De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit"— Transcript van de presentatie:

1 Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit
Sue Bohlin Probe Ministries Bewerking en vertaling door Marc Verhoeven

2 Naturalisme vs. Theïsme
Wat is, is OK Homoseksuele gevoelens zijn natuurlijk Alle homoseksuele activiteit is vrij Geen zonde Theïsme Corrupt door de zondeval Homoseksuele gevoelens zijn abnormaal Alle homoseksuele activiteit is zonde Jezus vergeeft zondaars

3 Wat zegt de Bijbel? “Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben”. Genesis 19: 4-5

4 Wat zegt de Bijbel? “En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het”. Leviticus 18:22 “Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw - beiden hebben een gruwel begaan”. Leviticus 20:13

5 Wat zegt de Bijbel? Romeinen 1:18, 24
“Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt”.

6 Wat zegt de Bijbel? Romeinen 1:26-27
“Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende . . .”

7 Wat zegt de Bijbel? 1 Korinthiërs 6:9-11
“Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, … zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest ...”

8 Homoseksualiteit en Ethiek
Is homoseksualiteit natuurlijk of onnatuurlijk? Is homoseksualiteit moreel of immoreel? Maakt God sommige mensen homoseksueel of is het een perversie van Zijn ontwerp?

9 Natuurlijk of Onnatuurlijk?
Romeinen 1 Alles is corrupt door de zondeval Louter iets natuurlijk vinden is niet natuurlijk zijn! Romeinen 1 behandelt de kwestie “natuurlijk” en “onnatuurlijk” Iets natuurlijk vinden: “Ik ben altijd kleurenblind geweest”. Dat voelt natuurlijk aan maar dat maakt het niet natuurlijk. Sommigen zeggen: “Ik ben altijd homo geweest en dat voelt natuurlijk aan”. Maar bent u altijd Nederlandsprekend geweest? Neen, u bent niet Nederlands- sprekend geboren. Het voelt natuurlijk aan Nederlands te spreken, maar dat is het niet. Was u elders geboren dan had u een andere taal gesproken.

10 Moreel of Immoreel? Elke seksuele gemeenschap buiten het heteroseksuele huwelijk is hoererij (immoraliteit) 44 verwijzingen naar hoererij in de Bijbel De Bijbel spreekt nooit van homoseksualiteit in een positieve context

11 Godsbeschikking of Perversie?
God zou nooit Zijn eigen ontwerp afkeuren Relatie van David en Jonathan was niet homoseksueel, 2 Samuël 1:26 Homoseksualiteit volgt uit het invullen van God-gegeven seksuele behoeften op ongoddelijke manieren

12 Wat veroorzaakt homoseksuele oriëntatie?
Lichaam (Biologisch) geen bewijs Ziel (Psychologisch) geslacht-identiteitsprobleem Geest (Spiritueel) Zondige respons op onbekende behoeften Vermits wij naar Gods beeld geschapen zijn , zijn wij ook drieledig: geest, ziel en lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23). Wij zijn complexe wezens. Geslacht-indentiteitsprobleem: dit is de ware natuur van homoseksualiteit. Mensen die niet corresponderen met het geslacht dat God hen gaf en zo een leven leiden van verwarring. Er bestaan geen homoseksuelen - enkel gebroken heteroseksuelen.

13 Lichaam Hersenstructuur Studie van tweelingen Op zoek naar “Homo-gen”
Er is geen bewijs van een biologische component voor homoseksualiteit

14 Ziel lesbische mens 66% van de vrouwen in een studie rapporteren een of andere vorm van misbruik (één studie 90%) Emotionele afhankelijkheid (“Zonder jou zal ik sterven”) Gewoonlijk komt de emotionele connectie eerst, daarna de fysische Anne Paulk van Focus on the Family deed research voor een boek en vond het 66% cijfer. Iemand van de Exodus referral ministries deed een studie en ontdekte dat 90% van de vrouwen die bij hen kwamen misbruikt waren geweest. Emotionele afhankelijkheid is meestal een emotioneel behoeftig persoon en een ander die radeloos behoeftig is. Zij zuigen beiden elkaars leven uit en zijn erg ongezond aan elkaar gehecht. Lesbianisme is ook omschreven als een gebroken klein meisje dat uitkijkt naar liefde en gehechtheid van haar moeder, die samenklit met een ander gebroken klein meisje dat op haar moeder lijkt.

15 Ziel homoseksuele mens
Familie-stereotype: Dominerende moeder en passieve of afwezige vader Pijnlijke relatie met vader Onbekende emotionele behoefte aan bevestiging en intimiteit Niet duidelijk wat mannelijkheid is Dr. Joseph Nicolosi van NARTH (National Association for the Research and Treatment of Homosexuality) heeft meer dan 1000 homoseksuele mannen gecounseled, en hij zei dat er geen enkele homo was die een warme, aanhankelijke band had met zijn vader. Een pijnlijke relatie met dezelfde-sekse- ouder is de nummer één bijdrage tot zowel mannelijke als vrouwelijke homo- seksualiteit.

16 Ziel “De oorsprong van homoseksualiteit is niet een seksueel maar een relationeel probleem. Het begon met een ongezonde relatie, en kan verholpen worden door gezonde relaties” Joe Dallas Ex-homo en auteur van Desires in Conflict Joe Dallas, stichter van Genesis Counseling, is de auteur van drie boeken over homoseksualiteit: Desires in Conflict, Unforgiven Sins, en A Strong Delusion: Confronting the "Gay Christian" Movement. Als voormalig homo-rechten activist en stafmedewerker van een Metropolitan Community Church, heeft hij gewerkt met honderden mannen en vrouwen die worstelen met homoseksueel- gerichte problemen. Hij is beschikbaar voor conferenties en seminaries. Bron:

17 Geest Zondige respons op pijn of nood (vijgebladeren)
Zonde van dader tegen slachtoffer Afgoderij: kiezen van de schepping (seks en sekspartners) boven de Schepper Verslavende natuur van seksuele zonde Vijgebladeren: in plaats van God te vragen om hulp, reeg Adam vijgebladeren aan elkaar om zijn probleem te ‘behandelen’. Mensen met dezelfde-sekse- aantrekking (DSA) laten het vlees spreken in plaats van van zich tot God te wenden en te wandelen in de Geest. Zonde van de dader: ten minste 2/3 van de lesbiennes zeggen te zijn misbruikt. Ongeveer de helft van de homoseksuele mannen onthullen een geschiedenis van een of andere vorm van misbruik, gewoonlijk seksueel of emotioneel. Homoseksualiteit gaat werkelijk over afgoderij, gezien het seksuele zonde is. Maar vele heteroseksuelen zijn evenzeer schuldig aan afgoderij, of het nu gaat om pornoverslaving, overspel, vóórechtelijke seks, ongehuwde seks of perverse seks. Seksuele zonde werkt verslavend; het “bindt” de ziel van mensen die seksuele intimiteiten schenden. God “geeft hen over”: Romeinen 1:24, 27!

18 Brengt aanleg de homoseksueel over de rand?
Aanleg: een mogelijke genetische zwakheid, emotionele tekorten Aanleg doet gemakkelijker zondigen maar is nooit een excuus Wij zijn allen omringd door het zondegevaar en neigen tot zonde

19 Het antwoord van de Kerk: twee extremen
Verdedigers van homoseksualiteit proberen de Bijbelse veroordeling weg te redeneren De andere extremen geloven dat homoseksualiteit een van de “onvergeeflijke zonden is”

20 Wat is het verschil tussen homoseksuele bekoring en zonde?
Niet-gevraagde, niet-gecultiveerde seksuele verlangens voor een persoon van dezelfde sekse brengt bekoring, niet zonde De Bijbel veroordeelt specifiek homoseksuele praktijken, maar niet onontwikkelde homoseksuele bekoring, verleiding

21 De wereldlijke zienswijze
Verlangens Gedrag De wereldse zienswijze is dat verlangens van nature aanzetten tot gedrag. We krijgen honger, we eten. We krijgen dorst, we drinken. We zijn moe, we gaan slapen. Wij willen seks, we vinden een partner. Maar seks behoort niet tot de categorie van de fundamentele behoeften, wat men ook moge verklaren. Vele mensen hebben succesvol geleefd zonder seks - in het bijzonder Jezus Christus, maar ook Paulus.

22 Bijbelse zienswijze Wil Geest Verleiding Zonde

23 Kan een homoseksueel werkelijk worden gered?
Homoseksuele praktijk moet onmiddellijk worden gestaakt 1 Korinthiërs 6:11 “… En sommigen van u zijn dat geweest” Homoseksuele gevoelens gaan niet altijd onmiddellijk voorbij - Heiliging is een progressief proces “Ik ben een christen met problemen” “En sommigen van u zijn dat geweest”. Er waren voormalige homoseksuelen in de kerk van Korinthe. Hier is het dat de eerste ex-homobeweging eigenlijk startte!

24 Iemand van wie ik hou is homoseksueel
Het evenwicht van de Heer Jezus: medelijden zonder de heiligheid te compromitteren Laat hem/haar zich begrepen voelen Denk eraan: homoseksuelen zijn gebroken en misleid Wees een genade-schenker De kracht van het gebed

25 Hoe reageer ik op homoseksuelen?
Voor de niet bekeerde mens is het een kwestie van redding - niet van homoseksualiteit Onthou dat woede en boosheid pijn bedekken Vergeet nooit het element van geestelijke misleiding

26 Jezus Christus is gekomen . . .
. . . om de zondaars zalig te maken (1Timotheüs 1:15)


Download ppt "Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google