De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De waarheid van de islam

Verwante presentaties


Presentatie over: "De waarheid van de islam"— Transcript van de presentatie:

1 De waarheid van de islam
Wie ben ik? De bronnen Ex Muslims Reactie op JJDeRuiter Politieke middelen tegen islam Boeken over islam Actuele waarnemingen

2 Wie ben ik? Mijn boek (van slippendrager tot lokale Wilders) gratis aangeboden voor de geinteresseerde student met overzicht artikelen over islam, PVV, christendom, islam-items ->boerkaverbod in APV op lokaal niveau Uitgebreide reactie op boek JJDR ideologie van de PVV Website Spakenburgse Vrijheids Partij Weblog Boek Life of Mohammed gratis vertaling Overigens : Alle informatie van deze presentatie is te vinden op

3 Hadith (Stories about Mohammed) Sirat (Biography of Mohammed)
De bronnen Koran (Word of allah) Hadith (Stories about Mohammed) Sirat (Biography of Mohammed) Stelling: Om achter de waarheid van de islam te komen moet je de bronnen bestuderen! Dus koran niet verbieden! Vraag: Kent de (gematigde) moslim de bronnen wel goed genoeg? Zie gratis DVD Islam & Truth voor het antwoord

4 Ex Muslims Ervaringsdeskundigen YouTube
Sam Solomon (al hijra) Wafa Sultan (a god who hates) Ibn Warraq (Leaving islam) Stelling: Het verhaal van ex-moslims geeft een erg betrouwbaar beeld over de ware aard van de islam Zij zeggen allen de islam is kwaadaardig! Vraag: geloof jij het verhaal van ex-moslims of van JJDR over de islam?

5 Reacties op JJDeRuiter
Should the thoughts of this book find their way into a political program and actually be carried out, the inevitable result would be war. (P. 12) Als het gedachtegoed van het boek van GW wordt omgezet in een politiek programma dan zal het resultaat onvermijdelijk oorlog zijn. Stelling wordt niet onderbouwd! GW roept nergens op tot geweld, hanteert de pen en het woord JJDR haalt zaken uit haar verband. BV zijn argumentatie over het schieten in knieen! Deze tactiek van oneigenlijke argumentatie is structureel voor het pamflet van JJDR

6 Reacties op JJDeRuiter
Wilders does not juxtapose his truth with Islam’s truth. (P. 15) Wilders toetst zijn waarheid niet aan de waarheid van de Islam Er is slechts 1 waarheid over de islam . Wel meerdere waarheidsclaims, maar welke is waar? Dit kan op basis van de volgende criteria: Is de waarheidsclaim consistent? Hij is niet met zichzelf in tegenspraak? Correspondeert de waarheidsclaim met de werkelijkheid? Is islam echt een vredelievende godsdienst? De werkelijkheid laat het tegendeel zien!?

7 Reacties op JJDeRuiter
Teachings in the Bible lead to verbal violence and occasionally to physical harm as well. (P. 26) Verhalen/lessen in de Bijbel leiden tot verbaal geweld en af en toe ook tot fysiek geweld Onbewezen stelling! Breivik slecht/geen christen, Mohammed B goed moslim!? Lees het Hamas manifest en daag JJDR uit om met hedendaagse soortelijk voorbeeld te komen van christelijke zijde. Citaat Hamas manifest The Slogan of the Islamic Resistance Movement: Allah is its target, the Prophet is its model, the Koran its constitution: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes. In tegenstelling tot de koran doet de Bijbel geen oproepen tot geweld die gelden voor alle plaatsen en alle tijden. Geen Jihad in Bijbel!!! Dit is een wezenlijk verschil tussen islam en christendom!

8 Reacties op JJDeRuiter
In the end, making a distinction between the ideology and its followers can only lead to disaster. Because, ultimately, the followers are all potential instruments of this evil ideology and as such a danger to world peace. If Wilders’ view of evil Islam and its potentially evil adherents were to become part of mainstream political thinking and acting, would that not create a huge risk of these followers becoming the objects of violence? Het maken van onderscheid tussen een ideologie en zijn volgelingen leidt tot een ramp!? Allereerst waarom leidt een onderscheid tussen een ideologie en zijn volgelingen altijd tot een ramp? Hebben we in het verleden niet succesvol het communisme bestreden, terwijl we geen enkele haat koesterden tegenover de communisten als personen? En ten tweede, wiens schuld is het dan? Is het niet de schuld van de volgelingen van de islam die hier verantwoordelijk zijn. Kijk naar het aantal slachtoffers sinds 9/ 11, zie website Overigens waar is de film Fitna over het christendom? En een christelijke versie van

9 Reacties op JJDeRuiter
Would it not create a situation where the people, or even the authorities, convinced of the risk Muslims constitute, will act accordingly and start oppressing and chasing them? (P. 28) Krijgen we geen overheid, overtuigd van de risico’s van islam die moslims gaat onderdrukken? Waarom? Is het niet een veel groter risico als de autoriteiten niets doen, de andere kant op kijken, en de aanwakkering van haat en discriminatie hun gang laten gaan? Is het niet de taak van de overheid om het recht te handhaven aldus Romeinen 13:1-7? In Indonesie heeft de overheid niets gedaan aan een opkomende islam. Het resultaat is – kerken worden afgebrand, christenen vermoord. Ook in Nigeria en vele andere islamitische landen. Zie voor cijfers over christenvervolging door de fundamentalistische islam. Wie garandeert mij dat dit ook niet in europa gaat gebeuren bij een opkomende islam?

10 Reacties op JJDeRuiter
Any spoken or written text that could be interpreted as allowing violence should never be part of a religion or ideology. (P51) Elke tekst wat kan worden geinterpreteerd als het toestaan van geweld zou nooit onderdeel van een religie of ideologie mogen zijn Is deze stellingname zelf niet interpretabel als een oproep tot geweld (en dus zichzelf tegensprekend), in de zin dat ik dit als onderdrukkend kan interpreteren?

11 Reacties op JJDeRuiter
Christianity is said to have gone through an enlightenment stage, as a result of which most Christians no longer take the violence in the Bible literally. What happened to Christianity can also happen to Islam (P.53) Het christendom heeft een fase van Verlichting doorgemaakt zodat hierna het geweld in de Bijbel niet meer letterlijk is genomen. Wat met het christendom is gebeurd kan dus ook gebeuren met de islam Dit is onzin om twee redenen. Christenen en Joden hebben nooit de geweldteksten uit het Oude Testament gebruikt om gewelddadig te zijn. Ten tweede heeft het christendom geen Verlichting meegemaakt, maar een Reformatie. In de Reformatie is men opnieuw de bronnen gaan lezen. Als men pleit tot een reformatie van de islam, zal dit m.i. alleen leiden tot meer fundamentalistisch geweld aangezien de Koran een aantal niet-opgeheven oproepen heeft tot geweld (bijvoorbeeld soera 9: 5 verse of the sword). In de Koran staan 164 haatteksten die ook in de Nederlandse en andere Europeese Moskeeën worden gereciteerd

12 Reacties op JJDeRuiter
The solution Wilders presents involves a high risk of invoking violence, even if he states repeatedly that his program should be realized by the word and the pen. Who will give me the assurance that this would indeed be the case? (P. 55) De oplossingen van Wilders bevatten veel risico’s tot geweld, ook al heeft hij het over de pen en het woord Of je het nu leukt vindt of niet, maar risico’s zijn er in het leven. JJDR maakt zich zorgen of Wilders’ aanpak bij het woord en de pen blijft. In dit weerwoord hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat ik die zorgen misplaats vind. Ik vind daarentegen dat JJDR zich meer om zichzelf zorgen moet maken. Immers zoals de bekende filosoof Karl Popper stelde: “Wanneer men een absolutie tolerantie betoont zelfs tegenover intolerante personen en men de samenleving niet verdedigt tegen hun aanvallen, zullen de verdraagzame personen uitgeroeid worden, en de tolerantie met hen. " (P. 163; Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, p. 265)

13 Reacties op JJDeRuiter
Eindconclusies Het pamflet van JJDR -Onderschat de ware aard van de islam Boycot het woord van ex-moslims Maakt oneigenlijk gebruik van Bijbelteksten Doet onbewezen stellingnames over islamkritische politiek Zet een vertekend beeld neer van de Bijbelse boodschap Wil alle ideologien, religies gelijk waarderen Is een politiek pamflet, weinig wetenschappelijk Toont dat de intoleranten van de toekomst de toleranten van nu zijn, gelijk Churchill: ‘de fascisten van de toekomst zijn de anti-fascisten van vandaag! Zeer merkwaardig dat een professor zo’n politiek pamflet kan schrijven en presenteren in een land waarin de positie van islamkritische docenten onder druk staat! JJDR zou meer objectief en neutraal moeten zijn ipv zo anti-PVV! Tot zover onze reactie op het pamflet van JJDR

14 Politieke democratische middelen tegen een opkomende islam (kleine selectie)
- Publieke oproepen tot gebed worden verboden. Evenals het bouwen van minaretten die boven de horizon van de nabije omgeving uitstijgen. - Het dragen van gelaatsbedekkende kleding als boerka's is in de publieke ruimten (OV, scholen, openbare gebouwen) niet toegestaan. Daar waar het dragen van gelaatsbedekkende kleding een probleem vormt voor het vinden van werk en een beroep wordt gedaan op een uitkering, zal gekort worden. - Het dragen van religieusgerelateerde kleding (bijv. hoofddoeken) door ambtenaren is niet toegestaan. - Financiele ondersteuning van culturele, politieke en religieuze instellingen vanuit aantoonbaar onvrije landen (zoals Saoedi-Arabie en Iran) is niet toegestaan. Voor een compleet overzicht en analyse Verkiezingsprogramma’s CU en PVV

15 Boeken over islam (selectie)
- Eindstrijd De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam door Hans Jansen en Bert Snel. - Dezelfde God? Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam door Mark Durie - de islam, kritische essays over een politieke religie door Sam en Wim van Rooy - De schijn-élite van de valse munters Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik door Martin Bosma (PVV- Tweede Kamerlid) - AL-HIJRA immigratie als paard van troje van de islam door Sam Solomon & E. Al Maqdisi - Inch’ Allah De islamisering van Europa door Filip Dewinter - Weg uit de islam Getuigenissen van afvaligen door Ibn Warraq (ex-moslim) - ISLAM voor varkens, apen, ezels en andere beesten door arabist Hans Jansen (grote denker van de SVP) - Vrucht van de boom historisch dossier over de Jihad door Peter Bontenius - ISLAM ONTSLUIERD door Ergun Mehmet Caner en Emir Fethi Caner - Bombrieven door Hans Jansen en Abdul-Jabbar van de Ven - The Islamic Trilogy alle boeken van The Center For the Study of Political Islam

16 Actuele waarnemingen van islam-expansie Correspondeert de waarheidsclaim met de werkelijkheid?
-> the political incorrect truth about islam Hieruit een korte bloemlezing New French president wastes no time in bowing down to Islam – BANS PORK from Presidential Elysee Palace Duitse deelstaat wil spotprenten islam weren Gebedsruimte voor moslims op kazerne Sicilië wordt binnenkort de trotse eigenaar van een mega moskee van meerdere miljoenen euro. De moskee, die in het middeleeuwse stadje Salemi in het zuidwesten van het eiland zal gebouwd worden, wordt gefinancierd door het emiraat van Qatar. Door gemeente gesubsidieerde Marokkaanse nieuwjaarsviering zonder vrouwen Fransen die met Noord-Afrikaanse vrouw trouwen, tot islambekering gedwongen door Franse ambassades Kerstliederen op scholen geschrapt vanwege islamitische kinderen Verplichte hoofddoek voor Britse agentes Etc etc etc etc allahu akbar


Download ppt "De waarheid van de islam"

Verwante presentaties


Ads door Google