De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactgroep Postactieven Regio Ramstein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactgroep Postactieven Regio Ramstein"— Transcript van de presentatie:

1 Contactgroep Postactieven Regio Ramstein
‘Triple R’-PS: Royal Netherlands Armed Forces Ramstein Retired Personnel Society R. Meijnderts, januari 2011

2 Verhuizen naar Duitsland
......en nu echt!

3 Verhuizen naar Duitsland
Wonen Aanmelden Volksverzekeringen / ZK Overige verzekeringen Auto Inkomen Inkomstenbelasting Formulier M Nabestaandenpensioen Erfrecht Nog een paar details Paspoort Rijbewijs Basispas postactief Vollmacht Patientenverfügung

4 Wonen Huren Kopen MSV?? Bestaande bouw Bouwtech. controle
Zwangsversteigerung Nieuwbouw / zelf bouwen Onbekende extra kosten Garantie: niet zomaar

5 Hypotheek Hypotheek Hypotheek Hypotheekrente- aftrek (NL) Eigenheimzulage Bausparen - Lange termijn - Sparen, goedkoop lenen

6

7 Aanmelden Binnen 3 maanden melden bij gemeente: Einwohnermeldeamt
Vooraf bellen met vraag wat je nodig hebt - Bewijs van uitschrijving NL woonplaats? - Paspoort? Uittreksel geboorteregister? Gegevens ouders / kinderen? Bewijs van wonen in huur- of koopwoning? Etc

8 Aanmelden Verblijfsvergunning (Aufenthalterlaubnis)= niet meer nodig
Nu: Bescheinigung gemäß §5 Abatz 1 Freizügigkeitsgesetz/EU (Freizügigkeitsschein). Hangt vast aan je paspoort Heb je wellicht nodig voor een basispas

9 Volksverzekeringen / ZK verzekering
VV/ZK Dagelijks, mim 1x/week Werk Woon Woon Werk Woon ZK VV Gezindlid VV/ZK

10 Volksverzekeringen / ZK verzekering
Achterdeur: detachering (max 5 jr) als zelfstandige Werk Woon ZK VV Werkgever Duits of Nederlands Is niet van belang VV/ZK

11 Verordening 883/2004 Verordening 1408/71 1 mei 2010
Definieert begrippen Coordineert nationale wetten

12 883 / 2004 Regelt: Is niet van toepassing op: Ziektekostenverzekering
Aanvullende verzekeringen Uitkeringen CAO-afspraken Gezinsuitkeringen (KB) Studiefinanciering AOW Lijfrente-uitkeringen Anticumulatie (3 x KB)

13 Volksverzekeringen / ZK verzekering
AOW vrijwillig 10 jaar bijverzekeren binnen 1 jaar (AWBZ niet) Territoriaalbeginsel NL volksverzekeringen vervallen Hoger netto inkomen Andere verzekeringsvorm: AOW uitkering –2% / jaar - Ziektekostenverzekering - AWBZ Krankenkasse: KV PV “Fictief”

14 € ZK verzekering: KV + PV http://www.cvz.nl/ E121 CVZ Krankenkasse
Belastingdienst

15 Gebruik Krankenkassekarte
Altijd bij dehand Gesloten beurs......OF Ondertekenen voor accoord bedrag zelf betalen („Kassenleistung“ vs „Eigenleistung“)

16 Bijdrage (ingehouden ABP) Eigen kosten Ziektekosten Vast x woonlandfactor (plm70€) Inkomensafhankelijk x woonlandfactor (max 100€) Pseudo AWBZ-heffingskorting x woonlandfactor (max 200€) Per kwartaal 10€ voor: - Huisarts - Tandarts (niet v controle) - Notfall ziekenhuis - Psycho Min v defensie betaalt IA terug (belastbaar) Medicijnen: 10%, mim 5€ Totaal netto plm 300€/maand (max) Plus 70€ per niet verdienend gezinslid Ziekenhuis: 10€/dag

17 Pflegeversicherung Maximale vergoeding per categorie: Thuiszorg
Intensieve thuiszorg Pflegegeld 24-uurs verpleging Dekking plm 50% Wederzijdse verzorgingsplicht ouders / kind Houd rekening met hoge eigen bijdrage!!!

18 Anticumulatie UITKERING VERSTREKKING VERSTREKKING UITKERING Heinz
                                UITKERING VERSTREKKING Heinz in Holland bekommt beide!! Anticumulatie PFLEGEGELD Vrij te besteden PGB Uitsluitend voor zorg

19 Gezinsleden Wat is een „gezinslid“???
Wordt bepaald door de Krankenkasse! Ongehuwd samenwonen geldt niet als „gezin“ Geen of laag inkomen navragen «350/maand

20 Gezinsleden 65- 65+ Wat gebeurt bij overlijden van de kostwinner??
Medeverzekerd gezinslid 65+ 65- AOW, dus geen wijzigingen Indien geen wettelijk pensioen: vrijwillig verzekeren tot 65+ Indien wettelijk pensioen: geen wijzigingen „Wettelijk pensioen“: bijl XI VO 883/2004

21 Vergelijk verdrag / Duitse verzekering (2010)
Max premie: 300 € Max premie: 641 € Geen Pflegegeld Max loon: 3750€ 14,9% KV 2,2 % PV Enkele nadelen t.o.v. „Mitglieder“ Gezinsleden: nom bijdrage Gezinsleden: vrij

22 Verzekering in buitenland (EU/verdrag)

23 In Nederland: medische behandeling zonder toestemming van de
Krankenkasse In overige EU landen: noodzakelijke medische behandeling, verdere behandeling: met toestemming van de Krankenkasse Basiszorg in NL! Via AGIS AGIS verklaring mee of achteraf declareren EHIC mee Houd rekening met voorschieten van kosten Ik ga op reis en neem mee:

24 AGIS Plus reisverzekering!!

25 Overige verzekeringen
Verzekeringen omzetten naar Duitse Bij autoverzekering zekerstellen, dat no claim wordt meegerekend. Beambteverklaring „auf Lebenszeit“, ondertekenen door NSE Ziektekostenverzekering voor op reis!! Mogelijkheden tot afsluiten: - Via Krankenkasse (kan formeel niet) - Tussenpersoon - Versicherungsmakler

26 Auto 3 weken voor inleveren NATO papieren Hauptuntersuchung bij de Tüv
Duitse verzekering....Doppeltkarte Aanmelden bij Zollamt??? Aanmelden bij Zulassungsstelle Bij verkoop auto in D: evt schade melden R in de maand: WINTERBANDEN

27 Inkomen Uitkering kan op Duitse bank overgemaakt worden
Duitse bank houdt 25% belasting in (over rente!!) Freistellungsauftrag Evt verdelen over verschillende banken en/of beleggingen Meld even aan NL belastingdienst, dat je gaat emigreren!

28 Inkomstenbelasting Behandeling als Bi BP Formulier M
„Met de kop in het zand kun je niet doen of je neus bloedt....“

29 Nieuwe ontwikkeling: Duitsland slaat ons soort mensen aan
Is al gebeurd in Niedersachsen en NRW Rust bij de stukken....houd echter rekening met... In het navolgende gaan we uit van de huidige situatie Is van invoed op aftrekbaarheid hypotheekrente direkt later

30 Dus geen keuze tussen binnenlands en buitenlands BP!! FLO
Vóór Na NATO Statusverdrag: Uitgezonden militair + gezinsleden worden geacht te wonen in het uitzendend land Binnenlands BP Belastingverdrag Blijven wonen: emigratie Buitenlands BP 90% regeling Belastingverdrag Dus geen keuze tussen binnenlands en buitenlands BP!! FLO Partner GE??? „Voordeel schutter“

31 Buitenl. BP, behandeld als
Binnenl. BP Binnenlands BP Buitenlands BP NL NL GE GE NL Box 1 Box 2 Box 3 Eigen huis Lijfrente Uitkering/ Pensioen Bezit Persoonsgeb. Heffingskorting Box 3 Heffingskorting (beperkt) Box 1 Eigen huis Lijfrente Uitkering/ Pensioen Persoonsgeb. EHZ Box 2 Bezit GE inkomen Uitkering/ Pensioen 90%regeling: Persoonsgeb. Heffingskorting „Box 2“ „Box 3“ Lijfrente Rente/ dividend VERZEKERINGEN In GE verdiend inkomen NB: inkomsten uit onroerend goed worden belast waar OG zich bevindt!

32 Buitenl. BP, behandeld als
Binnenl. BP Binnenlands BP Buitenlands BP NL NL GE GE NL Box 1 Box 2 Box 3 Eigen huis Lijfrente Uitkering/ Pensioen Bezit Persoonsgeb. EHZ Heffingskorting Box 3 Heffingskorting (beperkt) Box 1 Eigen huis Lijfrente Uitkering/ Pensioen Persoonsgeb. EHZ Box 2 Bezit GE inkomen Uitkering/ Pensioen 90%regeling: Persoonsgeb. Heffingskorting „Box 2“ „Box 3“ Lijfrente Rente/ dividend Verzekeringen GE inkomen

33 Buitenl. BP, behandeld als
Binnenl. BP Binnenlands BP Buitenlands BP NL NL GE GE NL Lijfrente Dubbel belast: GE inkomen Lijfrente „Box 2“ Box 2 „Box 3“ Box 3 GE inkomen

34 Aftrek ter voorkoming dubbele belasting
Speciale regeling 1 „Wordt doorgaans met de GE belasting verrekend“ (???????) 2 3

35 Aftrek ter voorkoming dubbele belasting
1 Niet toegekend als buitenlands inkomen per saldo negatief is, b.v. Lijfrente Neg inkomen eigen woning: Saldo: Indien toegekend, vindt de aftrek plaats over gemiddelde van alle schijven terwijl de bijtelling over de hoogste schijf heeft plaatsgevonden. Aftrek ZERO Dubbele belasting over € Aftrek altijd kleiner dan bijtelling Voorkómen db Vóórkomen db

36

37 belasting

38 Behandeling als binnenlands BP i.h.a. gunstig Geen of weinig
Eigen huis Behandeling als binnenlands BP i.h.a. gunstig Geen of weinig buitenlandse inkomsten Fiscaal partnerschap, anders 50% eigen huis! EDOCH: Bij appel voor de dorst haalt NL het geld terug!!!

39 Lijfrente niet aangeven Behandeling als Binnenlands BP voortzetten
Voorbeeld: 10 jaar na dienstverlating uitkering lijfrentes. Totaal buitenlands inkomen: € / jaar Binnenl BP Niet-Binnenl BP Bi BP 2.000€ duurder (theoretisch) Netto IB 7.500 € 5.500 € 4 mogelijkheden Lijfrente niet aangeven Behandeling als Binnenlands BP voortzetten Niet meer kiezen voor beh als Bi BP Remigreren

40 Behandeling als Bi BP voortzetten
„Inhaalregeling“: bij positief saldo „buitenlands“ inkomen wordt de aftrek tvvdb verminderd met in het verleden afgetrokken bestanddelen. Buitenlands inkomen: Edoch: reeds afgetrokken in het verleden: 9 x 5.000= €. Aftrek is dus 0 Neg inkomen eigen huis: 5.000 aftrek tvvdb over: 8.500 Bedrijfspensioen leidt ook tot positief buitenlands saldo!!!!! Indien het mil pensioen als bedrijfspensioen wordt aangemerkt is dit dus Duits inkomen!!!!!

41 Door inhaalregeling Bi BP niet 2.000, maar 3.570 duurder uit!

42 Niet meer kiezen voor Bi BP
„Herzieningsregeling“ of „terugploegregeling“: het in de afgelopen 8 jaren toegekend negatief inkomen wordt in het laatste jaar van Bi BP bij het inkomen opgeteld.. Geldt NIET voor: Aftrek lijfrentepremie Kinderopvang Persoonsgebonden posten Heffingskorting In het voorbeeld: inkomen wordt met € verhoogd. Dit lijkt erg; het is nog erger! Top inkomen komt in 52% schijf In het verleden toegepaste verhoging a.g.v. buitenlands inkomen wordt niet terugbetaald. je betaalt 10% meer terug dan ontvangen! 11.760€ (vb 1) dan wel € (vb2) kwijt!!

43

44 Behandeling als Bi BP Formulier M

45 Formulier M Alleen als aangifte voor het jaar van emigratie
Deelt jaar in 2 periodes (voor en na emigratie) Kiezen voor Bi BP zonder gevolgen inhaal- of terugploegregeling Is tevens verzoek tot uitstel van betaling conserverende aanslag Alleen op papier

46 Erfrecht

47 † < 5 jaar na emigratie: NL erfrecht
„Binding“ † > 5 jaar na emigratie: Duits erfrecht Keuzerecht! Verklaring bij notaris Onderdeel van testament

48 Kriteria voor keuze - Eigen woonplaats / woonplaats erfgenamen / plaats vermogen - Bescherming langstlevende - Kosten € vermogen: 400€ € € (plus MWS!!!) Vrij dus zoeken op internet? (plus BTW!!!) - Kosten voor nabestaanden (in Duitsland hogere vrije bedragen)

49 Nog een paar details.....

50 Paspoort Keuze tussen paspoort en (NL) ID (wereld / Europa)
5 jaar geldig Bestellen bij NL Consulaat Düsseldorf (300 km) Luxemburg (135 km)

51 Rijbewijs Zowel in NL als Dld geldig als identificatie

52 Rijbewijs Nederlands rijbewijs blijft van kracht zolang geldig.
Vóór aflopen: Duits rijbewijs aanvragen bij Zulassungsstelle (Kreis) (duurt een paar weken). Het Duitse rijbewijs heeft onbeperkte geldigheid

53 GEZ (Gebühreneinzugzentrale)
Terriers, schuwen geen enkel middel.... Plm 50€ per kwartaal Gezamenlijk voor TV, radio en computer met internet XX€ extra voor Kind > 18 Autoradio ongehuwd samenwonende Kamer, waarin geld verdiend wordt Geen toegangsrecht!

54 Basispas voor postactieven
Door US autoriteiten verleend Voor miln, die vanuit Ramstein met FLO gaan Binnen 50 km van RAB wonen Goed gedrag en blijvende ondersteuning bevestigd door nat C Benodigde documenten: Führungsschein USAREUR Security Questionnaire USAFE IMT 79 Paspoort met Freizügigkeitsschein „TRIPS-lijst“ Geen TRIPS aangelegenheid; wel TRIPS assistentie

55 Bescheinigung gemäß §5 Abs.1 Freizügigkeitsgesetz/EU
Na 5 jaar:

56 Tandarts Krankenkasse betaalt in principe niet aan bruggen/kronen, edoch..... Beloont braaf naar de tandarts gaan. 5 jaar / 10 jaar Bewijsvoering d.m.v. stempelkaart tandarts Voor dienstverlating bewijs van controle ( mim 1 x/jaar) opvragen Indien niet mogelijk, achteraf bij ctr tandarts in Den Haag opvragen

57 Vollmacht Patientenverfügung

58 Form. „M“ Nabestaanden- pensioen verzekeringen Volks- Führerschein. Freizügigkeits- schein Behandeling als Bi BP Erfrecht


Download ppt "Contactgroep Postactieven Regio Ramstein"

Verwante presentaties


Ads door Google