De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Normalisatie maakt innovatie onmogelijk Jaap Zijp, NEN, Elektrische Installaties 2 en 3 oktober 2012 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Normalisatie maakt innovatie onmogelijk Jaap Zijp, NEN, Elektrische Installaties 2 en 3 oktober 2012 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 1 Normalisatie maakt innovatie onmogelijk Jaap Zijp, NEN, Elektrische Installaties 2 en 3 oktober 2012 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 1

2 2 2 Wat is normalisatie? -vastleggen afspraken tussen partijen in een norm -door een normcommissie leden zijn belanghebbenden: - koepelorganisaties - consumenten - fabrikanten - inspectiebedrijven - (overheid) evenwichtige samenstelling - consensus: geen principiële bezwaren

3 3 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 3 Wat is het doel van normalisatie? -voorkomen onnodige verscheidenheid -zorgen voor afstemming -stimuleren van onderscheidend vermogen -bevorderen van efficiency -bevorderen markttoegang (EU en wereld) Bestaat normalisatie al lang? Paus Gregorius I (r.590 - 614) stuurde vanuit Rome reisden hele hordes zangmeesters langs alle kloosters en kerken … (Klinkende klei – Everhard Huizing en Jankees Braaksma, 2012)

4 4 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 4 Welke normen zijn er? -30.000 stuks in Nederland toegepast (waarvan 14.000 Europese, 1.000 Nederlandse, 15.000 mondiaal) -Voorbeelden: voedselveiligheid berekeningsmethoden voor houten trappen brandveiligheid van tenten alarmtransmissie over IP organisatie van verkiezingen maatschappelijk verantwoord ondernemen informatievoorziening in de zorg uitleners en (onder)aannemers

5 5 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 5 Wat zijn normen? -vrijwillige afspraken (géén wet) -voor algemeen herhaald gebruik -tussen belanghebbende partijen -over producten, diensten of processen -open, transparant proces (openbare commentaarronde) -gebaseerd op consensus -goedgekeurd door een erkende instantie (NEN / CENELEC / IEC ) (NEN / CEN / ISO)

6 6 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 6 Normen / NTA’s en NPR’s -Norm (neutraal) NEN xxxx / NEN-EN xxxxx / NEN-EN-IEC xxxxx / NEN-IEC xxxxx -Nederlandse Praktijkrichtlijn (neutraal) NPR xxxx informatief praktische uitwerking van de bepalingen van een norm toelichting / constructieve mogelijkheden / werkmethoden / fabricagegegevens -Nederlandse Technische Afspraken NTA xxxx snelle manier om tot een afspraak te komen twee of meer partijen geen consensus korte doorlooptijd

7 7 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 7 Welke normcommissies zijn er? -NC 345040 - Schepen en maritieme techniek Scheepsbouw, scheepvaart, beveiliging logistieke keten i.s.m IMO -NC 330044 - Pleziervaartuigen Veiligheid, beproevingsmethoden, materialen, ‘man over boord’ -NC 363018 (NEC 18) - Elektrische installaties op schepen en op verplaatsbare en vaste eenheden te water Elektrische veiligheid, kabels, ander materieel -NC 365080 (NEC 80) – Maritime navigation and radio communication equipment and systems Communicatie op schepen, tussen wal en schip, materieel, systemen

8 8 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 8 Welke elektro- en ICT-normen zijn voor u? Gebieden: - elektrische installaties - geintegreerde systemen - navigatie apparatuur - radio communicatie apparatuur HF VHF UHF - digital selectieve oproepsystemen - algemene eisen aan interfaces, displays and behuizingen - sateliet communicatie Normenwijzer op aanvraag verkrijgbaar

9 9 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 9 Voordelen van normen toepassen -duidelijkheid overeenkomsten (levering van een hoogspanningswalaansluiting volgens NEN-ISO/IEC/IEEE 80005-1:2012 ) -gebruiksgemak (alle havens dezelfde walaansluiting) -duidelijke ketenverantwoordelijkheid (kwaliteitsmanagement volgens ISO 9000-serie) -kostenbesparing (minder kwaliteitscontrole toegeleverde producten, minder verschillende gereedschappen) -minder voorraad (alleen metrische bouten en moeren worden gebruikt) -gebruik van standaard software (DIL behuizingen van IC’s in PCB-ontwerpprogramma’s) -hogere marktacceptatie (… met USB: klant weet dat hij het product kan aansluiten op z’n laptop) -onderscheidend in de markt (… werken volgens norm: klant weet dat een dienst aan bepaalde eisen voldoet)

10 10 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 10 Wat is de rol van NEN? NEN is géén overheidsinstantie -bewaakt het normalisatieproces -maakt normen beschikbaar -communicatie: Nederland NEN (en NEC) Wereld ISO en IEC Europa (CEN en CENELEC)

11 11 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 11 Normen, wetgeving en overeenkomsten -wet: algemeen verbindend, gratis beschikbaar wetgever: … moet voldoen aan de stand der techniek -norm: legt stand der techniek vast volgens de norm: vermoeden van overeenstemming met de wet (mag ook anders) -norm levert een oplossing andere oplossing mag maar: aantonen dat het even veilig is als volgens de norm -norm kan geëist worden in overeenkomst brandverzekering: elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: werken volgens …

12 12 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 12 Normalisatie in de tijd -nieuwe oplossing hergebruiken → nieuwe norm norm loopt achter de oplossing -eerst norm → markt gaat oplossingen ontwikkelen bijv: Open Systems Interconnection-model (geeft structuur voor normen voor onderling verbinden van computers); ISDN; telefax -synthetiserende normalisatie: er zijn oplossingen, maar de markt wacht af wat de norm wordt

13 13 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 13 Misverstanden: Het moet van NEN -normen worden niet door NEN gemaakt → door marktpartijen -uit een discussie op internet (2011): ….De hoge heren van de Normalisatiecommissie richten zich helaas niet naar de praktijk… -evenwichtige samenstelling normcommissie (NEN bewaakt) Meedoen? + vergroot uw kennis + invloed op de inhoud (NL → EU → Wereld) + inzicht in toekomstige ontwikkelingen → voorsprong op concurrentie + nuttige invulling aan persoonlijke ontwikkeling/scholing (cao) - kost tijd - vergoeding

14 14 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 14 Innovatie -Innovatie = vernieuwing + commercieel resultaat - andere (nieuwe) materialen - nieuwe componenten - nieuwe processen - nieuwe markten - organisatorische vernieuwingen -innovatie moet haalbaar - principieel haalbaar (natuurwetten) - technisch haalbaar (bijv kernfusie) - technologisch haalbaar (productieprocessen beheersbaar) - economisch haalbaar (wind-/zonne-energie) - maatschappelijk haalbaar (windmolens)

15 15 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 15 Herkomst van innovaties -oud idee wordt haalbaar (draagbare telefoon) -gebruik van iets storends (radar, bimetaalschakelaar, kleefkruid) -systematisch zoeken naar leemte kaasmes aardappelschilmes kaasschaaf dunschiller -combineren van bestaande zaken/functies (wekkerradio, zeecontainer) -serendipiteit (Post-It ® ) -geniale inval (fuzzy logic)

16 16 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 16 Kent u een innovatie die niet is voortgebouwd op bestaande techniek/technologie/processen?

17 17 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 17 Normalisatie en innovatie -innovator gebruikt standaard(genormaliseerde)-producten → meer tijd voor échte innovatie -bestaande techniek → snellere marktacceptatie (vaste interfaces) -normalisatie-inbreng bij procesinnovatie - procedures: wie doet wat, wie is verantwoordelijk - fabricagevoorschriften: hoe moet iets geproduceerd worden - specificaties: onderdelen van het productieproces, halffabrikaten - meetmethoden: op gestandaardiseerde manier meten - kalibratie: juiste instelling meetapparatuur - procesregistratie: prestatie indicatoren → verbeteracties

18 18 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 18 Normen en innovatie -norm is bestaande oplossing voor een probleem -innovatie is een nieuwe oplossing voor een probleem standaard oplossingen voor andere problemen (die daardoor geen probleem meer zijn) Voorbeeld -innovatie: besturing voor … standaard: 5.2 V voeding 5 volt TTL aansturing DIL 20-voet compiler in C developmentkit met USB aansluiting

19 19 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 19 Verantwoording Standaard of maatwerk - CAJ Simons en HJ de Vries (2002) Jaarverslag NEN 2011 www.nen.nl

20 20 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 20 Waarom zijn contactstoppen (stekkers) niet overal ter wereld gelijk? Om u te herinneren aan het belang van normalisatie

21 21 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober 2012 21


Download ppt "1 Normalisatie maakt innovatie onmogelijk Jaap Zijp, NEN, Elektrische Installaties 2 en 3 oktober 2012 Normalisatie maakt innovatie mogelijk 2 en 3 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google