De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gilbert Decat (BSc, MSc) GD-EMF-Consulting (bvba/sprl/Ltd) Mombeekdreef 41, 3500 Hasselt België/Belgique/Belgium Tel. & Fax: +32(0)11272687 GSM: +32(0)473757853.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gilbert Decat (BSc, MSc) GD-EMF-Consulting (bvba/sprl/Ltd) Mombeekdreef 41, 3500 Hasselt België/Belgique/Belgium Tel. & Fax: +32(0)11272687 GSM: +32(0)473757853."— Transcript van de presentatie:

1 Gilbert Decat (BSc, MSc) GD-EMF-Consulting (bvba/sprl/Ltd) Mombeekdreef 41, 3500 Hasselt België/Belgique/Belgium Tel. & Fax: +32(0)11272687 GSM: +32(0)473757853 E-mail: gilbert@emf-consulting.begilbert@emf-consulting.be www.gd-emf-consulting.be GD-EMF-Consulting1

2  BRONNEN  ENKELE BELANGRIJKE BASISBEGRIPPEN  BIO-FYSISCHE INTERACTIES  BLOOTSTELLINGSNORMEN  BLOOTSTELLING IN HET WERKMILIEU  GEZONDHEIDSEFFECTEN  ALGEMEEN BESLUIT GD-EMF-Consulting2

3  NATUUR ⇛ laag EMV-niveau  LEEFMILIEU ⇛ mediaan  WERKMILIEU ⇛ hoog GD-EMF-Consulting3

4 SOORT VELDFREQ.VELD- STERKTE STATISCH ELEKTRISCH0 Hz130 V/m STATISCH MAGNETISCH0 Hz40 – 50 µT ELF (Extreme Low Frequency) ELEKTRISCH 0 – 300 Hz10 -4 V m -1 ELF MAGNETISCH0 – 300 Hz10 -6 µT GD-EMF-Consulting4

5 SOORT VELDFREQUENTIEBRONNEN STATISCH0 Hz BEELDSCHERMEN, MRI, LASUITRUSTING, INDUSTRIELE ELEKTROLYSE ELF (Extreme Low Frequency) 0 Hz tot 300 Hz ELEKTRICITEITSVOORZIENINGEN LASUITRUSTING BOOGOVENS EN INDUCTIEOVEN MAGNETISCHE REACTIVATORS IF (Intermediate Frequency) 300 Hz tot 100 kHz BEELDSCHERMEN, ANTIDIEFSTALSYSTEMEN METAALDETECTORS KAARTLEZERS MRI & LASUITRUSTING RF (Radio Frequency) 100 kHz tot 300 GHz ELEKTROCHIRURGIE DRAADLOZE SYSTEMEN & ZENDMASTEN MRI, MICROGOLFOVENS, RADAR RF-PLASTIEK LASSEN GD-EMF-Consulting5

6 DEFINITIE VAN ELEKTROMAGNETISCH VELD GD-EMF-Consulting6

7 VERZAMELNAAM Elektrisch veld Magnetisch veld - Verre veld : E/H = 377Ώ  RF  GSM - Nabije veld: E/H ≠ 377Ώ  E & H

8

9  Magnetisch veld geassocieerd met stroom: GD-EMF-Consulting9 I H r I H r d •I = stroom, r = afstand, H= magnetisch veldsterkte. •d = afstand tussen de heen en weerkomende geleider :

10 GD-EMF-Consulting 10

11 INTERACTIE TUSSEN EMF-VELD EN BIO-SYSTEMEN GD-EMF-Consulting11

12  STATISCHE ELEKTRISCHE VELDEN: 0 Hz  dringen niet in het lichaam  induceren oppervlakteladingen op de menselijke huid  E-veld > 25 kVm -1 : hinderlijke sensatie bij mens  STATISCHE MAGNETISCHE VELDEN: 0 Hz  induceren elektrisch veld in vloeistoffen en weefsels  beweging induceert AC-stroom in het lichaam  TIJDSVARIERENDE E- en B-VELDEN < 100 kHz  induceren stroom in het lichaam  geïnduceerde stroom evenredig met de frequentie  RF-velden > 100 kHz tot 300 GHz)  induceren lichaamswarmte  SAR =  E²/  [  = conductiviteit (Sm -1 ) &  = weefseldichtheid kgm -3 ] GD-EMF-Consulting12

13 Soort VeldInteractionEffect Statisch Elektrisch veld Elektrische lading op oppervlakteHinderlijk oppervlakte-effect Statisch Magn. veld Inductie van E-veld in vloeistoffen & weefsels Op cardiovasculair & centraal zenuwstelsel AC Elekt. Veld tot 10 MHz 1. Elektrische lading op oppervlakte 2. Inductie van E-veld & sroom 1.Hinderlijk oppervlakte- effect, E-schok & brandwonde 2.Stimulatie v. zenuw- & spiercellen, effecten op funties v. zenuwstelsel AC Magn. veld up to 10 MHz Inductie van E-veld & sroomStimulatie v. zenuw- & spiercellen, effecten op funties v. zenuwstelsel

14 GD-EMF-Consulting14 J = RfσB > 10 mA.m -2

15 GD-EMF-Consulting15

16

17  BASISRESTRICTIE & GRENSWAARDEN: rekenparameters  Freq. > 10 MHz: SAR bepalende parameter - SAR van 4 W/kg/10 = 0.4 W/kg voor beroepsbevolking  Freq. < 10 MHz: stroomdichtheid (Ј) bepalende parameter - 100 mA/m²/10 = 10 mA/m² voor beroepsbevolking  REFERENTIE- & ACTIEWAARDEN: meetbare parameters - VERMOGEN FLUXDICHTHEID : S (W/m2) - ELEKTRISCHE VELDSTERKTE : E (V/m)  - MAGNETISCHE VELDSTERKTE : H (A/m) - MAGNETISCHE FLUXDICHTHEID: B (T)

18  STATISCH Elektrisch veld: geen richtlijn  STATISCH Magnetisch veld: 200 mT  Interferentie: 0,5 mT  Demagnetizering : 1 mT  Kwetsuren metalen projectielen: 3 mT GD-EMF-Consulting18

19 GD-EMF-Consulting19 50 Hz = 500 µT (werkers)

20 GD-EMF-Consulting20 50 Hz = 25 kV/m (werkers)

21 GD-EMF-Consulting21

22  ELEKTRISCH BOOGLASSEN ⇛  WEERSTANDS- of PUNTLASSEN ⇛ GD-EMF-Consulting22

23

24 Las- machine Stroom- type Lasprocess Fundamentele frequentie & (Actiewaarde) Afstand tot kabel [cm] B-veld Breedband [µT] B t in % Van AW Merk X MIG/MAG Kortsluitboog 81 Hz (AW = 309 µT) 01721150 10106653 2060427 Pulsboog met lage parameters 84 Hz (AW = 298 µT) 0310895 10161501 20108343 Pulsboog met hoge parameters 198 Hz (AW = 126 µT) 0350913 10196475 20125307 GD-EMF-Consulting24

25

26

27  Magnetisch veld van boog- en puntlassen overschrijden actiewaarden tot op bepaalde afstand van respectievelijk de de kabel en de elektrode  Breedband- en sommatiebenaderingen leiden tot verschillende resultaten t.o.v. de actiewaarden. BV welke benadering is verantwoord in termen van comformiteit van het meetresultaat met de actiewaarde?  Geïnduceerde stroom (J) booglassen altijd < 10 mW/m².  Bij puntlassen is J uitzonderlijk > 10 mW/m²: actie vergroten van afstand tot elektrode  Blootstelling door kabelcontact is 3 to 5 keer groter dan op afstand van 20 cm CENELEC exposure:  BV: is CENELEC protocol (meetwaarde op 20 cm van de kabel) aanvaardbaar voor comformiteitstesting of moeten de 0 afstand hiervoor genomen worden GD-EMF-Consulting27

28  PRODUCTIE VAN ALUMINIUM  PRODUCTIE VAN CHLOOR GD-EMF-Consulting28

29 110 kA stroom, bij rectificatie ontstaat ELF component Source: Mild, K.H. Statisch Magnetisch veld in Aluminiumfabriek 1 – 20 mT GD-EMF-Consulting29

30 GD-EMF-Consulting30

31  Operatoren van electrolyse-eenheden kunnen blootgesteld worden aan een statisch magnetisch inductieveld dat schommelt tussen 1 en 20 mT. Wanneer de operator beweegt in een 20 mT veld (worst case situatie) wordt de geïnduceerde stroom na berekening geschat op 10 mA/m²: dit is in overeenstemming met de 40 mA/m² basisrestrictie voor hoofd en romp.  Dragers van pacemakers of andere elektronische implantaten zijn op deze eenheden niet toegelaten BV: wat is de kans op interferentie tussen magentisch veld en implantaat wanneer de interferentiedrempel van 0.5 mT overschreden wordt? GD-EMF-Consulting31

32  ELEKTRISCHE BOOGOVENS (50 Hz) VOOR METAALSMELTING  INDUCTIEOVENS VOOR SMELTEN VAN EDELE METALEN (50 Hz – 10 kHz) GD-EMF-Consulting32

33 GD-EMF-Consulting33

34 GD-EMF-Consulting34

35 GD-EMF-Consulting35 Door to switch room Door Elekt. schakelborden B-VELD > 0.5 mT action value Bureel operator

36 GD-EMF-Consulting36 300 100 500 700 06:00 PM12:00 AM06:00 AM12:00 PM Magn etic Field (µT) Time

37 GD-EMF-Consulting37

38 J = RfσB > 10 mA.m -2 MITIGATION

39  Grote variatie in blootstelling bij beweging van de operator t.o.v. de ovens BV1: moet met de geïnduceerde beweginsstroom van de operator in het magnetisch veld rekening gehouden worden voor een effect (cfr. MRI problem)? BV2: Hoe moeten oude installaties aangepakt worden om operator eventueel te beschermen tegen te hoge EMV-en? GD-EMF-Consulting39

40

41 VELDTYPEFREQUENTIEBasis- restrictie Referentie niveau RF10 – 400 MHz0.4 W/kg (head) 0.2 µT Schakel- gradient500 Hz10 mA/m²50 µT Beweging in Statisch veld dB/dT (T/s) < 20 Hz40 mA/m²200 mT 0,22

42 GD-EMF-Consulting42 BESCHERMINGSTUNNEL VOOR OPERATOR (µ-metaal = (B-veld/10) > 200 mT

43 GD-EMF-Consulting43

44 Location Electric field (V/m) Mean Maximum Bore level-32 50 cm from bore 3,2 8 130 cm from bore 0,3 0,54

45 GD-EMF-Consulting45

46  SCENIHR RAPPORT 2007 (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) OPINION ON THE POSSIBLE EFFECTS OF EMF ON HUMAN HEALTH GD-EMF-Consulting46

47 Adequate gegevens for risicoschatting van statische magnetische velden zijn zeer schaars. Onderzoek i.v.m. de beweging van de medische staf in het statisch magnetisch veld van MRI’s of andere technologieën brengt misschien nieuwe mogelijkheden tot risico-evaluatie met zich mee. GD-EMF-Consulting47

48  ELF werd als mogelijk kankerverwekkend geklasseerd op basis van het eventueel epidemiologisch verband en kinderleukemia maar niet op basis van beroepsmatige blootstellingen van volwassenen  Geen verband tussen oorzaak en gevolg: geen biologische veklaring voor epidemiologisch effect  Waarschijnlijk geen associatie tussen ELF- blootstelling en borstkanker of cardiovasculaire ziekten  Onzeker verband tussen ELF-blootstelling en neurodegeneratieve zieken en/of hersentumoren  Associatie tussen ELF-velden en elektrische hypergevoeligheid werd niet aangetoond GD-EMF-Consulting48

49  Experimentele en epidemiologische gegevens zijn schaars.  Schatting van het acute blootstellingsrisico’s zijn nog gebaseerd op lager en hogere frequenties dan die van IF-velden  Meer onderzoek nodig in het IF-gebied GD-EMF-Consulting49

50 GEEN GEZONDHEIDSEFFECTEN WERDEN AANGETOOND BIJ BLOOTSTELLINGSNIVEAUS LAGER DAN DE ICNIRP-LIMIETEN(1998). Het gegevensbestand is echter beperkt zeker voor wat lange termijn lage blootstellingen betreft GD-EMF-Consulting50

51  WERKNEMERS KUNNEN BLOOTGESTELD WORDEN AAN STERKE EMV-en  GEBREK AAN GEGEVENS IN ALLE FREQUENTIE- DOMEINEN  MEER ONDERZOEK NODIG IN VERBAND MET LANGE TERMIJNBLOOTSTELLINGEN AAN REELE EMV-NIVEAUS OP BASIS VAN IN VIVO STUDIES  ONDERZOEK NAAR OORZAAK EN GEVOLG OP BASIS VAN IN VIVO STUDIES

52 GD-EMF-Consulting 52


Download ppt "Gilbert Decat (BSc, MSc) GD-EMF-Consulting (bvba/sprl/Ltd) Mombeekdreef 41, 3500 Hasselt België/Belgique/Belgium Tel. & Fax: +32(0)11272687 GSM: +32(0)473757853."

Verwante presentaties


Ads door Google