De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Klik op een tabje voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Klik op een tabje voor."— Transcript van de presentatie:

1 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Klik op een tabje voor meer informatie.

2 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Geen ‘vergeten’ cases meer door signalering op basis van verwachte werkhervattingdatum. U kunt inrichten of u dit veld – en daarnaast ook andere velden – niet, optioneel of verplicht wilt laten gebruiken. Ook kunt u de keuze opties, zoals de reden van het verzuim, naar eigen wens inrichten. U heeft inzicht wanneer de zieke de laatste 2 jaar heeft verzuimd. Acties Verzuim Invoeren verzuim Invoeren verzuim kort Agenda & ToDo Toekomstige acties Verzuimacties Aan u de keuze: of uw klant meldt volledig of verkort of u doet de melding. U kunt klantmeldingen valideren of vervolmaken. U kunt uw wens per klant inrichten. verzuimmelding

3 correspondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Wat VMplus bijzonder maakt is dat u zelf – zonder programmeerkennis – eenvoudig uw eigen dienstverlening kunt inrichten. U bepaalt welke acties – verrichtingen – er zijn, met ingang van welke datum en voor welke klanten. We nemen nu een kijkje in de onderhoudsomgeving. Het inrichten en aanpassen van uw verrichtingen is opgedeeld in 5 tabjes. Klik op de tabjes om te begrijpen wat u zoal kunt inrichten. verrichtingen De verrichtingen, in dit voorbeeld een spreekuur, kunnen óf vanuit een verzuimcase óf los gestart worden. In dit voorbeeld bevindt de afhandeling zich in de tweede processtap ‘Inplannen’. De progressie wordt bewaakt en de relevante informatie is inzichtelijk voor de betrokkenen.

4 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering verrichtingen U kunt een verrichting automatisch laten starten. Een greep uit de mogelijkheden: - vanwege het bereiken van een verzuimduur - vanwege een bepaalde herstelreden (nazorg!) - vanwege een bepaalde verzuimreden De verrichtingen kunnen ook handmatig worden gestart. U bepaalt waar de gebruiker deze optie heeft, en of de actie ook aan niet-zieken aangeboden mag worden. Zo kunt u ook preventieve acties aanbieden. Wilt u meer zien? Klik op een van de inrichtingstabjes.

5 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering verrichtingen Via deze tab bepaalt u het procesverloop van deze verrichting. Een paar voorbeelden: - moet de aanvraag eerst goedgekeurd worden en door wie? - wilt u dat de verrichting wordt ingepland? Wilt u meer zien? Klik op een van de inrichtingstabjes. - wie voert deze verrichting uit?

6 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering verrichtingen Wilt u meer zien? Klik op een van de inrichtingstabjes. U bepaalt hiermee zelf de opbouw van het invulscherm voor de uitvoerder van deze actie: - welke velden - wat is er verplicht in te vullen - standaard waarde - wat is de volgorde op het scherm - uitleg voor de gebruiker

7 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering verrichtingen Wilt u meer zien? Klik op een van de inrichtingstabjes. Wilt u dat er brieven en/of e-mails verstuurd worden? U kunt hier bepalen wanneer in het proces er correspondentie aangemaakt moet worden en wie deze moet ontvangen. De aangemaakte correspondentie wordt automatisch opgeslagen in het dossier. U gebruikt uw eigen brief- en mailsjablonen.

8 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering verrichtingen Wilt u meer zien? Klik op een van de inrichtingstabjes. U kunt bepalen of er verrichtingen zijn die naar aanleiding van deze verrichting gestart moeten worden. In dit geval zijn er 2 acties die mogelijk gestart moeten worden. Door op de naam van de verrichting te klikken ziet u onder welke voorwaarden deze vervolgactie gestart moet worden.

9 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Via VMplus kunt u de agenda’s beheren. VMplus beschikt over een uitgebreide onderhoudsfunctie waarin u de beschikbaarheid van uitvoerders, zieken en werklocaties kunt aangeven. agendering Bij het inplannen van acties stelt VMplus een beschikbare persoon voor, die hoort bij de benodigde rol en uw organisatie- en/of postcode indeling. Ook wordt rekening gehouden met de juiste locatie en de beschikbaarheid daarvan.

10 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering De case wordt actief bewaakt door de workflow motor zodat actiehouders tijdig worden gesignaleerd en wettelijke en klantafspraken worden nagekomen. U ziet welke acties bij wie staan te wachten. Indien gewenst worden actiehouders via e-mail gesignaleerd zodat men niet altijd de applicatie hoeft open te houden. processturing Om niet bij ieder griepje volle actielijsten te creëren, worden de acties die wat verder in de toekomst liggen geparkeerd. Deze worden automatisch zichtbaar of er kan pro-actief aan gewerkt worden door ze eerder te activeren. Indien cases moeten worden samengevoegd, dan wordt dit niet alleen duidelijk gemaakt via een *-symbool. Ook de bewakingstermijnen zijn hierop aangepast en de acties uit de eerdere cases zijn beschikbaar in deze case.

11 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Brieven en e-mails worden op basis van uw eigen sjablonen automatisch gevuld, verstuurd en toegevoegd aan het on-line dossier. Indien gewenst worden de documenten automatisch via e-mail naar de betrokkene(n) verstuurd. Alle correspondentie kan vanuit het case formulier geopend worden. correspondentie De betrokkenen kunnen eenvoudig bijlagen toevoegen en deze koppelen aan onderwerpen.

12 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering De FML’s kunnen via matching gebruikt worden om te bekijken welke tijdelijke taken of welke andere functies passen voor een zieke. Meer weten? Kijk dan even via de knop ‘Matching’. fml U kunt een set functie FML’s aanmaken waarin u aangeeft wat de belasting in die functie is. Om dit vlot te doen kunt u met sjablonen werken. Deze functie FML’s kunt u aan de zieke koppelen. U geeft aan op welke punten de zieke minder belast kan worden.. Vanuit de case is nu via symbolen in 1 oogopslag te zien waar de knelpunten te zitten. U kunt ook eenvoudig eerdere FML’s voor deze zieke bekijken.

13 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Via matching benut u de nog aanwezige capaciteiten van een zieke. We brengen daarvoor de vraag en aanbod bij elkaar door tijdelijke taken te matchen met zieken. Het aanmelden van taken kunt u laagdrempelig maken door het eenvoudige formulier. Na aanmelding kan de taakbelasting worden bepaald. Hierna is de taak beschikbaar voor matching en kunnen betrokkenen de status volgen. matching

14 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering VMplus begeleidt in de reintegratie van zieken in een aangepaste functie of in een tijdelijke taak. Nadat u aangeeft wat de capaciteiten zijn (via FML methodiek) kunt u matchen, de taak reserveren en de voortgang in een taak volgen. U kunt kijken vanuit de zieke – welke taken kan deze vervullen, of vanuit de taak – welke zieken kunnen in aanmerking komen. U kunt matchen op 1 of meer criteria. De criteria hebben niet alleen betrekking op (FML) capaciteiten, maar ook op werktijden, reisafstanden etc. Op basis van de criteria worden geschikte matches getoond die u kunt vastleggen. matching

15 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering medisch dossier Het afgeschermde medisch dossier toont alle medische kaarten (dienstverbanden). Ook kunnen algemene aantekeningen en bijlagen worden toegevoegd. De medische kaart toont o.a. de verzuimhistorie. Vanuit hier kunnen de cases geopend worden. In de medische case kunnen naast aantekeningen en bijlagen de formele cas- en cvo coderingen worden toegevoegd. Hiervoor is een handige zoekfunctie beschikbaar. Met 1 druk op de knop genereert VMplus het formulier ‘Medische informatie bij WIA’, met daarin de gewenste medische informatie.

16 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering U kunt vervolgens voor bedrijven en periodes een doorbelastingsbestand aanmaken. Dit bestand kunt u gebruiken ten behoeve van uw facturatie. Eerder aangemaakte bestanden kunnen via allerlei zoekcriteria bekeken worden, zodat b.v. per afdeling de kosten inzichtelijk zijn. Er zijn ook geanonimiseerde overzichten beschikbaar. In de definitie van uw verrichting legt u vast of deze – en zo ja hoe – gefactureerd moet worden.

17 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering rapportage Op basis van de geselecteerde criteria, zoals de verzuimperiode - wordt de verzuim cockpit geladen. Bij “actuele stand” worden alleen de actuele verzuimcijfers getoond. Er kan ingezoomd worden op afdelingsniveau. Als er hiërarchie is tussen afdelingen, is dit zichtbaar. In de cockpit worden de verzuimpercentages en - frequenties getoond van de gekozen afdeling, al dan niet gesplitst in verzuimklassen. Extra verdieping op de verzuimcijfers per afdeling is mogelijk.

18 verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Hartelijk dank voor uw interesse! Voor een live demo – gericht op uw situatie – neem contact op met sales@vmplus.nl of klik hier


Download ppt "Verzuimmeldingcorrespondentie matchingrapportage verrichtingenagendering fmlmedisch dossier Ik wil zien processturing facturering Klik op een tabje voor."

Verwante presentaties


Ads door Google