De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INSTALL FSUIPC VOOR CH FLIGHTYOKE EN CH PEDALS

Verwante presentaties


Presentatie over: "INSTALL FSUIPC VOOR CH FLIGHTYOKE EN CH PEDALS"— Transcript van de presentatie:

1 INSTALL FSUIPC VOOR CH FLIGHTYOKE EN CH PEDALS
Reden: het regelmatig wegvallen van de USB poorten en dus van Flightyoke en Pedals gedurende de vlucht. Dit is 1.0 NL! Reactie wordt op prijs gesteld! Harmen Weistra Weet u wat het meest belangrijke is van deze presentatie: U besluit welke functie elke button krijgt!

2 ALERT in geval van vreemde reacties:
Ten eerste: Als je alles met FSUIPC hebt geïnstalleerd, moet je er rekening mee dat als je gebruik maakt van het toetsenbord buiten FSX (op een ander scherm bijv.) zoals bij het invoeren in de FMC of bij het typen in IVAP / VATSIM, dan moet je FSX opnieuw moet activeren (door simpel te klikken met de muis ergens binnen het FSX flightsim scherm, niets moeilijks aan!), voordat u de knoppen van de flightyoke weer kunt gebruiken. Dit komt omdat FSUIPC reageert op het toetsenbord (zoals u zult zien op de volgende bladen) en als het toetsenbord wordt gebruikt in een andere toepassing, dan zijn de knoppen dus ook actief zijn in die applicatie! Ten tweede: Als er onverwachte reacties zijn van de knoppen, controleer dan via Opties en Controls in FSX of de controls nog steeds zijn ingesteld op inactief. Misschien zijn de controles weer geactiveerd door FSX. Dit kan willekeurig gebeuren! Vooral als u FSX afsluit door op het rode kruisje rechts boven te klikken in plaats van via het Menu, FLIGHTS en EXIT af te sluiten. Makkelijk om weer uit te schakelen: zie de 3e en 4e dia!

3 Wis alle settings in FSX!

4 Haal het vinkje hier weg!

5 Verwijder alle joystick settings! Niet alleen de getoonde, maar alle!

6 Start FSUIPC met Axis Assignments.

7 Beweeg de X-as van de flightyoke, dit is de aileron, dus naar links en rechts. Mocht dat niet goed lukken, kies dan Rescan en clear en beweeg de X-as opnieuw! De flightyoke is nummer 2 in mijn systeem. Verder op blijkt dat ook uit de FSUIPC4.INI!

8 Activeer Send direct to FSUIPC Calibration.

9 Activeer met een vinkje links en klik op de kleine driehoek rechts en kies Aileron.

10 Zie nu de Aileron in het vak staan
Zie nu de Aileron in het vak staan. Klik OK onderaan het scherm en de Aileron is verbonden met de X-axe van joystick 2 de (flightyoke).

11 Beweeg de Y-as. De flightyoke is nummer 2 in mijn systeem
Beweeg de Y-as. De flightyoke is nummer 2 in mijn systeem. Verder op blijkt dat ook uit de FSUIPC4.INI!

12 Activeer ook weer Send direct to FSUIPC Calibration.

13 Weer klikken op de kleine driehoek en vervolgens op Elevator en OK.

14 Vervolgens de Throttle (de Z-as)!

15 Weer: Send etc. en activeer het linkervakje.

16 Kies nu Throttle!

17 Hetzelfde proces voor de pitch setting van de Propeller (de R-as)!

18 ( En voor de Mixture (de V-as)!

19 Nu voor de rudder, beweeg de pedalen zonder de toebrakes
Nu voor de rudder, beweeg de pedalen zonder de toebrakes! Nu is de Z-as van de pedalen in beeld. Zie dat nu de joystick getal 0 is, in feite de pedalen! Verder met de installatie als de vorige dia’s. Zo krijgt elke apparaat zijn eigen Joy nummer (Joy#)

20 De Lefttoebrake is ook een as (de X-as van de joystick 0)
De Lefttoebrake is ook een as (de X-as van de joystick 0)! Behandel deze as net als de andere assen. En ook de Righttoebrake (de Y-as, geen dia voor de Rightbrake gemaakt, maar je begrijpt nu hoe het werkt!)

21 Calibration is absoluut noodzakelijk voor de left en rightbrake, omdat zij werken in REVERSE! Kies het “Joystick Calibration” tabblad. Klik op de kleine zwarte driehoek naast 1 of 11: Main flight controls voor de volgende pagina in FSUIPC.

22 Nu bent u in nr. 2 van de 11: Klik in de Left brake op RESET!

23 Activeer REV in Left Brake, Klik daarna op RESET in Rightbrake en klik vervolgens op REV conform de dia.

24 Nu de knoppen of buttons van de Flightyoke.

25 Druk op de voorste rode knop links op de CH flightyoke: u zult de 8 zien. Nu kun je de view switch voor de volgende weergave kiezen: de S. (Maar je kunt natuurlijk ook je eigen keuze maken. Met een Saitek flightyoke werkt het niet veel anders. Wijs de knoppen toe conform uw eigen wens!

26 Aktiveer Select for key press.

27 Klik op Set.

28 Kies de S en daarna Key press not te be hold
Kies de S en daarna Key press not te be hold. Enkel even activeren met één klik. Daarna op OK klikken. De rode knop is nu toegewezen. Zo gemakkelijk is het! N.B. als het gaat over de linker voorste rode knop, gaat het over de CH Flightyoke. Waar de Saitek switch voor volgende view zit weet ik niet, maar handel conform uw eigen idee!

29 Hetzelfde voor volgende rode knop links achter. Nu verschijnt een 9
Hetzelfde voor volgende rode knop links achter. Nu verschijnt een 9. Klik Select for key press, daarna Set, Shift + S, Key press not to be hold en OK. Nu is ook de 2e rode knop geactiveerd!

30 Beweeg de knop voor flaps up. De 4 verschijnt
Beweeg de knop voor flaps up! De 4 verschijnt. Vervolgens: Select for key press, Set, F6, Key press not to be hold en OK. Flaps up is set!

31 Beweeg de knop voor flaps down. De 5 verschijnt
Beweeg de knop voor flaps down! De 5 verschijnt. Select for key press, Set, F7, Key press not to be hold en OK. Flaps up is set!

32 Beweeg de switch voor gear down. De 7 verschijnt
Beweeg de switch voor gear down! De 7 verschijnt. Select for key press, Set, G, Key press not to be hold en OK. Gear down is ingesteld!

33 Beweeg de switch voor gear up. De 7 verschijnt weer
Beweeg de switch voor gear up! De 7 verschijnt weer. Vervolgens Select for key press, Set, G, Key press not to be hold enOK. Gear up is gezet!

34 Dit voor de trim rudderschakelaar links, net onder de hatswitch
Dit voor de trim rudderschakelaar links, net onder de hatswitch. Dit is een mogelijkheid! Later zal ik deze schakelaars gebruiken voor een ander doel! Als u op deze schakelaar naar links drukt, krijgt u de 2 te zien! Belangrijk verschil met de vorige knoppen: Druk nu op: Key press to be hold. Dat komt omdat de periode die deze schakelaar wordt ingedrukt, de trim moet blijven bewegen en het moet zo lang als nodig worden aangehouden!

35 Idem als de vorige Dia, Maar nu voor het trimmen naar rechts!

36 Elevator trim down. Weer als voren voor de Elevator trim down
Elevator trim down. Weer als voren voor de Elevator trim down. Gebruik hiervoor de trim switch naast de 2 rode knoppen op de CH Flightyoke.

37 Elevator trim up. Ditto!

38 Rem op switch 1 (voor bij de hatswitch, persoonlijke keuze).

39 De mike switch (voor op de yoke bij de rode knoppen) via Scroll Lock
De mike switch (voor op de yoke bij de rode knoppen) via Scroll Lock. Ook weer een zeer persoonlijke keuze! Let op dat u in TeamSpeak ook deze keuze hebt gemaakt (Scroll Lock als ‘Push to Talk’).

40 Een gedeelte van mijn fsuipc4.ini file in Modules van FSX.
Let op de 0=pedals en 1=flightyoke.

41 Hier staan de assen en verderop de Leftbrake en de Rightbrake in reverse!

42 Zoals u weet, heb ik de hatswitch nog niet toegewezen.
In het volgende deel speel ik met het gebruik van deze speciale knop. Verder gebruiken we de roer trim weinig (kan altijd nog met het toetsenbord). Dus gebruik ik deze knop voor een andere doel: Verplaats het eyepoint in SPOT naar de achterkant van het vliegtuig: gebruik de knop achter de hatswitch naar links en naar de voorkant van het vliegtuig met het bewegen naar rechts. Beweeg het eyepoint up: hatswitch naar voren bewegen; Verplaats de eyepont omlaag: beweeg de hatswitch naar achteren; Verplaats de eyepoint aan de rechterzijde van het vliegtuig: beweeg de hatswitch naar rechts; Verplaats de eyepoint aan de linkerkant van het vliegtuig: beweeg de hatswitch naar links; Moeilijker is het gebruik van de hatswitch naar “voor/rechts” en “voor/links” en naar “achter/links” en “achter/rechts”. Ik zal proberen het uit te leggen op de volgende dia’s.

43 Iedereen kent het numpad op het toetsenbord:
Keyboard: corresponderende functies in flightsim: kijk links/voor kijk voor kijk rechts/voor Kijk links kijk rechts kijk links/achter kijk achter kijk rechts/achter Dit zijn de corresponderende getallen in FSUIPC/Flightsim: 32 33 34 36 35 Dit is belangrijk om te weten omdat dit terug komt bij het toewijzen van de hatswitch. Als je 6 toewijst, kijk je naar rechts, 4 naar links, 8 naar voor, 2 naar achter, 7 naar links en voor, 9 naar rechts en voor. We gaan nu aan de bewegingen van de hatswitch een cijfer toewijzen.

44 Bekijk het vliegtuig vanaf de voorkant.
Beweeg eerst de knop onder de hatswitch (rudder trim: deze gebruiken we heel weinig en dus geven we deze een andere functie) naar de linkerkant en klik Select fo key press, vervolgens klik op SET en druk op nummer 8 van de numpad. Druk op Key press not to be hold en OK! Dit is omdat we de hatswitch naar voren willen gebruiken voor het omhoog brengen van het eyepoint omhoog! Komt verder op!

45 Bekijk het vliegtuig vanaf de achterzijde.
Beweeg eerst de knop onder de hatswitch (rudder trim: deze gebruiken we heel weinig en dus geven we deze een andere functie) naar de lrechterkant en klik Select fo key press, vervolgens klik op SET en druk op nummer2 van de numpad. Druk op Key press not to be hold en OK! Dit is omdat we de hatswitch naar achter willen gebruiken voor het omlaag brengen van het eyepoint omhoog! Komt ook verder op!

46 Ga naar de rechterzijde van het vliegtuig.
Beweeg de hatswitch naar rechts, press Select for key press, choose SET, choose numpad 6, select Key press not to be held and press OK.

47 Kijk links. Beweeg de hatswitch naar links, press Select for keypress, choose SET, select num 4, select Key press not to be held and press OK.

48 Beweeg het zichtpunt naar boven!
Beweeg hatswitch naar achter, select for keypress, SET, kies CTRL+Q, en vervolgens? Ziet u het verschil: na CTRL+Q kies Key press to repeat while held. Zolang je de knop ingedrukt houdt beweegt het beeld! Druk nu op OK.

49 Beweeg het zichtpunt naar beneden.
Beweeg de hatswitch naar voren, select for key press, SET, kies CTRL+SHIFT+Q, en weer Key press to repeat while held. Gevolg: zolang de hatswitch naar voren wordt gedrukt, beweeg het beeld! Druk op OK.

50 Kijk voor en links (positie 7 op het numpad)
Dit is wat lastiger. Ten eerste beweeg de hatswitch naar links en voor (positie 7 van het numpad) en BLIJF DEZE ZO VASTHOUDEN! Activateer Select for key press, SET, kies nu de 7 on the numpad, vervolgens ACTIVATE KEY PRESS TO REPEAT WHILE HELD, en tenslotte druk op OK. Nu pas de hatswitch los laten!

51 Kijk rechts en voor. (Positie 9 van het numpad)
Dit is wat lastiger. Ten eerste beweeg de hatswitch naar rechts en voor (positie 9 van het numpad) en BLIJF DEZE ZO VASTHOUDEN! Activateer Select for key press, SET, kies nu de 9 on the numpad, vervolgens ACTIVATE KEY PRESS TO REPEAT WHILE HELD, en tenslotte druk op OK. Nu pas de hatswitch los laten!

52 Nu kun je de hatswitch ook gebruiken.
Belangrijk: je kunt voor iedere button/toets en as van de flightyoke, pedals, maar ook van andere gekoppelde hulpapparaten (maximaal 12) elke toets jouw eigen functie geven. Wel belangrijk is ook: je moet een betaalde versie van FSUIPC hebben, maar het is het geld waard. Ik ben mij bewust van mogelijke onduidelijkheden, die je als samensteller wellicht niet hebt gezien. Daarom worden reacties op prijs gesteld. Verder: er zijn nog legio andere mogelijkheden met FSUIPC. Via Select for FS Control , Key Presses, enz. Misschien nog eens iets voor de toekomst/avondvullend programma. Harmen Weistra, Kernlid HCC-Fryslân.


Download ppt "INSTALL FSUIPC VOOR CH FLIGHTYOKE EN CH PEDALS"

Verwante presentaties


Ads door Google