De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisstof 6 Evolutie De meeste biologen geloven dat: Andere mensen geloven in het scheppingsverhaal van de bijbel (Genesis) 1…… alle dier- en plantensoorten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisstof 6 Evolutie De meeste biologen geloven dat: Andere mensen geloven in het scheppingsverhaal van de bijbel (Genesis) 1…… alle dier- en plantensoorten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Basisstof 6 Evolutie

3 De meeste biologen geloven dat: Andere mensen geloven in het scheppingsverhaal van de bijbel (Genesis) 1…… alle dier- en plantensoorten 2……in de loop van zéér lange tijd 3……..uit elkaar zijn ontstaan.

4 Darwinisme •Charles Darwin 1809 – 1882 •1859 “The origin of species”

5 Evolutie-theorie - feiten die argumenten vormen vóór de theorie - gaat uit van: 1) Variatie in erfelijke eigenschappen (genotypen) 2) Natuurlijke selectie 3) Soortvorming door isolatie Neo-Darwinisme = Evolutietheorie van Darwin gecombineerd met de huidige kennis over erfelijkheid

6 Variatie in erfelijke eigenschappen Geslachtelijke voortplanting Mutaties Nieuwe paren/recombinaties van bestaande genen/eigenschappen Plotselinge verandering van erfelijk materiaal door veranderingen aan een gen (DNA) Evolutie-theorie gaat uit van:- Variatie in erfelijke eigenschappen -Natuurlijke selectie -Ontstaan van nieuwe soorten

7 Natuurlijke selectie Individuen die het beste aangepast zijn aan het milieu hebben grootste overlevingskans. Organismen produceren teveel nakomelingen = Survival of the fittest Gunstige genen → veel overlevende én zich voortplantende nakomelingen. Mutanten blijven voortbestaan en het oorspronkelijke genotype sterft uit. Evolueren = Evolutie-theorie gaat uit van:- Variatie in erfelijke eigenschappen -Natuurlijke selectie -Ontstaan van nieuwe soorten Biologiepagina Stippelspel

8 Door isolatie vindt gedurende lange tijd geen voortplanting plaats tussen individuen van verschillende populaties. Evolutie-theorie gaat uit van:- Variatie in erfelijke eigenschappen -Natuurlijke selectie -Ontstaan van nieuwe soorten Nieuwe soorten

9 Darwinvinken Een bekend voorbeeld van het ontstaan van nieuwe soorten zijn de darwinvinken op de Galapagoseilanden. Eens allen afkomstig van het vaste land van Z-Amerika. Snavels aangepast aan het beschikbare voedsel van het eiland waarop ze leven. Doordat de vinken van de verschillende eilanden zich niet meer onderling voortplanten ontstaan uit de verschillende populaties verschillende soorten.

10 Basisstof 7: Argumenten voor evolutie Reconstructie ammoniet

11 Fossielen * Versteende overblijfselen van organismen * Afdrukken van organismen in gesteente Fossielen leren ons:In de geschiedenis van de aarde zijn soorten ontstaan én verdwenen! Fossielen zijn: * Resten organisme in o.a. ijs, barnsteen en teerputten

12 1. Dier gaat dood2. Dier bedekt met zand en klei 3. 10.000-en jaren voorbij 4. Permineralisatie = door chemische reactie omgezet in mineralen/gesteente 5. erosie 6. exposure

13

14 Oudersomsbepaling fossiel - Radioactieve koolstof-methode (C14  C12) en halfwaardetijd van andere isotopen - Gidsfossielen - Geologische tijdsbepaling

15

16 Bewijs: • Continenten bewegen nog steeds • Bestudering fossielen • Bestudering geologie

17 Bouwplan: homologe organen

18 Rudimentaire organen Door aanpassingen aan verschillende milieu`s hebben organen van de oorspronkelijke voorouders hun functie verloren. Staartwervels HondMens Schaap •Verstandskies? •Restanten heup walvis M.plantaris

19 Overeenkomst in embryonale ontwikkeling. Gewervelde diersoorten ontwikkelen zich van bevrucht eitje tot bijna ter wereld komen. Zeker in de eerste stadia is er vrijwel geen onderscheid te maken. Dit maakt het aannemelijk dat deze dieren afkomstig zijn van een gemeenschappelijke voorouder.

20 123456

21 98,5 % overeenkomst in het DNA van een mens en een chimpansee….

22 13,7 miljard jaar geleden: Oerknal (Big Bang-theorie)

23 • Aarde = 4.6 miljard jaar oud • Aanvankelijk grote bal van gesmolten gesteente die langzaam afkoelde → vorming aardkorst • Vulkanisme → vorming atmosfeer

24 Basisstof 8: Geschiedenis van het leven op aarde

25 Oeratmosfeer: NH 3, H 2 O, H 2 S en CH 4 (geen O 2 ) Oeroceanen: opgeloste metaalionen, fosfaten & silicaten Energie: UV-straling, elektrische ontlading bij onweer, geothermische warmte bij vulkaanuitbarsting & radioactieve straling Anorganische stoffen → organische bouwstenen Dr. Stanley Miller Proef van Miller- 1953 Vorming van aminozuren & nucleïnzuren

26 Van ééncellig naar meercellig Eerste ééncellige levensvormen = 3,5 miljard jaar 6CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6O 2 fotosynthese Radicale atmosfeerverandering (atmosfeer O 2 rijk en CO 2 arm) ééncellige levensvormen passen zich aan (O 2 consumenten)

27 Endosymbiose theorie

28 Voet aan wal Vissen 400 miljoen jaar Amfibieën & reptielen 300 miljoen jaar Zoogdieren 200 miljoen jaar Vogels 150 miljoen jaar

29 Dinosauriërs 245 miljoen jaar tot 65 miljoen jaar Uitsterven dinosauriërs komeetinslag?

30 150 miljoen jaar: eerste vogels Archaeopteryx Vogel: vleugels, veren, snavel, loopbeen Reptiel: schubben, tanden, lange staart, buikribben

31 4000.000.000 30000.000.000 2000.000.000 1000.000.000 Ontstaan aarde Vondst oudste fossiel 1e organisme met fotosynthese 1e meercelligen 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 vissen 1e landleven planten Reptielen (dino`s) Amfibieën 1e zoogdieren Vogels Meteoriet-inslag 60.0000 10.000 5.000 Moderne mens

32 Andere stromingen: Creationisme Geloven in een Schepper. Veel creationisten geloven dat er verschillende typen soorten door God geschapen zijn, en dat evolutie slechts beperkt mogelijk is. Zij geven daarmee een religieuze verklaring voor het bestaan van de soorten en verwerpen daarmee (grotendeels) de evolutietheorie. Er zijn verschillende stromingen binnen het creationisme. De hoofdstroming wordt echter gevormd door christenen die op grond van het bijbelboek Genesis geloven dat God de soortengeschapenreligieuzechristenenbijbelboek Genesis geschapen heeft, en dat de mens een bijzondere plaats inneemt in deze schepping.

33 Andere stromingen: Intelligent Design Intelligent Design is in de jaren '90 in gang gezet door een aantal wetenschappers. Zij hebben geprobeerd m.b.v. wetenschappelijke argumenten aan te tonen dat er een 'intelligent ontwerp' ten grondslag moet liggen aan het leven. Het concept van onherleidbare complexiteit speelt hierin een belangrijke rol.onherleidbare complexiteit Over de identiteit van de 'ontwerper' wordt niets gezegd, waarmee Intelligent Design verschilt van de meeste creationistische stromingen. Intelligent Design wordt echter door veel creationisten gesteund. Als concrete voorbeelden van onherleidbare complexiteit worden genoemd: de zweepstaart van de bacterie E. coli, trilharen, het mechanisme van bloedstolling, de werking van het oog en het immuunsysteemonherleidbare complexiteitzweepstaartE. colitrilharenbloedstollingoog immuunsysteem


Download ppt "Basisstof 6 Evolutie De meeste biologen geloven dat: Andere mensen geloven in het scheppingsverhaal van de bijbel (Genesis) 1…… alle dier- en plantensoorten."

Verwante presentaties


Ads door Google