De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Pierre Bonte, MD RIZIV Dienst RDQ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Pierre Bonte, MD RIZIV Dienst RDQ."— Transcript van de presentatie:

1 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Pierre Bonte, MD RIZIV Dienst RDQ

2 Scope Vereenvoudiging van de administratieve procedures in het domein van de gezondheidszorg door middel van informatisering

3 Definitie •Hetzelfde kunnen doen in minder stappen, wat resulteert in een besparing aan tijd en kosten (vereenvoudiging) •Meer kunnen doen met dezelfde middelen zonder de kwaliteit van het geleverde werk in het gedrang te brengen (modernisering)

4 Valkuilen Vereenvoudiging door middel van informatisering is NIET een vertaling van een papieren workflow naar een digitale workflow

5 Uitdaging

6 Complex & multidimensionaal StrategischTechnisch JuridischOrganisatorisch Vereenvoudiging is een samenspel van verschillende partners en factoren.

7 Domeinen eHealtheCare MyCareNetMyRIZIV Wat betreft administratieve vereenvoudiging en modernisering levert het RIZIV een substantiële bijdrage in 4 domeinen.

8 Domeinen eHealtheCare MyCareNetMyRIZIV Het eHealth platform werd toegelicht door de heer Frank Robben.

9 Domeinen eHealtheCare MyCareNetMyRIZIV Het eCare platform werd toegelicht door Dr. Ri De Ridder.

10 Domeinen eHealtheCare MyCareNetMyRIZIV Online accreditering Online gegevensbeheer Elektronische verkiezingen Medattest Medega (samen met FOD VVVL)

11 Domeinen eHealtheCare MyCareNetMyRIZIV Verzekerbaarheid eFacturatie eAttest eASY

12 MyCareNet De diensten die ter beschikking gesteld zullen worden via het MyCareNet platform kunnen onderverdeeld worden als volgt: •Verzekerbaarheid (elektronisch raadplegen van de verzekerbaarheid van de patiënt) •eFacturatie •eAttest •eASY (elektronisch Akkoordensysteem) Het is de bedoeling om het overmaken van administratieve documenten overbodig te maken en het papier zoveel mogelijk af te schaffen.

13 eASY (Hoofdstuk IV) In het KB van 21 december 2001 worden de voorwaarden voor de vergoeding van de geneesmiddelen vastgelegd. De vergoedbare geneesmiddelen onderverdeeld in verschillende hoofdstukken, waaronder: •Hoofdstuk I : geneesmiddelen waarvan de geregistreerde indicaties onder bepaalde voorwaarden worden vergoed met een controle achteraf (a posteriori) •Hoofdstuk II : geneesmiddelen waarvan de geregistreerde indicaties zonder beperkingen worden vergoed •Hoofdstuk IV : geneesmiddelen waarvan de geregistreerde indicaties onder bepaalde voorwaarden worden vergoed na voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer (a priori)

14 eASY (Hoofdstuk IV) Informatie over de voorwaarden, de termijnen en de procedures kunt u op twee manieren terugvinden op de website van het RIZIV: 1.hetzij specifiek voor hoofdstuk IV onder de vorm van één samenvattend PDF bestand (± 2000 pagina’s) via de link http://www.riziv.be/drug/all/drugs/reglementation/medicalproducts/l ast/pdf/chapter4.pdf http://www.riziv.be/drug/all/drugs/reglementation/medicalproducts/l ast/pdf/chapter4.pdf De terugbetalingsvoorwaarden zijn hernomen in paragrafen. Na iedere paragraaf volgt een lijst van de geneesmiddelen waarop de voorwaarden van toepassing zijn.

15 eASY (Hoofdstuk IV)

16 Vervolg… Informatie over de voorwaarden, de termijnen en de procedures kunt u op twee manieren terugvinden op de website van het RIZIV: 2.hetzij in het algemeen voor alle geneesmiddelen met behulp van de zoekmotor via de link http://www.riziv.fgov.be/inami_prd/ssp/cns2/pages/SpecialityCns.asp http://www.riziv.fgov.be/inami_prd/ssp/cns2/pages/SpecialityCns.asp

17

18

19 Specifiek aanvraagformulier

20 Administratie

21 Huidige procedure

22

23 Nieuwe procedure •Gevalideerde Authentiek Bron Geneesmiddelen •Structurering Hoofdstuk IV •Webservices in te bouwen in EMDMI (Homologatie) •Webapplicatie (CIVARS) voor gebruik zonder EMDMI

24 GAB Geneesmiddelen •Gevalideerde Authentiek Bron Geneesmiddelen –Referentiebestand geneesmiddelen –Referentiebestand reglementering Hoofdstuk IV •Samenwerking van 3 partijen (elke partij is verantwoordelijk voor de gegevens waarvoor hij als authentieke bron geldt): –RIZIV / INAMI –FAGG / AFMPS –BCFI / CBIP •Coördinatie & hosting door eHealth platform •CIVICS (Chapter IV Information and Consultation System)

25 Structurering Hoofdstuk IV 1ste fase: niet semantische bewerking van de vergoedingsvoorwaarden (maximale informatie door minimale ingrepen) (1)opsplitsing van tekst in alinea's (2)bijkomende informatie (2)aanduiden van type aanvraag 2de fase: codering, toevoegen van nieuwe (internationale) classificaties, nieuwe structurering, re-engineering

26 Voorbeeld

27

28

29

30 Types aanvragen akkoord •Type 1 –Er wordt een onmiddellijk antwoord gegeven (akkoord/weigering) •Type 2 –De adviserend geneesheer is van mening dat er een persoonlijke controle nodig is. –Uitgestelde beslissing De adviserend geneesheer beslist over de classificatie van een aanvraag als type 1 of type 2.

31 • gebruikersbeheer • encryptie • timestamping Informatiestromen VI VI VIVI NIC MyCareNet NIC MyCareNet Apotheker eHealth

32 Geneesheren •Aanvraag akkoord –Nieuwe aanvraag –Verlenging –Bijlage(n) –Annulering –Stopzetting •Raadpleging akkoord(en)

33 Apothekers •Raadpleging akkoord •Registratie aflevering

34 Verzekeringsinstellingen •Backoffice is verschillend per V.I. •Centrale database akkoorden •MyCareNet verzorgt de dispatching naar de V.I. van de betrokken patiënt •Planning acceptatietesten februari 2012

35 Voordelen •Centralisatie van de geneesmiddelen en terugbetalingsvoorwaarden in één authentieke bron •Een enkel generisch aanvraagsysteem (geen specifieke aanvraagformulieren meer) •Snelheid: onmiddellijk akkoord voor een groot aantal geneesmiddelen, zodat de patiënt zich na de consultatie bij de arts onmiddellijk naar de apotheker kan begeven •Betere communicatie tussen voorschrijver en adviserend geneesheer (weigering, inlichtingen, bijlagen, enz…)

36 Voordelen •De bestaande akkoorden worden gegroepeerd in een enkele database die kan geraadpleegd worden door die zorgverleners met dewelke de patiënt een therapeutische relatie heeft (evenals ook door de patiënt zelf) •Administratieve vereenvoudiging •Re-engineering van de bestaande procedures en betere structurering van de toekomstige wetgeving

37 Besluit Making things is a hell of a job. We want to go for it


Download ppt "ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Pierre Bonte, MD RIZIV Dienst RDQ."

Verwante presentaties


Ads door Google