De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijk proces  Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1 e bekering  Loskomen van foutieve persoonlijke dogma’s gevormd door:  Geloofsovertuiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijk proces  Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1 e bekering  Loskomen van foutieve persoonlijke dogma’s gevormd door:  Geloofsovertuiging."— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijk proces  Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1 e bekering  Loskomen van foutieve persoonlijke dogma’s gevormd door:  Geloofsovertuiging ouders  Geloofsleer diverse kerken waar ik lid van was/ben  Tradities vanuit de kerkgeschiedenis  2 e bekering  2 X genade : - dingen doorzien/openbaring - handelen tegen de stroom in  2 e Bekering is een verdieping van de 1 e. Maakt de 1 e bekering niet ongedaan of leugenachtig.

2 Persoonlijke drijfveer leven/boeken Sola Scriptura  Christendom denkt Grieks, Bijbel denkt Hebreeuws, Joden denken Joods.  Christendom  kerkgeschiedenis bepalend Jodendom  mondelinge leer bepalend  Ik zoek geen christendom, geen Jodendom maar ‘Bijbeldom’.  Ik wil: ………….  Sola Scripture pur sang  Idee: onbereikte groep, bijbel geven, weggaan, hoe ziet die godsdienst er dan uit?

3

4 Apologetisch geschrift Deel niet alleen mee dat het dogma niet klopt, maar leg uit waarom het niet klopt.

5 Alblasserdam De apologetiek van geloofsdenkbeelden - Wat is de achtergrond van mijn handelen - Waarom doe ik zoals ik doe

6 Inhoud ‘Vrij van de wet?’ - een dogma onder vuur - 1Dogma kleurt ons vizier 1.1Tekstenintro 1.2Overlevingsstrategieën 1.3Gevolgen van een dogma 2De mist van … 2.1Het probleem van de brieven van Paulus 2.2Het rookgordijn van de Mondelinge Leer 2.3Geen zicht op de historische context 3Het waarom van de Tora 3.1De Tora brengt leven 3.2De pijlers van de Tora 3.3De zegeningen van de Tora

7 4Het is volbracht 5Wat verouderd is … 6De wet aan het kruis genageld? 7De wet voorbij? 7.1Niet meer onder de wet 7.2Ontslagen van de wet 7.3Vrijgemaakt van de wet 7.4De wet tot Christus 8De vloek van de wet 8.1Straf en vloek 8.2De gehangene

8 9 De slaaf en de vrije 10 De scheidingsmuur afgebroken 10.1Waartoe uitverkoren? 10.2De heidenen doen mee! 11 Zijn alle dagen gelijk? 11.1Galaten 4 11.2Romeinen 14 11.3Kolossenzen 2 12Gevolgen afschaffing Tora 12.1De norm ontbreekt 12.2We dragen de vloek 12.3De kleur van de kerk 12.4Onmogelijk om Joden jaloers te maken

9 Kritiek vanuit diverse hoeken Traditionele hoek: Vorm kritiek (niet inhoudelijk) • Vrouw, geen theoloog, op wiens gezag spreek je Vrije groepen: Pijn kritiek • Kom niet aan onze vrijheid, angst boek te lezen • One-lijners/slogans herhalen die ik juist weerleg, • Lantaarnpaalgedrag: vlucht naar het dogma Messiaanse hoek: Kritiek in vorm van druk • Gaat niet ver genoeg • Later mailwisseling lezen

10 Kritiek drijft tot verder apologetiek Bolwerken om te slechten 1. De verwarring over de term ‘wet’. 2. De wet is alleen voor Israel. 3. Wie de wet houdt, is wettisch. 4. Het maakt toch niet uit welke dag je gedenkt. Het gaat om het principe.

11 Bolwerk 1 De wet: Babylonische spraakverwarring 1) De Tora = de wet van Mozes = de wet van JHWH = wetten ten leven 2) De wet van Christus = de wet van de geest (van het leven in Christus) = de uprade en verkleinig van de Tora 3) De wet van de zonde (en de dood) = de wet van het vlees (par. 7.3 boek) 4) Mensenwetten = dogma’s = overleveringen van de ouden = leringen van mensen 5) De wetten van Omri = wetten uitgevaardigd door Omri 6) Afgodische wettten = wetten behorende bij de afgodendienst = wetten ten dode 7) Strafblad in Coll 2:14 = niet de wet (H6 boek)

12 Als je overal waar de wet staat de Tora van God invult, dan ga je hele rare dingen denken!!!!!!

13 Bolwerk 2 De Wet was alleen voor Israel De Tora is geen status quo  voorlezen 1. Scheppingsonderwijs: The best way to live life 2. Alle voorschriften na zondeval: The best way to survive al sinfull world 3. Onderricht aan stamhoofden: The best way to form a community 4. Openbaring op de Sinai: The best way to constitute a nation 5. Regels in de vlakte van Moab: The best way to divide land 6. De bergrede: The best way to be a witness

14 Bolwerk 3 Wie de wet wil houden, is wettisch Regel: maximum snelheid 80 km/h Drie Houdingen: 1. Ik rijd 80, dat zal wel het beste zijn. 2. Ik rijd 120, ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd. 3. Ik rijd 40, dan weet ik zeker dat ik goed zit. Wie is vrij? Wie is wettisch? Wie is anarchist? Wie is slaaf waarvan? 1. Vrij en houdt van Gods wet 2. Anarchist, slaaf van eigen denkbeelden/zonde 3. Wettisch. Slaaf van eigen denkbeelden/angst tot zonde

15 Bolwerk 4. Gods tijden zijn vrij in te vullen. Het gaat om het principe.  Waarom beschrijft God ze zo nauwkeurig?  Het Pascha voor onreinen op Gods bevel verzet (Num.9:6-13)  Jerobeam (1Kon.12:32-33). Naar eigen inzicht.  Elk overgeslagen sabbatsjaar levert 1 jaar ballingschap. Elk jaar wordt vereffend.  Dan.7:25 Goddelozen veranderen Gods tijden.  De toekomstige tempel kent nog steeds dezelfde tijden (Ez.45:21-25)

16  Bij Gods wetten draait het om:  principe  gehoorzaamheid  Voorl. kader redenatie 1 Je viert geen Loofhuttenfeest omdat het om het principe gaat. Welk principe? Wat weet jij over het Loofhuttenfeest wat ertoe heeft geleid dat het overgeslagen kan worden?

17 Afsluitend gedicht


Download ppt "Persoonlijk proces  Loskomen van mijn peergroup (16 jaar)  1 e bekering  Loskomen van foutieve persoonlijke dogma’s gevormd door:  Geloofsovertuiging."

Verwante presentaties


Ads door Google