De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND ‘En…, lekker gewerkt?’ Over duurzame inzetbaarheid en participatie Prof. dr. Carel Hulshof •AMC, Coronel Instituut voor Arbeid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND ‘En…, lekker gewerkt?’ Over duurzame inzetbaarheid en participatie Prof. dr. Carel Hulshof •AMC, Coronel Instituut voor Arbeid."— Transcript van de presentatie:

1 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND ‘En…, lekker gewerkt?’ Over duurzame inzetbaarheid en participatie Prof. dr. Carel Hulshof •AMC, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid •Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

2 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Is werk(en) belangrijk? Zowel Bie als mijzelf zijn namelijk niet aan de Alkohol, niet aan de Drugs, maar reeds jaren aan het Werk. Wat een hele erge Verslaving is. Daar kom je namelijk nooit meer van af. Koot, 1976

3 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Het oude werken

4 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND

5 Zaagmachine

6 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Oven

7 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Ober, vijf bier

8 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Het nieuwe werken?

9 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND EBM plus voor verzekeringsartsen

10 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Is werk goed voor je gezondheid? (Review Waddell & Burton, 2006) JA: •Sterk bewijs: werk is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn •Maakt nadelige effecten van werkloosheid op gezondheid ongedaan Maar: •Effect afhankelijk van aard, kwaliteit en context van het werk •Werk moet veilig en aangepast zijn •Verlaging van uitkeringen zonder re-integratie in werk gaat gepaard met achteruitgang in gezondheid en welzijn (UK/USA)

11 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Betaald werk als medicijn (Schuring et al. 2011) Starten met betaalde arbeid  Gezondheid na 6 mnd Onderdeel SF-36 (schalen 0-100)Effect van werk op score (sd) Effectgrootte Cohen’s d Algemene gezondheidsbeleving+ 7,0 (2,7)+ 0,18 Lichamelijk functioneren+ 9,2 (3,4)+ 0,11 Pijnklachten↓+ 11,3 (3,6)+ 0,20 Geestelijke gezondheid+ 11,0 (2,7)+ 0,66 Sociaal functioneren+ 14,2 (3,8)+ 0,32 Vitaliteit+ 7,8 (2,5)+ 0,26 Rolbeperking↓ door emotioneel probleem+ 22,7 (6,8)+ 0,46 Rolbeperking↓ door lichamelijk probleem+ 20,0 (6,0)+ 0,33

12 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Invloed werkomstandigheden op geestelijke gezondheid bij werkhervatting  Butterworth P et al. Occup Environ Med 2011;68:806-12

13 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND

14 Beroepsziekten nog steeds actueel Gemelde beroepsziekten in 2012: 6451 Incidentie: 266 op 100.000 werknemersjaren Top 5: •Psychische aandoeningen •Bewegingsapparaataandoeningen •Lawaaislechthorendheid •Huidaandoeningen •Luchtwegaandoeningen (NCvB Kerncijfers Beroepsziekten, 2013)

15 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Meta-analyse: verband tussen werkdruk (‘job strain’) en coronaire hartziekten (Kivimäki M et al. Lancet 2012;380:1491-7) Conclusie: Werkstress is geassocieerd met een gering maar consistent verhoogd risico op het optreden van ischemische hart- en vaatziekten (ook na correctie voor leeftijd, geslacht en SES) Het populatie-attributieve risico is 3,4% en daarmee kleiner dan roken (36%); abdominale obesitas (20%) en inactiviteit (12%) Preventie toch belangrijk!

16 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Healthcare professionals statement (UK) “Wij, de ondertekenaars, zullen samenwerken met de overheid, andere gezondheidszorgwerkers en werkgever- en werknemersorganisaties om mogelijkheden te ontwikkelen ter ondersteuning van individuen om van de sociaaleconomische en gezondheidsvoordelen van werk te profiteren. Deze belofte houdt ook in dat we de gezondheidszorggemeenschap, werkgevers en mensen in de werkzame leeftijd zullen blijven informeren over de voordelen die werken kan opleveren en we zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om mensen te helpen te komen, te blijven of terug te keren in het werk.”

17 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND In ons land: aandacht voor ‘Arbeid’ in multidisciplinaire richtlijnen (>50)  Carpale tunnel syndroom  COPD  Alcoholmisbruik  Inflammatoire darm aand.  Whiplash  Obesitas  Cystic fibrosis  Vroege interventies na rampen  Obstr. slaapapnoe syndroom  Constitutioneel eczeem  Hernia  Somatoforme stoornissen  Schildklierfunctiestoornis  Aangezichtspijn  Prikkelbare darmsyndroom  Oncologische revalidatie  Behandeling tabaksverslaving  Overspanning/burnout  Prikaccidenten  Lyme’s disease  Lage rugpijn  Angststoornis  Depressie  Chron. vermoeidheidssyndroom  Cardiovasculair risicomanagement  Hartfalen  Complex regionaal pijnsyndroom  Chronische rhinosinusitis  Subfertiliteit  Reumatoïde arthritis  Enkelletsel  Multiple sclerose  Huiselijk geweld  Diabetes en werk  Klachten arm, nek, schouder (KANS)  Etc.

18 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Werknemers veranderen •Meer ouderen •Meer mensen met chronische aandoening, medicatie, medische hulpmiddelen •10.000 mensen in Nederland hebben een ICD

19 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Groei levensverwachting

20 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Deelname ouderen aan werk (bron: CBS/TNO 2012) •Arbeidsparticipatie 60- jarigen: –15% in 1996 –60% in 2011 •Wil tot 65e doorwerken: –21% in 2005 –45% in 2010

21 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Toename chronische ziekten 2005-2025 in % (Blokstra et al. RIVM 2007)

22 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Wat is gezondheid? WHO 1948: •“a state of complete physical, mental and social well- being and not merely the absence of disease or infirmity.” Voorstel nieuwe definitie (Huber M, Knottnerus JA, Green L et al. How should we define health? BMJ 2011 Jul 26;343:d4163): •“the ability to adapt and self manage in the face of social, physical, and emotional challenges.”

23 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Ziek ?

24 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND 24 International classification of functioning, disability, and health (ICF) gedragsinterventiesomgevingsinterventies Gezondheids- interventies

25 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Paradigma shift 1 (WHO-GPA 2007) Occupational Health Werknemers met contract Verantwoordelijkheid werkgevers Alleen op de werkplek Alleen werkgebonden gezondheidszaken Onderhandeling tussen werknemers en werkgevers Workers’ Health Alle werkenden Ieders verantwoordelijkheid Ook buiten het werk Alle gezondheidsdeterminanten Wijdere sociale dialoog met stakeholders: o.a. verzekeraars, Gezondheidsbescherming niet alleen afhankelijk van collectieve onderhandeling De ‘Labour’ AanpakThe Public Health Aanpak

26 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Paradigma shift 2 Verzuimbegeleiding  Zorg voor werkenden •Exclusieve aandacht voor verzuimbegeleiding is passé…! + vooruitgang geboekt: WvP, eb-richtlijnen, aandacht chron.en psych. aand –defensief, vertrouwensprobleem, ondergrens (?) –bereikt ca. 10% van de werknemers –slechts gedeeltelijk oplossing voor toekomstige problemen •Meer aandacht voor preventie (in brede zin) nodig oevidence oinstrumenten, tools oimplementatiestrategieën en –onderzoek opolitieke wil

27 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Model duurzame inzetbaarheid (ZonMw 2013)

28 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Arbeidsprobleem? •Werknemers met (ernstig) overgewicht hebben een grotere kans op bedrijfsongevallen en arbeidsongeschiktheid Neovius et al. Obesity reviews 2009;10:17–27 Chau et al. Am J Ind Med 2004;45(1):84-92

29 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Statements uit ‘Effecten van preventie’ (VTV 2010, RIVM) relevant voor ‘arbeid’ •Wetgeving effectief in beïnvloeding gedrag •Fysieke en sociale omgeving belangrijk aangrijpingspunt voor leefstijlgerelateerde preventie •Doelmatig beleid vraagt om doelgroepgerichte benadering •Individuele preventie overgewicht heeft op de korte termijn effect •‘Beweegvriendelijke omgeving’ met gezond voedingsaanbod  positieve gedragsveranderingen (maar bewijs nog beperkt) •Individuele preventie rokers/probleemdrinkers effectief maar slechts fractie wordt via curatieve zorg bereikt

30 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND PMO / PAGO

31 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Effectiviteit van het PMO De effectiviteit van het PMO kan nooit groter zijn dan de effectiviteit van de erin opgenomen interventie !

32 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND

33 Aanbevelingen voor leefstijlprogramma’s Mello MM, Rosenthal MB. Wellness programs and lifestyle discrimination, the legal limits. New Eng J Med 2008;395:192-9 •Goede verantwoording doelen en middelen •Bescheiden beloningen als ‘lokkers’: gebaseerd op deelname, niet op resultaat •Biedt alternatieven aan voor mensen met een handicap •Een ‘derde partij’ voor beheren medische gegevens; geen gegevens naar werkgever (“firewall”) •Benadruk het vrijwillige karakter

34 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND •Door bedrijfsartsen (en arboverpleegkundigen) Iris Groeneveld Bouwvakkers met een verhoogd HVZ risico  12 maanden: Minder snacks, alcohol, roken, lager gewicht en meer intensief bewegen Werken leefstijlinterventies?

35 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Ontwikkeling psychische module PMO (Gärtner et al. 2012) •Ontwikkeling beroepsspecifieke vragenlijst voor werkfunctioneren succesvol •Goed bruikbaar en hanteerbaar in praktijk •Psychische module verhoogt hulpzoekgedrag bij verminderd werkfunctioneren •Effectief in vermindering problemen met werkfunctioneren

36 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Business case: na PMO aanzienlijk hoger percentage werknemers verbetering in werkfunctioneren AMC, Coronel Instituut / Trimbos Inst, 2012,2013 Promovendi Fania Gärtner, Sarah Ketelaar, Cindy Noben En…kosten besparend!!

37 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Effecten leefstijlinterventies op werkgerelateerde uitkomsten: meta-analyse van 18 intern. artikelen Uitkomst: N studiesGoede Kwaliteit studies, effect-size N studies Minder kwaliteit studies, effect-size Gezondheid50.2230.29 Ziekteverzuim80.1140.37 Productiviteit30.1420.54 Werkvermogen10.1010.41 totaal100.14 = klein80.41 Betekenis effect-size: •0 - 0.32 = klein •0.33 – 0.55 = gemiddeld •0.56 – 1.20 = groot Erasmus MC, 2013, Rongen e.a.

38 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Samenvattend: Werk ↔ Gezondheid •Werk  Gezondheid + inkomen, contact, leren, verhoging eigenwaarde, sociaal functioneren + bevordert herstel; platform interventies - ongevallen, beroepsziekten en werkgerelateerde aandoeningen •Gezondheid  Werk + vitaliteit, bevlogenheid, productiviteit ­ verzuim, arbeidsongeschiktheid, kosten •Duurzame inzetbaarheid bij aandacht voor beiden. Taak voor ons allen !

39 MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND Bedankt voor uw aandacht Vragen? c.t.hulshof@amc.uva.nl


Download ppt "MAETIS ARBO. WERKEN IS GEZOND ‘En…, lekker gewerkt?’ Over duurzame inzetbaarheid en participatie Prof. dr. Carel Hulshof •AMC, Coronel Instituut voor Arbeid."

Verwante presentaties


Ads door Google