De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Plattegrond 2013 www.desocialekaart.be toelichting databank & webapplicatie November | December 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Plattegrond 2013 www.desocialekaart.be toelichting databank & webapplicatie November | December 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Plattegrond 2013 www.desocialekaart.be toelichting databank & webapplicatie November | December 2013

2  Wat | Wat niet  Inhoud | Rubrieken  Door wie | Voor wie  Statistieken | Diensten  Terugblik 1997-2012  Discussie | Uitdagingen  Sociale Kaart 3.0

3  Algemeen ‘de Sociale Kaart’ ◦ bevat actuele en kwalitatieve informatie ◦ aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen ◦ in de Vlaamse provincies + Nederlandstalige aanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest  Specifieke kenmerken ◦ (beperkte) info over wonen, tewerkstelling, justitie, onderwijs/vorming ◦ Gratis toegankelijk via website voor iedereen, zonder paswoorden www.desocialekaart.be www.desocialekaart.be ◦ Fiches op dienst- of organisatieniveau

4

5  Specifieke kenmerken ◦ Alle (sub)sectoren op één website ◦ Bevat ook niet-erkende, waardevolle initiatieven ◦ Permanente actualisering per provincie ◦ Ruime zoekmogelijkheden  vrij zoeken  op locatie en/of werkingsgebied  trefwoorden  Rubriekenlijst / inhoudstafel ◦ Zoekmogelijkheden = interprovinciaal  handig in grensgebieden  organisaties met werkingsgebied Vlaanderen

6  Wat is in principe niet opgenomen? ◦ Vrije beroepen: dokters, specialisten, apothekers, tandartsen, kinesisten, logopedisten, privé therapeuten, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, groepspraktijken, … ◦ Sportverenigingen, tenzij duidelijke link met personen met een handicap ◦ Socio-culturele verenigingen (eerder beperkt) ◦ ‘commerciële’ aanbod ~ grijze zone ◦...  Continu ‘scope’-discussie aan de gang  Criteria bij twijfelgevallen

7

8  Is slechts ‘een’ mogelijke indeling  Elke fiche is gekoppeld aan een rubriek ◦ 17 hoofdrubrieken ◦ tot 3 onderliggende niveaus  Opbouw van de rubrieken ◦ telefonische/crisis/online hulpverlening ◦ ambulante hulpverlening ◦ residentiële hulpverlening ◦ “speciale gevallen” ◦ zelfhulp ◦ overleg, koepels, federaties  Regelmatige revisie en update

9

10  SOKA = interprovinciale structuur: ◦ Samenwerking tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC) ◦ Collega-groep o.l.v. interprovinciale coördinator  Elke provincie/partner bepaalt autonoom: ◦ wijze van beheer, promotie, vorming, personeelsinzet,… ◦ samenwerking met welzijnsraden (bv. OVL, WVL, BXL)  Samenwerken impliceert: ◦ gezamenlijk inzetten van middelen in ICT-technologie ◦ inhoudelijke afspraken over trefwoorden, rubrieken, naamgeving, scope, … ◦ opbouw van gezamenlijke methodologie en know-how (trefwoorden, werkingsgebieden, inhoudstafel, …)

11  Doorverwijzers ◦ sociale kaart verwijst door, lost geen hulpvragen op  Hulpverleners  Informatiezoekers en –verwerkers ◦ beleidsinstanties ◦ administraties ◦ onderwijs/onderzoek ◦ vrijwilligers / mantelzorg ◦ individuele burgers

12  Google Analytics (jaarcijfers 2012) ◦ Aantal bekeken pagina’s/fiches  totaal 3,5 miljoen op www.desocialekaart.be  1,8 miljoen unieke paginaweergaves ◦ Op welke manier opgezocht?  52 % via diverse zoekmachines  24 % rechtstreeks via www.desocialekaart.be  24 % door andere sites doorverwezen  Voornaamste doorverwijzers in West-Vlaanderen: ◦ www.west-vlaanderen.be, www.katho.be, www.wrbrugge.be, www.ocmwmenen.be, www.zorgzaambeernem.be www.west-vlaanderen.bewww.katho.bewww.wrbrugge.be www.ocmwmenen.bewww.zorgzaambeernem.be ◦ gemeentelijke websites Ieper, Houthulst, Brugge, Oostende, Kortrijk en Veurne

13  Aantal bezoekers (2012) ◦ 264.516 geregistreerde bezoekers ◦ 120.914 regelmatige bezoekers ◦ 143.602 nieuwe bezoekers in 2012 ◦ per bezoek gemiddeld 13 pagina’s  Aantal voorzieningen/diensten (2013) ◦ 30.273 fiches op Vlaams niveau ◦ 5.452 fiches in WVL (18 %)

14  Mini-SOKA’s ◦ of een ‘sociale kaart op maat’ ◦ inhoudelijke en/of geografische afbakening ◦ gratis ontwikkeling en actualisatie  Functionele koppelingen ◦ www.rechtenverkenner.be ◦ www.jeugdhulpwijzer.be ◦ www.kortverblijven.be  Webservices ◦ de dienst ‘download’ ◦ afdrukken/mailen fiches

15

16

17  1997 ◦ ontstaan sociale kaart met West-Vlaamse roots… ◦ initiatief Welzijnsconsortium Zuid West-Vlaanderen ◦ verspreid en verkocht op CD-ROM  1999 ◦ uitbreiding naar de andere welzijnsraden in WVL ◦ databank nu gratis toegankelijk via het internet ◦ samenwerkingsovereenkomst met Oost-Vlaanderen  2001 ◦ samenwerking met alle Vlaamse provincies en de ◦ Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

18

19  2001-2003 ◦ sociale kaart wordt uitgerold in alle Vlaamse provincies en Brussels Hfd. Gew.  2003 ◦ convenant met West-Vlaamse RWR ◦ 3.000 fiches voorzieningen/diensten WVL  2004-2005 ◦ toekomstnota interprovinciale sociale kaart ◦ Stappenplan voor SOKA 2.0

20  2007-2008 ◦ eerste vormingsreeks ‘sociale plattegrond’ in WVL ◦ samenwerking met www.rechtenverkenner.bewww.rechtenverkenner.be  2009-2010 ◦ lancering nieuwe applicatie www.desocialekaart.bewww.desocialekaart.be ◦ ‘interprovinciale’ look > één databank en logo voor geheel Vlaanderen en Brussel ◦ nadruk op het ‘zoeken’ als kerntaak/functie ◦ ruimere ‘diensten’ op resultatenlijst

21

22  2011-2012 ◦ Witboek ‘interne staatshervorming’ Vl. Regering  decreet houdende bepaling van de bevoegdheid van de provincies in aangelegenheden vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen  “het opstellen en onderhouden van de sociale kaart” ◦ Beleidscommissie Welzijn VVP:  technische doorlichting huidige sociale kaart 2.0  goedkeuring toekomstnota ‘sociale kaart 3.0’  samenwerking Huis voor Gezondheid vzw

23  Omtrent zoektermen / rubrieken ◦ wanneer nieuwe term(inologie) en/of organisatienaam? ◦ wanneer maak je een nieuwe rubriek / zoekterm aan? ◦ vanaf wanneer bundelen we in één hoofdstuk? ◦ wanneer ontdubbelen we in sub-rubrieken?)  Omtrent de huidige inhoudstafel ◦ een statisch gegeven ◦ Je moet weten in welk hoofdstuk je iets moet gaan zoeken ◦ kopies van fiches die in meer dan één rubriek thuishoren  extra belasting databank / onderhoud  schept verwarring

24  Omtrent ‘scope’ ◦ veel hangt af van wie desocialekaart.be bezoekt ◦ elke doelgroep heeft eigen eisen/verwachtingen  Scope nu bepaald door ◦ haalbaarheid zowel qua IT, kwaliteit van gegevens ◦ juridisch (toestemming hergebruik / privacy) ◦ middelen (financiën en personeel)  Quid? ◦ snelle veranderingen in het werkveld ◦ samenwerking | successief | modulering <> datamodel ◦ verdere privatisering van de zorg ◦ (tijdelijke) projecten

25  Kader waarin keuzes gemaakt worden m.b.t. afbakening van de scope wordt zeer belangrijk  Aanbod verzamelen, structureren en ter beschikking stellen is niet langer voldoende: duiding wordt steeds belangrijker  Hulpverleners willen inzicht krijgen in de structuur van de welzijns- en gezondheidssector (cf. Sociale Plattegrond)  Ook het aanbod zelf structureren wordt steeds complexer  Informatie- en communicatie technologie ◦ voldoende flexibiliteit ◦ opgang nieuwe media (mobiel internet, digitale TV, …) ◦ ook analoge media blijven belangrijk

26  Bij uitbouw van webtools: ◦ niet iedereen is even informatievaardig ◦ beschikbaarheid van hardware en/of nieuwe media  Zoekfunctie: ◦ ‘resultaat’ versus ‘doelgerichtheid’  Optimale gegevensuitwisseling naar: ◦ Steden, gemeenten en/of OCMW’s ◦ Vlaanderen ◦ Federale overheid ◦ derden

27  Provinciebesturen: nieuwe investeringen • Bewuste beleidskeuze vanuit geloof in meerwaarde • 2014: decretale opdracht, cf. interne staatshervorming  Sociale kaart: constante in evolutie • zowel op inhoudelijk als technologisch vlak • na ruim 15 jaar: behoefte aan 3 de generatie  Méér dan nieuwe website: • Analyse vooraf: nood aan duiding van het aanbod, nood aan evolueren naar brondatabank voor externe applicaties, enz. • Groeiend vraag om private zorgverstrekkers op te nemen: <> inhoudelijk- technisch niet mogelijk in SOKA 2.0 • Complementair met SOKA-opdracht van de SEL's

28  Samenwerking met ‘Huis voor Gezondheid’ vzw • www.zorgzoeker.be > zorgverstrekkers Brussel en de Vlaamse Rand www.zorgzoeker.be • Doel: samen investeren in de ontwikkeling van een collectief nieuw dataplatform én functionaliteiten  Voordelen • Gezamenlijke inzet van (schaarse) middelen • Bundeling van expertise betrokken partners • ZZ: ontsluiten zorgverstrekkers, privacywetgeving, beroepstypes • SOKA: ervaring in ontsluiten én complex beheer van organisatiegegevens

29  Actieve samenwerking gezocht met SEL • decretale opdracht inzake overzicht zorgaanbieders • het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties binnen zijn eigen werkgebied  Samenwerking SOKA/ZZ/SEL • één centrale (referentie)databank • gegevens van organisaties én zorgverstrekkers • uit de welzijns- en gezondheidszorg + belendende sectoren • voor geheel Vlaanderen én Brussel

30  inhoudelijk/scope • structureren én duiden van het welzijns- en gezondheidsaanbod • aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de sector  technische koppelingen • gegevensuitwisseling externe databanken/toepassingen in eHealth • uitputten van authentieke gegevensbronnen (CoBRHA, VKBO,…)  efficiënte beheersmodule • identificatie, authenticatie (eID) en roltoekenning • gebruiksvriendelijk beheer en verrijking van data  nieuwe dienstverlening • rapporten opmaken en exporteren • bijkomende webservices

31  Achtergrondinformatie/duiding • bijkomende informatie over de welzijns- en gezondheidssector • gekoppeld aan het opgenomen aanbod • Voorbeeld: bezoeker krijgt bij het zoeken naar een huisarts of een OCMW ook informatie – in eenvoudige taal – omtrent de taken van een huisarts of een OCMW • én vice versa • in samenwerking met experten en organisaties uit de sector  Nieuws, activiteiten en jobs • uit de welzijns- en gezondheidssector bekendmaken

32  Individueel (gebruikers)profiel • op maat van gebruikersgroep • burger / bezoeker • zorgverlener / professional • (data)beheerder • op eigen behoeften afgestemde functies en diensten • bewaren favoriete zoekvragen • eigen mini sociale kaart • downloaden adressenlijsten • autonoom beheer van fiches • …

33

34

35

36 Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn | Sectie Sociale Planning Sven De Meulenaere | coördinator 050 40 35 27 west-vlaanderen@desocialekaart.be www.desocialekaart.be


Download ppt "Sociale Plattegrond 2013 www.desocialekaart.be toelichting databank & webapplicatie November | December 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google