De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe het idee groeide Natuurwetenschappen werden gedomineerd door het christelijk denken. Bijbel bevatte alle kennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe het idee groeide Natuurwetenschappen werden gedomineerd door het christelijk denken. Bijbel bevatte alle kennis."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe het idee groeide Natuurwetenschappen werden gedomineerd door het christelijk denken. Bijbel bevatte alle kennis

2

3 De schepping zou als volgt hebben plaatsgevonden:
Dag 1 God scheidde licht en duisternis. Dag 2 God schiep het hemelgewelf, het uitspansel, Dag 3 God liet het water samenvloeien. Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen. Dag 4 God schiep de lichten aan het hemelgewelf, Dag 5 God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet hij vogels vliegen. Dag 6 God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren. Vervolgens besloot God mensen te maken, naar zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen. Aan het eind van deze dag, na de schepping van de mens, staat er "God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. "

4 In de 18de eeuw leert men fossielen kennen.
Tegen het einde van de 18de eeuw was men ervan overtuigd dat het leven op aarde niet constant is, sommige soorten zijn uitgestorven.

5 Lamarck ontwikkelde een theorie.
Darwin ontwikkelde zijn theorie na zijn reis naar de Galapagos-eilanden. Darwin was zeer behoedzaam over zijn theorie want hij besefte hoe ingrijpend ze was. Hij schreef een vriend dat hij het gevoel had dat hij een moord moest bekennen.

6

7 Argumenten voor evolutie
1.1 Fossielen paleontologen houden zich bezig met de studie van fossielen fossiel = is een (versteend) overblijfsel van een organisme of een afdruk ervan.

8 1.1.1 Voorwaarden voor fossilisatie
organisme rot niet weg. in moerassig gebied (geen zuurstof) te koud bedolven organisme versteent mineralen nemen de plaats in van de verschillende weefsels

9 1.1.2 Wat leren we van fossielen?
Er bestaan overgangsvormen.

10 De vogels zijn ontstaan uit de vroeger levende reptielen
vleugels pluimen hoornige snavel reptiel klein borstbeen lange staart geen holle beenderen tanden

11 1.1.3 Evolutiereeksen Jonge fossielen meer overeenkomst met huidige levensvormen. Hoe ouder de fossielen hoe meer verschil. Ouderdomsbepaling met 14C of K-Ar -methode

12 Gidsfossielen Ouderdom van fossielen 14C-methode (tot jaar) K-Ar –methode (halveringstijd = 109 jaar)

13 1. Argumenten voor evolutie
1.2 Argumenten uit de vgl anatomie

14 Homologe organen hebben hetzelfde bouwplan maar verschillende functie.
Wijst op verwantschap Hebben een divergente evolutie ondergaan. Analoge organen zien er gelijk uit omdat ze dezelfde functie hebben. Hebben convergente evolutie ondergaan Wijst niet op verwantschap.

15 Argumenten voor evolutie
1.3 argumenten uit de biochemie Universele moleculen en evolutiepatronen wijzen op verwantschap. Hemoglobine en DNA van verwante diersoorten verschilt weinig van elkaar.

16 Door gelijkenissen in het DNA te bestuderen kan met de graad van verwantschap tussen dieren afleiden. Soms moet stamboom veranderd worden door de toenemende kennis over het DNA. De indeling van de dieren gebeurt op grond van hun afstamming. (Cladistiek)

17 Linnaeus ordende de planten en dieren volgens hun bouw.
Waarom gelijken ze op elkaar? Ze zijn verwant. Nu heeft men de mogelijkheid om via DNA- onderzoek verwantschappen te bewijzen of te verwerpen.

18

19 Argumenten voor evolutie
1.4. Vergelijkende embryologie Embryo’s van uiteenlopende gewervelden gelijken zeer goed op elkaar. Embryo’s doorlopen in versneld tempo de evolutie die de gewervelden hebben ondergaan. In een vroeg stadium heeft een menselijk embryo kieuwspleten

20 Argumenten voor evolutie
1.5. Geografische spreiding Continentendrift zorgt voor speciale effecten. Placentale zoogdieren zijn ontstaan toen Australië zich had afgezonderd van de rest van de continenten. In Australië waren er geen placentale zoogdieren enkel buideldieren

21 2. Verklaring evolutie 2.1 Theorie van Lamarck
2.2 De theorie van Darwin

22 2.1 Lamarck De omgeving verandert
Organismen passen zich aan aan de nieuwe omgeving door bepaalde eigenschappen of kenmerken te ontwikkelen en andere kenmerken te reduceren. Deze aanpassingen zijn erfelijk.

23 2.2 Darwin Charles Darwin studeerde geneeskunde en theologie.
Ook erg geinteresseerd in biologie en geologie Gaat mee met de Beagle, een onderzoeksschip dat de eilanden van de Atlantische en de Stille oceaan aandoet. Publiceert boek “On the origin of species by means of natural selection” (1859)

24 On the origin of species

25 Variabiliteit en erfelijkheid
Individuen lijken op hun ouders maar er kunnen ook nieuwe (combinaties) eigenschappen ontstaan Door mutatie Door seksuele voortplanting

26 Overcapaciteit Een individu heeft veel nakomelingen (meer dan er nodig zijn om soort in stand te houden In theorie kan een koppel olifanten na 700 jaar 19 miljoen nakomelingen hebben……….En dan hebben we het niet eens over muizen.

27 Constantheid Ondanks die overcapaciteit blijft het aantal dieren van een populatie redelijk constant

28 natuurlijke selectie Struggle for life Survival of het fittest
Het organisme dat het best is aangepast aan zijn omgeving heeft meer overlevingskans De best aangepaste individuen hebben meer overlevingskans en meer nakomelingen die de goeie eigenschappen van hun ouders overerven.

29 Adaptatie Dit leidt tot aanpassing aan het milieu. Dit is adaptatie

30 Seksuele selectie Mannetjes voeren strijd om zich te kunnen voortplanten. Vrouwtjes kiezen het mannetje dat de beste indruk maakt. Pauwenstaart (onpractische staart blijft bestaan) Indrukwekkende geweien Welbespraakt..intelligent.. Kunst. (hersenen ontwikkelen kost zeer veel energie)

31 Darwin versus Lamarck Veranderingen die optreden tijdens het leven door aanpassing aan het milieu (=modificatie) zijn niet erfelijk. De theorie van Darwin blijft overeind maar hier en daar zijn vervolledigingen aangebracht.

32 Voorbeelden Industriëel melanisme Sikkelcelanemie
Overerving van gedrag bij bijen.

33 Kin-selection = verwantschapsselectie
Altruistisch gedrag van bijen. Hoe kan dit overerven als de werksters geen nakomelingen hebben. Verklaring Werksters zijn meer verwant met hun zuster, de koningin, dan met hun eigen nakomelingen. (mannetje is n, werkster 2n)

34 Hoe ontstaan nieuwe soorten?
Te kleine populatie (genetische drift) Isolatie (eilandtheorie) Gedrag Morfologie ecologie Door mutatie

35

36

37 http://www.youtube.com/watch?v=Rp1Ke- 13dTc


Download ppt "Hoe het idee groeide Natuurwetenschappen werden gedomineerd door het christelijk denken. Bijbel bevatte alle kennis."

Verwante presentaties


Ads door Google