heeft geleid dat het overgeslagen kan worden?

17 Afsluitend gedicht


Download ppt "Persoonlijk proces Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1e bekering"

Verwante presentaties


Ads door Google