De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Op: www.desocialekaart.be
WAT IS DE SOCIALE KAART ? Informatie over organisaties, diensten en voorzieningen …in de welzijns- en gezondheidssector …inclusief wonen, tewerkstelling, justitie, onderwijs/vorming voor kwetsbare groepen …in de Vlaamse provincies en het Nederlandstalige aanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest …op dienstniveau …on line gepubliceerd Op:

3 WAT IS HET NIÉT ? De plaatsvervanger van de hulpverlener (sociale kaart verwijst door, lost geen hulpvragen op) Een overzicht van vrije beroepen Een overzicht van commerciële initiatieven, groepspraktijken,… Een socio-culturele databank Een databank van sportclubs (behalve…)

4 DOELGROEP Prioritaire doelgroep: Hulpverleners
Doorverwijzers (bv. Sociaal Huis) Maar ook: Regionaal overleg (RWO, ROG,…) Organisaties, bv. in functie van uitbreidingsplannen (VIPA-dossier) Beleidsinstanties (bv. lokaal sociaal beleid, provinciaal beleid,…) Administraties (mailings !) Gebruikers (de hulpvragers)

5 MEERWAARDEN Gratis, vrij toegankelijk, anoniem (lage drempel)
Permanent geactualiseerd (on-line !) Inter-provinciaal Zoeken op werkingsgebied Alle sectoren op één site Ingebed in de sector in overleg met het werkveld in samenwerking met het werkveld/RWO Linking met andere on line databanken (bv. Rechtenverkenner ) Ook niet-erkende, waardevolle initiatieven

6 WELKE INFORMATIE ? Contactgegevens & openingsuren, incl. contactpersonen Doelgroep & werking, situering i/h welzijnsveld, werkingsgebied Bijzonderheden: aanmeldingswijze, voorwaarden, verblijfsduur, kostprijs,… Administratieve info: juridisch statuut, erkenning, capaciteit, aanwezige disciplines, vrijwilligers,… Relaties & koppelingen: ‘familiefoto’, samenwerkingsverbanden, koppeling met andere sites (Rechtenverkenner)

7

8 ACTUALISATIE Verschillend per provincie
Doorgaans combinatie van verschillende pistes: Elke gebruiker van de sociale kaart Ankerpunten regionaal welzijnsoverleg (RWO) Sectorale ankerpunten Vaste contactpersonen bij organisaties Provinciaal ankerpunt Eindredactie: provinciale coördinatoren Met gebruik van inhoudelijke en vormelijke draaiboeken tvv uniformiteit, vlotte opzoekbaarheid,… Met pro-actieve checks naar volledigheid en kwaliteit

9 ZOEKMOGELIJKHEDEN Zoeken naar één specifieke fiche:
= eerder via vrij zoeken (intikken): op organisatienaam op contactpersonen op vrije zoektermen (exploratie) Zoeken naar een lijst van organisaties (bv. alle psychiatrische ziekenhuizen): op inhoudstafel (zoeken binnen een sector en/of een specifieke erkenning) op trefwoord (ruimer: zoeken over alle sectoren heen, alle bijhorende diensten) Combinatie met zoeken op ligging/locatie

10

11 EVEN DEMONSTREREN… www.desocialekaart.be
Voorbeeld: zoek alle psychiatrische ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen Via inhoudstafel: zuivere lijst Via trefwoord: ruimere lijst (ook de onderliggende diensten uit andere rubrieken in de inhoudstafel)

12 ZOEKRESULTAAT VERFIJNEN / VERRUIMEN
Bij zoeken op meerdere trefwoorden en-relatie (fiches met beide trefwoorden tegelijk) Bij zoeken op meerdere vrije zoektermen en-relatie (fiches met beide termen tegelijk) of-relatie (fiches met één van beide termen) Bij zoeken op kaart: Zoekvraag verruimen naar hele provincie Zoekvraag verfijnen tot beperkter aantal fusiegemeenten Verfijnen tot op deelgemeenteniveau Zoeken op werkingsgebied !!! (= welke organisaties zijn actief in gemeente(n) XYZ ?) !!!

13 EVEN DEMONSTREREN… www.desocialekaart.be
Welke diensten voor gezinszorg zijn actief in Horebeke ? (= zoeken op werkingsgebied Horebeke)

14

15 EXTRA TOOLS Stratenplan/routeplanner (via google maps)
Linking met andere sites (Rechtenverkenner, Kortverblijf on line,…) On line wijzigingen doorgeven Fiches doormailen Tabblad van een fiche of volledige fiche afdrukken (folderbank voor sociaal huis) Resultaatslijst sorteren Gegevens exporteren naar excel (afdruk, mailings,…)

16 MINI-SOCIALE KAART = selecties op uw maat
…op vlak van op te nemen (deel)sectoren, werkvormen,… …gebiedsomschrijving (lokaal, regionaal, op werkingsgebied) = automatisch geactualiseerd = zéér toegankelijk, óók zonder enige voorkennis = gratis Voorbeeld: zie item leven & welzijn

17 GIS & SOCIALE KAART: EEN STERKE COMBINATIE
Cfr. linking met google maps Cfr. bijdrage Hilde Coudenys Sociale kaart + CRAB = visualisering spreiding van het aanbod Sociale kaart + provinciale steunpunten sociale planning + CRAB (of andere) = visualisering vraag versus aanbod (bv. voor VIPA-dossiers) Geoloket West-Vlaanderen: 2011: interprovinciaal, dynamisch geoloket

18 VRAGEN ? info@desocialekaart.be
Brussel: Trees Van Cauwenberghe, Prov. Antwerpen: Luc Sterckx, Prov. Limburg: Jan Theys, Prov. Oost-Vl.: Christophe Pyra, Prov. Vl-Brab.: Karine Olislaegers, Prov. West-Vl.: Sven De Meulenaere, Interprovinciaal: Patricia Werbrouck,


Download ppt "Op:"

Verwante presentaties


Ads door Google