De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag Varkens Innovatie Centrum Sterksel 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag Varkens Innovatie Centrum Sterksel 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag Varkens Innovatie Centrum Sterksel 2013

2 Voorwoord Beste relatie van VIC Sterksel, Voor u ligt het jaarverslag van 2013. In dit verslag nemen we u mee door de diverse facetten van het bedrijf en alles wat er in 2013 heeft plaatsgevonden. Het is een succesvol jaar geweest! Veel goede onderzoeken zijn uitgevoerd, waarmee weer veel nieuwe kennis ontwikkeld is. Deze kennis is in 2013 met meer dan 10.000 bezoekers gedeeld. Daarnaast hebben het varkensbedrijf en de biogasinstallatie technisch uitstekend gefunctioneerd. Belangrijke gebeurtenissen zijn de Open Innovatie Dagen, de succesvolle ontwikkeling van het Partnership en een goed gevulde Summerschool. Over dit alles kunt u in dit verslag het een en ander vinden. Namens het gehele team van VIC Sterksel bedankt voor de prettige samenwerking! Daan Somers Manager VIC Sterksel

3 Inhoud • Introductie • Onderdelen en stakeholders VIC Sterksel • Partnership ‘Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen’ • Team VIC Sterksel 2013: • Management varkensbedrijf en biogas • Validatie & innovatie projecten • Kenniscentrum • Open Innovatie Dagen 2014: • Thema's onderzoek • Nawoord

4 De 4 onderdelen van VIC BiogasinstallatieVarkensbedrijfKennis en communicatie Innovatief en validerend onderzoek VIC Sterksel

5 Stakeholders VIC Sterksel Overheid Partnership Onderwijs Bedrijfsleven Varkenshouders/PVV

6 Partnership ‘Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen’ • Opgericht in 2012 • ‘Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen’ Van 46 naar 68 partners in 2013! • Begin 2013 eerste bestuursvergadering • Eind 2013 pilotsessie Antibiotica-reductie gestart • 4 thema’s benoemd die aansluiten op het ‘Recept duurzaam varkensvlees’ Meer info: sabine.dielemans@wur.nlsabine.dielemans@wur.nl

7 Team VIC Sterksel Daan Somers Algemeen manager Wim Aarts Teamleider bedrijfsvoering Mark Leijendeckers Operator biogas Sabine Dielemans Communicatie en PR Loes van de Pas Innovatiemanager Management & Gezondheid Pim Peters Dierverzorger kraamstal Rob Nijssen Dierverzorger gespeende biggen Annie Polman Algemene ondersteuning Hanneke van de Laar Datamanager Anita Hoofs Onderzoeker Dierenwelzijn Anne-Marie van Bussel Teamleider Innovatie & Onderzoek Rik Verheijen Onderzoekscoordinator Linda Troquet Innovatiemanager Voeding & Gedrag Nienke Dirx Innovatiemanager Management & Gezondheid Patrick Classens Innovatiemanager Techniek & Management Elke Kolsters Allround dierverzorger Hans van de Laar Medewerker biogas

8 2013 In 2013 hebben tal van onderzoeken plaatsgevonden op VIC Sterksel. Hierna volgen enkele voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken. Voor overige projecten kunt u contact met ons opnemen.

9 Management varkensbedrijf • In gebruikname nieuwe dragende zeugenstal • Bedrijfsomvang toegenomen tot 360 zeugen • Volledig gesloten door externe capaciteit vleesvarkens • Hokinrichting vleesvarkens vernieuwd • Bovengemiddelde technische resultaten • Volledige bedrijf Beter Leven waardig

10 Management biogas Productie • 0,75 MWh, goed voor 1550 huishoudens en eigen gebruik elektriciteit en warmte voor stallen en kantoor Bedrijfsvoering • Warmtebonus voor efficiënte warmtebenutting • Hygiëniseren van mest voor export Toekomstgerichte plannen • Afsluiten VVO’s • Mestverwerking voor de Nederlandse varkenshouderij

11 Validatie onderzoek • Ongeveer de helft van het onderzoek dat op VIC Sterksel wordt uitgevoerd is validerend onderzoek • Het wetenschappelijk valideren onder praktijkomstandigheden • Verzameling van data i.c.m. statistische analyses • Nauwe samenwerking met onderzoekers Livestock Research van Wageningen UR • Betrouwbare informatie voor volgende stap in productontwikkeling of productvermarkting • Openbaar of vertrouwelijk, afhankelijk van wens opdrachtgever Meer informatie: annemarie.vanbussel@wur.nlannemarie.vanbussel@wur.nl

12 Innovatie Om tot een succesvolle innovatie te komen, dienen meerdere stappen te worden doorlopen; 1)Een goed idee (kan overal ontstaan) 2)Overleg netwerk (bedrijfsleven, overheid, varkenshouders, onderwijs, onderzoek, maatschappij, etc.) 3)Vooronderzoek 4)Ontwikkelen en aanpassen prototype 5)Implementeren kleine schaal (praktijkbedrijven) 6) Afronden onderzoek 7) Valideren 8) Bij succes; implementatie in de praktijk Tussen deze stappen wordt continue geëvalueerd om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. De duur van deze trajecten ligt van te voren niet altijd helemaal vast.

13 Projecten 2013 • Effect van genetica en opfokstrategie op technisch resultaat vleesvarkens – Selectief daten voor productie – Biggen in opfokperiode onbeperkt of beperkt gevoerd – Financieel voordeel te behalen uit TPI en geboortegewicht https://www.wageningenur.nl/nl/show/Vitale- Varkens.htm https://www.wageningenur.nl/nl/show/Vitale- Varkens.htm Rapport 724Rapport 724: TPI proef 1 Meer informatie: linda.troquet@wur.nllinda.troquet@wur.nl Financiers: Productschap Vee & Vlees TPILaagHoog GeboortegewichtLaagHoogLaagHoog Financieel resultaat per afgeleverde big (€ ) 22,6724,4222,7324,52 Saldo per afgeleverd vleesvarken (€) 22,5624,7628,6628,08 Totaal45.2349.1851.3952.60

14 • Management van transities in de varkenshouderij – Pilot en vervolgstudie naar een minder stressvolle manier van spenen. – Stress in relatie tot effect op gezondheid, technische resultaten en cortisolwaardes in speeksel – Optimaliseren van aspecten als: • Afleidingsmaterialen • Sociaal support, door aanwezigheid van een bekende dierverzorger bij stressvolle gebeurtenissen. • Bekende/vertrouwde omgeving en signalen In 2014 komt rapport beschikbaar van vervolgstudie. Meer informatie: linda.troquet@wur.nllinda.troquet@wur.nl Financier: Ministerie van Economische Zaken Projecten 2013

15 • Houden van beren: effect van lichtregime, groepsgrootte en schuilmogelijkheden op ongewenst berengedrag. – Groen licht/oplopend lichtregime had geen effect op springgedrag beren. Oplopend lichtregime, resulteerde in lichte daling agressie rondom afleveren van dieren – Schuilwand, geen effect op ongewenst gedrag, enkel in week 5 na opleg minder springgedrag als de mogelijkheid bestaat te schuilen. – Rapport 663 Rapport 663 • Berenbedrijfsbezoeken – Positieve managementaspecten gevonden voor het houden van beren – Rapport 733 “Op weg naar succesvol beren houden” Rapport 733 Meer informatie: linda.troquet@wur.nllinda.troquet@wur.nl Projecten 2013 Financiers: Productschap Vee & Vlees en Ministerie van Economische Zaken

16 Projecten 2013 • Selectief daten tegen berengeur: Nador – Effecten op springgedrag en beschadigend gedrag – Resultaten openbaar, halverwege 2014 • Overig voedingsonderzoek – Voor een breed scala aan (inter)nationale voeder/nutriëntenfirma’s zijn in 2013 onderzoeken uitgevoerd, bij zowel zeugen, biggen als vleesvarkens Meer informatie: linda.troquet@wur.nllinda.troquet@wur.nl Financiers: Productschap Vee & Vlees en Ministerie van Economische Zaken

17 Projecten 2013 ‘Mijn Varken’ en ‘Mijn Zeug’ -Innovaties rondom dierherkenning en diersturing ondersteunen -Ultieme doel: dier centraal stellen en zelf sturend maken -Bedrijfsleven met innovatieve ideeën aan de slag op VIC Sterksel en praktijkbedrijven. Focus op twee hoofdlijnen: -Individuele elektronische dierherkenning -‘Early warning tools’ voor vroege signalering afwijkingen in gedrag en gezondheid binnen een koppel -Mogelijke oplossing voor ingrepenbesluit bij zeugen -Kansen op bedrijfsniveau: -Sneller ingrijpen -Gericht bijsturen -Actuele informatie over dier(en) altijd direct beschikbaar Meer informatie: nienke.dirx@wur.nl Voor film klik hiernienke.dirx@wur.nlklik hier Financiers: Productschap Vee en Vlees, Ministerie van Economische Zaken Gericht bijsturen Sneller ingrijpen Actuele informatie beschikbaar

18 Projecten 2013 Cockpit vleesvarkens -Ontwikkeling van een cockpit attentiesysteem met verschillende parameters -Voer (WEDA) -Gewicht (PigScales) -Doel: continu weten hoe het loopt -Uitgangspunten -Eenvoud -1 totaal overzicht – doorklik -Dynamisch -2014 marktintroductie door betrokken partijen -Kansen op bedrijfsniveau: -Vroeg bijsturen -Effect aanpassingen in bedrijfsvoering direct monitoren Meer informatie: bekijk de projectenpagina of mail naar nienke.dirx@wur.nlprojectenpaginanienke.dirx@wur.nl Financiers: Productschap Vee en Vlees, Porphyrio, Agrovision Met medewerking van VarkensNET NETwerk ‘Cockpit vleesvarkens’ Vroeg bijsturen Effect aanpassingen direct monitoren

19 • StarPlus – Onderzoek en ontwikkeling aan een integraal duurzame vleesvarkensstal met oog op People, Planet, Profit en Pigs • Onderzoek naar mogelijke succesfactoren van hoge groei resultaten • Onderzoek naar effect verstrekking ruwvoer • Onderzoek naar mestgedrag en welzijn • Onderzoek naar de productie van de monovergister met aanvoer van verse mest met mestbanden Meer info: patrick.classens@wur.nlpatrick.classens@wur.nl Projecten 2013 Financiers: Productschap Vee en Vlees, Ministerie van Economische Zaken

20 • Kansrijke Innovaties – Het praktische testen en door ontwikkelen van praktijk innovaties bedacht door varkenshouders • Reproduction Train • CleanFeeders • Aanzet voor een nieuw drinkwatersysteem – Met ondersteuning van een klankbordgroep bestaande uit bedrijfsverzorgers van AB Werkt – De eindresultaten van de praktische beoordelingen zijn in de vorm van flyers hier te vindenhier – Meer info: patrick.classens@wur.nlpatrick.classens@wur.nl Projecten 2013 Financiers: Productschap Vee en Vlees, Ministerie van Economische Zaken

21 • Belevingsstal – Het herinrichten van een gangbare vleesvarkensafdeling waardoor er een compleet nieuwe beleving ontstaat binnen een gangbare vleesvarkensafdeling – Met ondersteuning van designers zijn er meerdere ontwerpen opgesteld waardoor er een beleving gecreëerd kan worden – Het eindresultaat is een panorama banner van de omgeving van een varkensstal in Noord-Brabant Meer info: patrick.classens@wur.nlpatrick.classens@wur.nl Projecten 2013 Financiers: Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB)

22 Open Innovatie Dagen 2013 • Op 14 & 15 juni 2013, 2 e editie • Samen met Partnership ‘Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen’ • Presentatie van meer dan 40 bedrijven • Ruim 35 innovaties in bedrijf te bezichtigen • Bijna 3000 bezoekers • 95% vond de dagen goed tot zeer goed: “Inspirerend en enthousiast” • 75% varkenshouder of adviseur “Inspirerend & enthousiast”

23 2013: Kenniscentrum Sterksel Excursies In 2013 heeft VIC Sterksel ruim 10.000 bezoekers mogen ontvangen • Studieclubs van varkenshouders • Internationale bezoekers • Erfbetreders • Studenten • Overheidsinstanties • Burgers • Vergaderfaciliteiten gebruikt door diverse groepen Meer info: sabine.dielemans@wur.nlsabine.dielemans@wur.nl

24 2013: Kenniscentrum Sterksel Studenten • Stagiaires vanuit HAS Hogeschool, van Hall Larenstein, Wageningen UR, Groene Campus • Diverse projecten en afstudeeropdrachten (o.a. Kennismaker Varken) vanuit MBO, HBO en Universiteit • Studenten vanuit de Overkoepelende Opleiding Vakbekwaam Varkenshouden (OOVV) voor wekelijks vaktechnisch varkenshouderij onderwijs • Praktijkschoolweek en Summerschool i.s.m. HAS Hogeschool Meer info: sabine.dielemans@wur.nlsabine.dielemans@wur.nl

25 2013: Kenniscentrum Sterksel • Samenwerking VIC Sterksel en VarkensNET in kennisoverdracht van onderzoek naar praktijk • Anita Hoofs en Nienke Dirx als NETmentor (anita.hoofs@wur.nl en nienke.dirx@wur.nl)anita.hoofs@wur.nlnienke.dirx@wur.nl • Netwerken 2013: VIC Sterksel heeft in 2013 een rol gespeeld bij o.a. de volgende netwerken: – NETwerk ‘Cockpit vleesvarkenshouderij’, meer info: nienke.dirx@wur.nlnienke.dirx@wur.nl – NETwerk ‘Buiten varkens’, meer info: rik.verheijen@wur.nlrik.verheijen@wur.nl – NETwerk ‘Microvergisters in de praktijk’, meer info: mark.leijendeckers@wur.nlmark.leijendeckers@wur.nl – NETwerk ‘Mestvergisting Zuid-Nederland’, meer info: mark.leijendeckers@wur.nl mark.leijendeckers@wur.nl – NETwerk ‘Pro Dromi Farmers’, meer info: anita.hoofs@wur.nlanita.hoofs@wur.nl – NETwerk ‘Stable Stable’, meer info: anita.hoofs@wur.nlanita.hoofs@wur.nl

26 2014 Voor 2014 staan reeds diverse onderzoeken gepland, hierna volgen enkele voorbeelden. Gedurende het jaar zullen nog diverse onderzoeken van start gaan, deze zullen op onze website vermeld worden.

27 Projecten 2014 ‘Mijn Varken’ en ‘Mijn Zeug’ --> Benutten van informatie in de varkenshouderijketen’ -Aan de slag op VIC Sterksel en enkele praktijkbedrijven -Samen met NETwerk van varkenshouders -Partijen aan elkaar verbinden om knelpunten op te lossen -Van oormerk t/m software -Kansen voor de sector: -Specifiek voeren -Bijsturen in lopende ronde -Minder oormerken Meer informatie: nienke.dirx@wur.nlnienke.dirx@wur.nl Financiers: Productschap Vee en Vlees en Ministerie van Economische Zaken

28 Kansrijke Innovaties: Met het water naar de dokter – Nieuw en innovatief drinkwatersysteem • Verbeteren drinkwaterkwaliteit • Stimuleren drinkgedrag gespeende biggen • Contactloos drinken – Idee uit een netwerk van Keten Duurzaam Varkensvlees Meer info: patrick.classens@wur.nlpatrick.classens@wur.nl Projecten 2014 Financiers: Productschap Vee en Vlees, Ministerie van Economische Zaken

29 StarPlus – Verbeteren mestgedrag, luchtkwaliteit en verlagen emissie • Inzet composiet roosters • Meegroeiend hok – Economische analyse StarPlus stal – Alternatieve mestbewerking en vervolg onderzoek mono-vergister Meer info: patrick.classens@wur.nlpatrick.classens@wur.nl Projecten 2014 Financiers: Productschap Vee en Vlees, Ministerie van Economische Zaken

30 Projecten 2014 Groepshuisvesting kraamzeugen Doelstelling project: • Ontwikkelen van een economisch duurzaam huisvestingsysteem voor kraamzeugen en hun biggen • Produceren van robuuste- en sociale biggen Positief: • Past in stimuleren van duurzame stalsystemen • Sluit aan op groepshuisvesting tijdens de dracht Kans: • Zeugen tijdens de zoogperiode insemineren waardoor dekstal niet meer nodig is Meer informatie: linda.troquet@wur.nllinda.troquet@wur.nl Financiers: Productschap Vee & Vlees, Ministerie van Economische zaken

31 Monovergisting 2.0 – Vergisten van puur varkensmest op bedrijfsniveau • Turn-key ontwerp • Onderzoek naar technisch functioneren en economische haalbaarheid – Flex WKK • Wankelmotor • Onderzoek naar rendement en economische haalbaarheid Meer info: patrick.classens@wur.nlpatrick.classens@wur.nl Projecten 2014 Financiers: Productschap Vee en Vlees, Ministerie van Economische Zaken

32 Nawoord Vanaf deze plaats wil het team van VIC Sterksel u bedanken voor de prettige samenwerking in 2013 en we vertrouwen erop dat we dit in 2014 weer doen!!! ‘U bent altijd welkom’ Team VIC Sterksel


Download ppt "Jaarverslag Varkens Innovatie Centrum Sterksel 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google