De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REFLECTIE OP Geert Kinkhorst Hogeschool Utrecht 2013 REFLECTIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REFLECTIE OP Geert Kinkhorst Hogeschool Utrecht 2013 REFLECTIE."— Transcript van de presentatie:

1

2 REFLECTIE OP Geert Kinkhorst Hogeschool Utrecht 2013 geert.kinkhorst@hu.nlgeert.kinkhorst@hu.nl REFLECTIE

3

4 • Veel studenten hebben een hekel aan reflectie en leren er weinig of niets van • Portfolio’s docenten: reflectie niet veel beter dan bij studenten • Reflectieve leeractiviteiten worden niet als zodanig herkend • Beoordeling reflectie is problematisch • Geslaagde reflecties leiden tot krachtige en duurzame leerresultaten Praktijkobservaties

5 Waarom hebben studenten vaak een hekel aan reflectie ? Resultaat is niet interessant: • op het verkeerde moment (mosterd na de maaltijd) • niet over interessante ervaringen • geen eigen vraag of doel • geen nieuw gezichtspunt dat cognitieve spanning oproept; blijven hangen in wat je al weet • je leert er niet van: weinig of geen feedback op resultaat Proces is moeizaam: • onduidelijkheid over activiteiten, resultaten en criteria

6 Vragen rond reflectie • Kunnen studenten reflecteren ? • Hoe wordt reflectie zinvol en spannend ? • Welk niveau kun je verwachten en hoe toets je dat ?

7 Kunnen studenten reflecteren ? Cognitieve ontwikkeling

8 • Planning en programmering van het eigen gedrag: cognitieve controle • Probleemoplossend gedrag • Zelf geïnitieerd zoeken • Impulsremming, filtering • Cognitieve flexibiliteit: het wisselen van concept • Zelfevaluatie in relatie tot gestelde doelen en sociale normen • Evaluatie van intenties en beleving van anderen • Kiezen op grond van sociale, emotionele en rationele criteria Bron: Jolles, J., et al., Brain Lessons. A contribution to the international debate on Brain, Learning & Education. NOW, 2006. Functies prefrontale cortex

9 Ontwikkeling prefrontale cortex • Functionele ontwikkeling als controlecentrum voltooit zich in de adolescentie, ± 16-25 jaar • rijping bij jongens later dan bij meisjes • individuele verschillen in tempo • ontwikkeling niet autonoom: omgeving van invloed op effectiviteit en efficiëntie Bron: Jolles, J., et al., Brain Lessons. A contribution to the international debate on Brain, Learning & Education. NOW, 2006.

10 Hoe wordt reflectie zinvol en spannend ? • Helderheid over (deel)activiteiten, resultaten en criteria, uitgewerkte voorbeelden van reflectie • Betekenisvolle ervaringen als object van reflectie • Cognitieve spanning die prikkelt tot reflectie • Dialoog: deskundige en/of uitdagende feedback • Beschikbaarheid nieuwe, geobjectiveerde perspectieven: analysemodellen • Mogelijkheid om reflectieresultaat productief te maken: geen mosterd na de maaltijd

11 Reflectie : definitie Reflectie is het onderzoek van ervaringen naar het handelen en de onderliggende oordeelsvorming met als doelen: • beter in je vak te worden, vakexpertise te ontwikkelen (methodiekreflectie) • je persoonlijke effectiviteit te vergroten, door zelfkennis meer bewuste keuzes en regie (zelfreflectie)

12 • Ons gedrag gestuurd door aannames • Grotendeels op automatische piloot • Reflectie is overgaan op handbediening • Voorbeeld docent reageert op vraag student Gedrag en aannames

13 Reageren op vraag van student: Vraag beantwoorden Andere vraag beantwoorden Vraag terugspelen Vraag doorspelen Vraag afwijzen Vraag bevragen Vraag herformuleren Vraag in stelling omzetten Tacit knowledge

14 Reflectie en oordeelsvorming RedenerenIntuïtiePerceptie •Snel •Automatisch •Parallel •Moeiteloos •Associatief •Inflexibel •Emotioneel Twee soorten oordeelsvorming Proces Percepties In hier en nu Gebonden aan stimuli Conceptuele representaties Over verleden, heden en toekomst Kunnen door taal worden opgeroepen Inhoud Naar D.Kahnemann in http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf Blinde vlekkenOvergeneralisatiesRationalisaties •Traag •Gecontroleerd •Serieel •Inspannend •Regel gestuurd •Flexibel •Neutraal

15 Twee soorten reflectie MethodiekreflectieZelfreflectie Kennisontwikkeling: vakmanschapPersoonlijke effectiviteit: zelfsturing Betreft grotendeels bewust handelenBetreft grotendeels onbewust handelen Expliciete, formele kennis, handelingen en redeneringen Impliciete ervaringskennis, automatisch gedrag en intuïtieve oordeelsvorming HypothesetoetsingOpen zoektocht Ervaring betekenis geven vanuit theorie Bewustwording en onder regie brengen van gedrag

16 Zelfreflectie Ervaring Reflectie 1. Beschrijven 2. Evalueren Episode Feiten | Beleving Eigen aandeel Doel of vraag 3. Analyse vanuit nieuwe perspectieven Bewustzijn Aannames Oordelen Opvattingen Emoties Normen Waarden Alternatieven Bijgestelde aannames Gedragsalternatieven Werkmodel 4. Generaliseren Ervaring Feedback Analysemodellen Feedback 5. Consequenties verkennen

17 Reflectie vraagt: • operationalisering • een ontworpen leerproces • een dialogisch proces • cognitieve spanning • geobjectiveerde perspectieven Boodschappenlijstje

18 Leeromgevingen • Expliciete reflectiedemonstratie in theorielessen • Reflectieopdrachten koppelen aan praktijkleren • Dialogische omgevingen: intervisie/supervisie/casuïstiekbesprekingen/reviews halverwege projecten • Workshops over deelvaardigheden en analysemodellen • Afschaffen van open, individuele, schriftelijke reflectieopdrachten aan het eind van een taak • Reflectie vooral gericht op uitbreiding gedragsrepertoire, minder of niet op motieven en verantwoording

19 StartniveauEindniveau Stappen, niveaus en criteria zelfreflectie EvaluatieBetekenis en impact onduidelijk Geen expliciete criteria Externe attributie Ongerichte vraag of doel Betekenis en impact helder Expliciete criteria Gerichte vraag of doel BeschrijvingOnduidelijk afgebakend incident: kluwen Geen scheiding tussen feiten en beleving. Eigen aandeel onduidelijk Duidelijk afgebakend incident. Scheiding tussen feiten en beleving Eigen aandeel duidelijk AnalyseSubjectief, ongewijzigd perspectief Beperkt tot handelingsniveau Jumping to conclusions Een of meer geobjectiveerde perspectieven: feedback, analysemodellen. Analyse van oordeelsvorming om aannames te onderzoeken en aan te passen GeneraliseringBeperkt zich tot incidentele ervaring Formuleert globaal inzicht en/of voornemen Thematiseert n.a.v. vergelijkbare situaties Formuleert keuzes in oordeelsvorming en gedrag Verkent consequenties

20 Aanbevolen literatuur • Argyris C.,(1991) Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review. http://pds8.egloos.com/pds/200805/20/87/chris_argyris_learning.pdf http://pds8.egloos.com/pds/200805/20/87/chris_argyris_learning.pdf • Argyris C. & D.Schön, (1974)Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. • Dijksterhuis A., (2007) Het slimme onbewuste. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker • Gilovich, T., D. Griffin & D. Kahneman (Eds.), (2002) Heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press • Gladwell, M. (2005) Blink. Little Brown and Company, • Kegan, R. & L.L.Lahey. (2001)How the way we talk can change the way we work. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. • Kinkhorst, G.F., (2010)‘Didactische ontwerpregels voor reflectie onderwijs’. Onderwijsinnovatie. Heerlen: Open Universiteit. http://www.educatie.onderzoek.hu.nl/~/media/sharepoint/Lectoraat%20Beroepsonderwijs/2010/arti kel%20OI%20Reflectie.pdf http://www.educatie.onderzoek.hu.nl/~/media/sharepoint/Lectoraat%20Beroepsonderwijs/2010/arti kel%20OI%20Reflectie.pdf • Schön, D. A. (1983) The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books Inc. Websites • http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahneman-lecture.html http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahneman-lecture.html • http://www.infed.org/thinkers/argyris.htm http://www.infed.org/thinkers/argyris.htm • http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm

21 Leeromgevingen We moeten expliciete reflectiedemonstratie in theorielessen gaan geven

22 Leeromgevingen Open, individuele, schriftelijke reflectieopdrachten aan het eind van een taak moeten we afschaffen

23 Leeromgevingen Reflectieopdrachten moeten we, als dat mogelijk is, altijd koppelen aan praktijkleren


Download ppt "REFLECTIE OP Geert Kinkhorst Hogeschool Utrecht 2013 REFLECTIE."

Verwante presentaties


Ads door Google