De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het secundair onderwijs van de 21 ste eeuw WELKOM! Provinciale luisterronde Antwerpen – 3 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het secundair onderwijs van de 21 ste eeuw WELKOM! Provinciale luisterronde Antwerpen – 3 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Het secundair onderwijs van de 21 ste eeuw WELKOM! Provinciale luisterronde Antwerpen – 3 mei 2011

2 Programma  19.30u: verwelkoming door Eric Janssens  19.40u: voorstelling sterkte-zwakteanalyse van het secundair onderwijs en fundamentele vragen over de toekomst ervan door Kathleen Helsen  20.40u: vragen, reacties, getuigenissen  21.20u: slot- en dankwoord door Kathleen Helsen  21.30u: afsluitend drankje

3 Traject binnen CD&V  partijwerkgroep  provinciale luisterrondes  standpuntbepaling eind juni  op basis van input deskundigen en luisterrondes  vertrekken sterkte zwakteanalyse nota Monard  doelstellingen afbakenen  kijken naar alternatieven (andere dan oriëntatienota minister Smet)

4 Luisterronde  als CD&V kiezen we ervoor om zelf de doelstellingen af te bakenen die het secundair onderwijs van de toekomst moet waarmaken  geen reactie op bestaande voorstellen  overlopen belangrijkste knelpunten  afbakenen van de meest prioritair aan te pakken knelpunten  nagaan welke wijzigingen noodzakelijk zijn om die knelpunten effectief aan te pakken

5 Waarom hervormen?  De wereld verandert en onderwijs houdt daar best rekening mee  Nieuwe wetenschappelijke inzichten

6 Waarom hervormen? De wereld verandert  internationaler  meertaliger  multicultureler  arbeidsmarkt: flexibiliteit-adaptatievermogen- hoog- of laaggeschoolden  grotere kloof tussen arm en rijk  digitalisering

7 Waarom hervormen: nieuwe inzichten  nieuwe vormen van leren:  e-leren  beeldcultuur  hersenonderzoek:  blijvende ontvankelijkheid,  paardenkrachten zonder sturing

8 Secundair onderwijs hervormen:  Europa: EU2020 strategie:  mensen vormen voor een economie gebaseerd op kennis, innovatie, duurzaamheid  mensen vormen met aandacht voor kansengelijkheid, sociale cohesie en inclusie

9 Secundair onderwijs hervormen:  Vlaanderen:  ViA: om uit te groeien tot een topregio moeten we daartoe essentiële talenten en competenties ontwikkelen  regeerakkoord: we hervormen het secundair onderwijs en baseren ons op het rapport van de commissie Monard

10 Secundair onderwijs hervormen:  de sterke punten behouden  de zwakke punten verbeteren

11 Secundair onderwijs: sterke punten  duidelijk kader, degelijke en evenwichtige vorming  breed onderwijsaanbod  veel aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden van leerlingen  autonome en kwaliteitsbewuste scholen  gedreven schoolteams  open voor vernieuwing  sterke resultaten

12 Secundair onderwijs: verbeterpunten  omgevingsfactoren  zeer diverse instroom: op 12 jaar reeds 20% achterstand  beter inspelen op veranderde leefwereld van jeugd  instroom van leerkrachten verandert

13 Secundair onderwijs: verbeterpunten  studiekeuzebegeleiding – watervalsysteem  lage appreciatie van TSO en BSO  20% van de leerlingen eerste graad met een optiepakket dat voorbereidt op ASO kiest toch voor een TSO-opleiding. Ruim 80% kreeg van hun leerkracht lager onderwijs een uitgesproken ASO-profiel  minder dan 50% van de interesses van een leerling uit de 3de graad zijn te voorspellen op basis van de belangstelling in de eerste graad

14 Secundair onderwijs: verbeterpunten  leerinhouden: techniek-economie-talen- kunst-cultuur

15 Secundair onderwijs: verbeterpunten  organisatie en structuur:  overgang basisonderwijs naar secundair onderwijs  rol van de 1 ste graad mislukt  opzet van 1B mislukt  aantal, finaliteit en transparantie van richtingen (795 verschillende studierichtingen)  mismatch aanbod richtingen – noden arbeidsmarkt  onderwijsvormen achterhaald

16 Secundair onderwijs: verbeterpunten  organisatie en werking scholen: begrip ‘school’  schaalgrootte  financiering van werking- personeel – infrastructuur  opdracht leerkracht – flexibele inzet – werkgeversschap  beleidsvoerend vermogen – interne kwaliteitszorg  verouderde schoolinfrastructuur

17 Secundair onderwijs: verbeterpunten  didactiek en werkvormen:  activerend onderwijs  creativiteit en ondernemingszin stimuleren  competentiegerichte benadering  klasdifferentiatie  leren leren  zorg  attestering van deelcompetenties

18 Secundair onderwijs: verbeterpunten  school en omgeving:  expertise-uitwisseling  rol scholengemeenschappen  wereldvreemd  zij-instromers

19 Secundair onderwijs: verbeterpunten  afstemming op arbeidsmarkt  BSO: 1 op de 4 mannelijke schoolverlaters na ‘Kantooradministratie en gegevensbeheer (7j)’ nog werkzoekend.  andere opleidingen studiegebied ‘Handel’ bieden niet direct goede perspectieven  In studiegebied ‘Personenzorg’ treffen we ook studierichtingen met weinig meerwaarde voor de arbeidsmarkt.  ‘Organisatiehulp en Organisatie-Assistentie (7j)’

20 Secundair onderwijs: verbeterpunten  resultaten van leerlingen:  gebrek aan referentiekader → grote verschillen  terugval van resultaten  sociale reproductie

21 Secundair onderwijs: verbeterpunten  zittenblijvers:  in het eerste jaar secundair 3,29%  in het tweede leerjaar (inclusief het beroepsvoorbereidend jaar) 4,26%  in het derde leerjaar (eerste jaar van de tweede graad) tot 7,26%  in het vierde (6,54%) en vijfde leerjaar (6,91%)  in het zesde leerjaar 3,61%

22 Secundair onderwijs: verbeterpunten  ongekwalificeerde uitstroom: 15 %  schoolmoeheid  waterval  doorstroom naar hoger onderwijs  attitudes voor de arbeidsmarkt  laag welbevinden van leerlingen

23 Welke knelpunten vragen een oplossing? Niet alle knelpunten kunnen met 1 hervorming worden aangepakt. → Duid op A4 uw top 3 aan

24 Op welke manier aanpakken?  twijfel of voorgestelde structuurhervorming de belangrijkste knelpunten wel verhelpen  welke wijzigingen zijn noodzakelijk om die knelpunten effectief aan te pakken?

25 Opmerkingen, vragen?  → kathleen.helsen@vlaamsparlement.bekathleen.helsen@vlaamsparlement.be www.kathleenhelsen.be


Download ppt "Het secundair onderwijs van de 21 ste eeuw WELKOM! Provinciale luisterronde Antwerpen – 3 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google