De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ De (voor)waarden van cultureel ondernemen Geert Drion – Joris kok Cultuur in beeld, 25 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ De (voor)waarden van cultureel ondernemen Geert Drion – Joris kok Cultuur in beeld, 25 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 + De (voor)waarden van cultureel ondernemen Geert Drion – Joris kok Cultuur in beeld, 25 november 2013

2 + Denkkader, handelingskader

3 Ontwikkelingen in het publieke domein, lokale infrastructuur

4 + Publieke domein helt af: er rolt steeds meer naar markt en burger  adagium: cultuurbeleid is aanvullend op de markt  adagium: cultuurbeleid is aanvullend op burgerkracht

5 + Hoe smaller de verantwoordelijkheid van de overheid wordt opgevat, hoe zorgvuldiger deze moet worden ingericht

6 + Urgentie: zorgen over de (lokale) infrastructuur  Bezuinigingsdruk is extreem hoog  Beleidsruimte is leeg  Traditionele posities en gedachtengoed verlaten  Defensief instrumentalisme voert de boventoon => weinig waarde-gedreven beleid => veel opportunisme (anything goes)  Kans op schade en ongelukken

7 + Urgentie: perspectief is (te) smal  Zoeken naar ondernemerschap: in cultuursector vooral opgevat als financiële autonomie  Doet geen recht aan de complexe verhoudingen tussen overheid, instelling en publieke omgeving  Doet geen recht aan het bijzondere karakter van kunst en cultuur

8 + Urgentie: patronen  Instellingen  Subsidievolgers / zelfbehoud / concurrentie  Specialisatie / nichevorming  Derde weg?  Overheid  Afstoten en aanbesteden  Dicteren / naar binnen halen  Derde weg?

9 +

10 + Drie vragen 1. Hoe richt je die smalle publieke verantwoordelijkheid in? 2. Wat zijn de waarden die daaraan richting kunnen geven? 3. Welke vormen passen daarbij?

11 + Omstreden gebied: wat gebeurt daar? Markt Burger Publiek Domein Publiek Domein

12 + Verschil maken is: waarde toevoegen Markt Burger Publiek Domein Publiek Domein

13 + Moore: waarde toevoegen kun je operationaliseren Operatio- neel vermogen Legitime- rende omgeving Toe- gevoegde waarde Toe- gevoegde waarde

14 + Voortdurende adaptatie Operatio- neel vermogen Legitime- rende omgeving Toe- gevoegde waarde Toe- gevoegde waarde Toe- gevoegde waarde Toe- gevoegde waarde Operatio- neel vermogen Legitime- rende omgeving

15 + Maatschappelijk ondernemen  Voorzien in behoefte (is niet hetzelfde als verlangen) van publiek  Waarde toevoegen aan de publieke sfeer LET OP  Niet objectief  Altijd ambigue  Arena van belangen en interpretaties  Raamwerk voor samenwerken, keuzes maken en spreken over succes

16 + Sleutelwoorden  Waardengestuurd  Voortdurende adaptatie  Legitimatie en autorisatie onderdeel werkwijze  Eigenaarschap ligt in het midden  Co-creatie

17 + Rol instelling  Creative hub, platform, “versneller”  Gedeeld eigenaarschap  Soepele rollen: verbinden, faciliteren, ontwikkelen, produceren, distribueren, verkopen  Veelheid aan doelen en vormen  Legitimering (autorisatie), toegevoegde waarde en operationeel vermogen vormt zich steeds IN de praktijk

18 + Voorwaarden  Contextgedreven werken  Van buiten naar binnen  Ontregelen, flexibiliseren, hybride vormen  Acquisitie, uitvoering en klantcontact zo laag mogelijk in de organisatie autoriseren  Derde weg: maatschappelijk ondernemen

19 + Rol (lokale) overheid  Loslaten in vertrouwen (ROB-RMO-RvC)  Grensvlakken faciliteren (RMO)  Durven waardengestuurd werken (SER)  Lerende overheid (WRR)

20 + Voorwaarden  Opereren in netwerksamenleving  Waarden formuleren  Faciliteren van maatschappelijk middenveld  Eigenaarschap in het midden durven leggen  Financiering wijzigen in combinatie van basisfinanciering en contractfinanciering  Strijdpunten:  Horizontaliseren?  Co-creërende overheid? (participatie” trap”)

21 + (Voor)waarden van cultureel maatschappelijk ondernemen  Waarden toevoegen (de waardenfabriek)  Dat samen doen (in waardenallianties die legitimeren)  Eigenaarschap in het midden leggen  Financiering daarop afstemmen  Contextgedreven werken en denken  Plekken van waardeoverdracht centraal stellen: hub’s waar versnelling, verbinding, her-combineren, verspreiding, productie en innovatie plaatsvindt, op het snijpunt van publiek, markt en inhoudelijke professionaliteit

22 + Praktijk?  Bezuiniging als breekijzer voor transitie (…..maar doen de gemeenten wel mee…?)  It takes three - or more (…..maar samenwerken ontstaat niet vanzelf…)  Voorbij de dogma’s  Subsidie verminderen maakt creatief?  Kiezen of kaasschaaf?  Armoedebeleid of cultuurbeleid?  Stenen of mensen?  Functies of instellingen?


Download ppt "+ De (voor)waarden van cultureel ondernemen Geert Drion – Joris kok Cultuur in beeld, 25 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google