De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

toelichting databank & webapplicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "toelichting databank & webapplicatie"— Transcript van de presentatie:

1 toelichting databank & webapplicatie
Sociale Plattegrond 2013 toelichting databank & webapplicatie November | December 2013

2 Overzicht Wat | Wat niet Inhoud | Rubrieken Door wie | Voor wie
Statistieken | Diensten Terugblik Discussie | Uitdagingen Sociale Kaart 3.0

3 Wat Algemeen ‘de Sociale Kaart’ Specifieke kenmerken
bevat actuele en kwalitatieve informatie aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de Vlaamse provincies + Nederlandstalige aanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest Specifieke kenmerken (beperkte) info over wonen, tewerkstelling, justitie, onderwijs/vorming Gratis toegankelijk via website voor iedereen, zonder paswoorden Fiches op dienst- of organisatieniveau

4

5 Wat Specifieke kenmerken Alle (sub)sectoren op één website
Bevat ook niet-erkende, waardevolle initiatieven Permanente actualisering per provincie Ruime zoekmogelijkheden vrij zoeken op locatie en/of werkingsgebied trefwoorden Rubriekenlijst / inhoudstafel Zoekmogelijkheden = interprovinciaal handig in grensgebieden organisaties met werkingsgebied Vlaanderen

6 Wat niet Wat is in principe niet opgenomen?
Vrije beroepen: dokters, specialisten, apothekers, tandartsen, kinesisten, logopedisten, privé therapeuten, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, groepspraktijken, … Sportverenigingen, tenzij duidelijke link met personen met een handicap Socio-culturele verenigingen (eerder beperkt) ‘commerciële’ aanbod ~ grijze zone ... Continu ‘scope’-discussie aan de gang Criteria bij twijfelgevallen

7 Inhoudstafel

8 Rubriek/Inhoud Is slechts ‘een’ mogelijke indeling
Elke fiche is gekoppeld aan een rubriek 17 hoofdrubrieken tot 3 onderliggende niveaus Opbouw van de rubrieken telefonische/crisis/online hulpverlening ambulante hulpverlening residentiële hulpverlening “speciale gevallen” zelfhulp overleg, koepels, federaties Regelmatige revisie en update

9 Rubriek/Inhoud

10 Door wie SOKA = interprovinciale structuur:
Samenwerking tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC) Collega-groep o.l.v. interprovinciale coördinator Elke provincie/partner bepaalt autonoom: wijze van beheer, promotie, vorming, personeelsinzet,… samenwerking met welzijnsraden (bv. OVL, WVL, BXL) Samenwerken impliceert: gezamenlijk inzetten van middelen in ICT-technologie inhoudelijke afspraken over trefwoorden, rubrieken, naamgeving, scope, … opbouw van gezamenlijke methodologie en know-how (trefwoorden, werkingsgebieden, inhoudstafel, …)

11 Voor wie Doorverwijzers Hulpverleners Informatiezoekers en –verwerkers
sociale kaart verwijst door, lost geen hulpvragen op Hulpverleners Informatiezoekers en –verwerkers beleidsinstanties administraties onderwijs/onderzoek vrijwilligers / mantelzorg individuele burgers

12 Statistieken Google Analytics (jaarcijfers 2012)
Aantal bekeken pagina’s/fiches totaal 3,5 miljoen op 1,8 miljoen unieke paginaweergaves Op welke manier opgezocht? 52 % via diverse zoekmachines 24 % rechtstreeks via 24 % door andere sites doorverwezen Voornaamste doorverwijzers in West-Vlaanderen: gemeentelijke websites Ieper, Houthulst, Brugge, Oostende, Kortrijk en Veurne

13 Statistieken Aantal bezoekers (2012)
geregistreerde bezoekers regelmatige bezoekers nieuwe bezoekers in 2012 per bezoek gemiddeld 13 pagina’s Aantal voorzieningen/diensten (2013) fiches op Vlaams niveau 5.452 fiches in WVL (18 %)

14 Diensten Mini-SOKA’s Functionele koppelingen Webservices
of een ‘sociale kaart op maat’ inhoudelijke en/of geografische afbakening gratis ontwikkeling en actualisatie Functionele koppelingen Webservices de dienst ‘download’ afdrukken/mailen fiches

15

16

17 Terugblik 1997 ontstaan sociale kaart met West-Vlaamse roots… initiatief Welzijnsconsortium Zuid West-Vlaanderen verspreid en verkocht op CD-ROM 1999 uitbreiding naar de andere welzijnsraden in WVL databank nu gratis toegankelijk via het internet samenwerkingsovereenkomst met Oost-Vlaanderen 2001 samenwerking met alle Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

18 SOKA 1.0

19 Terugblik 2001-2003 2003 2004-2005 sociale kaart wordt
uitgerold in alle Vlaamse provincies en Brussels Hfd. Gew. 2003 convenant met West-Vlaamse RWR 3.000 fiches voorzieningen/diensten WVL toekomstnota interprovinciale sociale kaart Stappenplan voor SOKA 2.0

20 Terugblik eerste vormingsreeks ‘sociale plattegrond’ in WVL samenwerking met lancering nieuwe applicatie ‘interprovinciale’ look > één databank en logo voor geheel Vlaanderen en Brussel nadruk op het ‘zoeken’ als kerntaak/functie ruimere ‘diensten’ op resultatenlijst

21 SOKA 2.0

22 Terugblik 2011-2012 Witboek ‘interne staatshervorming’ Vl. Regering
decreet houdende bepaling van de bevoegdheid van de provincies in aangelegenheden vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen “het opstellen en onderhouden van de sociale kaart” Beleidscommissie Welzijn VVP: technische doorlichting huidige sociale kaart 2.0 goedkeuring toekomstnota ‘sociale kaart 3.0’ samenwerking Huis voor Gezondheid vzw

23 Discussie Omtrent zoektermen / rubrieken
wanneer nieuwe term(inologie) en/of organisatienaam? wanneer maak je een nieuwe rubriek / zoekterm aan? vanaf wanneer bundelen we in één hoofdstuk? wanneer ontdubbelen we in sub-rubrieken?) Omtrent de huidige inhoudstafel een statisch gegeven Je moet weten in welk hoofdstuk je iets moet gaan zoeken kopies van fiches die in meer dan één rubriek thuishoren extra belasting databank / onderhoud schept verwarring

24 Discussie Omtrent ‘scope’ Scope nu bepaald door Quid?
veel hangt af van wie desocialekaart.be bezoekt elke doelgroep heeft eigen eisen/verwachtingen Scope nu bepaald door haalbaarheid zowel qua IT, kwaliteit van gegevens juridisch (toestemming hergebruik / privacy) middelen (financiën en personeel) Quid? snelle veranderingen in het werkveld samenwerking | successief | modulering <> datamodel verdere privatisering van de zorg (tijdelijke) projecten

25 Uitdagingen Kader waarin keuzes gemaakt worden m.b.t. afbakening van de scope wordt zeer belangrijk Aanbod verzamelen, structureren en ter beschikking stellen is niet langer voldoende: duiding wordt steeds belangrijker Hulpverleners willen inzicht krijgen in de structuur van de welzijns- en gezondheidssector (cf. Sociale Plattegrond) Ook het aanbod zelf structureren wordt steeds complexer Informatie- en communicatie technologie voldoende flexibiliteit opgang nieuwe media (mobiel internet, digitale TV, …) ook analoge media blijven belangrijk

26 Uitdagingen Bij uitbouw van webtools: Zoekfunctie:
niet iedereen is even informatievaardig beschikbaarheid van hardware en/of nieuwe media Zoekfunctie: ‘resultaat’ versus ‘doelgerichtheid’ Optimale gegevensuitwisseling naar: Steden, gemeenten en/of OCMW’s Vlaanderen Federale overheid derden

27 SOKA 3.0 Provinciebesturen: nieuwe investeringen
Bewuste beleidskeuze vanuit geloof in meerwaarde 2014: decretale opdracht, cf. interne staatshervorming Sociale kaart: constante in evolutie zowel op inhoudelijk als technologisch vlak na ruim 15 jaar: behoefte aan 3de generatie Méér dan nieuwe website: Analyse vooraf: nood aan duiding van het aanbod, nood aan evolueren naar brondatabank voor externe applicaties, enz. Groeiend vraag om private zorgverstrekkers op te nemen: <> inhoudelijk- technisch niet mogelijk in SOKA 2.0 Complementair met SOKA-opdracht van de SEL's

28 SOKA 3.0 Samenwerking met ‘Huis voor Gezondheid’ vzw Voordelen
> zorgverstrekkers Brussel en de Vlaamse Rand Doel: samen investeren in de ontwikkeling van een collectief nieuw dataplatform én functionaliteiten Voordelen Gezamenlijke inzet van (schaarse) middelen Bundeling van expertise betrokken partners ZZ: ontsluiten zorgverstrekkers, privacywetgeving, beroepstypes SOKA: ervaring in ontsluiten én complex beheer van organisatiegegevens

29 SOKA 3.0 Actieve samenwerking gezocht met SEL Samenwerking SOKA/ZZ/SEL
decretale opdracht inzake overzicht zorgaanbieders het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties binnen zijn eigen werkgebied Samenwerking SOKA/ZZ/SEL één centrale (referentie)databank gegevens van organisaties én zorgverstrekkers uit de welzijns- en gezondheidszorg + belendende sectoren voor geheel Vlaanderen én Brussel

30 Uitzicht 3.0 inhoudelijk/scope technische koppelingen
structureren én duiden van het welzijns- en gezondheidsaanbod aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de sector technische koppelingen gegevensuitwisseling externe databanken/toepassingen in eHealth uitputten van authentieke gegevensbronnen (CoBRHA, VKBO,…) efficiënte beheersmodule identificatie, authenticatie (eID) en roltoekenning gebruiksvriendelijk beheer en verrijking van data nieuwe dienstverlening rapporten opmaken en exporteren bijkomende webservices

31 Uitzicht 3.0 Achtergrondinformatie/duiding
bijkomende informatie over de welzijns- en gezondheidssector gekoppeld aan het opgenomen aanbod Voorbeeld: bezoeker krijgt bij het zoeken naar een huisarts of een OCMW ook informatie – in eenvoudige taal – omtrent de taken van een huisarts of een OCMW én vice versa in samenwerking met experten en organisaties uit de sector Nieuws, activiteiten en jobs uit de welzijns- en gezondheidssector bekendmaken

32 Uitzicht 3.0 Individueel (gebruikers)profiel
op maat van gebruikersgroep burger / bezoeker zorgverlener / professional (data)beheerder op eigen behoeften afgestemde functies en diensten bewaren favoriete zoekvragen eigen mini sociale kaart downloaden adressenlijsten autonoom beheer van fiches

33

34 Intro tekst Search staat centraal Clean header Mensen op de achtergrond foto in het rood thema van de sociale kaart Scherpte diepte effect Populaire thema’s aanduiding

35 Clean simpel design

36 Contact Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn | Sectie Sociale Planning Sven De Meulenaere | coördinator


Download ppt "toelichting databank & webapplicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google