De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IMMUNENT-ACTIVATOR “Productievere en Gezondere Dieren”

Verwante presentaties


Presentatie over: "IMMUNENT-ACTIVATOR “Productievere en Gezondere Dieren”"— Transcript van de presentatie:

1 IMMUNENT-ACTIVATOR “Productievere en Gezondere Dieren”

2 Immunent-Activator Methode Immuun stimulering in vee en vis door zwakke, laag frequente elektromagnetische velden Partners & Onderzoekers Wageningen University, Cell Biology and Immunology department: Prof. Dr. Huub Savelkoul, Dr. Ir. Geert Wiegertjes, Dr. Ir. Joop Arts Utrecht University, Veterinary Department: Prof. Dr. Anton Beynen, Dr. Mohammed Elmusharaf Den Bosch Agricultural College: Dr. Ir. C. Rijksen, Anton de Vries MSc, DVM Immunent BV: Dr. Ir. Jan Cuppen FIS BV: Dr. Ir. Willem Smink, Dr. Ir. JacquelineGeervliet, Dr. Ir. Henriette Grooten

3 Samenvatting Immunent ontwikkelt en onderzoekt methode en apperatuur om met LF EMF de afweer tegen infecties bij dieren versterken De Activator kan worden geïnstalleerd in stallen tegen een lage investering en lage operationele kosten Proeven hebben aangetoond: • 40% verhoogde activiteit bij 700 samples immuuncellen • 60% verlaagde mortaliteit bij 2000 zieke goudvissen • 40% verlaagde darmlaesies bij 600 vleeskuikens met coccidiose • 12 procentpunten verbeterde voederconversie bij 900 vleeskuikens • Snellere groei (+50% bij garnalen)

4 De Benefits Experimenten zijn gedaan op het lab van Wageningen university (cell experimenten), in semi stallen (kip en vis experimenten) en in praktijk situaties (varkens, vleeskippen, wit-vlees kalveren en kalkoen Experimenten met vleeskuikens resulteerde in een verbetering van de voederconversie van 12% en een verbetering van de weerstand tegen ziekte De Immunent-Activator verbeterde bij varkens de voederconversie met 8% en 12% De groei van gekweekte garnalen steeg met 54% (na 8 weken) Het sterftecijfer bij goudvis daalde met 50%

5 “ De problemen veroorzaakt door ziektes nemen toe” Trends: 1)Explosief groeiende wereldbevolking 2)Grotere en stijgende populaties in agro en de aqua sector 3)De kans op ziektes en de financiële schade die ze veroorzaken nemen toe 4)Bescherming tegen ziektes wordt door resistentie moeilijker en duurder

6 Experimenten 1) In vitro metingen van Oxidative Burst in phagocyterende cellen van karper 2) Overlevings experimenten met goudvissen, geïnfecteerd met parasitische en microbial infectieziektes 3) Voederconversie en pathogenen experimenten met vleeskuikens geïnfecteerd met microbial en parasitic infectieziektes 4) Voederconversie en groei experimenten bij garnalen

7 In vitro metingen van Oxidative Burst in phagocyterende cellen van karper

8 In vitro metingen van Oxidative Burst (1) Op Wageningen universiteit, lab cell biology en immunology, zijn immuuncellen (macrophages) afkomstig van karpers geïsoleerd Van elke karper zijn 48 celproeven genomen, verdeeld in 6 groepen van 8 proeven De helft van de groepen kregen een standaard chemische stimulatie, de andere helft niet Een derde van de groepen kregen geen EMF behandeling. Een derde met 5 µT en een derde met 1.5 mT

9 In vitro metingen van Oxidative Burst (2) De immuunactiviteit in alle proeven is bepaald door chemische metingen van de zuurstofradicals productie via standaard en automatische testen Resultaten: Gemiddeld 40% stijging met zowel de lage als de medium EMF behandeling in de niet chemisch gestimuleerde proeven In de gestimuleerde proeven een stijging van 20% door de EMF behandeling Totale betrouwbaarheidniveau van alle proeven is hoog: P<0.0001 (Anova)

10 Productie van Zuurstofradicalen en leukocyten, ten opzichte van controles, 48 samples per run

11 EXPERIMENTEN MET GOUDVIS

12 Verbetering overleving bij goudvis Geïnfecteerde goudvis is verkregen via een commerciële importeur. Deze vissen hebben tijdens transport onder hoge dichtheid elkaar geïnfecteerd met natuurlijk verkregen infecties. Relatief zieke batches zijn bij de leverancier geselecteerd Elk experiment bestaat uit 16 tot 20 tanks, met elk 12 tot 30 vissen onder ideale condities gedurende 3 tot 4 weken Bij elk experiment zijn er 4 controle tanks. De overige zijn behandeld. Latere experimenten zijn opgezet met variërende parameters Zonder behandeling is er een hoge mortaliteit, met waardes tot 50% na drie weken

13 Mortaliteit reductie bij goudvis (Exp 1)

14 Mortaliteit bij goudvis (Exp 2)

15 Verbetering overleving bij goudvis Experiment 3: 336 geïnfecteerde goudvissen met infecties

16 Verbetering tot zeer lage EMF frequenties (Exp 4)

17 Discussie goudvis experimenten Experimenten zijn gedaan met grote aantallen vis De ziekte was een gecombineerde parasitic (hookworm) en bacteriële infectie De behandeling zorgt dat voor een verhoogde Immuun reactie ontwikkeling, wanneer hij nog niet van het gevaar op de hoogte is De behandeling blijft effectief tot zeer lage frequenties Dit is goed nieuws voor de praktijk: We kunnen deze techniek gebruiken in grote stallen tegen lage energiekosten

18 Experimenten met vleeskuikens

19 Groei en bescherming bij vleeskuikens Drie experimenten zijn gedaan bij kippen. Hierbij werden het voedselgebruik, groei en de impact van ziektes gemeten 16 controle kooien en 16 kooien met EMF-behandeling zijn gebruikt, met elk 8 kippen van één dag oud In het eerste experiment werden de kippen geïnfecteerd met campylobacter, een ziekteverwekker bij mensen maar niet bijkippen In het tweede en derde experiment werden de kippen geïnfecteerd met Eimeria. Deze veroorzaakt coccidiosis. Anti cocs middelen worden net als preventieve antibiotica verboden in de EU

20 Reductie pathologie bij 512 vleeskuikens: Darmbeschadigingen door Coccidiose

21 Verbetering voederconversie in 708 vleeskuikens met infecties

22 Waarnemingen vleeskuiken experimenten Bij alle experimenten is een afname van de voederconversie (voedsel gedeeld door groei) van 12% gemeten, vergeleken met het effect van (verboden) preventive antibiotica Er is geen effect gemeten op de campylobacter infectie, welke overeenkomstig is met de opgestelde hypothesen (het is geen schadelijke infectie voor kippen, waardoor het immuumsysteem niet reageert) Sterke (20-40%) reductie van de mestafscheiding is waargenomen (p < 0.01)

23 Waarnemingen vleeskuiken experimenten De commerciële waarde van de verlaging van de voederconversie: 5 tot 8% voederkosten (Europa) 5 cts per kip (Europa) 8 tot 15% reductie in mestafscheiding 8% verlaging van het gebruik van de groenteproductie

24 EXPERIMENTEN MET BRAZILIAANSE GEKWEEKTE GARNALEN

25 Experimenten met gekweekte garnalen Salvador, Bahia, Brazilië Twee indentiek uitgeruste 100x100m garnalenvijvers Één van de vijvers is behandeld met EMF, 30 minuten per nacht Voedselconsumptie bleef onveranderd De mortaliteit neemt af Snellere Groei: zie slide 27!

26 Garnalenkweekvijver in Brazilië, 100x100 meter, afscheiding voor 1e 2 weken

27 Na 4 weken: 1,23 gr behandeld, 0,93 gr niet behandeld Na 7 weken: 3,53 gr behandeld, 2,34 gr niet behandeld

28 Na 8 weken: 4,9 gr behandeld, 3,2 gr niet behandeld

29 De resultaten Immuuncel activatie door EMF behandeling Mortaliteit door infectieziekte wordt verlaagd. Zelfs met zeer lage veldsterktes Pathologie door parasieten infectie verlaagd Voederconversie (gezondheid indicator) verlaagd

30 Immunologie data Het aangeboren immuunsysteem is vrijwel gelijk tussen garnalen, vissen, vogels en zoogdieren. Allerlei vormen van stress op celniveau stimuleren het aangeboren Immuunsysteem: hitte stress, koude stress, zout stress, chemische stress Voor een respons zijn behalve pathogenen ook eigen alarmsignalen nodig (danger signals Matzinger 2002) Deze worden geproduceerd door cellen uit evenwicht, beschadigd of vernietigd door externe invloeden Alarmsignalen zijn o.a. interferon, interleukine, heat shock proteïnen Publicaties rapporteren hiervoor verhoogde productie na blootstelling aan EMF

31 Normaal verloop van infecties en immuunreactie (1)

32 Pathogenen worden niet direct aangevallen door het immuunsysteem, omdat ze deze niet kunnen onderscheiden van voer. Pathogenen gaan zich daardoor nestelen en vermenigvuldigen, waardoor er schade wordt aangebracht Deze cellen produceren vervolgens alarmsignalen zoals Interleukines, Interferon etc. Wanneer de Macrophages de pathogenen vangen, produceren ze meer alarmsignalen en genereren een zelf behoudende immuunreactie Huidige concensus over immuunreactie in de immunelogie (1)

33 Hypothese stimulering Immuunreactie door de Immunent-Activator

34 Onze hypothese - discussie Onze hypothese wordt bevestigd door de experimenten. De special EMF signalen die we gebruiken, worden door het lichaam gezien als natuurlijk en veroorzaken direct het produceren van alarmsignalen, zelfs als er nog geen sprake is van schade Dit betekent dat respons van het immuunsysteem eerder kan worden getriggerd, voordat pathogenen zich kunnen nestelen en vermenigvuldigen De infecties kunnen gëelimineerd worden, voordat er schade veroorzaakt kan worden. Tevens is hier minder energie van het dier voor nodig

35 Conclusie Immunent EMF behandeling stimuleert: 1)Groei 2)Voederconversie 3)Overlevingskans 4)Bescherming tegen infectieziekte De noodzakelijk frequentie is zeer laag, zodat: 1) Grote implicaties economisch en technisch mogelijk zijn 2) De energiekosten laag zijn (100 W) 3) Deze ruim onder de veiligheidgrenzen blijven


Download ppt "IMMUNENT-ACTIVATOR “Productievere en Gezondere Dieren”"

Verwante presentaties


Ads door Google