De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het secundair onderwijs van de 21ste eeuw WELKOM!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het secundair onderwijs van de 21ste eeuw WELKOM!"— Transcript van de presentatie:

1 Het secundair onderwijs van de 21ste eeuw WELKOM!
Provinciale luisterronde Antwerpen – 3 mei 2011

2 Programma 19.30u: verwelkoming door Eric Janssens
19.40u: voorstelling sterkte-zwakteanalyse van het secundair onderwijs en fundamentele vragen over de toekomst ervan door Kathleen Helsen 20.40u: vragen, reacties, getuigenissen 21.20u: slot- en dankwoord door Kathleen Helsen 21.30u: afsluitend drankje

3 Traject binnen CD&V partijwerkgroep provinciale luisterrondes
standpuntbepaling eind juni op basis van input deskundigen en luisterrondes vertrekken sterkte zwakteanalyse nota Monard doelstellingen afbakenen kijken naar alternatieven (andere dan oriëntatienota minister Smet)

4 Luisterronde als CD&V kiezen we ervoor om zelf de doelstellingen af te bakenen die het secundair onderwijs van de toekomst moet waarmaken geen reactie op bestaande voorstellen overlopen belangrijkste knelpunten afbakenen van de meest prioritair aan te pakken knelpunten nagaan welke wijzigingen noodzakelijk zijn om die knelpunten effectief aan te pakken

5 Waarom hervormen? De wereld verandert en onderwijs houdt daar best rekening mee Nieuwe wetenschappelijke inzichten

6 Waarom hervormen? De wereld verandert
internationaler meertaliger multicultureler arbeidsmarkt: flexibiliteit-adaptatievermogen- hoog- of laaggeschoolden grotere kloof tussen arm en rijk digitalisering

7 Waarom hervormen: nieuwe inzichten
nieuwe vormen van leren: e-leren beeldcultuur hersenonderzoek: blijvende ontvankelijkheid, paardenkrachten zonder sturing

8 Secundair onderwijs hervormen:
Europa: EU2020 strategie: mensen vormen voor een economie gebaseerd op kennis, innovatie, duurzaamheid mensen vormen met aandacht voor kansengelijkheid, sociale cohesie en inclusie

9 Secundair onderwijs hervormen:
Vlaanderen: ViA: om uit te groeien tot een topregio moeten we daartoe essentiële talenten en competenties ontwikkelen regeerakkoord: we hervormen het secundair onderwijs en baseren ons op het rapport van de commissie Monard

10 Secundair onderwijs hervormen:
de sterke punten behouden de zwakke punten verbeteren

11 Secundair onderwijs: sterke punten
duidelijk kader, degelijke en evenwichtige vorming breed onderwijsaanbod veel aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden van leerlingen autonome en kwaliteitsbewuste scholen gedreven schoolteams open voor vernieuwing sterke resultaten

12 Secundair onderwijs: verbeterpunten
omgevingsfactoren zeer diverse instroom: op 12 jaar reeds 20% achterstand beter inspelen op veranderde leefwereld van jeugd instroom van leerkrachten verandert

13 Secundair onderwijs: verbeterpunten
studiekeuzebegeleiding – watervalsysteem lage appreciatie van TSO en BSO 20% van de leerlingen eerste graad met een optiepakket dat voorbereidt op ASO kiest toch voor een TSO-opleiding. Ruim 80% kreeg van hun leerkracht lager onderwijs een uitgesproken ASO-profiel minder dan 50% van de interesses van een leerling uit de 3de graad zijn te voorspellen op basis van de belangstelling in de eerste graad

14 Secundair onderwijs: verbeterpunten
leerinhouden: techniek-economie-talen- kunst-cultuur

15 Secundair onderwijs: verbeterpunten
organisatie en structuur: overgang basisonderwijs naar secundair onderwijs rol van de 1ste graad mislukt opzet van 1B mislukt aantal, finaliteit en transparantie van richtingen (795 verschillende studierichtingen) mismatch aanbod richtingen – noden arbeidsmarkt onderwijsvormen achterhaald

16 Secundair onderwijs: verbeterpunten
organisatie en werking scholen: begrip ‘school’ schaalgrootte financiering van werking- personeel – infrastructuur opdracht leerkracht – flexibele inzet – werkgeversschap beleidsvoerend vermogen – interne kwaliteitszorg verouderde schoolinfrastructuur

17 Secundair onderwijs: verbeterpunten
didactiek en werkvormen: activerend onderwijs creativiteit en ondernemingszin stimuleren competentiegerichte benadering klasdifferentiatie leren leren zorg attestering van deelcompetenties

18 Secundair onderwijs: verbeterpunten
school en omgeving: expertise-uitwisseling rol scholengemeenschappen wereldvreemd zij-instromers

19 Secundair onderwijs: verbeterpunten
afstemming op arbeidsmarkt BSO: 1 op de 4 mannelijke schoolverlaters na ‘Kantooradministratie en gegevensbeheer (7j)’ nog werkzoekend. andere opleidingen studiegebied ‘Handel’ bieden niet direct goede perspectieven In studiegebied ‘Personenzorg’ treffen we ook studierichtingen met weinig meerwaarde voor de arbeidsmarkt. ‘Organisatiehulp en Organisatie-Assistentie (7j)’

20 Secundair onderwijs: verbeterpunten
resultaten van leerlingen: gebrek aan referentiekader → grote verschillen terugval van resultaten sociale reproductie

21 Secundair onderwijs: verbeterpunten
zittenblijvers: in het eerste jaar secundair 3,29% in het tweede leerjaar (inclusief het beroepsvoorbereidend jaar) 4,26% in het derde leerjaar (eerste jaar van de tweede graad) tot 7,26% in het vierde (6,54%) en vijfde leerjaar (6,91%) in het zesde leerjaar 3,61%

22 Secundair onderwijs: verbeterpunten
ongekwalificeerde uitstroom: 15 % schoolmoeheid waterval doorstroom naar hoger onderwijs attitudes voor de arbeidsmarkt laag welbevinden van leerlingen

23 Welke knelpunten vragen een oplossing?
Niet alle knelpunten kunnen met 1 hervorming worden aangepakt. → Duid op A4 uw top 3 aan

24 Op welke manier aanpakken?
twijfel of voorgestelde structuurhervorming de belangrijkste knelpunten wel verhelpen welke wijzigingen zijn noodzakelijk om die knelpunten effectief aan te pakken?

25 Opmerkingen, vragen? → kathleen.helsen@vlaamsparlement.be


Download ppt "Het secundair onderwijs van de 21ste eeuw WELKOM!"

Verwante presentaties


Ads door Google