De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overdracht arbeidsmarktbevoegdheden naar de regio’s Uitdagingen van de zesde staatshervorming Peter van der Hallen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overdracht arbeidsmarktbevoegdheden naar de regio’s Uitdagingen van de zesde staatshervorming Peter van der Hallen."— Transcript van de presentatie:

1 Overdracht arbeidsmarktbevoegdheden naar de regio’s Uitdagingen van de zesde staatshervorming Peter van der Hallen

2 Wat komt (ondermeer) over • Maatregelen rond arbeidsmarktbeleid (gericht op bevorderen “tewerkstelling”) • Maatregelen rond opleidingsbeleid w.o. Betaald Educatief Verlof, Industrieel Leerlingwezen • Dienstencheques Focus vandaag: “tewerkstellingsbeleid”

3 Tewerkstellingsmaatregelen?? • Doel: via “financiële prikkel” werkgever aanmoedigen om werkzoekende (met bepaalde kenmerken) aan te werven • Technieken? – (ministeriële) ‘banenplannen’ (‘Smetbanen’, ‘Rosetta’, Monica’s) en bv GESCO (ter vervanging van BTK, DAC,… al of niet gecombineerd met – RSZ verminderingen (doelgroep of structureel) – Premie (bv RVA-premie kinderopvangtoeslag) – Geactiveerde uitkering – Wervings -en opleidingssubsidies (bv IBO) – …

4 Doelgroepverminderingen Bijzondere wet 6 de STH • De gewesten krijgen “volledige bestedingsautonomie voor de overgehevelde budgetten verbonden aan de doelgroepverminderingen” • Ze kunnen de overgehevelde middelen “naar goeddunken” gebruiken voor “verschillende vormen van arbeidsmarktbegeleiding” • RSZ, RSZPPO, RVA, POD Maatschappelijke integratie blijven instaan voor technische uitvoering

5 Doelgroepverminderingen Bijzondere wet 6 de STH: • Structurele RSZ verminderingen blijven federaal • Federaal mag geen nieuwe doelgroepen meer invoeren noch bestaande doelgroepregelingen wijzigen na de overdracht • Gewesten mogen enkel RSZ verminderingen toekennen in functie van “eigen kenmerken werknemers” (nadeel compenseren). “Verminderingen mogen geen concurrentietool tussen gewesten in het leven roepen “

6 Wat zijn (RSZ) doelgroepverminderingen?? • = forfaitaire RSZ-vermindering voor de werkgever gedurende een aantal kwartalen; bovenop (+) de structurele patronale lastenvermindering (= korting van +- 400 E kwartaal. – Vaak gelden er forfaits, bvb 1.000 en 400 EUR per kwartaal. – Welk forfait van toepassing is, en hoelang het wordt toegekend, variëert in functie van de doelgroep. • ‘sectorale’ kortingen • Toekenningscriterium=plaats van tewerkstelling

7 W ELKE DOELGROEPVERMINDEREN KOMEN OVER ? Jonge werknemers: • Doelgroepvermindering tijdens tewerkstelling van bepaalde categorieën jongeren tot 18 jaar. • Doelgroepvermindering tijdens tewerkstelling van bepaalde categorieën jongeren tot 26 jaar • Doelgroepvermindering kansarme jongere Oudere werknemers:Oudere werknemers • Doelgroepvermindering voor werknemers vanaf 54 jaar • Mentor-vermindering HerstructureringenHerstructureringen: • Doelgroepvermindering bij de aanwerving van een werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering Sectoraal: – Baggersector, sleepvaart, koopvaardij – Kunstenaars – Onthaalouders – Huispersoneel • GESCO

8 Geactiveerde uitkeringen Langdurige werkzoekenden: Langdurige werkzoekenden • Activa • Doorstromingsprogramma's (WEP) • Sociale inschakelingseconomie (SINE) Leefloongerechtigden: • Artikel 60/61 • Langdurige werkzoekenden Langdurige werkzoekenden • PWA* ( beambten en werking komen over, indien gewesten continueren ook de ‘uitkering’)

9 RVA - Premies • Volgende premie-systemen komen over – Opleidingsuitkeringen, stageuitkeringen – Werkhervattingstoeslag – Jongerenbonus non profit – Mobiliteitstoeslag – Kinderopvangtoeslag – Premie beroepsopleiding

10 Startbaanovereenkomsten • Overdracht van de projecten ‘startbanen’ die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften - (vb Vlaanderen’jo-jo projecten en projecten verkeersveiigheid)

11 Samenwerkingsovereenkomsten • Worden opgezegd • Middelen worden overgedragen

12 Middelen? • Middelen komen over onder vorm van “globale dotatie” • Grootte-orde?? – Koffiedik kijken want federale overheid zal 3 jaar (2014,2015,2016) ‘deel inhouden’ als vorm van gewestelijke bijdrage aan overheidssanering. Voor arbeidsmarktbeleid zou dit een vermindering kunnen inhouden van 831 mio €

13 Middelen (in mln€)??? Ramingen SERV Vlinder AkkoordSERV- raming.VLWABHG totaal doelgroepkortingen687,3763,154,0%31,8%14,2% oudere werknemers338,0348,060,2%23,1%16,7% jonge werknemers (incl. risicogroepen)145,0162,063,6%27,5%8,9% langdurig werklozen155,0206,435,2%49,4%15,4% overige doelgroepkortingen49,346,757,2%33,9%8,9% specifieke sectoren33,134,063,7%16,0%20,3% onthaalouders14,213,976,4%22,6%1,1% Kunstenaars14,315,441,3%14,8%43,8% overige specifieke sectoren4,64,898,5%0,8%0,7%

14 Middelen (in mln €???) Ramingen SERV banenplannen1.018,21.097,443,2%48,0%8,8% Gesco RSZ291,5294,323,4%61,1%15,6% Gesco RSZPPO240,9318,345,0%50,9%4,0% Gesco Trekkingsrechten485,8484,854,0%38,2%7,8%

15 Middelen (in mln €) Ramingen SERV RVA (excl. winwin)225,8287,646,6% 44,4 %9,0% oude werklozen28,738,276,7%19,9%3,4% Individuele beroepsopleiding47,947,566,9%27,7%5,4% langdurig werklozen excl DSP, excl winwin122,3175,737,2%52,0%10,8% pm langdurig werklozen excl DSP, incl winwin438,0629,337,2%52,0%10,8% Doorstromingsprogramma's24,624,127,3%60,6%12,1% overige RVA2,32,144,3%51,0%4,7% Rest 1.972,52.019,658,6%28,8%12,5% activering leefloners (art 60/61)138,7235,342,8%32,4%24,8% controle beschikbaarheid38,040,139,9%46,5%13,7% PWA (beambten en werking)35,032,250,5%42,7%6,8% betaald educatief verlof83,9 65,3%23,8%10,9% loopbaanonderbreking79,089,566,6%29,1%4,3% Loopbaanonderbreking onderwijs82,044,475,3%21,4%3,3% dienstencheques 1.444,01.434,761,0%27,4%11,6% overige71,9559,547,4%41,5%11,1%

16 Uitdagingen • Overdracht regelen: hoe?? – Eerste fase: continuïteit en rechtszekerheid borgen, overnemen wat bestaat? – Tweede fase: eigen beleid ontwerpen?

17 Eigen beleid? • Opletten voor: Europa Neveneffecten Techniciteit Bijzondere financieringswet, addertjes onder het gras

18 Europa • Europese staatssteunregels – Selectief – Beperkt in de tijd – Proportioneel (in verhouding tot wat je wil bereiken)

19 Neveneffecten • Substitutie: de gesubsidieerde doelgroep verbetert zijn kans ten koste van een andere niet-gesubsidieerde doelgroep • Deadweight: ook zonder subsidie zou doelgroep aangeworven zijn (“meeneemeffect”) • Stigma: met die doelgroep moet iets fout zijn..

20 Techniciteit • RSZ, RVA operatoren! – RSZ: plaats tewerkstelling – RVA: woonplaats Facturatie ‘technische prestaties’? • Koppelen aan de aanwerving/instroom en doorstroom opvolgen!? • Tijdelijk van aard door degressief maken (voordeel daalt met tewerkstellingsduur)? • Selectief (specifieke groep) welke?? • Koppelen aan bv. loonhoogte, werkloosheidsduur, scholingsniveau,…?? • Combineren met opleidingsverplichting?? • Ook impact van gedrag (wervingsgedrag werkgever, zoekgedrag werknemer) opvolgen??

21 Financieringswet, addertjes • Bijzondere financieringswet – Overdrachtsregeling is veel ingewikkelder dan Vlinderakkoord liet uitschijnen – ‘Financiële ‘manna’ ingeperkt door bijdrage aan saneringsverplichtingen opgelegd door overheid en beperkte koppelingen aan evolutie bruto binnenlands product (bbp)

22 Dotatie arbeidsmarktbeleid (1) (SERV) Basisbedrag € 4.436 mln in 2013 € 3.953 mln excl trekkingsrechten € 434 mln voor 90% trekkingsrechten € 48 mln voor 10% trekkingsrechten die niet vermeld worden Vlinderakkoord: € 4.010 mln in 2011 (excl win-win) Eigen raming: € 4.272 mln in 2011 (excl win-win) Beperkte stijging? Quid raming dienstencheques? Deel exclusief trekkingsrechten aanpassen aan inflatie en 100% bbp om tot basisbedrag 2015 te komen, vervolgens 90% van nemen en verhogen met € 434 mln (trekkingsrechten) Basisbedrag 2015 = € 4,2 mld

23 Dotatie Arbeidsmarktbeleid (2)(SERV) • Dotatie in 2015 (€ 4,2 mld) bestaat uit drie delen – Basisdotatie (€ 3,5 mld) – Deel opgenomen in andere dotatie (ongeveer € 500 mln) – Deel te financieren via verkeersboetes (ongeveer € 200 mln) • Basisdotatie in 2015 verminderd met € 831 mln omwille van sanering overheidsfinanciën (recurrent) • Verdeelsleutel verschillend naargelang financieringsbron – Basisdotatie: fiscale capaciteit (63,2%) – Tweede dotatie: 50,33% – Verkeersboetes: plaats van inning (momenteel onduidelijk) • Overgangsbedrag: onduidelijk

24 Arbeidsmarktbeleid (3)(SERV) Evolutie van dotaties Basisdotatie en tweede dotatie: • 2016: inflatie en 100% bbp • Basisdotatie in 2016 opnieuw verminderd met € 831 mln (bovenop inspanning van € 831 mln in 2015, dus in totaal € 1.662 mln inspanning) • Vanaf 2017: inflatie en 55% bbp (voor zover beperkt tot 2,25%) • Beperkte koppeling aan bbp (55% ipv 70%) leidt tot bijkomende saneringsinspanning van ongeveer € 8 mln in 2017 • Vermindering van basisdotatie voor sanering in 2015 en 2016 leidt ook tot minder sterke groei van voorzien in vlinderakkoord Verkeersboetes • Inflatie per hypothese • In Vlinderakkoord sprake van totaliteit middelen gekoppeld aan deel van bbp-groei


Download ppt "Overdracht arbeidsmarktbevoegdheden naar de regio’s Uitdagingen van de zesde staatshervorming Peter van der Hallen."

Verwante presentaties


Ads door Google